Témata

Hexagon Manufacturing Intelligence

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon je předním světovým hráčem na poli simulačních softwarů, softwarů pro konstrukci a výrobu, 3D měřicích zařízení a řešení pro zpracování naměřených dat.

Tato řešení nacházejí uplatnění v celé řadě oblastí: ve všeobecném strojírenství, automobilovém a leteckém průmyslu, v dopravní a zemědělské technice, energetice, elektronice, medicínských technologiích, těžkém průmyslu, obrábění a mnohých dalších.

Poskytuje tak nástroje pro kompletní zajištění kvality v rámci celého životního cyklu výrobku.

CAE simulační software pro smart návrh produktů

CAE softwarová řešení společnosti Hexagon umožňují konstruktérům simulovat chování výrobků a procesů. Pomáhají zvyšovat kvalitu, bezpečnost a spolehlivost, šetřit čas vývoje a snižovat náklady spojené s testováním vyráběných produktů. Přesně a spolehlivě předpovídají, jak se budou výrobky chovat v reálném světě, a pomáhají tak designérům navrhovat inovativnější výrobky rychle a hospodárně.

Využívají k tomu analýzy metodou konečných prvků (FEA), výpočetní dynamiky tekutin (CFD), multibody dynamiku (MBD), akustické simulace nebo simulace modelování materiálů.

Výrobní software pro tvorbu a optimalizaci drah CNC

Software pro verifikaci, simulaci a optimalizaci drah nástrojů pro obrábění kovů, plastů, dřeva, konstrukci a výrobu forem a zápustek, tváření plechových dílů, obrábění dřeva, CNC simulace nebo automatizovanou výrobu.

3D měřicí zařízení pro rozměrovou kontrolu

Pomocí metrologických systémů Hexagon získáte informace o kvalitě výrobků a jejich zpracováním pak následnou zpětnou vazbu pro vývojové a výrobní oddělení.

Kontakty

Boudníkova 2538/13, 180 00 Praha 8
Tel: 272 680 830

Sociální sítě


Články Hexagon Manufacturing Intelligence

Modulární robotické měřicí buňky

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon,  výrobce a dodavatele výrobního softwaru, simulačního softwaru a 3D měřicích technologií, uvedla na trh nové modulární automatizované měřicí buňky Presto. Jsou určené pro 3D inspekci dílů zejména v automobilovém a leteckém průmyslu.

Volvo Bus při vývoji autobusů standardizuje MSC Nastran pro strukturální analýzu

Simulace představují základní prostředek při navrhování moderních autobusů. Dovolují modelovat a vyhodnocovat různé strategie a scénáře ještě před fyzickou stavbou prototypu. Konstruktéři podle nich posuzují výkonnost vozidel za různých podmínek, jako je vysoká rychlost, rozmanitý terén nebo různé povětrnostní podmínky. Díky tomu dochází ke snižování potřeby fyzického testování a přepracovávání návrhů, které následně šetří náklady a čas.

Přečtěte si, jak Volvo Bus Corporation při vývoji autobusů řeší úlohy strukturální analýzy v softwaru MSC Nastran. Tento software, dříve známý pod společností MSC Software, je nyní součástí skupiny Hexagon.

3D optický skener se strukturovaným světlem

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon uvedla na trh nový skener se strukturovaným světlem SmartScan VR800. Je to první 3D optický skener na trhu, jenž má nastavitelné rozlišení dat a objem měření výhradně prostřednictvím softwaru.

Predikce svařovacích procesů při výrobě automobilů ve společnosti General Motors pomocí Simufact Welding

General Motors, známý americký výrobce automobilů Chevrolet, Buick, GMC a Cadillac, je jedním z největších automobilových výrobců na světě. Při vývoji a následné montáži automobilových komponent se nevyhne potížím, jako jsou deformace a další problémy s rozměrovou a strukturální integritou způsobené svařovacími procesy. Může tím dojít ke zpomalení výroby, zvýšení potřeby přepracování a v konečném důsledku zvýšení nákladů a plýtvání. Proto General Motors pro predikci svařovacích procesů využívá simulační software Simufact Welding. Tento software, dříve známý jako MSC Software, je nyní součástí skupiny Hexagon a pomáhá efektivnímu vývoji vozidel a zajištění optimálního procesu svařování.

Vývoj vozidel Tatra s využitím CAE simulačních softwarů Hexagon

Akciová společnost Tatra Trucks je světovým výrobcem těžkých terénních a nákladních vozidel, která jsou známá svou výjimečnou průjezdností v náročném terénu a díky vysoké spolehlivosti a vynikajícím užitným vlastnostem také vhodností do extrémních klimatických podmínek. Takováto vozidla vyžadují pečlivý vývoj. Učiněná rozhodnutí právě při vývoji mohou výrazně ovlivnit jejich celkové parametry, a proto je pro vývoj a výrobu klíčové porozumět vzájemné interakci různých systémů. Jedním z nástrojů, který Tatra při vývoji využívá, jsou simulační softwary od společnosti Hexagon. Tyto softwary, dříve známé jako MSC Software, jsou nyní součástí skupiny Hexagon a pomáhají efektivnímu vývoji vozidel a zajištění jejich optimálních vlastností.

3D skener pro efektivní laserové skenování

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon uvedla na trh nový laserový skener pro souřadnicové měřicí stroje HP-L-10.10 LITE pro výrobce hledající efektivní měření povrchů s vyšší kapacitou měření. Skener je postaven na technologii laserového skenování SHINE (Systematic High-Intelligence Noise Elimination) od společnosti Hexagon, díky které přináší rychlé a přesné získávání čistých 3D naměřených dat z téměř jakéhokoliv povrchového materiálu a povrchové úpravy.

3D laserový skener pro kontrolu velkých ploch

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon uvedla na trh laserový skener Absolute Scanner AS1-XL. Skener je určený zejména pro inspekci velkých povrchů, ručními i robotickými aplikacemi. AS1-XL lze použít pro 3D měření mimořádně velkých ploch s měřicími rameny Absolute Arm a laser trackery Absolute Tracker.

Automatizovaná buňka pro rozměrovou kontrolu dílů

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon uvedla na trh novou robotickou buňku Presto. Buňka  zkracuje dobu kontroly kvality až o polovinu. Zákazníci, zejména OEM výrobci v automobilovém průmyslu, tak zvýší kapacitu měření a zkrátí dobu uvedení výrobků na trh. Buňka se opírá o jednoduchý koncept.

Přidejte vaši firmu

Máte-li zájem o vytvoření katalogového zápisu i pro vaší společnost, kontaktujte obchodní ředitelku Gabrielu Jedličkovou, gabriela.jedlickova@mmspektrum.com, 606 826 295.

Nabídka inzerce