Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Nástroje pro CNC obráběcí stroje

17. 04. 2002

Zatímco v oblasti CNC soustružení hrají stále větší roli poháněné nástrojové jednotky, trendem v oblasti frézování je výroba otvorů a závitů pomocí závitových fréz. Nová řada frézovacích nástrojů Trio-Cut umožňuje jak frézování závitů do předvrtaných otvorů i plného materiálu, tak vrtání a frézování drážek či vybrání

Nový typ vrtáků pro malé průměry

17. 04. 2002

Vrták Minor je celotvrdokovový, vysoce výkonný nástroj, použitelný pro vrtání ocelí, litin, neželezných materiálů a exotických materiálů na bázi Titanu a Niklu.

Výročí národní technické normalizace

17. 04. 2002

Rok 2002 je pro technickou normalizaci slavnostní, protože před 80 lety byla založena Československá společnost normalizační, jejíž zkratkou „ČSN“ dodnes označujeme české technické normy. Naše redakce při příležitosti tohoto výročí požádala o rozhovor ředitele Českého normalizačního institutu ing. Otakara Kunce.

Řezání závitů v nerezových materiálech

17. 04. 2002

V řadě odvětví strojírenství, ale i v potravinářství a lékařství se používají materiály, u nichž je požadována velká odolnost proti korozi, případně žáruvzdornost nebo odolnost proti chemickým sloučeninám. . Používají se obvykle vysoce legované oceli, které však mají zpravidla zhoršenou až obtížnou obrobitelnost, způsobenou velkým obsahem legujících prvků. Např. martenzitické a feritické oceli obsahují 12 až 18 % chromu. Podle druhu mohou tyto oceli obsahovat přísadu 0,5 až 2,5 % niklu a cca 1,2 % molybdenu. Zvlášť obtížnou obrobitelností se vyznačují austenitické oceli s obsahem 17 až 26 % chromu a až 12 % niklu při obsahu uhlíku pouze do 0,12 %.

Seřizování nástrojů pro CNC v praxi

17. 04. 2002

Jedním ze základních rozhodovacích kritérií při nákupu seřizovacího přístroje a volbě jeho konfigurace je umět ze stávajícího stavu organizace výroby a toku dat správně analyzovat kam vhodně přístroj začlenit nebo jak případně vhodně pozměnit organizaci výroby.

OBRÁBĚNÍ DUTIN A ŽEBROVÁNÍ

17. 04. 2002

Povlakované frézy z mikrozrnného tvrdokovu pro obrábění hlubokých a úzkých partií součástí, jako např. žebrování.