Témata

Safina

Safina patří mezi největší technologické firmy v České republice v oblasti komplexního zpracování a výroby produktů z drahých a neželezných kovů a je více než 100 let nedílnou součástí českého průmyslu. Široké Portfolio Safiny obsahuje výrobky pro sklářský, automobilový, petrochemický, farmaceutický průmysl a zdravotnictví, vesmírné programy a letectví, elektroniku a elektrotechniku, laboratoře, klenotnictví a povrchovou úpravu, additive manufacturing (3D tisk) a Cold Gas Spray aplikaci.

Společnost je součástí tzv. cirkulární ekonomiky a to od výkupu, přes recyklaci, rafinaci až po konečnou výrobu a dodávku různých průmyslových produktů ze zlata, stříbra, mědi ale také z platiny, palladia, iridia a rhodia. Safina je společností s významným vlivem a působností na trhu Evropy, Severní Ameriky a Asie a zároveň je členem celosvětové charty Responsible Care i Responsible Minerals Initiative (RMI) s pravidelnou certifikací na RMAP.


Články Safina

Drahé kovy v průmyslových aplikacích

Téměř žádné z hlavních průmyslových odvětví se neobejde bez produktů založených na drahých kovech. Safina, která má dlouholetou tradici v oblasti komplexního zpracování drahých kovů, se z průmyslových aplikací zaměřuje především na tvrdé pájky. Při výrobě nezapomíná na přirozený a udržitelný koloběh materiálu pomocí recyklace odpadů s obsahem drahých kovů ani na etický původ materiálu.

Zpracování materiálu s obsahem drahých kovů

Společnost Safina, a. s., se zaměřuje na zpracování materiálů, které obsahují drahé a neželezné kovy, zejména pak zlato, stříbro, platinu, palladium, rhodium, iridium, nikl, měď a kobalt. Pro zpracování těchto materiálů uvedla Safina do provozu novou elevátorovou žíhací pec, v níž se materiál zbavuje všech organických látek a vlhkosti.

Výroba kovových prášků

Společnost Safina se specializuje na zpracování materiálů s obsahem drahých kovů a disponuje řadou unikátních technologií. Jednou z oblastí, na níž se zaměřuje, je prášková metalurgie. Safina ročně vyrobí na 15 tun stříbrných prášků. Nově zavádí do výroby i měděné prášky a kromě toho vyvíjí a testuje prášky různých kovů podle individuálních požadavků zákazníků.

Výroba platinových termočlánků

Termočlánek je snímač pro měření teploty, který je vytvořen ze dvou různorodých kovových drátků spojených do jednoho bodu. Pokud je tento spoj zahříván nebo chlazen, vzniká elektrické napětí, jehož hodnota odpovídá dané teplotě.

Unikátní technologie výroby targetů

Naprašovací target, což doslovném překladu znamená terč, je výrobek, který se používá pro nanášení vrstev kovů například ve sklářském nebo elektrotechnickém průmyslu. K typickým aplikacím ve sklářství patří nanášení vnitřních tenkých (průhledných) kovových vrstvev pro izolační dvojskla, v elektrotechnickém průmyslu jde zejména o výrobu CD, DVD nebo hard disků.

Recyklace drahých kovů v plazmovém reaktoru

Společnost Safina se zabývá zpracováním a výrobou produktů z drahých a neželezných kovů, včetně jejich recyklace. Právě recyklace se v současnosti podílí na nadpolovičním objemu výroby společnosti, a to díky zavedení unikátní technologie PlasmaEnvi, zpracování nízkokovnatého odpadu v plazmovém reaktoru. Firma tak dosáhla vedoucí pozice v recyklaci drahých kovů na středoevropském trhu.

Přidejte vaši firmu

Máte-li zájem o vytvoření katalogového zápisu i pro vaší společnost, kontaktujte obchodní ředitelku Gabrielu Jedličkovou, gabriela.jedlickova@mmspektrum.com, 606 826 295.

Nabídka inzerce