Témata

Konference "Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků"

25. 10. 2023 – 25. 10. 2023

Brno, VUT
www.rep.fs.cvut.cz/konference

Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní ČVUT v Praze pořádá ve spolupráci s partnery již 23. ročník konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Tématem letošního ročníku konference budou Inteligentní výrobní systémy v digitální ekonomice.

Konference „Inteligentní výrobní systémy a jejich management v době digitalizace.“


Jak v oblastech podnikové excelence, tak v průmyslovém sektoru se ocitáme tváří v tvář přetrvávajícím výzvám utlumené konkurenceschopnosti a produktivity práce. Každý den se potýkáme se složitou odpovědností uspokojit stále specializovanější a náročnější klientelu ve výrobním sektoru. mnohostranné výzvy podtrhují složitou povahu moderní průmyslové výroby, která zahrnuje aspekty, jako je řízení, design, logistika, controlling a další.

Chcete se ponořit do oblasti účinných strategií k řešení těchto klíčových výzev? Možná se snažíte prozkoumat současné a budoucí trendy, které utvářejí produkční prostředí, a jejich praktické důsledky. V naší neúnavné snaze o posílení konkurenční výhody českého průmyslu s potěšením oznamujeme, že letošní konference je zcela věnována komplexnímu zkoumání těchto naléhavých problémů.

Inteligentní výrobní systémy a jejich management v době digitalizace. Konference se koná ve středu 25. 10. 2023 od 10.00 do 17.00 hodin, na VUT v Brně.

Účast na konferenci je po registraci bezplatná, počet míst je však omezen.


MM Průmyslové spektrum je mediálním partnerem konference.


Pořadatel

ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Fakultu tvoří celkem 21 ústavů a vědeckých pracovišť, které pokrývají značný záběr inženýrských odborností od technické matematiky, fyziky, mechatroniky, termodynamiky, přes konstruování částí strojů, automobilů, letadlové techniky i výrobních strojů, až po zpracovatelský průmysl a jednotlivé výrobní technologie, jejich projektování a automatizaci. Fakulta strojní ČVUT je v ČR jedinou civilní fakultou, kde se vyučuje konstrukce leteckých motorů. Značný tvůrčí potenciál spočívá ve vědecko-výzkumných pracovnících a také ve studentech, kterých je téměř tři tisíce.  

Číst dál