Témata
Reklama

Svět má slušnou šanci být zbaven jednoho ze svých nejtíživějších problémů. Týmu z Vysokého učení technického v Brně se totiž podařilo přijít s technologickou inovací, která dokáže zastavit pokrývání zeměkoule odpadem.

Odbouratelné plasty, vznikající za pomoci bakterií z odpadních látek naprosto přírodní cestou, jsou nadějnou budoucností v oblasti plastových výrobků. Tento projekt s názvem Bioplast PHA vyvíjel tým pracovníků a studentů doktorandského a magisterského studia Centra materiálového výzkumu na Vysokém učení technickém v Brně. Inovace zvítězila v rámci Festivalu České inovace 2014 a byla oceněna jako vítězný projekt v kategorii Inovační nápad. Technologie přináší revoluční výsledky v oblasti výroby i likvidace plastových výrobků a po právu byla oceněna mezi dalšími 127 přihlášenými projekty.

Reklama
Reklama
Obr. 1 Některé bakterie si umějí z odpadních látek, které jim slouží jako potrava, vytvořit zásobní polymer PHA. Ten si ukládají na horší časy a v době hladovění jej pak mohou využít jako vnitřní potravu. Brněnští vědci dokážou tyto bakterie přimět k maximální produkci PHA.

Biotechnologická výroba bioplastů

Tým studentů a pracovníků z Centra materiálového výzkumu zaujal na Festivalu Českých inovací novou studií, díky níž se dají produkovat beze zbytku odbouratelné plasty, a to ještě nezatěžující biotechnickou cestou. Tyto plasty vznikají na bázi polyhydroxyalkanoátů (PHA) s využitím odpadních látek. Ve zkratce řečeno, bakterie přeměňují odpadní olej na zásobní polymer PHA, jehož množství lze ovlivňovat kultivačními podmínkami bakterií, což je například míra stresu vznikající limitovaným přísunem jedné ze živin. Optimalizací technologie se dá touto cestou vyrobit až 70 % PHA, tzn. ze 100 kg oleje se vyrobí 70 kg čistého polymeru za tři dny. PHA plasty jsou svými vlastnostmi i cenou velmi podobné známému polypropylenu, na rozdíl od něj jsou však plně rozložitelné v přírodě a jeho užitím nedochází k akumulaci neodbouratelného odpadu.

Obr. 2. a) bakterie produkující PHA; b) bakterie s granulemi PHA; c) PHA v granuli – detail

Využití bioplastů má obrovskou budoucnost. Polymer PHA lze zpracovat do plošných tvarů, tenkých fólií, nanovláken a mikro- či nanočástic. Z velmi levné suroviny se mohou vyrábět pomocí mikroorganismů špičkové polymerní materiály, které lze pak dále použít na mnohé speciální aplikace. Využití najde tento PHA polymer zejména v oblasti obalového průmyslu v potravinářství a kosmetice a jeho příznivé přírodní vlastnosti budou určitě oceněny i v produkci kojeneckých a dětských lahví, dětských hraček a dalších ekologických výrobků.

Obr. 3. Kmenová část pracovní skupiny Biotechnologie Centra materiálového výzkumu FCH VUT v Brně

Výroba v Číně

Jelikož se dá předpokládat, že EU bude v příštích letech přísněji regulovat produkci neekologických plastů, je tato inovace velmi podstatná do budoucna. V současné době je průmyslová výroba bioplastů vzhledem k jejich ceně poměrně nízká. Využití odpadních surovin však výslednou cenu velmi pozitivně vylepšuje. Průmyslový partner, a zároveň vlastník licence tohoto výzkumu, v současné době pracuje na budování poloprovozní linky v ČR a zavedení technologie do výroby v Číně. Tam by tato technologie měla výrazný přesah v řešení závažného ekologického a společenského problému – k výrobě bioplastů by mohl být využit odpadní fritovací olej, který se v Číně nebezpečně hromadí.

Skupina biotechnologie CMV se snaží uvést výsledky do co nejširší praxe. V průmyslu se bakterie kultivují obvykle ve fermentačních tancích o objemu několika set až tisíc litrů. Patentovaná technologie je v současné době uváděna na zahraniční trh pod komerčním názvem Hydal.

Lidé ročně vyprodukují až 265 milionů tun plastů a plastových výrobků, část z nich sice už vyspělé země recyklují, ale i v Evropě se každý rok najde asi 25 milionů tun plastového odpadu, který příroda neumí nijak absorbovat a v prakticky nezměněné podobě se tedy bude na zemi nebo v zemi nacházet i za dalších 500 let. Plastový odpad ropného původu se hromadí nejen na pevnině, ale ohrožuje i moře a oceány a živé organismy.

Nakrmte mikroorganismy olejem z vaření, ony ho stráví a v jejich buňkách vznikne biologický, tedy pro lidi i přírodu neškodný plast. Tak by se dal zjednodušeně vysvětlit princip nové technologie vědců z Centra materiálového výzkumu Fakulty chemické VUT v Brně.

Produkce bioplastů pomocí mikroorganismů bude časem stále více konkurovat ropným plastům. Bioplast je bezpečný a po všech stránkách ekologický. Jako krmivo pro mikroby, které ho umí vyrobit, se využijí odpady z jiných výrob, například použitý kuchyňský olej.

Česká inovace

Blanka Marosi

blanka.marosi@ceskainovace.cz

www.ceskainovace.cz

www.facebook.com/ceskainovace
LinkedIn //goo.gl/xWnCv
Youtube: //www.youtube.com/user/Ceskainovace

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 140537
Datum: 13. 05. 2014
Rubrika: Servis / Zajímavosti
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit