Témata

Cena za inovativní počin pro FK system – povrchové úpravy

Posláním Asociace korozních inženýrů, z.s. (AKI) je podporovat aktivity snižující korozní ztráty šířením informací, předáváním znalostí a zvyšováním všeobecného povědomí o důležitosti a možnostech protikorozní ochrany. Minimalizace korozních ztrát do značné míry souvisí se všeobecnou dostupností špičkových prostředků korozní ochrany a informovaností o nich. AKI proto uděluje každoročně Cenu za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany firmám, podnikatelům a inovátorům se sídlem v České republice nebo na Slovensku za zavedení nového výrobku, postupu nebo služby s potenciálem významně přispět k omezení ztrát způsobovaných korozí kovů.

Obr. 1. Mořírna korozivzdorných ocelí. (Zdroj AKI)

Cena AKI za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany za rok 2020 byla udělena firmě FK system – povrchové úpravy za výstavbu nové provozovny povrchových úprav v Brně-Řečkovicích. Tento počin, unikátní rozsahem a kompletním financováním ze soukromých zdrojů, vede k výraznému navýšení kapacity povrchových úprav uhlíkových a korozivzdorných ocelí a možnosti povrchových úprav větších celků. Vzhledem k důležitosti optimálního počátečního stavu povrchu zejména pro životnost výrobků z korozivzdorné oceli má tento počin potenciál přispět k rozvoji protikorozní ochrany v České republice.

Projekt vznikl na půdě bývalého farmaceutického areálu na severu Brna v městské části Řečkovice. Celý areál má rozlohu 10 700 m², výrobní haly tvoří kompaktní celek o celkové ploše 6 770 m².

Projekční příprava a plánování trvalo cca tři roky. Intenzivně se na projektu začalo pracovat v letech 2016 a 2017. Počátkem roku 2018 proběhla výběrová řízení na dodavatele stavby a technologií. Vlastní stavební práce byly zahájeny v červnu 2018 a stavba byla dokončena v září 2019. V říjnu 2019 byl zahájený zkušební provoz a v březnu 2020 proběhla úspěšná kolaudace.

Obr. 2. Exteriér haly (Zdroj: AKI)

Dodavatelem stavby bylo sdružení firem Moravostav Brno a PS Brno a technologii moření, likvidace odpadních vod a čištění vzduchu dodala firma Ekomor. Hlavní činností společnosti je provádění moření a pasivace korozivzdorných a uhlíkových ocelí. Není proto divu, že srdcem celého areálu jsou mořírny. Prostory pro úpravu korozivzdorných a uhlíkových ocelí jsou stavebně odděleny stejně jako postřikový box pro moření nadrozměrných dílů.

Ponorná mořírna korozivzdorných (nerezových) ocelí je projektována pro šest mořicích van o celkovém objemu lázní až 270 m³. V současnosti jsou instalovány čtyři vany, z nichž největší má rozměry 12,5 × 2 × 2 metry. Dále jsou k dispozici stejně velké vany pasivační a vana oplachová. Postřikový box pro moření nadrozměrných dílů má rozměry 20 × 8 × 8 metrů a pro moření konstrukcí z uhlíkových ocelí je k dispozici vana o rozměrech 17 × 2 × 2 metry.

Pro provádění mechanických povrchových úprav, především tryskání nerezových povrchů balotinou, je pro zákazníky připraveno pět tryskacích boxů, jejichž chod zajišťuje výkonná kompresorová stanice. Zatím jsou v provozu tři tryskací komory o délkách 18, 14 a 11 metrů.

V rámci celé střední Evropy je projekt ojedinělý nejen svým rozsahem, ale také technologickým zázemím, pracovními podmínkami, vybavením a kapacitou. Konstrukce a vybavení výrobní haly jsou chráněny proti negativním účinkům kyselých vod a výparů. Speciální vzduchotechnika zajišťuje odvod kyselých exhalací do absorbérů, kde probíhá jejich neutralizace. Díky inteligentnímu řízení tohoto systému, vyhřívání van a vytápění interiéru je vytvořeno příznivé pracovní prostředí pro zaměstnance firmy.

V intencích odpadového hospodářství, environmentálních cílů společnosti a požadavků na ekologickou likvidaci odpadních vod byla vybudována moderní neutralizační stranice se dvěma reaktory na zpracování kyselých odpadních vod. Zkušební provoz prokázal, že extrémně přísné limity pro čištění oplachových vod a vzduchu budou dodrženy.

Cena bude zástupci firmy FK system – povrchové úpravy, s.r.o. předána během 23. konference AKI Koroze a protikorozní ochrana materiálů dne 21. října 2020 v Táboře.

Zdroj: Zpracováno redakcí z tiskové zprávy společnosti.

Související články
Ocenění za design pro výkonné čtyřosé roboty

Jedním z letošních vítězů designové soutěže Red Dot Design Award 2021 v kategorii Product Design se stala řada průmyslových robotů Stäubli TS2. Tyto roboty se tak kromě vysokého výkonu, přesnosti a spolehlivosti nyní mohou pochlubit i oceněním za design.

Výroba elektrolytu pro lithium-iontové baterie v Evropě

Společnost Lanxess, výrobce speciálních chemikálií, vidí v elektromobilitě velký potenciál. Svou vizi o elektromobilitě jako hlavní příležitosti růstu na trhu podpořenou založením iniciativy pro e-mobilitu a oběhové hospodářství nyní ještě potvrzuje navázáním spolupráce s čínským výrobcem lithium-iontových baterií, vodivých solí a elektrolytu Guangzhou Tinci Materials Technology (Tinci). Od příštího roku bude ve svém závodě v Leverkusenu (Kolín nad Rýnem) pro společnost Tinci vyrábět elektrolyt do baterií pro elektromobily.

Technologické trendy 2021 #3 Transformace dodavatelských řetězců

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit na třetí trend, který práve nyní v době pandemie koronaviru hraje jednu z klíčovích rolí a to transformace dodavatelských řetězců.

Související články
Vysoce přesná válečková vedení pro bezhrotou brusku

Nová bezhrotá bruska Tschudin Cube 350 využívá válečková vedení NSK řady RA s nízkým třením a vysokou tuhostí, která pomáhají vytvářet vynikající úroveň kvality povrchu obrobků. Bruska Cube 350 od firmy Tschudin pracuje metodou bezhrotého broušení válcových ploch a díky inovaci konstrukce umožňuje instalovat několik strojů těsně vedle sebe. Kromě vysoké přesnosti umožňuje stroj dosáhnout velmi krátké doby seřízení při změně produkce, což umožňuje nákladově výhodné obrábění malých sérií obrobků.

Související články
Jak zjistit kvalitu vnějšího prostředí

Na vývoji nové senzorové platformy pro měření kvalitativních parametrů venkovního prostředí v současné době pracuje Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT.

Roboty v boji s koronavirem

V době koronavirové pandemie dochází k omezování výroby v řadě oborů. Některé společnosti však svoji výrobní kapacitu právě nyní potřebují navýšit. Jde například o výrobce ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu. V situaci, kdy je nutno omezovat kontakty mezi lidmi, nemůže manuální výroba zvýšené požadavky splnit. Pomoci mohou roboty od společnosti Kuka, a to jak ve výrobě, tak v testovacích laboratořích.

Absolventi bez praxe – firmy musejí posílit spolupráci se školami

Firmy se již mnoho let potýkají s tím, že ze škol vycházejí absolventi bez potřebných praktických dovedností zejména v technických oborech. Distanční výuka tento problém nyní ještě prohloubila. Více než kdy jindy je nyní důležitá spolupráce firem se školami, která může situaci pomoci změnit.

Technologické trendy 2021 #2 Revitalizace core systémů

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme tentokráte nahlédnout do druhého trendu a to Revitalizace core systémů.

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: březen 2021

Hlavní, sezónně upravený Výrobní PMI pro Českou republiku od IHS Markit vzrostl z únorových 56,5 bodu na 58 v březnu. Aktuální hodnota indexu signalizovala prudké zlepšení zdraví českého zpracovatelského sektoru a byla nejvyšší za více než tři roky. Data za březen 2021 byla nashromážděna mezi 12. a 23. 3. 2021.

Sofistikovaná fasáda budoucnosti

Vývoj inovativního systému lehkých obvodových plášťů, který bude aktivně přispívat k vnitřnímu komfortu a redukci uhlíkové stopy nebytových budov. To je cílem, na který se v rámci mezinárodního projektu Powerskin+ zaměřuje ČVUT UCEEB.

Společnost NSK dokončila akvizici firmy Brüel & Kjær Vibro

Společnost NSK Ltd. dokončila akvizici firmy Brüel & Kjær Vibro (dále B&K
Vibro), která se zabývá vývojem systémů pro sledování stavu
strojů a zařízení (CMS, Condition Monitoring System).
Monitorování stavu je proces kontroly fyzikálních veličin stroje
nebo zařízení, jako jsou vibrace nebo teplota, jehož účelem je
určení změn, které naznačují vznikající poruchu. Monitorování
stavu stroje v průběhu jeho provozu umožňuje naplánovat údržbu
nebo přijmout opatření, která zabrání závažnému selhání.
Akvizice společnosti B&K Vibro společností NSK urychlí rozvoj
obchodní platformy NSK na rostoucím trhu CMS.

Tiché a úsporné pohony pro malé ventily

Servopohony SSA pro malé ventily od společnosti Siemens získaly nové funkce. Díky kompatibilitě se sběrnicovým systémem KNX lze tyto servopohony zapojit do struktury inteligentního řízení budov. Dalšími přednostmi těchto zařízení z rodiny Smart Infrastructure jsou snadná instalace a tichý a úsporný provoz.

Online univerzita digitálního řemesla

Komplexní vzdělávací platforma v oblasti digitálního řemesla FabLab University učí pedagogy a studenty, jak využívat a ovládat moderní výrobní technologie. Prezenční kurzy a workshopy jsou určeny pro učitelé středních a základních škol. Pro studenty je k dispozici web plný lekcí, tutoriálů a doplňkových materiálů. Webová stránka fablabuniversity.cz nyní nahrazuje dočasně zavřené laboratoře.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit