Témata
Reklama

Zdravotní rizika při svařování a řezání

Svařování a dělení materiálů patří mezi činnosti, u kterých existuje zvýšené riziko ohrožení zdraví. Bohužel stále existují pracoviště a pracovníci, kteří tato nebezpečí podceňují. Rizika při svařování nesmí být zlehčována vedením firem a hlavně dotčenými pracovníky. Existuje široká škála metod a ochranných pomůcek, které tato rizika minimalizují nebo zcela eliminují.

Mezi hlavní zdravotní rizika při svařování a dělení materiálů patří ultrafialové a infračervené záření, popáleniny, vdechované dýmy, zplodiny a aerosoly, hlučnost a úraz elektrickým proudem.
Reklama
Reklama

Ultrafialové a infračervené záření

Ultrafialové a infračervené záření se vyskytuje ve všech typech obloukového svařování a plazmového řezání. Viditelné světlo může poškodit sítnici, ultrafialové vyzařování může způsobit tzv. "nablýskání v očích" a úžeh, ultrafialové vyzařování o krátkých vlnách může podráždit rohovku (během 10 - 30 let může způsobit šedý zákal). Ultrafialové vyzařování o dlouhých vlnách může změnit tepelnou rovnováhu lidského těla a infračervené záření může způsobit přehřátí organismu.
Samostatnou kapitolou je záření při plazmovém řezání. Plazmový oblouk má teplotu 5x větší, než je teplota slunce. Plazmový oblouk je však téměř neviditelný, dokud nepronikne řezaným materiálem, proto se mnoho pracovníků domnívá, že u plazmového řezání toto vyzařování není a pracují bez osobní ochrany. To je hrubý omyl, který se takovým pracovníkům dříve nebo později krutě vymstí.
Způsoby osobní ochrany - kvalitní svařovací kukla je nejlepším preventivním prostředkem před zářením. U samozatmívacích kukel je nutno dbát na vysokou rychlost zatmění a opakovaného zatmění. Pro ochranu těla je nutno použít dobrý pracovní oděv. Nejvhodnějším materiálem je kvalitně zpracovaná kůže.

Popáleniny

Popáleniny bývají nejčastěji způsobeny rozstřikem rozžhaveného kovu z tavné nebo řezné lázně.
Způsoby osobní ochrany - pro ochranu těla je bezpodmínečně nutné použít dobrý, nehořlavý pracovní oděv. Nejvhodnějším materiálem je opět kvalitně zpracovaná kůže. Samozřejmostí jsou svářečské rukavice. Kvalita rukavic na českém trhu je velmi různorodá. Rukavice schválené pro svařování jsou vždy na lícové straně vybaveny piktogramy, které jednoznačně identifikují druh poskytované ochrany.

Dýmy, zplodiny a aerosoly

Část materiálu, který se svařuje nebo řeže, se v důsledku vysokých teplot odpařuje. K dýmu který vzniká, se přidávají nečistoty z vrstev na materiálu, např. barva, čisticí prostředky, oleje a plyn, který případně používáme. Vznikající dýmy, aerosoly a plyny mají rozličné chemické složení, vždy však jsou zdraví škodlivé.
Způsoby osobní ochrany - zplodiny a kouř lze odvést mnoha způsoby. Nejefektivnějším způsobem je centrální odsávání každého pracoviště nebo používání mobilních odsávacích jednotek s mechanickou i chemickou filtrací. Pokud to z nějakého důvodu nelze, je možno použít osobní filtraci nebo alespoň přívod čerstvého či filtrovaného vzduchu do svařovací kukly. Uvědomme si, že pokud je pracoviště odsáváno, velká zdravotní rizika z dýmu a kouře již nehrozí.
Dýmy, zplodiny a aerosoly mohou způsobit podráždění očí, kůže a dýchacího systému, i daleko vážnější zdravotní komplikace a to buď okamžitě, ale také po mnoha letech. Z těchto důvodů uvádíme i vlivy některých prvků a sloučenin na lidský organismus. Údaje jsou převzaty z odborných publikací a chcete-li se dozvědět více, obraťte se na hygienické stanice či na ordinace pracovního lékařství.

Škodlivé látky s vlivem na zdraví

Berylium - berylium a jeho složky jsou vysoce toxické. Mohou způsobit vážná poškození zdraví nebo smrt. Vystavení této látce může způsobit nevratné změny na plicích. Předpokládá se, že jde o karcinogen.
Kadmium - kadmiové zplodiny nebo malé částečky mohou po vdechnutí způsobit vážné poškození zdraví nebo smrt. Ocel s kadmiovým povrchem si lze snadno splést s galvanizovanou ocelí. Kadmium, pokud je zahříváno, zanechává při oxidaci špinavě olivovou barvu. Vždy si buďte jisti, s jakým materiálem pracujete. Oxidové zplodiny u kadmia často způsobují výskyt syndromů, které přetrvávají až několik hodin. Kadmium je karcinogen.
Oxid uhelnatý - oxid uhelnatý může způsobit různé nemoci i smrt. Pokud je používán jako ochranná atmosféra, může dojít k jeho nahromadění do nebezpečné koncentrace. Oxid uhelnatý je toxický, bezbarvý a bez zápachu. Vystavení nízkým koncentracím může způsobit bolest hlavy, otupělost a celkovou únavu. Toxické účinky jsou obdobné nedostatku kyslíku. Vystavení vysoké koncentraci oxidu uhelnatého způsobuje ztrátu vědomí.
Chrom - náhlé vystavení chromovému prachu nebo zplodinám může způsobit kašel a kýchání, bolest hlavy, potíže s dýcháním, bolest při hlubokém nádechu a horečku. Další symptomy zahrnují podráždění spojivky, bolest horních cest dýchacích, hnisání a perforaci nosní přepážky, chronickou bronchitidu a změnu barvy kůže. Některé formy chromu způsobují rakovinu dýchacích cest.
Měď - zplodiny a měděný prach způsobují podráždění horních cest dýchacích, kovovou pachuť v ústech, nechutenství, mentální zamlženost, v některých případech také změnu barvy kůže a vlasů. Měděný prach dráždí kůži, způsobuje bolest, zrudnutí a zánět. Může také způsobit zánět spojivek a zanícení rohovky.
Fluoridy - fluoridové zplodiny značně dráždí oči, nos a krk. Chronické vstřebávání fluoridu může způsobit sklerózu, řídnutí kostí a žilkování zubů. Fluoridy se mohou vytvářet při používání elektrod s vlastním ochranou, elektrod typu T-5 s tavidlovým plněním, elektrod s fluoridovým povrchem, také při používání některých typů tavidel při tavidlovém svařování a při elektrostruskovém svařování.
Oxid železitý - vdechnutí těchto zplodin nebo prachu může způsobit chřipkovité onemocnění trvající 24 až 48 hodin a také benigní zaprášení plic (sideróza). Čistý oxid železitý pravděpodobně nezpůsobuje změny plicních vláken, vdechnutí oxidu železitého smíšeného s jinými látkami ovšem může způsobit poškození plic.
Olovo - olověné zplodiny nebo jemný prach mohou při vdechnutí způsobit otravu olovem, anémii, svalovou slabost, nechutenství, zvracení, koliku nebo smrt. Proti vdechnutí olova je nutné se chránit obzvláště při svařování nebo řezání materiálů jako olovem pokrytá ocel nebo kovy, které jsou upraveny barvou s obsahem olova. Ve všech těchto případech olovo vytváří toxické zplodiny.
Mangan - manganový prach a zplodiny dráždí oči a sliznice dýchacího ústrojí. Brzké rozpoznání chronické otravy manganem je velmi obtížné. Projevy postupující nemoci se liší u jednotlivých případů. Znaky a symptomy mohou zahrnovat apatii, podrážděnost, ztrátu chuti k jídlu, bolest hlavy, slabost svalů na nohou a bolest kloubů. Běžné jsou také poruchy řeči. Chronická otrava manganem člověka činí nezpůsobilým (invalidním), není však zpravidla smrtelná.
Ozon - vzniká jako výsledek reakce elektrického oblouku a okolní atmosféry. Při svařovacích procesech, které používají velmi intenzivní oblouk,a mají velmi nízkou zplodinovou úroveň částic (například svařování hliníku v ochranné atmosféře), proto bude docházet k větší koncentraci ozonu. Ozon má zřetelnou vůni. Nadměrné vystavení působení ozonu se může projevit podrážděním očí, nosu a krku. Příliš velké vystavení může způsobit i smrt.
Fosgen - tento vysoce toxický plyn vzniká při kontaktu ultrafialových paprsků z elektrického oblouku s chlorovanými roztoky, jako například trichloretylenem. Materiál nebo zařízení, které bylo odmaštěno chlorovanými roztoky, by se ke svařování nemělo používat, dokud zcela nevyschne a roztok nezmizí. Svařování nebo řezání by se nemělo provádět v blízkosti odmašťovacích nádrží, které obsahují chlorované roztoky. Vytváření tohoto nebezpečného plynu lze předejít skladováním roztoků i jejich používáním v jiných místnostech, než kde se svařuje. Vdechnutí velké koncentrace fosgenu může způsobit plicní otok, který se zpravidla dostavuje po několika hodinách, kdy se žádné symptomy neprojevují. Fosgen nemá téměř žádné okamžité dráždivé účinky, takže nijak nevaruje na jeho vdechnutí i nebezpečné koncentrace.
Oxid křemičitý - krystalické formy oxidu křemičitého způsobují silikózu. Předpokládá se, že vdechnutý krystalický oxid křemičitý je toxický. Krystalickou formu oxidu křemičitého se ovšem ve zplodinách, které vznikají při svařování, prokázat nepodařilo. Oxid křemičitý je často součástí tavidla, proto dbejte na to, aby se při používání tavidlového systému vytvářelo co nejméně prachu.
Zinek - nevdechujte zplodiny vzniklé při svařování nebo řezání galvanizovaného plechu, mosazi nebo jiných zinkových slitin. Zinek může způsobit horečku, které se často říká "zinkový zápal". Symptomy se zpravidla projeví několik hodin po vystavení a zahrnují kovovou pachuť v ústech, pocit sucha v nose a v krku, slabost, únavu, bolesti ve svalech a kloubech, horečku, třes a nechutenství.

Hlučnost

Vysoká hlučnost, které je člověk vystaven po dlouhou dobu, způsobuje trvalé poškození sluchu. Úroveň hlučnosti závisí na pracovním prostředí a metodě svařování či řezání. Běžné MIG/MAG svařování zkratovým přenosem má hlučnost 85 - 90 dB(A), plazmové řezání se stlačeným plynem pak kolem 110 dB(A). Nejhlučnější je drážkování uhlíkovou elektrodou, které dosahuje úrovně 110 - 130 dB(A) a může překročit práh bolestivosti.
Způsoby osobní ochrany - nejlepším způsobem ochrany proti hlučnosti je používání tlumičů hluku nebo protihlukových sluchátek.
Ing. Pavel Guzuir
Veškeré obrázky, schémata, grafy a výpočty nalezente v tištěné podobě časopisu.
Reklama
Vydání #10
Kód článku: 51005
Datum: 12. 10. 2005
Rubrika: Trendy / Spojování a dělení
Autor:
Firmy
Související články
Proporcionální ventily s IO-Link technologií

Emerson Aventics proporcionální ventily Sentronic Plus (614 serie) a Sentronic LP (617) jsou nyní k dispozici s integrovanou IO-Link komunikační technologií.

Slabina subdodavatelských řetězců

Díky pandemii koronaviru si v uplynulém roce našlo cestu k cyklistice spousta lidí a trh s koly, komponenty a cyklistickými doplňky, který dlouhodobě roste, nyní zažívá obrovský boom. To, že začíná více a více lidí jezdit na kole, se ale děje kontinuálně posledních několik let. Pandemie však tento nárůst zájmu výrazně urychlila. Zároveň však ale také odhalila některé slabiny globálního cyklistického trhu, které budou s největší pravděpodobností mít pro některé výrobce a prodejce kol či cyklo servisy vážné následky. Co se tedy vlastně stalo a co nás zřejmě čeká?  

Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Související články
Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit