Témata
Reklama

CAD/CAM a škola

12. 12. 2001

Jedním ze způsobů, jak udělat oblast strojírenství zajímavou pro mládež, je podchytit studenty s jejich zájmem o informační technologie, o počítače. S příznivým ohlasem studujících se setkávají učitelé ve školách, které aplikují počítačovou podporu do odborných předmětů.

Jednou z těchto oblastí je právě programování CNC strojů, ať už jde o ruční činnost na příslušném řídicím systému stroje anebo o vyšší stupeň znalostí - CAD/CAM programování. Činnost studentů by pro větší názornost měla být dovršena vyrobením již nakreslené součásti v CAD.
Reklama
Reklama

Soutěž na téma CAM ve škole

V rámci Strojírenského veletrhu v Brně byla časopisem IT CAD vyhlášena soutěž na téma CAM ve škole. Jedním z účastníků soutěže byli žáci Střední průmyslové školy strojnické v Brně, třídy 1E (školní rok 2000/2001). Tito účastníci výukový předmět programování CNC strojů a systémy CAD/CAM doposud neabsolvovali, neboť je zařazen do vyšších ročníků studia, ale jejich zájem o tuto oblast se realizoval v zájmovém kroužku. Vyhlášená soutěž přispěla k inspiraci činnosti účastníků kroužku i přes prázdniny. Soutěžní práce studentů sestává ze tří figur, které byly vypracovány s pomocí softwaru AlphaCAM v zájmovém kroužku CAD/CAM.

Soutěžní práce

Jde o týmovou práci zájmového kroužku šestnáctiletých studentů, kteří se pod vedením pedagoga dozvěděli pouze hlavní zásady a prováděli jednoduché programování. Doma, na vlastních počítačích, v demoverzi programu procvičovali a kreativně hledali další možnosti podle rad pedagoga. Práce následně byla dokončena v ostré verzi programu.
Kreslení výkresu v CAD i práce v modulu CAM je seřazena dle obtížnosti od nejlehčí figurky "sněhulák" přes figurku "svíce", kde již dochází k dílčím k úpravám dráhy nástroje a k obrábění části plochy, až po šachovou figurku "střelec", která je již značně náročná z hlediska použitých nástrojů, strategie obrábění i úprav drah nástroje. V tomto případě jde o odstranění přebytečných drah a stanovení drah rychloposuvu, které je nutné provést z důvodů tvarované kontury součásti, neboť praxe vyžaduje ekonomiku výrobních časů.
Soutěžní práce sestává z:
  1. konstrukčního výkresu součásti (figury);
  2. technologické dokumentace, tj. z technologického postupu zahrnujícího popis jednotlivých operací, nejen na CNC strojích. U operace CNC soustruh je uvedeno rozvržení do jednotlivých operačních úseků tak, jak je provedena strategie obrábění;
  3. postupu prací při zhotovení CNC programu, a to úpravy výkresu pro programování, zhotovení jednotlivých operačních úseků a jejich odladění;
  4. vlastní výroby součásti na školním výukovém CNC stroji.
Poznámka pedagoga: Strategie obrábění a řešení drah nástrojů v soutěžní práci obsahují chyby začínajících programátorů, v závislosti na praxi programátora lze úlohu řešit jiným způsobem.

Vyhodnocení soutěže

Vyhlášení vítězů soutěže proběhlo v Brně na MSV 2001, kde tito studenti obdrželi za svoji práci 1. cenu.
Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií, pro střední a pro vysoké školy. V kategorii středních škol (ale i vysokých) je škoda, že přes vyhlášený záměr se přihlásilo poměrně málo zájemců. Z CAD/CAM systémů se pro výuku zřejmě nejvíce osvědčil software AlphaCAM, ve kterém byly provedeny všechny soutěžní práce středních škol.
Ze zkušenosti, z reakce soutěžících a jejich okolí je nutno konstatovat, že akce tohoto typu jsou přínosem, soutěživost iniciuje zájem mládeže o dění v oboru a o získání znalostí. Pokud se uskuteční další ročníky této nebo obdobné soutěže, bylo by třeba na straně jedné zaměřit se na větší propagaci ze strany pořadatelů a zaslat propozice i přímo do škol, na straně druhé pak školy musí mít učitele, kteří jsou ochotni něco udělat i mimo učební osnovy. Pro učitele je to práce navíc, jde zejména o to poradit svým svěřencům, jak dát práci závěrečnou formu po odborné i po formální stránce. Pro učitele a tím i pro jejich studenty by také bylo výhodné, aby se sdružovali podle zájmových skupin a předávali si zkušenosti z výuky, v tomto případě z oblasti CAD/CAM systémů, protože je zapotřebí znát ovládání softwaru a mít určité zkušenosti z praxe, což vyžaduje relativně dlouhý čas přípravy výuky.
Přejeme si všichni, aby v České republice, která je zemí s tradičně silným strojírenstvím, nastoupila nová, vzdělanější generace techniků, protože strojírenství, které se v současnosti obohacuje o nové progresivní technologie, se znovu stává motorem českého hospodářství. Přeji nejen pořadatelům, ale všem, kteří probouzejí zájem mladých o nové technologie, aby v tomto směru pokračovali. Autoři soutěžní práce i pedagog děkují firmě Licom Systems Ltd., která poskytla software AlphaCAM k této soutěži.
Reklama
Vydání #12
Kód článku: 11206
Datum: 12. 12. 2001
Rubrika: Trendy / CAD/CAM/CAE
Autor:
Firmy
Související články
Zvyšte potenciál svého 2D CAD softwaru!

Stále příliš mnoho firem přichází o své finanční prostředky tím, že sice využívají nové technologie, ale ty nezvyšují jejich celkový potenciál. V takovém případě pomůže aplikace DraftSight od Dassault Syst?mes. Pomocí tohoto softwaru lze spouštět stávající DWG soubory a vytvářet nové za zlomek nákladů oproti jiným CAD řešením.

Simulace v konstrukci - klíč k inovacím

Dlouho zažitým paradigmatem v průmyslových společnostech je striktní rozdělení konstrukčního a výpočtářského oddělení. To je sice určeno pevnými historicky danými důvody, ale ty v současné době začínají pomíjet. Ve stále více společnostech mají konstruktéři možnost provádět průběžně již během konstrukce jednoduché analýzy a vývojový proces tím zefektivnit. Jak tento trend zachytit a být úspěšní v inovativních řešeních?

Nové funkce pro automatizaci obráběcího procesu

Nová verze CAD/CAM softwaru TopSolidAM V7.13 přináší především jednodušší programování s funkcemi, které se velmi snadno používají. Výsledkem je úspora času, které lze dosáhnout díky novému vysoce výkonnému režimu analýzy kolizí a možnosti provádět řadu úloh zcela automaticky, což přináší celkově vyšší úrovně automatizace obráběcích procesů. V nové verzi najdeme i novou strategii najíždění, která zajistí vyšší životnost obráběcích nástrojů.

Související články
Aerospace - vlajkový průmysl s extrémními nároky

Letecký průmysl je ve Francii významným oborem, a tak není divu, že společnost Missler Software získala v této oblasti jedinečné zkušenosti díky spolupráci s většinou subdodavatelů v oboru. To ji spolu s tisíci díly obráběnými pomocí TopSolidCam řadí mezi špičky v leteckých technologiích.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nový integrovaný CAM systém

Vývoj výrobků historicky zahrnoval dva oddělené procesy: prvním byl návrh výrobku, druhým pak jeho výroba. Používání samostatných neintegrovaných CAD (návrh) a CAM (výroba) nástrojů při vývoji výrobků vedlo ke komunikační bariéře mezi návrhem a výrobou. Ve výsledku to způsobovalo problémy s náklady, časem a kvalitou, a to zejména v případech, kdy bylo potřeba upravit návrh nebo došlo k narušení vyrobitelnosti. Použitím integrovaného CAD/CAM řešení lze překonat problémy související s tradičním odloučením návrhu a výroby. S použitím integrované CAD/CAM platformy je tak možné zkrátit dobu výrobního cyklu, řídit náklady a zlepšit kvalitu při současné podpoře spolupráce mezi návrhem a výrobou výrobku.

Zlepšení produktivity navrhování a obrábění

O něco málo více než po roce je tu opět nová verze parametrického 3D modeláře Creo. Jak se povedlo vývojářům do již páté verze Creo zakomponovat požadavky trhu a jaké jsou hlavní směry inovací?

Software zjednodušuje výrobu střižných nástrojů

Příběh společnosti Atlantic Tool & Die začíná 1. června roku 1937, kdy čtyři společníci v čele s Ernestem Mehwaldem založili malou dílnu na Fulton Road ve státě Ohio v USA. Byli to emigranti z Evropy, ale všichni čtyři byli velmi schopnými konstruktéry, a navíc vysoce kvalifikovanými pro výrobu forem. Proto tedy není divu, že se jejich malá dílna do roku 1942 rozrostla a přestěhovala se do větších prostor.

Efektivní programování tvarově podobných dílů

Firma Alcon Components využívá Edgecam a Manažer strategií ve výrobě brzdových systémů pro závodní speciály a vojenská vozidla.

Příprava CAD modelu součásti pro výrobu

NC programátoři se velmi často potýkají s problémy týkajícími se různé kvality trojrozměrných modelů potřebné pro programování obrábění. Úpravy mohou být obtížné, protože 3D modely součástí často pocházejí z různých zdrojů.

Setkávání

Setkávání uživatelů konstrukčních a technologických softwarů má již dlouholetou tradici. Informace o novinkách, představení nejrůznějších tipů a triků, někdy i možnost si zasoutěžit a v neposlední řadě rovněž výměna zkušeností v neformální atmosféře patří k hlavním bodům programu takovýchto akcí.

Letadlo poháněné sluneční energií vyrazilo na cestu kolem světa

Solar Impulse je projekt mající za cíl vyrobit letadlo poháněné sluneční energií, které dokáže obletět Zemi. Letoun je dílem švýcarského psychiatra a vzduchoplavce Bertranda Piccarda, jednoho z pilotů prvního balonu, který obletěl celý svět bez jediné přestávky, a švýcarského inženýra a podnikatele Andrého Borschberga. Vývoj zastřešuje polytechnika v Lausanne a podílí se na něm několik desítek specialistů.

CAM řešení pro multifunkční CNC obráběcí stroje

Multifunkční CNC obráběcí stroje spojují více možností a funkcionalit. Nejprve se jednalo o doplnění frézovacích operací na soustruhy (frézování osou C a osou Y), přibyla podpora protivřetena, následně byla přidána druhá nástrojová hlava a v současnosti výrobci CNC obráběcích strojů nabízejí konfigurace s plynule řízenou B osou s podporou obrábění v pěti osách, ale i s podporou technologií odvalování nebo obrážení. V nabídce jsou i stroje se třemi nástrojovými hlavami řízené tříkanálovým řídicím systémem. Posledními novinkami jsou pětiosá CNC frézovací centra doplněná o soustružnické operace.

Revoluce pokračuje: Nová strategie soustružení

CAD/CAM systém Edgecam od Vero Software v nové verzi 2015 R1 obsahuje mnoho důležitých vylepšení a nových funkcí.

Konstrukce i technologie snadno, rychle a bezpečně

CAD/CAM systém TopSolid verze 7.9 přináší v návaznosti na technologickou část další rozšíření možností v oblasti obecné konstrukce.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit