Témata
Reklama

Systémy automatického lepení

Automatizace, zkracování výrobních časů a šetření nákladů je každodenním tématem výrobních podniků. Každá vteřina uspořeného času či materiálu, totiž může v dlouhodobém časovém horizontu znamenat konkurenční výhodu, která je klíčová pro přežití projektu. Vedle úspor se také kladou stále vyšší nároky na kvalitu, opakovatelnost a univerzálnost procesů. Hesla typu "zlaté české ručičky" již bohužel nejsou tak aktuální jako dříve a bylo možná vhodnější razit hesla jako "zlatí roboti". Těm je totiž jedno, zdali je pondělí ráno či pátek odpoledne, svoji práci odvedou vždy stejně. Oblast průmyslového lepení není výjimkou, naopak s automatizací výroby si velmi rozumí.

Jan Kaše

Vedoucí marketingu společnosti Kaletech.

Automatizace, zkracování výrobních časů a šetření nákladů jsou každodenními tématy výrobních podniků. Každá vteřina uspořeného času či materiálu totiž může v dlouhodobém časovém horizontu znamenat konkurenční výhodu, která je klíčová pro přežití projektu. Vedle úspor se také kladou stále vyšší nároky na kvalitu, opakovatelnost a univerzálnost procesů. Hesla typu „zlaté české ručičky“ již bohužel nejsou tak aktuální jako dříve a bylo možná vhodnější razit hesla jako „zlaté roboty“. Těm je totiž jedno, zdali je pondělí ráno či pátek odpoledne, svoji práci odvedou vždy stejně. Oblast průmyslového lepení není výjimkou, naopak s automatizací výroby si velmi rozumějí.

V samotném procesu průmyslového lepení lze nános lepidla aplikovat několika základními způsoby:
• ruční aplikace pomocí pistole;
• aplikace pomocí aplikační hlavy na jednoúčelové lince;
• aplikace robotem s pokročilým řízením nánosu.

Pakliže se jedná o lepení výrobků na pásové výrobě s vysokou sériovostí a jednoduchým vzorem nánosu lepidla, je vhodná aplikace pomocí hlavy, která je pevně ukotvená ve výrobní lince. Čidla snímají přítomnost výrobku a čerpadla aplikují předem nadefinované množství lepidla.

Reklama
Reklama
Aplikační hlava umístěná na průmyslovém robotu. (Zdroj: Kaletech)Ruční aplikace se uplatní hlavně v malých sériích, nebo pokud je přístup k lepenému materiálu komplikovanější. I v těchto případech je však vhodná automatizace, a to pomocí nanášení hlavou připevněnou k robotu. Robot on-line komunikuje s řídicí jednotkou lepičky, která s využitím informací z čidla tlaku lepidla upravuje dávkování lepidla podle trajektorie robota.


Vedle samotného procesu lepení je vyžadována obsluha i pro doplňování lepidla. To se sype v podobě granulí do tavných tanků, eventuálně je vytlačováno ze sudů pomocí sudových vykladačů. I tuto část procesu je možné automatizovat pomocí automatických doplňovačů. Granule jsou uskladněny ve větším zásobníku a dopravovány do tavných jednotek hadicemi podle aktuální potřeby. Díky konstantnímu doplňování zásobníku nekolísá teplota lepidla a nedochází k tvorbě hrudek. Rovněž se snižuje pravděpodobnost vniknutí nečistot do systému.

Řízení procesu

Po nakonfigurování a sestavení automatizovaného lepicího pracoviště je nutné navrhnout snadné a spolehlivé řízení. Řídicí systémy lepicích jednotek umožní vždy flexibilně a intuitivně kontrolovat infrastrukturu prostřednictvím notebooku, hostitelského počítače nebo přímo na přístroji. Systémy zobrazují zakázky s obrázky výrobků. Je možné nastavit pracovní teploty, vytvářet vzory nanášení či trvale zaznamenávat data o nanášení lepidla. Z nich se vytváří kniha záznamů, provádí se výpočet dat spotřeby a generují se sdělení pro preventivní údržbu. Slouží také jako databáze kontaktů na servis a dodávky náhradních dílů. Vyhodnocení a zobrazení jsou přizpůsobeny normě Weihenstephaner Standard.

Systém automatického doplňování lepidla. (Zdroj: Kaletech)Vedle řízení nabízejí systémy automatického lepení také kontrolu procesu lepení. Systém kontroluje přítomnost housenky lepidla, přesnou polohu a objem housenky. Při kontrole tavného lepení nebo lepení za studena se používají odpovídající snímače, jako např. infračervené snímače, UV snímače či snímače vlhkosti. Řízení nánosu lepicí jednotkou se hodí pro všechny aplikace nanášení, zejména při složitějších aplikacích, kdy řízení z PLC linky není snadné. S řízením nánosu se při změně výrobku automaticky nastavují otáčky čerpadla. Řídit a kontrolovat je možné až osm aplikačních hlav najednou.

Případové studie

Jeden ze zákazníků se na společnost Kaletech obrátil s požadavkem na realizaci automatizovaného měření nánosu lepidla pro čalounění na dveřní panely aut. Automatické měření nánosu lepidla byla pro naše experty výzva. Hlavním požadavkem zákazníka bylo, aby byl nános mezi dvěma vrstvami materiálů čalounění konstantní. Řešením bylo použití termokamery s pojezdem, která snímá a měří tloušťku nánosu lepidla. Vyhodnocuje a upozorňuje, zda je vrstva mimo limit, či indikuje budoucí nesrovnalosti a vytváří report pro kontrolu kvality. V zařízení lze měnit parametry lepení on-line. Stávající řešení je nyní efektivnější z pohledu spotřeby lepidla a díky automatizovanému měření je stále kontrolována kvalita a rovnoměrnost jeho nánosu. Na materiálu a zmetcích se ušetří 35 000 eur ročně.
Jiný zákazník požadoval zlepšení efektivity procesu výroby žehlicích prken. Řešením byl přechod na automatickou linku. Ruční aplikace byla nahrazena jednoúčelovou automatickou linkou, ve které jsou aplikační hlavy připevněny na pojízdném portálu. Spotřeba lepidla na výrobu jednoho žehlicího prkna se snížila o 25 % a celkově se ušetřila tři pracovní místa ve výrobě.

Pro přechod z ručního lepení na automatické je vhodné kontaktovat specialisty v oblasti průmyslového lepení. Možných způsobů, jak zefektivnit lepicí procesy, může být i více.

Jan Kaše / Kaletech

www.kaletech.cz

Reklama
Související články
Lepicí procesy s kolaborativními roboty

Automatizace, zkracování výrobních časů a šetření nákladů je každodenním tématem výrobních podniků. Každá vteřina uspořeného času či gram materiálu, totiž může být v dlouhodobém časovém horizontu klíčovou konkurenční výhodou, nezbytnou pro úspěch výrobku.

Novinky reagují na vývoj průmyslové výroby

„Korporace Hiwin Technologies reaguje na změny v průmyslovém odvětví a vstupuje do období Industry 4.0. Základním projevem nového období je nástup robotizace,“ vysvětluje Ing. Pavel Cach, výkonný ředitel společnosti Hiwin, s. r. o.

Automatizovaná svařovací technika v Číně

Zvyšující se nároky na produktivitu a kvalitu při současně rostoucích mzdových nákladech a nedostatku kvalitních odborných pracovníků staví také čínské průmyslové společnosti před nové výzvy. Výrobce vybavení porubů v těžením průmyslu Zhengzhou Coal Mining Machinery Group proto v posledních pěti letech uvedl do provozu dvacet pět automatických svařovacích zařízení. Do budoucna bude v investicích pokračovat.

Související články
Laserová technika a automatizace šetří čas i náklady

Výrobky musí být často obrobeny, označeny logem nebo opatřeny popisem. K tomu se pou-žívají automatizované laserové výrobní systémy. Mnohostrannost použití laserů skýtá spolu s automatizací procesu obrábění a montáže velké výhody nejen ve velkosériové výrobě.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nová dimenze průmyslového lepení

Švýcarský výrobce lepicích systémů Robatech, na českém trhu zastoupen společností Kaletech, pořádal ve třech dnech virtuální konferenci, jejíž stěžejním cílem bylo představení nových produktů – společně označovaných jako Nová dimenze průmyslového lepení. Virtuální konference na vysoké úrovni účastníkům umožnila přecházet z virtuálního podia do servisní, inovační či vývojové místnosti. Po vstupu do kterékoliv z nich mohli zájemci zhlédnout prezentace jednotlivých produktů, videa, bližší popisy či se propojit se zástupci ze své lokality pro zabezpečení shody dorozumívacího jazyka.

Automatizace není odpovědí na všechny otázky

Primárním cílem zavádění automatizace a robotizace je nejen zajistit více času, jak jsme si řekli v minulém díle, ale jejím účelem je také usnadnit lidstvu složité a zdraví škodlivé úkoly. Automatizace se nasazuje v oblastech stereotypní a nebezpečné práce. Motivací firem může být i škálovatelnost, maximalizace zisku a v neposlední řadě nižší počet lidských selhání. Tento díl našeho seriálu Fenomén automatizace se zamýšlí nad tím, proč, kde a jak automatizovat, a dalšími otázkami.

Roboty pro automobilový sektor

Kompletní obnova automatizovaných robotických linek iniciovaná vrcholovým managementem společnosti Magneti Marelli vedla v závodě nacházejícím se v Crevalcore (územně správní celek města Bologna) ke zvyšování počtu zaměstnanců i efektivity těchto automatizovaných výrobních linek. Jak vysvětluje Marco Calabrese, ředitel údržby výrobního závodu, mnoho úkolů, které byly manuálního charakteru, je nyní zautomatizováno. „V těchto případech potřebujeme dosáhnout vyšší přesnosti, opakovatelnosti, výkonnosti a výrobní kvality a v zájmu vyšší efektivity samozřejmě i snížit dobu trvání cyklu. Integrací robotické automatizace zvýšila kvalitu a produktivitu práce a vedla i ke zvýšení počtu zaměstnanců pracujících v našem závodě.“

Automatizace ve výrobním podniku Maserati

S pomocí článkových robotů a vyspělých softwarových aplikací, které jsou schopny simulovat každou výrobní fázi, využívá firma Maserati inovativní robotická řešení od společnosti Comau pro konstruování dvou nejluxusnějších vozů této společnosti – Quattroporte a Ghibli.

Výrobní linka pro karoserie Vespa

Vyrobit karoserii skútru Vespa je velmi náročné. Je tvarovaná a má různá zakřivení, která velmi komplikují realizaci a navrhování svařovacích bodů. Je nutné se do ní dostat, a kvůli tomu je třeba překonávat různé překážky nebo pracovat na velice malých vymezených plochách. Karoserie je koneckonců srdcem Vespy a z technologického hlediska je tedy třeba věnovat jí maximální pozornost.

Solární článek Amorton na Amperu

Kromě nových technologií v oblasti automatizační techniky, elektromechanických i polovodičových relé bude společnost Panasonic na Amperu 2019 představovat amorfní křemíkový solární článek - Amorton. Tento unikátní zdroj energie s dostatečným výkonem pro napájení elektroniky nezatěžuje životní prostředí žádnými CO2 či jinými skleníkovými plyny a je tak ideální ekologickou alternativou standardních baterií.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Současný vývoj v oblasti svařování

Svařování, resp. spojování materiálů je v podstatě průřezová skupina technologií, která ovlivňuje prakticky všechny průmyslové obory. Některé obory by bez svařování a dalších způsobů spojování materiálů dnes již nemohly vůbec existovat, např. výroba automobilů, výroba konstrukcí ve stavebnictví a řady strojírenských složitých výrobků, včetně energetických zařízení.

Navařování metodou WAAM

Aditivní výroba (AM – Additive Manufacturing, 3D print apod.) je inovativní výrobní proces, kterým je možné vytvářet trojrozměrné objekty tak, že se postupně skládá vrstva po vrstvě určitého materiálu a tím se vytvářejí rozličné finální tvary podle CAD předlohy (zatímco u konvenčních způsobů výroby, jako např. obrábění, se odstraňuje nežádoucí materiál z plného průřezu).

Řezání trubek a profilů

Přestávají vám stačit pily? Následující tři řešení od 4ISP určená pro různé typy výroby mohou být vhodnou volbou.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit