Témata

Soutěž Manažer roku 2023

14. 05. 2024 – 14. 05. 2024

Praha, Slovanský dům
www.manazerroku.cz

Soutěž pořádaná Českou manažerskou asociací vyhledává a oceňuje úspěšné manažerské osobnosti působící v ČR.

V letošním roce byla pomyslně uzavřena třetí dekáda soutěže a pro následující 31. ročník byl připraven nový koncept, který posouvá soutěž do 21.století.

Je to reakcí na neustálý vývoj a změny jak v managementu, tak i ve společnosti.


Za rok 2023 bude vyhlašovaná jediná cena MR, tato cena má současně za cíl více akcentovat excelenci daného manažera/manažerky v roce 2023.

Kategorie oborové 

CEO - generální ředitelé, výkonní ředitelé, předsedové představenstev 

CFO, Finance - Finanční ředitelé, vrcholový audit 

COO, CHRO - HR, interní komunikace, provozní management

CMO, CIO - Marketing, PR, PA, Sales 

CTOO - IT, AI, digital

Kategorie napříč obory 

Vizionář 

Trvale udržitelný rozvoj 

Mladý manažerský talent do 35 let

Soutěže se mohou účastnit

Manažer/manažerka působící v organizaci zaregistrované pro danou činnost v České republice.

Nominovaná osoba nemusí být občanem České republiky.

Ve funkci, se kterou se zapojuje do soutěže, musí být manažer/manažerka po dobu roku 2023.


Další předpoklad přihlášení do soutěže

Přihláška obsahuje závazek k uhrazení příspěvku „startovného“ do soutěže 20 000,- Kč bez DPH. Částka je fakturována Českou manažerskou asociací.


MM Průmyslové spektrum je mediálním partnerem soutěže Manažer roku.


Pořadatel

Bc. Kateřina Božková, DiS

Česká manažerská asociace je českým sdružením řídících pracovníků – manažerů. Asociace byla založena v roce 1990 v České republice a sdružuje manažery napříč obory nebo regiony, které propojuje. Jejím posláním je dlouhodobě zvyšovat odbornost a kompetence českých manažerů.

Číst dál