Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Rozdělovat a spojovat

06. 02. 2002

Adheze, přilnavost, je významnou vlastností rozhraní dvou látek a je výslednicí celé řady faktorů (smáčivost, drsnost, molekulární stavba aj.). Pro úspěšné spojování materiálů lepením je adheze naprosto nutnou podmínkou. Při výrobě součástí z plastů a elastomerů za použití formy je naopak žádoucí adhezi formovaného materiálu k povrchu formy zamezit

Doplňky k vstřikovacím formám na plasty

06. 02. 2002

Doplňky k vstřikovacím formám na plasty patří mezi výrobky, které usnadňují a urychlují výrobu chladícího systému. U všech doplňků je patrná snaha vyhnout se řezání závitů a tím zjednodušit výrobní proces.

Rok 2002 očima SST

06. 02. 2002

Již čtyři roky trvá spolupráce mezi magazínem MM Průmyslové spektrum a Svazem výrobců a dodavatelů strojírenské techniky. V pravidelných rubrikách byl představen kompletní sortiment obráběcích a tvářecích strojů, včetně jejich doplňků vyráběných ve svazových podnicích.

Konstrukce forem pro plastové díly

06. 02. 2002

Jedním z 3D CAD systémů, který je v nástrojárnách používán, je Pro/ENGINEER. Konfigurace systému Pro/ENGINEER Tool Design obsahuje nástroje pro efektivní tvorbu forem a tvarových nástrojů, umožňujících automatizaci konstrukce tvarových částí formy, a lze ji rozšířit o moduly pro podporu unifikace a pro simulaci plnění plastových výlisků. K dispozici jsou i moduly pro návaznou tvorbu NC programů a simulaci NC obrábění.

Stroje pro vstřikování plastů

06. 02. 2002

Firma Engel představila na veletrhu K 2001 nové řady bezsloupkových vstřikovacích lisů v hydraulickém i plně elektrickém provedení. Hydraulické lisy Victory jsou dodávány ve třech základních verzích, doplněných verzemi pro vícekomponentní vstřik a pro vstřikování gumy. Předností plně elektrických strojů řady E-motion je vysoká rychlost a přesnost. Mezi technologickými novinkami bylo představeno vstřikování mikrostrukturní pěny, kdy se do taveniny vhání plyn, který v ní vytváří pravidelnou strukturu dutin, a zhotovování dutých výlisků pomocí injekce vody, která umožňuje rychlejší chlazení výlisků a dosažení silnější stěny s hladkým vnitřním povrchem.

Kleštinové upínače pro CNC soustruhy

06. 02. 2002

Dokonalé upnutí obrobku u numerických soustruhů znamená možnost využívání všech optimálních řezných podmínek daného obráběcího stroje.Dokonalé upnutí obrobku má i podstatný vliv na konečnou přesnost obrobeného dílce. Pro upínání tyčových materiálů a přírubových součástí se využívá kleštinových upínačů se dvěma způsoby upínání.