Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Omílání jako univerzální metoda pro úpravu povrchů

16. 05. 2002

Prakticky v každém přetvárném procesu, ať se jedná o lití, lisování, řezání nebo obrábění, vznikají nerovnosti, otřepy a znečištění povrchu výrobků. Jejich tvar bývá rozmanitý, ale technologie k jejich odstranění je vždy podobná. Pomocí omílání lze řešit celou škálu technologických požadavků, jako je odstraňování otřepů a zaoblování hran, vyhlazování povrchu a jeho leštění, odmašťování a čištění, moření, odstraňování okují či rezu.

Čištění kovů v solných taveninách

16. 05. 2002

Pomocí solných lázní lze zpracovávat téměř veškeré druhy kovových materiálů a čistit většinu organických povlaků či odstraňovat zbytky okují, písku, grafitu a skla z kovových dílců. Silný účinek čisticích lázní vede ke snížení doby čisticího procesu, který se ve většině případů pohybuje řádově v minutách, čímž se redukují náklady na energii. Solné lázně mají při dodržení jistých předpokladů neomezenou životnost. Jedním z těchto předpokladů je pravidelné odstraňování odpadových kalů.

Tvrdokov - vysoce odolný materiál proti opotřebení

16. 05. 2002

Použití tvrdokovu jako materiálu s vysokou odolností proti opotřebení je dáno jeho vlastnostmi: vysokou tvrdostí, vysokou pevností v tlaku, vysokým modulem pružnosti, dostatečnou houževnatostí, nepatrnou tepelnou roztažností, dobrou obrobitelností a nepatrnou tendencí k zavaření za studena.

Základní principy tryskacích strojů

16. 05. 2002

Firma DISA Industries, s. r. o., zahájila své aktivity v České republice v r.1994. Její výrobní program zahrnuje bubnové, stolové, závěsné, průchozí a manipulátorové tryskací stroje.

Samočisticí povrchy na principu TiO2 fotokatalýzy

16. 05. 2002

Některým čtenářům se již možná donesla informace o novince v oblasti keramických obkladů s vysokými samočisticími a bakteriocidními účinky, které uvádí na český trh firma Rako. Na povrch keramických obkladových materiálů je nanesena vrstva oxidu titaničitého (TiO2) a dalších komponentů, která nemá vliv na vzhled a mechanické vlastnosti obkladových prvků a díky hydrofilnímu a antibakteriálnímu efektu povrchu obkladu značně zvyšuje jeho užitné vlastnosti.

Moderní povlakoměry jednoduchého provedení

16. 05. 2002

Tloušťka povlakové vrstvy patří k základním parametrům povrchové ochrany kovového materiálu. Přístroje PosiTector 6000 určené k jejímu měření zaujmou na první pohled typickým jednoduchým provedením - výrazný displej a pouze dvě ovládací tlačítka. Grafický displej zobrazuje naměřené hodnoty tloušťky a všechny další související údaje a slouží také jako komunikační rozhraní pro nastavování funkčních parametrů přístroje prováděného pomocí dvou kruhových tlačítek pod displejem.