Témata
Reklama

Technologické trendy 2021 #9 DEI tech – diverzita, rovnost, inkluze

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu je i letos. Dnes se zabýváme devátým, již závěrečným trenden, který spadá do oblasti Human Research.

Reklama
Reklama

Diverzita, rovnost a inkluze patří aktuálně v oblasti firemní HR k nejdůležitějším tématům a jejich význam se stále zvyšuje.  Diversity je anglický termín pro různorodost, rozmanitost, rozdílnost nebo odlišnost. Pro řízení lidských zdrojů je tím míněna také individualita osob, která nakonec z jejich rozmanitosti a jedinečnosti vyplývá. 

Podle serveru www.diverzita.cz jde o koncept, jehož cílem je vytvořit ve společnosti a zejména v podnikatelské sféře takové podmínky, které umožní všem lidem, bez ohledu na jejich individuální odlišnosti, plně rozvinout jejich osobní potenciál. Diverzita tvoří teoretickou i praktickou nadstavbu k rovným příležitostem. Termínem „rovné příležitosti” se často rozumí jen dodržování zákonem stanovených norem, které se snaží zabránit znevýhodnění některých skupin občanů.

Ať už se jedná o velkou firmu, nebo malý startup, důležité je bojovat proti předsudkům a stereotypům. Je třeba si uvědomit, že diverzita a inkluze mohou pro firmu představovat velkou výzvu.

Technologie mění svět rostoucím tempem, díky čemuž máme stále novější a inovativnější produkty, které ovlivňují náš každodenní život. V blozích autoři popisují, jak diverzita pomáhá firmám růst, přináší nové nápady, zvyšuje kreativitu a efektivitu práce. Zatímco pracovní příležitosti rostou v technologických firmách obrovským tempem, firmy bojují s problémem nedostatečné rozmanitosti na pracovišti. Právě v tomto sektoru byla zaznamenána vysoká mezera v rasové a genderové rozmanitosti.

Studie McKinsey zjistily, že společnosti v horním kvartilu rasové a etnické diverzity mají o 35 % vyšší pravděpodobnost, že jejich finanční výnosy budou nad mediánem v daném odvětví. A tam, kde je genderová diverzita, mají o 21 % vyšší šanci na lepší výnosy. Kromě toho společnosti, které jsou rozmanitější a inkluzivnější, mohou mít lepší výkonnost v několika oblastech, kam patří kreativita, produktivita, udržení zaměstnanců, dovednosti a kulturní poznatky. 

V ČR každým rokem přibývá velké množství poboček mezinárodních firem, které na pracovní trh přinášejí různorodé pracovní prostředí v podobě rozmanitosti názorů a přístupů, a tím i inovace a konkurenceschopnosti. Různorodost pracovního prostředí a diverzita uvnitř týmu je základním prvkem firemní kultury nadnárodních společností, ve kterých běžně cizinci tvoří přes třetinu zaměstnanců. V jednom týmu tak spolupracují lidé různého založení, temperamentu a přístupu k životu. 

Společnosti mají k dispozici čím dál sofistikovanější nástroje pro podporu jejich iniciativ v oblasti diverzity, rovnosti a inkluze. Mnohá z těchto řešení používají analytiku s cílem poskytnout detailnější vhled do oblastí jako je nábor a rozvoj talentu a udržení zaměstnanců. Jiné produkty nabízejí zpětnou vazbu či coaching pro vedoucí pracovníky a management. Všechny směřují k tomu, aby v rozhodování a procesech v oblasti DEI hrála data významnější roli. (Zdroj: Deloitte)
Kapitola věnovaná firemním tredům v diverzitě, rovnostia inkluzi přináší otázky, na základě kterých můžete zjistit, jak je vaše společnost k těmto klíčovým trendům HR otevřena. (Zdroj: Deloitte)

Studie společnosti Deloitte se ve své sedmé kapitole na str. 150 až 159 podrobně věnuje digitální versus fyzické zkušenosti. Obsahuje i případové studie. Stáhněte si ji na níže přiloženém odkazu.Stáhněte si studii Technologické trendy pro rok 2021

Získejte cenný vhled a podnětné rady pro obchod i technologie. Zjistěte, jak mohou nové technologie podpořit klíčové byznysové procesy – od způsobu, jakým ovlivňují firemní strategie, až po modernizaci hlavních aktiv – a přetvoření dodavatelských řetězců v hodnototvorný prvek.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec nedostudoval kombinovanou formu doktorského studia (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Firmy
Související články
Auto jako digitální platforma

Každý druhý vůz na evropských silnicích by v polovině příštího desetiletí mohl být autonomní. Studie společnosti Ericsson se zabývá tím, co všechno by takový systém zahrnoval, včetně infrastruktury podél silnic založené na konceptu IoT a neustálé vzájemné komunikace nejen mezi auty samotnými, ale s celým dopravním ekosystémem.

Související články
Vytvoření vlastní výzkumné infrastruktury

Agentura pro podnikání a inovace, zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, zahájila příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu podpory Potenciál. Firmy mohou žádat o podporu na založení nebo rozvoj vlastních center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Technologické trendy 2021 #8 Individualizace pro miliardy: digitální versus fyzická zkušenost

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu je i letos. Dnes se zabýváme osmým trenden customizace digitálních a fyzických zkušeností.

Umělá inteligence zefektivňuje výrobu

Dlouhodobá spolupráce společnosti Lego, která má v Kladně jeden ze svých velkých výrobních závodů, a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT přináší konkrétní výsledky využitelné v praxi. Jedním z příkladů této spolupráce je aktuální projekt, jenž využívá umělou inteligenci k automatickému nastavování balicích linek.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit