Témata

Powtech 2022 - Odborný veletrh mechanické technologie zpracování částic a práškových materiálů

27. 09. 2022 – 29. 09. 2022

NürnbergMesse, Německo
www.powtech.de

Veletrh je určen odborníkům z oborů chemie, farmaceutického průmyslu, kosmetiky, kameniva, keramiky, potravinářství, strojírenství a výroby technologických celků, obalové techniky, nanotechnologie, protiexplozní ochrany a bezpečností zařízení.

Vstupenku zdarma na veletrh Powtech a také na paralelně probíhající veletrh obalů a obalových technologií Fachpack

Vstupenku získáte po zadání kódu: PT22CZ na webu: www.powtech.de/en/visitors

Vstupenka platí také pro paralelně probíhající veletrh obalů a obalových technologií FACHPACK, který se letos výjimečně koná souběžně.

Prášky, granuláty nebo sypké hmoty jsou součástí produktů našeho každodenního života. Všude tam, kde se jako základní materiál nebo surovina používají pevné látky nebo vyrábějí či zpracovávají pevné, práškovité a sypké produkty či granuláty, hrají mechanické technologie klíčovou roli. Suroviny a výchozí materiály je zapotřebí mlít, prosévat, třídit, míchat, čerpat, vážit, skladovat, přidávat. Dále je nutné hotové výrobky z práškových materiálů zhutňovat, granulovat, prosévat, filtrovat, analyzovat, atd. Všechny tyto technologie zpracování jsou prezentovány právě na veletrhu Powtech.

Po dlouhých třech letech se na veletrhu Powtech v Norimberku konečně opět setkají odborníci na zpracování a výrobu sypkých materiálů. Svět se za tu dobu změnil. Krize, jako je pandemie koronaviru a válka na Ukrajině, mají dopad i na odvětví, ze kterých pocházejí návštěvníci veletrhu. Vzhledem k všem těmto výzvám nabízí osobní setkání s odborníky z nejrůznějších odvětví velké možnosti. Letošní dvojice veletrhů Powtech a Fachpack očekává více než 1 600 vystavovatelů z Evropy, z nichž přibližně 500 bude na veletrhu Powtech vystavovat v oblasti mechanické technologie zpracování a analytiky. Se vstupenkou na veletrh získají odborní návštěvníci přístup k oběma akcím a k očekávaným vystavovatelům.

POWTECH je stejnou měrou síťová a znalostní platforma. V mnoha přednáškách, ale i na četných výstavních stáncích a speciálních přehlídkách najdou návštěvníci inovativní řešení pro zpracování prášků, granulátů a sypkých materiálů. Již při plánování veletrhu se vyplatí podívat se na nový oborový kompas, s jehož pomocí mohou návštěvníci rychle a snadno najít pro ně relevantní vystavovatele a přednášky – od potravin a krmiv, chemického a farmaceutického průmyslu, přes plasty a gumu, keramiku, sklo a stavebnictví, kamenivo a zeminy až po životní prostředí a recyklaci.

Zaměření na metody šetrné ke zdrojům a životnímu prostředí

Důležité otázky z oboru zodpoví po všechny tři dny mnoho přednášek odborného fóra „stagetalks“ v hale 3, které jsou zdarma a nevyžadují registraci. Kromě dlouhodobě aktuálních témat týkajících se efektivního a bezpečného zpracování prášků poskytnou specialisté podněty pro svět budoucnosti Powtech v tematických blocích Životní prostředí, Energie budoucnosti a Průmysl 4.0. Návštěvníci veletrhu získají praktické poznatky „to go“ – od hospodárného nakládání se surovinami na výrobu baterií, řešení pro přeměnu odpadu na energii, zpracování bílkovin při výrobě rostlinných alternativ mléka, měření objemu sypkých materiálů v reálném čase až po řízení kovových prášků v aditivní výrobě.

Na fóru Pharma.Manufacturing.Excellence v hale 3A se návštěvníci seznámí s nejnovějšími poznatky z oblasti farmaceutické výroby a balení. Akce zahrnuje vše od potahování, granulace a čištění až po kontinuální výrobu a tabletování. Návštěvníci fóra získají přehled o moderních zařízeních a strategiích kontroly procesů tabletování, složení potahování, vybavení, čisticích roztocích a také o procesech kontinuální výroby pevných perorálních léčivých přípravků.

Inovativní a výbušný

Speciální přehlídka svazu VDMA „Luft bewegt – Nachhaltige Prozesstechnik für Luftreinhaltung und Trocknung“ („Vzduch pohybuje – Udržitelná procesní technologie pro udržování čistoty vzduchu a sušení") v hale 3 ukáže, jak efektivní odlučování škodlivých prachů a účinná prevence emisí chrání lidi a životní prostředí. Kromě těchto aspektů se vystavující členské firmy svazu VDMA zaměří na maximální bezpečnost provozu a trvalou optimalizaci pracovních procesů.

Nebude opomenuto ani téma ochrany proti výbuchu. Ve venkovním areálu veletrhu budou denně probíhat řízené živé exploze – včetně velkolepých zvukových a ohnivých efektů. Kromě toho budou po všechny dny veletrhu probíhat přednášky, které poskytnou přehled o novinkách z Německa i jiných zemí z oblasti standardizace, vědy a techniky v ochraně proti výbuchu. Odborný program doplní komentované prohlídky o ochraně proti požáru a výbuchu, během nichž budou odborníci na výstavních stáncích komentovat důležité aspekty, výrobky a řešení problémů.

Zaměření na budoucnost

Pavilon pro networking je místem setkávání a navazování kontaktů pro všechny, kteří se zajímají o technologie mechanického zpracování. Průmysl a věda, start-upy i velcí hráči v oboru povedou dialog o tématech týkajících se budoucích trhů a budoucích technologií. Inovace zítřka představí německé start-upy a mladé firmy ve společném stánku „Innovation made in Germany“.

Více informací o rámcovém programu veletrhu naleznete na adrese: www.powtech.de/programm

Odborná nabídka

  • mechanické základní postupy/technologie (zmenšování částic, míchání, drcení, třídění, prosévání, filtrování…)
  • přístroje a technologické komponenty
  • analýza a charakteristika částic
  • nanotechnologie měření, řízení, regulace
  • bezpečností technika