Témata
Reklama

Nový interdisplinární obor na ČVUT

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze (FBMI) získala akreditaci nového navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná fyzioterapie.

V České republice doposud nevídaný koncept výuky na technicky orientované vysoké škole reaguje na poznatky z praxe, jenž ukazují, že medicína i další zdravotnické obory vyžadují stále intenzivnější interdisciplinární spolupráci s technickými obory. Cílem této těsné spolupráce je jednak aplikace současných vědeckých poznatků, ale i vznik, vývoj a testování inovativních technologií s cílem zlepšení prognózy výsledku terapie.

Reklama
Reklama

Zaměření dvouletého magisterského studijního programu, vyjma nepostradatelné výuky tradičních diagnostických a terapeutických metod, umožní posluchačům seznámit se s robotickou rehabilitací. Jde totiž o moderní, v současnosti stále více používanou metodu zejména v rehabilitaci neurologických či neurodegenerativních onemocnění. Stále více odborných publikací se však zabývá i aplikacemi robotických systémů mimo neurologické disciplíny, například v pediatrii nebo v traumatologii pohybového ústrojí. Fakulta vybudovala před dvěma lety v České republice unikátní Laboratoř robotické rehabilitace, vybavenou špičkovými robotickými zařízeními pro obnovu chůze či úchopových funkcí ruky. „Díky této mnohamilionové investici se můžeme pyšnit technikou srovnatelnou s nejlépe vybavenými pracovišti rehabilitační péče v České republice a současně jsme první tuzemskou univerzitou s takto komplexně vybavenou rehabilitační laboratoří,“ dodává vedoucí laboratoře Ing. Aleš Příhoda.

Fakulta biomedicínského inženýrství vybudovala před dvěma lety v České republice unikátní Laboratoř robotické rehabilitace, vybavenou špičkovými robotickými zařízeními pro obnovu chůze či úchopových funkcí ruky. (Zdroj: FBMI ČVUT)

Studenti se v rámci magisterského studia rovněž podrobně seznámí s problematikou telemedicíny, která má při nepředvídatelném omezení kontaktní zdravotní péče nezastupitelnou úlohu. Proděkan pro studium a pedagogickou činnost doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D., doplňuje: „Cílem studia je připravit absolventy k výkonu povolání fyzioterapeuta se specializovanou způsobilostí. Absolvent bude schopen nejen samostatné odborné práce v celé šíři oboru fyzioterapie, ale získá znalosti z oblasti technických věd, které se týkají robotických rehabilitačních systémů a dalších zdravotnických prostředků.

Prvních 20 studentů nastoupí do nového navazujícího studijního programu už letos na podzim.

Bližší informace k programu zde.

Zpracováno redakcí z tiskových podkladů ČVUT v Praze.

Firmy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit