Témata
Reklama

Lineární vedení se zvýšenou trvanlivostí

Společnost NSK nabízí dvě nové řady lineárních vedení, jež ve srovnání s konvenčními alternativami dosahují až dvojnásobné trvanlivosti. Tohoto výsledku bylo dosaženo mimo jiné díky použití speciálního materiálu a jeho tepelného zpracování, které zvyšuje dynamickou únosnost.

Reklama
Reklama

Použitím lineárních vedení NSK z nových řad DH a DS lze prodloužit životnost a zvýšit spolehlivost strojů a tím i zvýšit jejich produktivitu. Nová lineární vedení jsou robustnější, a tak lze pro stejný účel použít výrobek menší velikosti. Tato možnost dovolí konstruktérům snížit celkovou hmotnost a tření pohybového mechanizmu a tím i spotřebu energie. Společnost NSK dodává širokou škálu lineárních vedení DH/DS, která jsou všechna zaměnitelná s konvenčními vedeními řad NH/NS. V závislosti na konkrétních požadavcích uživatele výrobce dodává k těmto lineárním vedením volitelné doplňky, například vysoce výkonná těsnění, chrániče a mazací jednotky.

Lineární vedení NSK řad DH a DS mají oproti konvenčním vedením dvojnásobnou trvanlivost (vyjádřenou délkou dráhy, kterou může vedení ujet). (Zdroj: NSK)

Využití lineárního vedení

Lineární vedení najdou uplatnění v mnoha oblastech průmyslu. Využít je lze při konstrukci každého stroje nebo strojního zařízení, kde je třeba zajistit lineární pohyb s garancí vysoké spolehlivosti a dlouhodobého stabilního provozu. Mohou to být zařízení na výrobu polovodičových součástek a LCD, automatizované dopravníkové systémy, výrobní zařízení pro automobilový průmysl, obráběcí stroje, metalurgická zařízení, dveře nástupišť hromadné dopravy nebo skenery CT.

Konvenční lineární vedení řad NSK NH/NS splňují náročné požadavky na spolehlivost díky tomu, že optimalizují rozložení tlaku na kontaktní ploše mezi valivými tělesy (kuličkami) a drážkami oběžné dráhy. Současné trendy však vyžadují další zvýšení produktivity a je třeba zkrátit dobu taktu, zajistit nepřetržitou funkčnost zařízení, zmenšovat jejich velikost a snižovat spotřebu energie. Tyto úkoly pomáhá společnost NSK splnit tím, že nové řady lineárních vedení DH a DS nabízejí větší spolehlivost a delší trvanlivost.

Patentovaný materiál

Zvýšení trvanlivosti lineárních vedení DH/DS se podařilo dosáhnout díky použití patentovaného materiálu TF (Tough) se speciálním tepelným zpracováním, které umožňuje dosahovat velké dynamické únosnosti vedení. Podstatou jedinečného postupu tepelného zpracování tohoto materiálu je řízení množství zbytkového austenitu v oceli, kterým lze významně zvýšit únavovou trvanlivost takových součástí, jako jsou lineární vedení nebo ložiska.

Zdroj: Tisková zpráva NSK. Zpracováno redakcí.

Firmy
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Ložiska s velkou únosností pro zemědělství

Společnost NSK využila své bohaté zkušenosti s výrobou ložisek pro automobilový průmysl a nabízí ložiska vhodná pro hnací ústrojí zemědělských strojů. Ložiska s velkou únosností a malým třením pomáhají výrobcům a provozovatelům zemědělských vozidel a strojů vyhovět stále přísnějším požadavkům na omezování emisí a snižování spotřeby paliva.

Vyvažovací a polohovací panty snižují celkové náklady na aplikaci

Společnost Southco rozšířila svou řadu vyvažovacích pantů o nový výrobek, který snižuje celkové náklady na řešení zvedání a polohování těžkých panelů a vík. Vyvažovací a polohovací pant CB odspolečnosti Southco je navržen pro použití v kombinaci s vyvažovacím pantem CB v aplikacích, kde vyvažovací pant může přenášet plné zatížení momentem vyvolaným tíhou panelu nebo víka.

Továrna budoucnosti musí být variabilní a efektivní

Společnost Bosch na veletrhu Hannover Messe představila, jak si představuje továrnu budoucnosti. Tato modelová továrna, ve které poptávka určuje takt a produkt určuje proces, pak bude od léta 2021 přístupná v novém zákaznickém a inovačním centru společnosti v Ulmu. Následující zpráva popisuje, jak bude vypadat.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit