Témata
Reklama

Digitalizace ropného průmyslu z Čech

Pojmy jako digitalizace a automatizace nejsou v průmyslu žádnou novinkou. Dávno víme, že zavádění nových moderních technologií do vnitřních procesů firem je mimo jiné klíčem k efektivnosti, úspoře nákladů, a tím i větší konkurenceschopnosti a uplatnění na trhu. A nezáleží na tom, v jakém oboru se firma pohybuje. 

Reklama
Reklama

Pro ropné společnosti jsou nové technologie velkou příležitostí nejen k rozvoji, ale i úspoře nákladů. Už nyní využívají některé společnosti technologii virtuálního dvojčete svých vrtů. Díky takové simulaci mohou lehce upravovat parametry těžby a předvídat nejrůznější situace. Samozřejmostí je i práce s daty, která jsou dnes skloňována více než kdy dříve.  Na každé ropné plošině je několik desítek čidel, která data sbírají, avšak dle údajů Světového ekonomického fóra, pouze 13 procent firem s daty více pracuje. Do řešení tohoto problému se zapojila i česká softwarová agentura WDF. 

Čeští analytici v ropném průmyslu

Čechy s malými nalezišťmi ropy nejsou sice žádná ropná velmoc, čím jsme ale ve světě proslulí, je naše šikovnost. Od „šikovných českých ručiček” jsme ušli dlouhou cestu a své renomé máme dnes i v oboru IT. V ropném průmyslu to potvrzuje pražská digitální agentura WDF, která má zastoupení mimo Prahu i v dobře známém technologickém ráji Silicon Valley, Spojeném království, i Skandinávii. Právě přes svou norskou pobočku měla možnost zapojit se do sofistikovaného projektu digitalizace ropy. 

Norská společnost ESGIAN se specializuje na poskytování poradenství a zprostředkování prodeje majitelům ropných plošin a ropných společností.  Českou agenturu oslovila s nápadem vyvinout nový nástroj pro prognózu a analýzu dat ropného sektoru. „Společně se společností ESGIAN jsme vyvinuli sofistikovanou platformu, která je schopná analyzovat data trhu s ropnými plošinami nebo určovat hodnotu aktiv ropných společností. Pracuje s rozsáhlou databází, kde mohou uživatelé, jako ropné společnosti, majitelé ropných zařízení nebo správci, aktualizovat či přidávat data o trhu, filtrovat a třídit tato data, zobrazovat nebo upravovat smluvené kontrakty nebo upravovat specifikace ropných zařízení. To vše v jednoduchém, uživatelsky přívětivém rozhraní,” popisuje Vojtěch Strnad ze softwarové agentury WDF.  Data se získávají ze stran klienta na základě sledování aktivit rigů (vrtných plošin poz. red.) a smluv. 

Získaná data z vrtných plošin se následně zpracovávají, přepočítávají a jsou zobrazena v celkovém kontextu ve formě designové webové aplikace. Ta pomáhá ropným společnostem, majitelům lodí a ropných plošin, ale také bankám a investorům, předvídat hodnoty tohoto sektoru, ale také vývoj nabídky a poptávky. (Zdroj: Kašpar PR)

Komplikace projektu

Projekt je založen na efektivním zpracování extrémně velkého objemu dat. „Největším problémem byl rozsah logiky výpočtu energetické náročnosti na činnost rigů (vrtných plošin poz.red.). Jde o energii spotřebovanou na samotné vrtání, která je ovlivněná jednotlivými sekcemi vrtu, jeho geografickou polohou, hloubkou a samozřejmě vybavením na daném rigu a výkonem tohoto vybavení. Vedle samotného vrtání ale dále přičítáme energii spotřebovanou na provoz dalších zařízení na plošině, například světlo, topení, jeřáby, pitná voda atd. V některých případech musíme započítat i energii na pozicování vrtné lodě, pokud není zakotvená. Problém nebyl jen v tom celou logiku pochopit a přetavit do softwarové aplikace, ale problém byl také v náročnosti na výkon serveru, aby takové výpočty prováděl,” upozorňuje na komplexnost celého softwaru Jan Dvořák, projektový manažer WDF.  Výsledná aplikace totiž nevypočítává jen reálnou spotřebu pro každý den podle skutečné činnosti, ale umí také predikovat spotřebu energie podle nastavení zakázky. „V takových případech musí uživatel počkat, často až několik desítek vteřin, než se u jeho virtuální zakázky výpočty zobrazí. Na podobný problém narážíme v případě větších dat, například souhrnná data pro delší období, pro konkrétní definovanou skupinu rigů. V takovém případě putují výpočty do fronty a probíhají klidně i několik minut,” vysvětluje nejnáročnější část projektu Jan Dvořák z WDF.

Nejde o jediný unikátní projekt, kterému se ve WDF věnují. „Nyní, kvůli směru, kterým se naše planeta ubírá, veškerá data rozšiřujeme i o měření CO2 a o návrhy, jakým způsobem mohou jednotlivé vrtné plošiny své CO2 snížit. Práci s daty nyní rozšiřujeme i na navázanou lodní přepravu, a její emise. U lodí využíváme systém AIS, což je celosvětový systém, kde veškeré lodě musí zaznamenávat svá data v rozmezí několika minut a my s těmito daty následně pracujeme a provádíme na nich výpočty,” prozrazuje Vojtěch Strnad z WDF. (Zdroj: Kašpar PR)

Zpracováno redakcí z podkladů agentury Kašpar PR.

Firmy
Související články
Lineární polohovací systémy se zlepšenou flexibilitou

Sledovací systém iTRAK od společnosti Rockwell Automation aktuálně představuje v rámci smart řešení jedno z nejinovativnějších řešení pohybu na současném trhu. Jedná se o modulární odstupňovaný systém s lineárním motorem, který umožňuje nezávislé řízení několika iniciátorů na lineárních nebo nelineárních drahách. iTRAK nahrazuje mechanická zařízení jednoduchými a efektivními softwarovými profily, které nastavují nové parametry rychlosti a flexibility v oblasti automatizace.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Implementace inovací napříč obory

Tradiční způsoby práce se mění zejména kvůli stále většímu zapojení moderních technologií a inovačních řešení. Mnoho odvětví se v současnosti nachází na prahu nové éry – dokazují to i nejnovější průzkumy. Podle těch se v Česku chystá v dalších letech investovat do digitalizace 53 % firem a do inovací až 65 %, nejvíce těch průmyslových. Slibují si od toho nejen jejich další růst a udržení kroku s dobou, ale také zvýšení efektivity a produktivity ve spojení se snížením nákladů. Budoucnost českých firem tedy spočívá v inovacích, níže uvádíme několik z nich z různých oblastí podnikání, které se nebály využít příležitosti a nabízí zajímavá řešení.

Hannover Messe již příští týden

Od 30. května do 2. června 2022 se na hannoverském výstavišti představí 2 500 firem z přibližně 60 zemí se svými inovacemi pro firmy a energetické systémy budoucnosti. V rámci hlavního tématu Průmyslová transformace ukáží, jak mohou síťově propojené výrobní závody pracovat efektivněji a šetřit zdroje nebo jak lze udržitelně vyrábět a přenášet energii. 

Digitální dvojče v tabákovém průmyslu

Projekt monitoringu procesů a efektivního využití manipulační techniky a personálu připravuje firma PST CLC ve společnosti Philip Morris ČR. Digitální dvojče od externího dodavatele bude na vybraných pracovištích v Kutné Hoře aplikováno na sklad hotové výroby a na sklad přímého materiálu. Projekt bude zahájen v průběhu léta.

Kontrola štítků a ověřování čárových kódů

Efektivněji sledovat štítky na produktech a obalech umožňuje systém kontroly a ověřování čárových kódů řady V275 integrovaný v tiskárnách od společnosti Omron. V celé řadě odvětvích, jako je např. potravinářství nebo automotive je nezbytná dobrá sledovatelnost pro docílení správných údajů na štítcích, jejich jasné čitelnosti a skutečnosti, že budou obsahovat čárové kódy splňující stanovené standardy kvality.

Bourání bariér automatizace pětiosého obrábění

Pětiosý stroj je z hlediska programování a vedení nástroje komplexnější než jednoduché tříosé obráběcí centrum. Proto také řešení automatizace u pětiosých strojů je nelehký oříšek. Společnost Mazak díky nové generaci strojů s inovativním automatizačním řešením a modernizaci softwaru dokázala pokořit i tuto metu.

Autonomní mobilní roboty jdou na dračku

Na začátku letošního roku zaznamenala společnost Mobile Industrial Robots (MiR), jež vyrábí autonomní mobilní roboty (AMR), rekordní poptávku po těchto strojích. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 firma v prvním čtvrtletí letošního roku navýšila prodej o 55 % a zažila tak nejlepší první kvartál ve své historii.

Továrna budoucnosti musí být variabilní a efektivní

Společnost Bosch na veletrhu Hannover Messe představila, jak si představuje továrnu budoucnosti. Tato modelová továrna, ve které poptávka určuje takt a produkt určuje proces, pak bude od léta 2021 přístupná v novém zákaznickém a inovačním centru společnosti v Ulmu. Následující zpráva popisuje, jak bude vypadat.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit