Témata
Reklama

Nové termoplasty efektivně zpomalují hoření

Tepex - termoplastické kompozity vyztužené vlákny od společnosti Lanxess se vyznačují skvělými vlastnostmi zpomalujícími hoření. Prošly už mnoha zkouškami proti hořlavosti. Jedním z důvodů je vysoký obsah vlákniny. U některých aplikací - jako jsou například součásti vysokonapěťových baterií pro elektromobily - je však často povinná klasifikace V-0 v testu hořlavosti UL 94 od amerického zkušebního ústavu Underwriters Laboratories Inc. Pro takové případy vyvinula Lanxess tři nové bezhalogenové, nehořlavé varianty Tepex s polyamidovou matricí. „Tyto konstrukční materiály jsou cestou, pokud je požadována klasifikace V-0 a komponenty musí mít současně velmi vysoký stupeň pevnosti, tuhosti a absorpce energie,“ vysvětluje Sabrina Anders, vedoucí projektu v dceřiné společnosti Lanxess Bond-Laminates v německém Brilonu, kde se Tepex vyvíjí a vyrábí.

Reklama
Reklama
Reklama

K dispozici jsou tři varianty

„Tepex dynalite 102fr-RG600 (x) / 47%“ je vyztužen rovingovými skleněnými vlákny. Mohou být také uspořádány víceosově, a tím přesně sladěny s body přenosu zatížení. Kompozit je univerzálně použitelný a je vhodný pro vysokonapěťové komponenty baterií elektrických vozidel. Jsou to mimo jiné oddělovací desky, krycí desky a skříně řídicích jednotek. Naproti tomu „Tepex dynalite 102fr-FG290“ je zaměřen na aplikace v elektrotechnickém sektoru. Díky vyztužení jemným skleněným vláknem vytváří vysoce kvalitní povrchy, které lze snadno lakovat. Je vhodný například pro malá pouzdra a skřínky, které musí splňovat vysoké normy požární ochrany. „Tepex dynalite 202fr“ je vyztužen uhlíkovými vlákny a je určen pro součásti vystavené extrémnímu mechanickému namáhání, jako jsou vysoce pevná elektronická pouzdra. „Jedná se o alternativu ke kompozitům vyrobeným z nehořlavého polykarbonátu, u kterých nemusí být potřebná odolnost dostatečná,“ podotýká Sabrina Anders.

Termoplastické kompozity vyztužené vlákny Tepex od společnosti Lanxess se vyznačují skvělými vlastnostmi zpomalujícími hoření. (Zdroj: Lanxess)

Skvělé mechanické vlastnosti

Všechny tři konstrukční materiály jsou k dispozici v množství pro použití v běžných variantách. Jsou k dispozici také ve variantách, které jsou elektromagneticky stíněny uhlíkovou textilní vložkou v kompozitu nebo kovovým povrchovým povlakem.

Klasifikace UL 94 V-0 se týká tloušťky vzorků mezi 0,5 a 3,5 milimetry. „Komponenty zpomalující hoření jsou vybírány tak, aby jejich mechanické vlastnosti nebyly negativně ovlivněny a byly srovnatelné s vlastnostmi odpovídajících standardních materiálů. Například pevnost v ohybu „Tepex dynalite 202fr“ přesahuje 600 megapascalů,“ vysvětluje Simon Rösen, vývojář materiálů ve společnosti Bond-Laminates. Všechna řešení zpomalující hoření jsou v souladu se směrnicí EU RoHS (omezení nebezpečných látek) a evropským nařízením REACH (registrace, hodnocení a autorizace a omezení chemických látek, nařízení (ES) č. 1907/2006).

Konstrukční materiály Tepex jsou cestou, pokud je požadována klasifikace V-0 a komponenty musí mít současně velmi vysoký stupeň pevnosti, tuhosti a absorpce energie. (Zdroj: Lanxess)Kromě tří nových produktů nabízí Lanxess také další bezhalogenové varianty Tepex s odolností vůči hoření s matricemi na bázi polykarbonátu. Většina z nich je certifikována jako UL 94 V-0.


-DM-

Zdroj: Tisková zpráva Lanxess. Zpracováno redakcí.

Reklama
Firmy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit