Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Stát by měl podporovat dobré jméno výrobce

17. 04. 2002

Rozhovor s generálním ředitelem společnosti Cetos.

Zkušenosti s CAM systémy

17. 04. 2002

Rozvoj strojírenské výroby v České republice vyvolal potřebu rychlého zavádění moderních strojírenských technologií. K nim neodmyslitelně patří i automatizace konstrukčního procesu a automatizace technologické přípravy výroby.Tato situace vyvolala potřebu urychlit zavádění CAM systémů. Největší využití těchto CAM systémů lze pozorovat v automobilovém průmyslu, při výrobě forem, zápustek a v letecké výrobě. Tento trend se objevuje v poslední době stále více i při výrobě standardních strojírenských součástí obráběcích strojů.

Měření na obráběcích strojích a digitalizační systémy

17. 04. 2002

Obráběcí stroj představuje velkou investici, a je proto snahou maximálně využít jeho možností. Řečeno polopatě, obráběcí stroj by měl obrábět. Statistiky ovšem ukazují na mnoho hodin prostojů, kdy stroj neobrábí. Většina jich jde na vrub ztrátovým časům při ustavování obrobku, seřizování nástrojů a kontrole prvního kusu. Použití měřicích sond eliminuje potřebu náročných seřizovacích přístrojů, drahých upínačů a časově náročného ustavování pomocí.

Výrobní stroje a informační technologie

17. 04. 2002

Bude nutné najít nebo vychovat lidi, kteří by zvládli CAD i CAM a ještě přitom obsluhovali obráběcí stroj. Ve světě se už tak pracuje a my nemůžeme opět čekat až bude cestička pěkně prošlapaná a tiše doufat, že to snad nepůjde tak rychle nebo že se nám to snad nějak vyhne.

Univerzální vysokovýkonné vrtáky

17. 04. 2002

Po frézách z mikrozrného karbidu s povlaky TiAlN a diamantu přichází v tomto článku řada na další pilíř výrobního programu firmy YG-1 - monolitické vrtáky ze slinutého karbidu, HSS-Co, HSS-Co8 a HSS-Vanadových materiálů.

Dynamická vyvažovačka nástrojů pro rychlostní obrábění

17. 04. 2002

Dynamický vyvažovací stroj CEMB VTB15 je cíleně konstruován pro profesionální vyvažování nástrojů a nástrojových držáků pro vysokootáčkové obráběcí stroje.