Témata
Reklama

Trhu práce očekává na konci roku mírné zpomalení

Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu „ManpowerGroup index trhu práce“ pro čtvrté čtvrtletí roku 2023. V rámci průzkumu byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 510 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce prosince 2023 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Zaměstnavatelé v České republice očekávají ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023, že budou převážně navyšovat počty zaměstnanců. 28 % zaměstnavatelů plánuje zvyšovat počet zaměstnanců, 18 % ho bude snižovat. Čistý index trhu práce tak činí 10 procentních bodů. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím index oslabil o 9 procentních bodů a v meziročním srovnání o 1 procentní bod. Pokud se podíváme na sezonně očištěný index, který pro ČR vykazuje hodnotu 11 procentních bodů, pak je v globálním měřítku Česká republika na třetím nejhorším místě v oblasti náborových plánů, 19 bodů pod celosvětovým průměrem.

Porovnání dle odvětví

Index v sedmi z devíti českých odvětvích ukazuje, že zaměstnavatelé očekávají ve třetím čtvrtletí 2023 zvýšení počtu zaměstnanců. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím tempo náboru oslabilo v sedmi odvětvích a posílilo pouze ve dvou. V porovnání se stejným obdobím minulého roku však trh práce oslabil jen ve třech odvětvích.

Reklama
Reklama

Odvětvími s nejoptimističtějšími vyhlídkami pro příští čtvrtletí jsou Zdravotní a sociální péče, farmacie a Informační technologie s Čistým indexem trhu práce 30. Oproti minulému čtvrtletí posílily o 16 a 15 procentních bodů, v meziročním srovnání o 30 a 11 procentních bodů. Nejslabší hodnoty vykazuje odvětví Veřejný a neziskový sektor s Indexem -8, a mezikvartálním poklesem o 10 a meziročním o 8 procentních bodů.

Porovnání organizací podle velikosti

Optimistické vyhlídky předpovídají pro čtvrté čtvrtletí 2023 všechny čtyři kategorie podle velikosti organizací nicméně oproti minulému čtvrtletí náborové plány oslabily také ve všech čtyřech kategoriích. Nejoptimističtější jsou čeští zaměstnavatelé v organizacích s 50-249 zaměstnanci a hlásí Index trhu práce 13. Optimismus klesá nejpomaleji u velkých podniků.

Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé ve všech třech regionech předpokládají v průběhu nadcházejícího čtvrtletí růst trhu práce. V porovnání s předchozím čtvrtletím ale náborové prostředí ve všech regionech oslabilo. V meziročním srovnání oslabila Praha o 10 procentních bodů, Morava a Slezsko a Čechy o 5 posílily. Nejsilnější hodnoty vykazuje region Čechy s indexem 12, oproti minulému čtvrtletí oslabil o 3 procentní body.

Zpracováno redakcí dle tiskové zprávy společnosti ManpowerGroup/Seteva.

Související články
Index trhu práce pro druhé čtvrtletí 2021

Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu „ManpowerGroup index trhu práce“ pro druhé čtvrtletí roku 2021. V rámci průzkumu byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 607 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce června 2021 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Související články
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit