Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Robotické zváranie laserom s kamerovým navádzaním

10. 02. 2016

Centrum laserového zvárania na robotických pracoviskách s kamerovým navádzaním v juhomoravskej spoločnosti BAST je schopné realizovať maximum, čo vie v súčasnosti laserová technológia v priemysle ponúknuť. Okrem iného možno automaticky zvoliť polohu ohniska, ktorá je kľúčová pre kvalitu a hĺbku zvaru. Robot FANUC si vďaka kamerovému systému hravo poradí aj s nepresnosťami prípravku, chybami operátora pri zakladaní výrobku alebo vstupného materiálu.

Obrábění laserem pro všechna odvětví

11. 02. 2015

Od doby, kdy byl objeven a vyroben první laser roku 1960, se uplatnění laserů rozšířilo téměř do všech oborů lidské činnosti. Dnes se s lasery setkáváme téměř všude ? ve zdravotnictví, potravinářství, stavebnictví a logicky i ve strojírenství. Velice často se lasery uplatňují v procesech zpracování a obrábění materiálů jako výrobní nástroje. Oblibu si získaly díky svým schopnostem rychlého procesu obrábění, minimální hlučnosti, vysoké flexibilitě, minimálnímu tepelnému ovlivnění okolního materiálu a dalším.

Průmyslové lasery (2) - svařovací lasery

11. 04. 2012

První laboratorní pokusy svařování pomocí laseru se objevily záhy poté, co byly postaveny první prototypy laseru na počátku šedesátých let. Výrazněji se však aplikace laserového svařování začaly uplatňovat po vynálezu Nd:YAG laseru v roce 1964 a s postupným zvyšováním dosahovaných výkonů CO2 laserů, zpočátku v laboratořích a ke konci šedesátých let i v průmyslovém nasazení.

Laserový snímač s vysokou frekvencí

22. 11. 2011

Nový high-end senzor pracující na bázi laserové triangulace od firmy Micro-Epsilon se nabízí pod označením optoNCDT 2300 a je určen pro měření vzdálenosti a u průhledných materiálů také pro měření tloušťky.

Senzor vzdálenosti s modrým laserem

20. 09. 2011

Micro-Epsilon představuje první triangulační snímač, který využívá technologii modrého laseru. V mnoha aplikacích jsou senzory s modrým laserem lepší než standardní senzory, které používají diodu s červeným laserem.