Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Výkonnější diagnostické a laboratorní přístroje s lineární technikou

Výkonnější diagnostické a laboratorní přístroje s lineární technikou


06.01.2021

Inženýři, kteří konstruují diagnostické a laboratorní přístroje, musí k tomu, aby umožnili zdravotnickým zařízením zajistit tu nejpřesnější a nejúčinnější péči, brát v úvahu všechny detaily. Pokud jde o dosažení jasných a konzistentních výsledků v reálném čase, osvědčila se řešení pro řízení pohybu od firmy NSK, která zahrnují lineární aktuátory, kuličkové šrouby a lineární vedení. Například diagnostické přístroje často vyžadují použití motorizovaných lineárních aktuátorů. Tyto komponenty musí být ve srovnání s aktuátory s běžnými pohybovými šrouby nebo s ozubenými řemeny mnohem tužší a jejich pohyb musí být plynulejší. Motorizovaný lineární aktuátor musí splňovat požadavky na plynulost pohybu, nezávislost na proměnném zatížení a na malé rozměry zástavby. Konkrétní požadavky jsou specifické pro danou konstrukci diagnostického přístroje.

Dalším předpokladem pro použití dílů v diagnostických přístrojích je dlouhá životnost a spolehlivost zajišťující nepřerušovaný provoz. Selhání v tomto případě může znamenat, že přístroj nebude schopný uspokojit potřeby pacienta nebo poskytnout včas diagnostické informace, což jsou v medicíně velmi závažné nedostatky.

K tomu, aby bylo možné beze zbytku vyhovět všem požadavkům, tým odborníků firmy NSK zkonstruoval a vyrábí řešení, které přesně splňuje to, co je v dané aplikaci třeba. Odborníci firmy vytvořili lineární aktuátory (ve standardním i zakázkovém provedení), které jsou předem sestavené s krokovými motory nebo servomotory a dalším příslušenstvím. Pro hladký pohyb, stejný na začátku i po dlouhé době trvalého provozu, jsou navíc použity mazací jednotky a speciální povrchová úprava vedení. Hladký pohyb znamená také to, že komponenty méně trpí opotřebením a vyžadují méně údržby. Protože diagnostické a laboratorní přístroje musí pracovat účinně a nepřetržitě, bez odstávek, jsou tyto vlastnosti důležité pro dosažení velké provozní trvanlivosti.

Je třeba zdůraznit, že automatizační technika NSK přináší pro provoz diagnostických přístrojů reálné, hmatatelné výhody. Hladký pohyb obvykle vede ke zvýšení přesnosti, což v důsledku znamená, že diagnostické výsledky jsou přesnější a v důsledku se zlepšuje péče o pacienta. K efektivnímu provozu dále přispívá snadné použití, které v laboratorních a zdravotnických zařízeních šetří čas a pomáhá udržovat náklady pod kontrolou. Každý systém vyvinutý firmou NSK je pochopitelně plně otestován, aby bylo zaručeno, že splňuje požadavky zákazníka.

 
NSK má zkušenosti s dodávkou řešení pro přesné a spolehlivé lineární pohony, jež se uplatňují v diagnostických a laboratorních přístrojích. Foto: Parilov/Shutterstock.com

Dobrým příkladem použití lineární techniky NSK v diagnostickém přístroji je analyzátor krve, který musí efektivním způsobem zpracovávat mnoho vzorků a přitom dávat konzistentní, přesné výsledky. Lineární aktuátory NSK Monocarrier použité u analyzátorů krve snižují potřebu údržby. Například komponenty řady MCM jsou ideální pro malá a střední zatížení a jejich malé rozměry jsou vhodné pro kompaktní konstrukce úsporné z hlediska zastavěného prostoru. Uživatelé produktů NSK Monocarrier oceňují plynulý pohyb, malé vibrace, vysokou tuhost a dlouhou životnost.

Tedy jak je to s laboratorním vybavením? Ano, pokud jde o výběr lineárních aktuátorů a momentových motorů pro přesné polohování dílů nebo reakčních činidel při lineárním nebo rotačním pohybu, někteří výrobci pro ně dříve vybírali levné aktuátory nebo vačkové mechanismy. Pro některé úlohy tato řešení sice vyhovují, ale laboratorní přístroje často vyžadují velkou přesnost a spolehlivost. Společnost NSK má zkušenosti nejen s velmi přesnými komponenty, ale i s komponenty, jejichž životnost odpovídá nepřetržitému provozu těchto život zachraňujících zařízení.

V oboru zdravotnické techniky se využívají řešení, která musí splňovat požadavky náročných standardů a správné výrobní praxe. Protože produkty lineární techniky od firmy NSK mají přímý dopad na kvalitu péče o pacienty a přesnost diagnostických informací, které jsou důležité pro léčbu pacientů, musí splňovat množství přísných požadavků kladených výrobci zdravotnické techniky i zdravotnickými zařízeními. Výrobci, kteří chtějí mít záruku splnění těchto požadavků a regulatorních nařízení, musí spolupracovat s dodavatelem, který má v oboru řešení pro zdravotnickou techniku široké zkušenosti. Řešení NSK navíc umožní dosáhnout optimálního řešení z hlediska konstruktérů zdravotnické techniky, jejích uživatelů i pacientů.

Zdroj: Zpracováno redakcí podle tiskové zprávy agentury MepaxNomenklatura

Strojírenství v lékařství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: