Témata
Reklama

Koronavirus vytváří další prostor pro digitalizaci

Digitální transformace se stává díky korovaviru o mnoho důležitejší. Strojírenské a automatizační společnosti, jako je Kuka, to vidí jako příležitost a identifikují potenciál pro nové oblasti podnikání. Procesy jsou stále transparentnější a lze je digitálně optimalizovat - bez fyzické přítomnosti. V důsledku toho stále více společností investuje do své digitální infrastruktury a do kvalifikace svých zaměstnanců. Kuka nabízí digitální platformu my.KUKA.

Reklama
Reklama
Obr.: Do sítě mohou být připojena pouze digitálně řízená výrobní zařízení, u kterých pak může dojít k optimalizaci na základě zpracovaných dat.

Digitální prodejní kanály jsou budoucnost,“ říká Michael Otto, obchodní ředitel divize Robotics společnosti Kuka. Zákaznické prodejní kanály jsou již velmi digitalizovány. Ale pokud jde o komplexní zařízení, jako jsou průmyslové roboty nebo velmi specifické požadavky obchodních partnerů, je poradenství a prodej stále velmi offline. „Mnoho našich obchodních partnerů v současné době stále pracuje ze svých domácích kanceláří. Motivace pracovat s digitálními nabídkami je v současné době neuvěřitelně vysoká jak na straně zákazníka, tak na straně zaměstnanců,” popisuje Otto.

Digitalizace jako základ pro datovou optimalizaci
Digitalizace je základem čtvrté průmyslové revoluce. Pouze digitálně řízená výrobní zařízení mohou být připojena a může dojít k optimalizaci na základě dat. Kuka nyní nabízí svým partnerům možnost komunikace prostřednictvím digitálního zákaznického portálu my.KUKA: „Vytvořili jsme online platformu, která digitalizuje naše prodejní kanály a vztahy se zákazníky,“ říká Otto. Zákaznický portál je ústředním kontaktním místem pro systémové partnery, zákazníky a zúčastněné strany. Obsahuje podrobné informace o produktech a službách a zákazníci si zde mohou zaregistrovat své produkty Kuka a v případě potřeby poslat požadavek na servis. Využívat lze také znalostní databázi Kuka Xpert, která obsahuje širokou škálu technické dokumentace. Nabídka konfigurace produktů online a objednávek prostřednictvím Marketplace se neustále rozšiřuje.

Digitalizace nelze dosáhnout samostatně
Digitalizace vlastních kanálů však nestačí. „Vzhledem k rychlému technologickému vývoji nejsou jednotlivé společnosti, bez ohledu na to, jak jsou velké, schopny se vypořádat s digitalizací samy. Silo thinking musí být minulostí,“ říká Dr. Christian Liedtke, který je zodpovědný za strategické spojenectví ve firmě Kuka. „V aliancích, jako je Open Industry 4.0 Alliance, kterou jsme založili se společností SAP a dalšími společnostmi, mohou jednotliví hráči přispět svými různými silnými stránkami. Z toho nakonec profituje každý“.

Otevření nových oborů podnikání
Když jsou digitální informace shromažďovány z různých zdrojů s různou přidanou hodnotou, je k dispozici velké množství dat. Použití analytických nástrojů může vést ke zlepšení procesů a tím ke zvýšení efektivity. Digitalizace je však více než jen nástrojem zvyšování efektivity. Big Data společnostem otevřou nové obchodní oblasti a nové obchodní modely. Trendy lze identifikovat v rané fázi, produkty mohou být optimalizovány speciálně podle požadavků zákazníka a mohou být vytvářeny nové modely služeb. Digitální dvojčata produktů, procesů a výrobních zařízení lze použít k simulaci možností akce a jejich optimalizaci, dokud nejsou připraveny k rozhodování.

Zdroj: Zpracováno redakcí z tiskové zprávy agentury Seteva.

Reklama
Firmy
Související články
Hannover Messe již příští týden

Od 30. května do 2. června 2022 se na hannoverském výstavišti představí 2 500 firem z přibližně 60 zemí se svými inovacemi pro firmy a energetické systémy budoucnosti. V rámci hlavního tématu Průmyslová transformace ukáží, jak mohou síťově propojené výrobní závody pracovat efektivněji a šetřit zdroje nebo jak lze udržitelně vyrábět a přenášet energii. 

Digitální dvojče v tabákovém průmyslu

Projekt monitoringu procesů a efektivního využití manipulační techniky a personálu připravuje firma PST CLC ve společnosti Philip Morris ČR. Digitální dvojče od externího dodavatele bude na vybraných pracovištích v Kutné Hoře aplikováno na sklad hotové výroby a na sklad přímého materiálu. Projekt bude zahájen v průběhu léta.

Digitalizace ropného průmyslu z Čech

Pojmy jako digitalizace a automatizace nejsou v průmyslu žádnou novinkou. Dávno víme, že zavádění nových moderních technologií do vnitřních procesů firem je mimo jiné klíčem k efektivnosti, úspoře nákladů, a tím i větší konkurenceschopnosti a uplatnění na trhu. A nezáleží na tom, v jakém oboru se firma pohybuje. 

Související články
Kontrola štítků a ověřování čárových kódů

Efektivněji sledovat štítky na produktech a obalech umožňuje systém kontroly a ověřování čárových kódů řady V275 integrovaný v tiskárnách od společnosti Omron. V celé řadě odvětvích, jako je např. potravinářství nebo automotive je nezbytná dobrá sledovatelnost pro docílení správných údajů na štítcích, jejich jasné čitelnosti a skutečnosti, že budou obsahovat čárové kódy splňující stanovené standardy kvality.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Bourání bariér automatizace pětiosého obrábění

Pětiosý stroj je z hlediska programování a vedení nástroje komplexnější než jednoduché tříosé obráběcí centrum. Proto také řešení automatizace u pětiosých strojů je nelehký oříšek. Společnost Mazak díky nové generaci strojů s inovativním automatizačním řešením a modernizaci softwaru dokázala pokořit i tuto metu.

Lineární polohovací systémy se zlepšenou flexibilitou

Sledovací systém iTRAK od společnosti Rockwell Automation aktuálně představuje v rámci smart řešení jedno z nejinovativnějších řešení pohybu na současném trhu. Jedná se o modulární odstupňovaný systém s lineárním motorem, který umožňuje nezávislé řízení několika iniciátorů na lineárních nebo nelineárních drahách. iTRAK nahrazuje mechanická zařízení jednoduchými a efektivními softwarovými profily, které nastavují nové parametry rychlosti a flexibility v oblasti automatizace.

Továrna budoucnosti musí být variabilní a efektivní

Společnost Bosch na veletrhu Hannover Messe představila, jak si představuje továrnu budoucnosti. Tato modelová továrna, ve které poptávka určuje takt a produkt určuje proces, pak bude od léta 2021 přístupná v novém zákaznickém a inovačním centru společnosti v Ulmu. Následující zpráva popisuje, jak bude vypadat.

Technologické trendy 2021 #4 Industrializace umělé inteligence

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit již na čtvrtý trend – industrializaci umělé inteligence MLOps (Machine Learning Operations).

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit