Témata
Reklama

Supravodiče a bionika v roce 2014

Festo se již po několik let věnuje výzkumu technologie supravodičů a bionických konstrukcí s ohledem na jejich potenciální využití v automatizační technice. Výsledky své práce každoročně představuje na hannoverském veletrhu.

Supravodiče mají fascinující vlastnosti. Pokud jsou vychlazeny na určitou kritickou teplotu, neztrácejí jen elektrický odpor, ale vyznačují se také schopností „zamrznutí“ magnetického pole. Nachází-li se v jejich blízkosti permanentní magnet, zůstává fixován v určité vzdálenosti od supravodiče (jev se nazývá supravodivá levitace). Tím vzniklá stabilní vzduchová mezera, která umožňuje bezdotykovou manipulaci s předměty bez ztrát třením, přičemž pro udržení této vzdálenosti není třeba žádné regulační techniky. Jako supravodiče mohou být použity některé kovy, kovové sloučeniny nebo keramické materiály, které po vychlazení na kritickou teplotu získávají výše uvedené vlastnosti. Festo ve svých zařízeních používá keramiku, která má kritickou teplotu cca 93 K (–180 °C).

Reklama
Reklama
Saně využívající supravodivého jevu se mohou pohybovat nad/pod magnetickou dráhou nastavenou do libovolné polohy.

Supravodiče ve druhé generaci

Po loňské premiéře, kdy byly představeny první exponáty využívající supravodivosti (viz MM Průmyslové spektrum č. 5/2013, resp. www.mmspektrum.com/130528), i letos část expozice Festa na hannoverském veletrhu patřila opět této technice. Výrobce ji označil generací 2.0, která již nastínila konkrétnější možnosti využití v oblasti automatizační techniky. Základní změnou je, že pro chlazení všech vystavených exponátů již byly použity elektrické chladicí agregáty, které udržují konstantní teplotu supravodivče na teplotě cca 93 K, a to při nízké spotřebě energie 12 W na jeden kryostat. Tím byla odstraněna závislost na chladicích médiích, jako je tekutý dusík, což je jedním z předpokladů pro nasazení do běžné průmyslové praxe. Jedním z exponátů, který demonstroval uvedené vlastnosti, byl dopravník SupraHandling 2.0. Zde se nad 2,5 m dlouhou magnetickou dráhou pohybují saně chlazené třemi kryostaty. Celý systém lze natočit až o 180°, což demonstruje, že saně se mohou pohybovat nejen nad dráhou dopravníku, ale i „vedle“ ní nebo mohou „viset“ pod ní. Přitom mohou zajet i do prostoru odděleného od magnetické dráhy tenkou stěnou. Této vlastnosti využíval také další exponát SupraShuttle, který demonstroval možnost manipulace v uzavřeném prostoru, odděleném od osy manipulátoru. To nabízí možnosti uplatnění například při práci v ochranné atmosféře nebo ve vakuu.

Bionický klokan kombinuje využití pneumatických i elektrických pohonů.

Bionický klokan

V každou celou hodinu se expozice Festa zaplnila velkým množstvím návštěvníků čekajících na představení exponátů z oblasti bionických konstrukcí, které si berou vzor z živé přírody. Letos se konstruktéři inspirovali u protinožců a za vzor si vybrali klokana. Cílem bylo sestrojení kinematiky umožňující řízený energeticky efektivní pohyb skákáním. Tento pohyb lze rozdělit na tři základní fáze: První je příprava ke skoku, během něhož dochází k předepnutí elastických pružných elementů v konstrukci zadních končetin klokana prostřednictvím pneumatiky; následuje přesunutí těžiště „zvířete“ vpřed, a jakmile je celý mechanismus v definovaném předklonu, jsou uvolněny pneumatické válce, energie naakumulovaná v pružných vazech se uvolní a následuje odraz. V následující fázi letu přesune klokan své nohy dopředu, aby byl připraven pro fázi dopadu. Při dopadu se pružné vazy opět napnou, přičemž je kinetická energie transformována v potenciální a je k dispozici pro odraz k dalšímu skoku. Předvedená „hračka“ bavila nejen dospělé, ale zejména pár přítomných dětí, které si pak mohly roztomilého klokana pohladit.

Působivé vznášející se eMotionSpheres

eMotionSpheres

Snad ještě zajímavější než vystoupení skákajícího klokana bylo vystoupení jeho „předskokanů“. Jeho předvedení totiž předcházelo představení ultralehkých létajících objektů eMotionSpheres s bionickým pohybem. Osm bílých koulí o průměru 95 cm může létat náhodně všemi směry nebo zaujmout formaci, seřadit se do přímky, a pak se rozvlnit do sinusoidy... A přitom se ještě rozsvěcet a zhasínat. Musím říci, že podívaná to byla okouzlující. Pohyb objektů obstarávají malé vrtulky rozmístěné po jejich obvodu, přičemž se mohou natáčet do různých směrů a tím určovat směr pohybu. Tento princip byl převzat z projektu bionické vážky představené v Hannoveru právě před rokem. Jednotlivé objekty předávají prostřednictvím infračervených LED diod a infrakamer nainstalovaných pevně v místnosti informaci o své poloze do hlavního počítače, jehož prostřednictvím je řízen jejich předem naprogramovaný pohyb a zajištěna bezpečnost „leteckého provozu“ bez kolizí.

Pavel Marek

Foto: autor

pavel.marek@mmspektrum.com

www.festo.com/bionik

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 140540
Datum: 13. 05. 2014
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Firmy
Související články
Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Komplexní řešení pro vysledovatelnost: Plně automatizované značení za rozumnou cenu od Brady

Přesvědčte se, jak praktická může být integrace automatizované identifikace PCB. Podívejte se na přehlednou infografiku od společnosti Brady!

Průvodce světem technologických inovací

Nejen vynikající příležitostí pro navazování nových či utužování stávajících obchodních vztahů, ale i příhodnou záminkou důležitých společenských setkání. Tím vším je, velmi stručně řečeno, Amper 2020 – největší středoevropská veletržní akce v oborech elektrotechnika, energetika, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení. Proběhne ve dnech 17.–20. března 2020 na brněnském výstavišti.

Související články
Automatizace v Brně

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně odstartuje již za necelé čtyři měsíce. Zastoupeny zde budou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Proto i v letošním roce se v jeho prostorách setkají mimo jiné firmy z oblastí automatizace a pneumatických prvků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Dráty, kabely a trubky opět v Düsseldorfu

V globální informační a komunikační platformu pro klíčové hráče z oboru drátů, kabelů a trubek se od 30. března do 3. dubna 2020 opět promění výstaviště v Düsseldorfu.

Svět nejmodernější elektrotechniky

Více než šest stovek vystavovatelů z tuzemska i zahraničí a zhruba 40 tisíc odborníků i nadšenců se pravidelně účastní veletrhu AMPER. Letos jej bude ve svých prostorách opět hostit brněnské výstaviště, a to ve dnech 20.–23. března.

Novinky veletrhu Amper 2017

Společnost Terinvest bude v termínu od 21. do 24. března pořádat v areálu brněnského výstaviště tradiční veletrh Amper. O pozornost návštěvníků veletrhu bude bojovat zhruba 600 vystavovatelů z 22 zemí světa. V současné době jde o nejvýznamnější elektrotechnický veletrh v České republice a Slovenské republice, který svým obchodním významem zasahuje do celé střední a východní Evropy.

Veletrh elektroniky za dveřmi

Ve dnech 24. – 27. 3. 2015 se na brněnském výstavišti uskuteční 23. ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení. Amper je největším veletrhem elektrotechniky v ČR i na Slovensku. Ke konci ledna na něj bylo přihlášeno již více než 550 nových i tradičních vystavovatelů.

Valve World Expo 2014 je vyprodaný

Výstavní místa na veletrhu Valve World Expo, který se bude konat letos již potřetí v německém Düsseldorfu od 2. do 4. prosince 2014 jsou již nyní vyprodány. Zájem vystavovatelů je tak veliký, že se organizátoři rozhodli oproti minulým ročníkům rozšířit výstavní prostory o další výstavní halu.

Metav otevře novou veletržní sezónu

Mezinárodní veletrh výrobní techniky a automatizace Metav se bude konat v polovině března v Düsseldorfu. Již od roku 1980 ve dvouleté periodicitě prezentuje stroje, výrobní systémy, řešení pro kompletní výrobní procesy i doprovázející služby. K jeho stěžejním bodům patří obráběcí a tvářecí stroje, výrobní systémy, přesné nástroje, automatizace materiálových toků, počítačové technologie, průmyslová elektronika a příslušenství.

Lasery dávají směr elektronice

Letošní sezónu mezinárodních odborných veletrhů zakončil tradičně v listopadu jeden z mnichovské dvojice Electronica a Productronica, která při zaměření na prvky elektroniky a technologie elektronické výroby se pravidelně ob rok vzájemně střídá. Letos to byla Productronica 2013, která po létech pozvolných miniaturizačních technologií elektronických systémů letos udělala krok, na který se čekalo celé desetiletí.

Chystá se Amper 2014

Organizátoři veletrhu Amper již zahájili přípravy 22. ročníku tohoto veletrhu, který se bude konat v termínu 18.-21. března 2014 na brněnském výstavišti.

MSV ve znamení technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i tvůrci nejrůznějších sofistikovaných technologií. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Ing. Michala Badina ze společnosti TOX Pressotechnik a Ing. Aleše Zapletala ze společnosti Raveo.

Upínače jsou stejně důležité jako stroj nebo nástroj

Výrobní zařízení pro třískové obrábění s nástupem CNC řízení a víceosých technologií významně změnily požadavky na složitost obrobků, řezné nástroje a v konečném důsledku také na automatizaci a robotizaci. Čemu se však často nevěnuje tolik pozornosti, jsou upínací technologie i přesto, že mohou mít zásadní vliv na výslednou kvalitu obráběného dílu, ale i na náklady.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit