Témata
Reklama

Zaměřeno na povrch

Vývoj výrobních technologií a metod ověřování jejich kvality si vynucuje plynulé zdokonalování způsobů kontroly jakosti výrobků. Společnost Taylor Hobson, přední výrobce metrologických prostředků, rozšířila řadu svých měřících přístrojů pro měření a hodnocení textury, tvaru a kontury povrchu.

Nový měřicí přístroj s označením Form Talysurf ® Laser je systém s vysokým rozsahem a rozlišením pro měření textury, tvaru a kontury povrchu. Systém přesností a technickou úrovní představuje nejvyšší kvalitu metrologických prostředků, kterou výrobce nabízí a zdůrazňuje vysokou věrohodnost výsledků měření. Form Talysurf ® Laser je v řadě přístrojů Taylor Hobson situován výkonem a cenou mezi PGI Novus a i-Series PRO. Přístroj zajišťuje měření povrchu, a to nejen textury, ale i úhlů, poloměrů a tvaru v obou svislých směrech, stejnou rychlostí a přesností měření. Přístroj nabízí nejvyšší úroveň přesnosti, stability a opakovatelnosti měření na současném metrologickém trhu.

Reklama
Reklama

Progresivní software

Přístroj je vybaven moderním softwarem Metrology 4.0. Nový software Taylor Hobson umožňuje kótovat dle výkresu součásti a poskytuje přesné zobrazení souřadného systému součásti (PCS). Uzavírá tak výrobní cyklus. Software Metrology 4.0 je jednoduše ovladatelný s intuitivním uživatelským rozhraním, virtuálním zobrazením a s ovládáním v reálném čase. Virtuální zobrazení je simulace procesu měření se zběžným přehledem, zobrazenými indikátory, zpětnou vazbou v reálném čase a dálkovým ovládáním systému. K přednostem přístroje patří funkce Smart Move – intuitivní ovládání pohybu a měření. Po ustavení součásti si může obsluha přiblížit okem neviditelný detail a naprogramovat celou virtuální součást. Variabilní programování umožňuje uživatelům automatizovat měření více velikostí součástí bez potřeby mnoha programů.

Form Talysurf ® Laser je systém s vysokým rozsahem a rozlišením pro měření textury, tvaru a kontury povrchu.

(Zdroj: Taylor Hobson)

Přednosti přístroje

Programy redukují chyby obsluhy. Naprogramované měřicí postupy zkracují dobu cyklů a zvyšují výkonnost. Zobrazuje sledovatelné výsledky „Pass/Fail“ a automatické souhrnné zprávy. Sledování historie je umožněno výměnou dat a sledováním součástí. Automatické zpracování statistik měření, např. automatických studií R&R.

Přístroj Form Talysurf ® Laser je výkonný ve všech pracovních podmínkách. Vyznačuje se integritou a opakovatelností získaných výsledků. Konstrukce přístroje využívá mnohaleté zkušenosti z měření, přesné výroby a optimalizace metodou konečných prvků, což zajišťuje nejen velmi nízký šum systému, ale i téměř bezchybné mechanické provedení měřicích os. Konstrukce snímače Laser nabízí uživateli větší flexibilitu měření. Malé, střední i velké složité součásti lze měřit jediným systémem. Form Talysurf ® Laser poskytuje 10mm rozsah snímače se snímacím raménkem délky 100 mm. Nicméně využitím volitelného 200mm raménka lze rozsah snímače rozšířit na 20 mm při zachování stejné přesnosti.

Výrobce doporučuje přístroj Form Talysurf ® Laser jako dobrou investici do budoucnosti.

Přesnost systému měření

Taylor Hobson je jediným výrobcem, který je schopen prokázat přesnost poloměrů a tvaru povrchu v celém rozsahu měření. To potvrzuje integritu a opakovatelnost výsledků měření přístroje.

Ostatní výrobci nabízejí nižší přesnost měření poloměru a schopnost měřit tvar ve výrazně menším rozsahu měření, což ukazuje na nižší důvěru v jejich vlastní výsledky měření. Obousměrný snímač Laser dokáže měřit se stejnou funkční přesností v obou vertikálních polohách. A v neposlední řadě uvedené přednosti, spolu se schopností měřit vnitřní a vnější úhly, činí Form Talysurf ® Laser skutečně univerzálním měřicím systémem.

Metrology 4.0 simuluje měřicí proces s přehledem stavu, zobrazenými indikátory, průběžnou zpětnou vazbou a systémem dálkového ovládání.

(Zdroj: Taylor Hobson)

Automatické systémy přístroje

Snímač Laser udržuje přítlačnou sílu na měřicí hrot dle doporučení ISO < 0,75 mN při měření raménkem 200 mm s diamantovým hrotem 2 µm. Přítlačná síla je řízena automaticky a udržována v průběhu celého cyklu měření. Pro měkčí materiály lze snížit sílu na hrot až na 0,30 mN. Automatické řízení síly dodržuje normu ISO 3274.
Automatický zvedáček raménka – přesná funkce zvedání/spouštění raménka minimalizuje pohyb snímače a zkracuje čas měření. Současně automaticky zajistí bezpečnou vzdálenost od součásti.

Spolu s uzavřenou zpětnovazební smyčkou se zvedáček výhodně uplatní při různých režimech měření, např. při měření v dávkách, přerušovaných povrchů, malých otvorů a vnitřních a vnějších drah ložisek.

Systém ochrany snímače chrání vaši investici před náhodným poškozením a snižuje prostoje díky vestavěnému systému rychlé detekce kolizí. Systém zastaví pohyb v jakémkoli směru v automatickém nebo manuálním režimu, aby se zabránilo kolizi.

Přítlačná síla je řízena automaticky a udržována v průběhu celého cyklu měření.

(Zdroj: Taylor Hobson)

Výkonná, intuitivní a jednoduchá metrologie

Uživatelské rozhraní poskytuje přehledné monitorování procesu měření. Simulace v reálném čase a reálný souřadný systém součásti umožňuje sledování a řízení na úrovni, která v tomto odvětví nemá obdoby.

Metrology 4.0 simuluje měřicí proces s přehledem stavu, zobrazenými indikátory, průběžnou zpětnou vazbou a systém dálkového ovládání. Prostřednictvím intuitivních ikon na panelu nástrojů měření je k dispozici řada různých režimů měření. Kurzorem získáte podrobný přehled o měření.

Metrology 4.0 nabízí pokročilé způsoby měření, tedy nespojité měření, měření vrcholu, analýzu vrcholového pásma – LS oblouku, nejvyšší a nejnižší bod a také vyrovnání – válcové, axiální a automatické.

Součástí Metrology 4.0 jsou publikační funkce, automatická zpětná vazba, drsnost, kontura a 3D analýzy. Hlavní typy analýz obsahují jakost povrchu (drsnost, vlnitost a základní profil), topografii, konturu, morfologické filtrování, dvojitý profil, fúzi dat a korekce úhlu šroubovice.

Opakovatelnost a reprodukovatelnost jsou klíčové pro všechny výrobní procesy. Metrology 4.0 uzavírá smyčku mezi měřením a analýzou tak, že předá informaci o poloze zpět do kroku posuvu či měření s cílem zlepšit řízení procesu. Posuvy nebo měření mohou reagovat nebo být ovládány pomocí předdefinovaných prvků na součásti, např. průsečíků.

Úspěšná strategie firmy Taylor Hobson je prostá: místo pouhého prodeje výrobků poskytujeme i řešení problému. Pokud standardní balíčky softwaru nevyhovují potřebám zákazníka, umíme přizpůsobit řešení formou zákaznického modulu. Případně lze využít přístupu k souborům MAT-LAB™. Ty umožňují uživateli psát vlastní skripty a spouštět je načtením ‚m‘ souboru. Tak lze navrhovat a naprogramovat vlastní filtry, analýzy i parametry.

Milena Hladíková

Imeco

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 201029
Datum: 09. 10. 2020
Rubrika: Trendy / Restart průmyslu
Autor:
Firmy
Související články
Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Stroje a technologie: letět ještě výš

Okolo nás pole, před námi malá obecní silnice a nápis „Business Park Holzhausen“. Nic nenaznačuje, že v tomto malém městě poblíž letiště v Linci za okamžik objevíme obrovský technologický potenciál. Společnost Peak Technology byla založena v roce 2007 Dieterem Grebnerem. Zaměřuje se na dodávky komplexních ultralehkých kompozitů na bázi karbonových vláken pro Formuli 1 či letecký průmysl.

Broušení ve velkém stylu

I při velkoformátových dílech je broušení první volbou pro jisté dosažení požadované kvality v závěrečném, vše určujícím pracovním kroku.

Související články
Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
MSV ve znamení měření a seřizování

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci špičkových měřicích a seřizovacích přístrojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Karla Suchny, jednatele společnosti Zoller Czech.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Obráběčská obec se opět sešla v Plzni

Katedra technologie obrábění Fakulty strojní na ZČU v Plzni slaví letos 50. výročí od založení. K této příležitosti, mimo jiného, s Techmania science center a s partnery pořádala začátkem roku již osmý ročník úspěšné mezinárodní konference Strojírenská technologie - Plzeň 2019. Konference se nesla v duchu témat z oblasti metrologie, zabezpečování jakosti ve strojírenské výrobě, trendů technologie obrábění, nástrojů a řezných materiálů, technologické přípravy výroby a projektování, automatizace a dalších. Doplněna byla o doprovodný program věnující se problematice 3D kovového tisku.

Na cestě k nulové chybě upínání

I ta nejmenší cizí tělíska (prach, třísky apod.) mezi dutinou vřetena a stopkou nástroje mohou zapříčinit nepřesnost upnutí vrtáku nebo frézy, což má za následek výrobu zmetků nebo poškození nástroje a tím přerušení výroby. Toto mohou odstranit měřicí systémy se senzory.

Jarní odborné semináře

Společnost Imtos spolu s předními světovými výrobci strojírenských technologií a zařízení připravila letos na jaře pro specialisty z České republiky a Slovenska dva odborné semináře.

Přípravy na veletržní duo v nejlepším

Na nejdůležitější veletržní termín pro kovozpracující branži v roce 2015 v Německu zve do Lipska od 24. do 27. února veletržní duo Intec a Zuliefermesse. Středobodem výstavní nabídky obou veletrhů, kde je očekáváno dohromady kolem 1 400 vystavovatelů, budou výrobní technologie pro zpracování kovů a subdodavatelský průmysl.a 

Vodorovné vyvrtávačky v praxi, Zastavení čtvrté

Zkušenosti zákazníků jsou nejcennějším podnětem, kterých se dodavateli-výrobci dostává. Nezkreslené reference na zkušenosti z provozu a servisu pak přináší objektivními informace pro další potenciální zákazníky. Kdo jiný by měl tedy o kvalitě firmy vědět více než ten, kdo její produkty vyzkoušel? To je cesta k publikované formě článků, kterou MM Průmyslové spektrum na trhu českých technických periodik zastává. Navštěvovat uživatele produktů a nechat je vyprávět o zkušenostech, které mají s jejich používáním, s komunikací s dodavatelem, se spokojeností s jeho službami. Pak získáme skutečnou referenci, z níž si lze udělat určitou referenci.

Studentské práce oboru obráběcích strojů a technologií

V rámci programu odborného semináře pořádaného začátkem února 2022 Technologickou platformou strojírenská výrobní technika ve spolupráci s Ústavem výrobních strojů a zařízení při FS ČVUT v Praze a Společnosti pro obráběcí stroje byly technické veřejnosti představeny diplomové a disertační práce oboru obráběcích strojů a strojírenské technologie nominované do soutěže o nejlepší studentské práce každoročně pořádané společností SpOS.

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit