Témata
Zdroj: Safina

Drahé kovy v průmyslových aplikacích

Téměř žádné z hlavních průmyslových odvětví se neobejde bez produktů založených na drahých kovech. Safina, která má dlouholetou tradici v oblasti komplexního zpracování drahých kovů, se z průmyslových aplikací zaměřuje především na tvrdé pájky. Při výrobě nezapomíná na přirozený a udržitelný koloběh materiálu pomocí recyklace odpadů s obsahem drahých kovů ani na etický původ materiálu.

Reklama

Automobilový a letecký průmysl, výroba trakčních systémů kolejových vozidel, elektromotorů, zdravotní techniky, teplovodních zařízení, ventilačních systémů nebo klimatizací. Tady všude se používají drahokovové materiály, které Safina vyrábí. Mezi typické reprezentanty průmyslových aplikací patří plechy a dráty z drahých kovů, trubky a tyče, kontaktní materiály a v neposlední řadě pájky.

Bimetalický Ag/Cu nýtkový kontakt.

Většinu výrobků pro průmyslové aplikace Safina vyvíjí v úzké spolupráci se zákazníky. Preciznost a digitalizace výroby umožňují, že výrobky jsou vysoce reprodukovatelné a snadno ověřitelné podle mezinárodních ISO norem. Jedinečné vlastnosti výrobků umožňují dosahovat nejlepších aplikačních standardů a optimálních ekonomických výsledků.

Ve stroji se používají dvě různé metody obrábění: broušení profilů a oddělování materiálu. Podstatný synergický efekt spočívá v kombinaci obou postupů jen v jednom upnutí.

Zkušenost a kvalitní materiál

Vysoká kvalita, na které si Safina zakládá, znamená u pájek naprostou čistotu kovů bez nežádoucích příměsí a také homogenitu materiálu. Výroba tvrdých pájek navazuje na tradici a na zkušenost delší než 50 let. Nicméně i v tomto odvětví dochází k vývoji a Safina drží krok s dobou.

Pájka Ag15CuP.

Kromě standardních pájek totiž nabízí i vlastní a časem ověřené pájky ze speciálních slitin, které vlastnostmi odpovídají požadavkům zákazníků. Jedná se o pájky s příměsí netradičních kovů, jako jsou indium, lithium, gallium, germanium nebo hliník, které upravují pracovní teplotu pro vhodnější zpracování, a zlepšují tím pevnost spoje.

Safina je členem celosvětové charty Responsible Care
Safina je zodpovědný zpracovatel a snaha o udržitelnost omezených zdrojů je neoddělitelnou součástí jejích výrobních procesů. Recyklace a návazné chemické procesy proto zaujímají důležitou část jejího provozu a výroby. Od svých zákazníků vykupuje odpady s obsahem drahých kovů, a tím zabraňuje plýtvání zdroji a zatěžování životního prostředí nadbytečnou těžbou drahých kovů nebo likvidací odpadů.

Není proto překvapením, že se přihlásila k celosvětové chartě Responsible Care, která si klade za cíl vytvářet důvěru v chemický průmysl. Dohlíží také na zdroje materiálů, se kterými pracuje. Proto je členem Responsible Minerals Initiative a je pravidelně certifikována na Responsible Minerals Assurance Process, což je důkazem jejího zodpovědného přístupu v oblasti dodavatelského řetězce.

Většina pájek vyráběných v Safině odpovídá standardizovaným typům dle normy ISO 17672, v případě dodávek do zahraničí americkým normám AWS nebo leteckým AMS. Doménou Safiny jsou pájky, jejichž teplota tavení začíná na 600 °C. Jedná se o stříbrné či palladiové pájky a pájky s obsahem zlata.

Stříbrná pájka Ag72Cu28.

Pro Česko hlavně stříbrné pájky

Používají se k výrobě elektromotorů, generátorů, polovodičových diod a v celém segmentu HVAC&R (Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration). Hlavním tahounem je měď-fosforová pájka s obsahem 15 % stříbra (Ag15CuP). Hodí se pro pájení mědi a rozvodů na bázi mědi (bronz, mosaz) či dílů elektromotorů. Výborná je pro větší průměry, protože dokáže velmi dobře vyplnit velké mezery.

Významnou roli při výrobě pájek má slitina Ag72Cu28, a to hlavně díky svému univerzálnímu použití. Využívá se v leteckém průmyslu, k výrobě polovodičových diod, přepěťových ochran nebo elektronek pro řezací stroje. Jedná se o ideální materiál pro vakuové pájení, zvláště pak pro kombinace mědi, oceli, keramiky nebo skla.

Lisovaná palladiová pájka.

Zlato či palladium

Mezi nevšední pájky, které Safina vyrábí, patří ty s obsahem zlata. Například Au82Ni18 nebo Au75Ni25, jejichž výroba je výsledkem zvládnutého procesu tavení a systému žíhání, dodává předním světovým výrobcům leteckých motorů. Vynikající odolnost proti oxidaci i dobrá pevnost a tažnost dělají z těchto pájek ideální pomocníky pro výrobu vakuových a elektronových trubic, vlnovodů nebo přepěťových ochran.

Historie společnosti sahá až do r. 1860, kdy v Rakousku zakladatel společnost Georg Adam Scheid vstoupil do rodinného podniku na výrobu šperků a následně roku 1888 založil společnosti G. H. Scheidsche Affinerie Vídeň. Tato společnost posléze založila v r. 1920 v Praze samostatný podnik. Scheidova afinérie zpracovávala zlaté a stříbrné odpady, rafinovala z nich ryzí kovy, a následně vyráběla a prodávala polotovary z drahých kovů pro klenotnické a dentální účely. Po skončení 2. světové války, 14. května 1945, byla Scheidova afinérie dána pod národní správu Příbramských rudných dolů. Tam bylo po znárodnění v r. 1948 přičleněno také dalších 10 afinérií drahých kovů. V této době byla nově zavedena výroba platinového nářadí pro laboratoře, kontaktů pro elektrotechnický průmysl, výroba fólií z mědi a jejích slitin, výroba AgNO3, elektrolýza stříbra a mnohé další technologie.

1. ledna 1950 vznikl nový samostatný národní podnik s názvem Safina. Po roce 1989 Safina působila zpočátku jako státní podnik v rámci metalurgických podniků až do její privatizace, která se uskutečnila 30. dubna 1992. Akciová společnost se stala výrobní a obchodní organizací, která postupně vyprofilovala svoje působení do výrobních programů a služeb strukturovaných do samostatných produktových linií.

Od roku 2000 je Safina společností s významným vlivem a působností na trhu Evropy, Severní Ameriky a Asie.

V roce 2003 Safina zahájila výrobu stříbrných naprašovacích targetů pro výrobu plochého skla, pro paměťová média, pro výrobu dekorativních vrstev, povrchové dokončení nástrojů a další. Od roku 2012 Safina vyrábí metalické prášky z drahých a barevných kovů pro průmysl 3D tisku (Additive Manufacturing) a Cold Gas Spray (CGS) aplikaci. A od roku 2016 společnost nabízí službu rafinace PGM kovů a přináší svým klientům jejich nejvyšší čistotu.

Palladiové pájky odebírá největší světový výrobce airbagových rozbušek. Kvůli obsahu jednoho z nejdražších kovů se jedná o velmi nákladnou, ale také naprosto nenahraditelnou záležitost. Pájky s obsahem palladia jsou totiž velmi odolné, mají dobrou vodivost a pájením ve vakuu vytvářejí extrémně spolehlivý a těsný spoj. Právě díky spolehlivosti a odolnosti se palladiové pájky vyrobené v Safině využívají v airbazích u více jak poloviny všech aut na světě.

Společnost Safina má dlouholetou tradici v oblasti komplexního zpracování a výroby produktů z drahých a neželezných kovů. Je společností s významným vlivem a působností na trhu Evropy, Ameriky a Asie.

Produktové řady

Platina:
Safina dodává produkce termočlánků, příslušenství pro homogenizaci a tvarování skla pro sklářský průmysl a platinové laboratorní vybavení, a také je uznávaným výrobcem ochranných platinových nástřiků na keramické podklady.

Naprašovací targety:
Safina nabízí technologie stříbrných naprašovacích targetů pro výrobu plochého skla, targety pro paměťová média, výrobu dekorativních vrstev, povrchové dokončení nástrojů a další. Společnost dodává planární, trubkové, sférické a terčové targety.

Průmyslové aplikace:
Safina vyrábí tvrdé pájky, kontakty a kontaktní materiály, ryzí drahé kovy a slitiny s obsahem drahých kovů ve formě drátů, plechů, střižků, fólií, trubek a tyčí, včetně stříbrných anod. Obráběné díly z Ag, Au, Pd a jejich slitin. Nástřiky vrstev drahých kovů a jejich slitin.

Klenotnické polotovary:
Síť prodejen Safina nabízí širokou škálu klenotnických polotovarů (klenotnické slitiny, pájky, plechy, dráty, granálie a řetězovinu). Společnost také vykupuje klenotnický materiál a odpad, který dále zpracovává na nové zboží.

Dentální materiály:
Safina dodává amalgamové výplně Safargam NG2, Safargam Plus, Safargam Dentis 60.

Chemie:
Chemické sloučeniny vyráběné společností Safina jsou určeny hlavně pro chemický, farmaceutický, petrochemický a automobilový průmysl, analytické a výzkumné laboratoře a pro galvanické pokovení. Společnost také nabízí službu recyklace použitých rhodiovacích lázní. Sortiment je založen na produktech s obsahem Ag, Au, Pd, Pt a Rh.

Katalytická síta
Společnost nabízí provádění destruktivní i nedestruktivní sanace jednotek kyseliny dusičné a zpětné vytěžení drahých kovů.

Recyklace:
Safina rafinuje průmyslové katalyzátory, laboratorní přístroje, roztoky apod., odpady ze sklářského průmyslu např. z leštění skla, termočlánky apod., lékařské a stomatologické produkty, šperky, mince, e-scrap např. mobilní telefony a součástky počítačů, elektroniku, senzorovou techniku, měniče, destruktivní a nedestruktivní čištění zařízení na výrobu kyseliny dusičné, ostatní zbytky a zbytky PGM obsahující drahocenný kov, které jsou smíchány s organickým odpadem.

Související články
Odlehčovací optimalizace 3D tištěné frézy

Vývoj v oboru obrábění se tradičně potýká s mimořádným dynamickým zatížením soustavy na straně jedné a požadavky na přesnost a produktivitu obrábění na straně druhé. Nalezení takové konstrukce nástroje, která odolá extrémním provozním podmínkám, a přitom umožní proces obrábění urychlit, může vést k zefektivnění výrobního procesu. Příkladem toho může být vývoj odlehčené frézovací hlavy. Dosavadní konstrukce obráběcích nástrojů vycházely z jednolitých plných tvarů zaručujících vysokou tuhost na úkor dynamických vlastností nástroje. Změnou vnitřní struktury je však možné najít optimum mezi těmito protichůdnými požadavky.

Automatizované výrobní buňky si navrhl sám

Ing. Zdeněk Krátký začal s výrobou nástrojů už téměř před dvaceti lety. Dnes vlastními nástroji vyrábí díly na zakázku. Zajímavé na tomto příběhu je zejména to, že zakázky rostou tak rychle, že si jen za poslední dva roky pořídil pět strojů Fanuc Robodrill. Uvnitř každého stroje se podle vlastního návrhu nachází robot, který obstarává výměnu přípravků s obrobky. Uchopovací a upínací techniku zabezpečil dlouholetý partner, společnost Schunk.

Jsou smíšené konstrukce dočasně za svým zenitem?

Nikdo nenamítá proti oprávněné potřebě lehkých konstrukcí v dopravě, aeronautice, obalové technice a u pohyblivých částí strojů, systémů a zařízení. Avšak jsou smíšené konstrukce s plasty vyztuženými vlákny v současnosti opravdu za svým zenitem?

Související články
Kovové materiály zítřka

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi, jejichž společným zájmem je podpora technického rozvoje, výzkumu, vzdělávání a inovací. V jejích řadách najdeme špičkové odborníky z nejrůznějších technických oborů. V našem seriálu dáváme postupně slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro čtenáře MM Průmyslového spektra zvláště zajímavé.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Stále rostoucí požadavky výrobců proudových motorů vyžadují kontinuální vývoj žárupevných materiálů. Klasické metody obrábění jsou zde na hranici svých možností, efektivní alternativou je elektroerozivní řezání drátovou elektrodou.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Vývoj v oblasti 3D tisku z kovu pokračuje

Již téměř před rokem představila společnost Kovosvit MAS v rámci tradičních zákaznických dnů stroj WeldPrint5X. Na zářijovém strojírenském veletrhu v Brně byla novinka, která kombinuje plnohodnotnou generickou technologii (navařování kovu) a plnohodnotnou subtraktivní technologii pomocí frézování až v pěti osách, oceněna Zlatou medailí. „Ocenění ještě zvýšilo motivaci celého týmu, který na vývoji technologie pracuje,“ říká Petr Heinrich, technický ředitel Kovosvitu MAS. A prozradil, že firma chystá další novinky v oblasti 3D tisku z kovu.

3D technologie letem světem

Vývoj 3D technologií dnes již zasahuje téměř do všech oblastí výroby. Uplatnění nachází u kusové výroby, ale dokáže si najít své místo i v sériové a dokonce velkosériové výrobě, kde nemusí jít nutně o samotné výrobky, ale např. o výrobu nástrojů nebo přípravků.

Desatero pro export - Marketingový průzkum poprvé

V dnešním díle našeho exportního seriálu se budeme věnovat marketingovému průzkumu. Ten je základním nástrojem pro posuzování jednotlivých vývozních teritorií a sestavování individuálních exportních plánů. Cílem je vytvořit profily potenciálních trhů, které zahrnou jejich charakteristiky, očekávání a preference. Na základě těchto profilů chceme sestavit klasifikaci atraktivity trhů podle předem určených kritérií. Dalšími cíli jsou analýza konkurence na vybraných trzích, identifikace hrozeb a příležitostí a určení právního rámce a systému autorského práva.

Automatizace lidem práci nebere

Automatizaci se ve firmě Kovosvit MAS věnují od roku 2013. Z původního projektu vznikla samostatná divize MAS Automation a na letošní rok má plánované téměř dvojnásobné tržby oproti roku 2017. V porovnání s plánovaným obratem celého Kovosvitu jsou tržby divize zatím nevýznamné, ale průměrný růst divize o dvě třetiny ročně dokládá, že automatizace má v podniku ze Sezimova Ústí zelenou.

Automatizovaná výroba dílenského nábytku

Rodinný podnik Polak cz má bohatou historii v oblasti zpracování plechů. Od dob výstředníkových lisů, na kterých společnost začínala, se toho mnoho změnilo. Jednatel a zakladatel společnosti Petr Polák si pochvaluje velký progres v technologiích zpracování plechů i v automatizaci. I přes nízký stav zaměstnanců díky automatizaci a vysokým výkonům strojů Trumpf si může dovolit dále rozšiřovat výrobu.

Největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů

Časům nakupování průmyslových strojů naslepo, bez osobního vyzkoušení a podrobné znalosti strojů, provozních nákladů a potřeb, již „odzvonilo“.

Projekt snů 2

Významnost roku 2017 pro firmu Okuma – výrobce CNC obráběcích strojů – neznamená pouze oslavy 120. výročí založení společnosti, ale i uvedení do provozu v pořadí druhého nejmodernějšího automatizovaného závodu, firmou označovaného jako Projekt snů (Dream Site 2 – dále PS2) v místě japonské centrály.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit