Témata
Reklama

Termální gel pro aplikace s malou tloušťkou

Divize Chomerics společnosti Parker Hannifin Corporation představila termální gel Therm-a-gap Gel 50TBL, jehož vlastnosti jsou ideální pro řešení tepelného rozhraní v případě aplikace s velmi malou tloušťkou v místech spojů. Ani v těchto místech, kde lze použít jen minimální množství gelu, nedochází k snížení jeho funkce a vlastností.

Nový dávkovatelný gel pro tepelné rozhraní Therm-a-gap Gel 50TBL se vyznačuje objemovou tepelnou vodivostí 5 W.m−1.K−1. Při minimální tloušťce 0,05 mm v místech spojů tepelná vodivost překračuje hodnotu 10 W.m−1.K−1.

Reklama
Reklama

Vlastnosti vhodné pro snadnou aplikaci

Označení „TBL“ v názvu tohoto gelu znamená „malou tloušťku v místech spojů“ a značí to, že tento nový termální gel nevyžaduje žádné míchání ani sekundární vytvrzování. Díky tomu nabízí jednoduchou aplikaci s možností případných dodatečných oprav. V případě použití stříkačky o objemu 30 cm3 s otvorem 2,5 mm (při tlaku 621 kPa) tento gel vykazuje průtokovou rychlost 25 g.min−1. Další vlastností gelu Therm-a-gap Gel 50TBL je to, že potřebuje k aplikaci při montáži jen malou kompresní sílu. Díky tomu budou součásti, pájené spoje a vodiče vystaveny minimálnímu namáhání.

Použití v elektronice

Stejně jako v případě všech termálních gelů od společnosti Parker Chomerics vyhovuje složení gelu Therm-a-gap Gel 50TBL současným požadavkům na vysoký výkon a spolehlivost elektroniky. Gel se zároveň dokonale hodí pro automatizované dávkovací stroje a opravy v terénu. Typickými aplikacemi tohoto pokročilého termálního gelu, který nabízí nízkou tepelnou impedanci a nepodléhá žádným změnám při změnách teploty, jsou elektronické řídicí jednotky v automobilovém průmyslu (ECU), telekomunikační stanice, spotřební elektronika, napájecí zdroje, polovodiče, LED, mikroprocesory a grafické procesory. (Tento materiál je primárně určen k použití s velmi malou tloušťkou v místech spojů a není obvykle určen jako výplň v mezerách větších než 0,50 mm.)

Nový gel Therm-a-gap Gel 50TBL se uplatní například v elektronických řídicích jednotkách v automobilovém průmyslu (ECU). (Zdroj: Parker Hannifin)

Vybrané elektrické vlastnosti gelu Therm-a-gap Gel 50TBL

  • dielektrická pevnost 200 V.mm−1 (dle testovací metody Chomerics);
  • měrný objemový odpor 1 014 Ωcm (ASTM D257);
  • dielektrická konstanta 7,0 při frekvenci 1 000 kHz (ASTM D150);
  • součinitel rozptylu 0,002 při 1 000 kHz (Chomerics).

Gel Therm-a-gap Gel 50TBL je k dispozici ve formě stříkaček, zásobníků a nádob, a nabízí standardní plnicí objemy od 10 do 2 500 cm3. V souladu se směrnicí RoHS může být tento materiál používán při teplotách od –55 °C do +200 °C.

Termální gel Therm-a-gap Gel 50TBL je k dispozici ve formě stříkaček, zásobníků a nádob, a nabízí standardní plnicí objemy od 10 do 2 500 cm3. (Zdroj: Parker Hannifin)

Zpracováno podle tiskové zprávy společnosti Parker Hannifin.

Související články
Znal je již Napoleon a dá se s nimi i hnojit

Před více než dvěma staletími spatřil tento vynález světlo světa a dodnes hraje nezastupitelnou roli v naší každodennosti. Řeč je o bateriích. Jejich objevitelem je italský fyzik Alessandro Volta, na jehož počest slavíme 18. února, v den vynálezcových narozenin, Mezinárodní den baterií. Jaká tajemství se skrývají pod jejich tvrdou „slupkou“ a které interesantní příběhy jsou s vývojem baterií spojeny? 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit