Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Základem je kultivovaný management řízení jakosti

16. 07. 2002

Vytvoření společného trhu a hospodářské a měnové unie figuruje na předním místě v požadavcích evropské integrace. Cílem je umožnění volného pohybu zboží, osob, služeb, kapitálu a vzájemná harmonizace nejen v technické oblasti.

Využití ultrazvuku při svařování plastů

12. 06. 2002

Ultrazvuková svařovací technika se během posledních dvaceti let prosadila jako důležitá spojovací technologie. Široké spektrum použití našla zejména při konstrukci elektrických přístrojů, domácích spotřebičů, v automobilovém a textilním průmyslu, kde se vyskytují velké výrobní série. Pro úspěšné svařování je totiž nutno pro každý spoj na míru vyrobit příslušné nástroje a přípravky. To je prakticky jediná nevýhoda této technologie. Jejími největšími přednostmi jsou naopak vysoká rychlost (desetiny, maximálně jednotky sekund), čistota a kompaktnost (zařízení zabírá málo místa a nepotřebuje speciálně upravené pracovní místo, lze jej umístit kdekoliv ve výrobní hale), nenáročnost na připojení (běžné napájení 220 V a přívod tlakového vzduchu), prakticky žádná údržba a to, že nevyžaduje žádný spotřební materiál, jako pájky apod. Velkou předností je rovněž vysoká životnost nástrojů, zpravidla statisíce svarů.

Simulace procesů tepelného zpracování kovů

12. 06. 2002

Pro simulace procesů tepelného zpracování kovů slouží Sysweld, což je balík programů od ESI Group, který je určen pro plně prostorovou simulaci procesů, při nichž dochází v uvažovaném materiálu k fázovým transformacím nebo ke změnám chemického složení materiálů.

Verifikace simulací hlubokého tažení dílů karoserií

12. 06. 2002

Výsledky verifikací provedených v ústavu strojírenské technologie na ČVUT potvrzují reálnost nasimulovaných hodnot deformací a tím potvrzují možnosti, nebo spíše nutnosti, dalšího použití počítačové podpory při technologické přípravě hlubokého tažení.

Diagnostika metodou akustické emise

12. 06. 2002

Jednou z moderních defektoskopických metod, zařazených do skupiny nedestruktivních zkoušek, je technika snímání tzv. akustické emise. Tato metoda je založena na snímání elastického vlnění, které vzniká v důsledku dynamických procesů objevujících se v materiálu při jeho zatěžování vnitřními nebo vnějšími silami.

Souřadnicová měření ve strojírenské výrobě

12. 06. 2002

Na 11. mezinárodním semináři Měřicí technika pro kontrolu jakosti spojeném s výstavou byly kromě jiného představeny souřadnicové měřicí stroje, které patří mezi nejdynamičtěji se vyvíjející měřicí zařízení ve strojírenství.