Témata
Reklama

Technologické trendy 2021 #8 Individualizace pro miliardy: digitální versus fyzická zkušenost

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu je i letos. Dnes se zabýváme osmým trenden customizace digitálních a fyzických zkušeností.

Reklama
Reklama

Digitalizace dopadá jak do našeho pracovního života, tak i osobního. Další trend věnovaný porovnání digitálním a fyzickým zkušenostem hovoří o tom, jakým způsobem polidštit a personalizovat pro koncové uživatele digitální zkušenost tak, aby se cítili maximálně komfortně. S tím souvisí i zvýšené požadavky nejen na provoz aplikací, ale především jejich rychlé nasazování.

Korejský byznysmen, který měl sjednanou schůzku s krejčím na londýnské Savile Row musel kvůli zamezení šíření pandemie koronaviru nakonec zůstat v Soulu a neodcestoval za svým byznysem do Londýna. Pro krejčího to však nebyla překážka a míry na nový oblek mu „vzal“ pomocí robota ovládaného na dálku skrze dva kontinenty.  

Dobrovolně, ale aktuálně především vyvolanými okolnostmi, si lidé stále více osvojují digitální interakce ve všech aspektech jejich každodenního života, ať už při práci na dálku, online výuky nebo při objednávání potravin.

Přesto naše rostoucí závislost na digitálních interakcích způsobila, že mnozí z nás toužili po osobnějších lidských zkušenostech. V průzkumech společnosti Deloitte provedených již v prvních měsících pandemie více než polovina účastníků uvedla, že chce, aby se jejich virtuální zážitky „polidštily“. 

Z toho, co považujeme za nastupující trend, jsou spotřebitelé stále méně spokojení s odlišnými fyzickými nebo virtuálními zážitky. Chtějí to nejlepší z obou: osobní interakce kombinované s pohodlím digitálu. Během následujících dvou let Deloiite očekává, že přední společnosti budou investovat miliardy dolarů do výzkumu, jak v širším kontextu využít integrace člověka a digitálních technologií k vytváření personalizovaných, digitálně obohacených interakcí.

Naše rostoucí závislost na digitálních interakcích způsobila, že mnozí z nás toužili po osobnějších lidských zkušenostech.

Trend virtuálních zkušeností nese určitou naléhavost z důvodu, že zákazníci netrpělivě čekají. Dvě třetiny účastníků průzkumu Deloitte z jara 2020 totiž uvedly, že již vyzkoušely nové digitální zážitky, jako např. virtuální koncerty či společenská setkání.

Customizace zážitků


Společnosti vytvářejí týmy vývojářů, designérů a programátorů, kteří se snaží kreativním způsobem připravovat zážitky šité na míru chování, potřebám, očekávání a hodnotám jednotlivců.  Ale lidské zkušenosti se vyvíjejí tak rychle, že i takto navržená forma spolupráce designérů a programátorů může zastarat. K dispozici je nový druh lidské zkušenosti, kdy kreativní designéři používají určitou formu individualizace jako svoji platformu pro eliminace rozdílů mezi návrhem a provedení. Kombinací kreativního cítění s technickým know-how mohou tito designéři/programátoři vytvářet kontinuální zážitky založené na chování a preferencích jednotlivců na základě relevantních dat v reálném čase.

Aktuálním zařízením zprostředkování virtuální zážitek jsou smart zařízení (mobily, tablety) či virtuální brýle. Ale lze očekávat, že v průběhu doby k tomu budou sloužit nová zařízení, umožňující jiný level zážitků, než tato běžná zařízení. (Zdroj foto: FSI VUT v Brně)

Technologie posilují důvěru

Při sloučení fyzických a digitálních zkušeností se budování důvěry stane ještě důležitějším prvkem, než tomu bylo doposud. Vzpomeňme úvodní příklad korejského byznysmena při robotickém odebrání míry na nová oblek. Důvěra je důvodem, proč se klient znovu vrátí ke svému krejčímu, až omezení cestování pomine.

Jak tedy mohou společnosti vytvářet customizovaná řešení, která budou škálovatelná pro miliardy lidí? K dosažení tohoto cíle bude zapotřebí promyšlený lidský design založený na technologií vycházejících z důvěry. Dvě hlavní technologie, které mohou posílit – nebo zničit – důvěru, jsou umělá inteligence a používání osobních údajů.

Budování důvěry se stane ještě důležitějším prvkem při poskytování smysluplných lidských zkušeností.

Společnosti sice na celém světě přesunuly výkon některých činností a porady z fyzického pracoviště do digitálního prostoru, toto vše však stále představuje jen zlomek možností, které se v tomto ohledu nabízejí. Analýza nově dostupných dat generovaných jak vzdáleně pracujícími zaměstnanci, tak nástroji, které využívají, a jejich vzájemných interakcí, tedy jejich „digitální stopy“, umožní významně zefektivnit práci a zvýšit produktivitu jednotlivců, týmů i celých společností. (Zdroj: Deloitte)
Stejně jako trendy předešlé, i kapitola věnovaná digitálním versus fyzických zkušenostem přináší otázky, na základě kterých je možné zjistit základní připravenost organizace na danou změnu. (Zdroj: Deloitte)

Studie společnosti Deloitte se ve své sedmé kapitole na str. 135 až 149 podrobně věnuje digitální versus fyzické zkušenosti. Obsahuje i případové studie. Stáhněte si ji na níže přiloženém odkazu.

Příště: #9 DEI tech (diverzita, rovnost, inkluze): nástroje pro rovnocennost

Stáhněte si studii Technologické trendy pro rok 2021

Získejte cenný vhled a podnětné rady pro obchod i technologie. Zjistěte, jak mohou nové technologie podpořit klíčové byznysové procesy – od způsobu, jakým ovlivňují firemní strategie, až po modernizaci hlavních aktiv – a přetvoření dodavatelských řetězců v hodnototvorný prvek.


Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec nedostudoval kombinovanou formu doktorského studia (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Firmy
Související články
Vytvoření vlastní výzkumné infrastruktury

Agentura pro podnikání a inovace, zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, zahájila příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu podpory Potenciál. Firmy mohou žádat o podporu na založení nebo rozvoj vlastních center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Související články
Digitální dvojče stavby

Digitalizace a digitální transformace firem paří již delší dobu k aktuálním tématům. Ve stavebnictví zpravidla hovoříme o metodě BIM, která by měla být od roku 2022 využívána u všech nadlimitních veřejných zakázek. Využití takzvaného informačního modelování staveb však není devízou jen nových realizací, své opodstatnění má i u starších budov.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Technologické trendy 2021 #9 DEI tech – diverzita, rovnost, inkluze

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu je i letos. Dnes se zabýváme devátým, již závěrečným trenden, který spadá do oblasti Human Research.

Technologické trendy 2021 #7 Restart digitálního pracoviště

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu je i letos. Dnes se zabýváme sedmým trenden, který je věnovaný přerodu digitálního pracoviště. 

Technologické trendy 2021 #6 Zero Trust

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. V pořadí již šestý trend se zabývá tzv. Zero Trust, tedy nulové důvěře, a to k čemukoliv. 

Umělá inteligence zefektivňuje výrobu

Dlouhodobá spolupráce společnosti Lego, která má v Kladně jeden ze svých velkých výrobních závodů, a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT přináší konkrétní výsledky využitelné v praxi. Jedním z příkladů této spolupráce je aktuální projekt, jenž využívá umělou inteligenci k automatickému nastavování balicích linek.

Technologické trendy 2021 #5 Revoluce strojových dat

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit na pátý trend, který se týká problematiky správa strojových dat.

Technologické trendy 2021 #3 Transformace dodavatelských řetězců

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit na třetí trend, který práve nyní v době pandemie koronaviru hraje jednu z klíčovích rolí a to transformace dodavatelských řetězců.

Technologické trendy 2021 #2 Revitalizace core systémů

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme tentokráte nahlédnout do druhého trendu a to Revitalizace core systémů.

Online univerzita digitálního řemesla

Komplexní vzdělávací platforma v oblasti digitálního řemesla FabLab University učí pedagogy a studenty, jak využívat a ovládat moderní výrobní technologie. Prezenční kurzy a workshopy jsou určeny pro učitelé středních a základních škol. Pro studenty je k dispozici web plný lekcí, tutoriálů a doplňkových materiálů. Webová stránka fablabuniversity.cz nyní nahrazuje dočasně zavřené laboratoře.

Technologické trendy 2021 #1 Vliv technologií na obchodní strategie

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme postupně nahlédnout na vybrané trendy 2021.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit