Témata
Reklama

CAD s nečekaným poměrem ceny a výkonu

17. 04. 2002

TurboCAD umožňuje 2D a 3D navrhování jak v oblasti architektonicko-stavařské, tak i čistě strojařské. Komunikuje se standardními formáty, výstupy mohou být ve formě výkresů i fotorealistických obrázků.

Jednou z novinek v oblasti CAD programů je osmá verze grafického systému TurboCAD od americké společnosti IMSI, jehož výhradní distribuci v České a Slovenské republice zajišťuje firma Špinar-software. Program nabízí řadu klasických 2D a 3D nástrojů pro práci v modelovém a výkresovém prostoru. Práci s programem usnadňuje ovládání známé z Windows.
Reklama
Reklama

Tvorba 3D modelu

TurboCAD pracuje s tělesy jako s povrchy nebo solidy. Libovolný 3D model lze zobrazit v izometrii, v perspektivě se skrytými hranami nebo ve fotorealistické kvalitě. Vazba na 2D pohledy umožňuje reagovat na případné změny modelu. Návrh je možné započít i z 2D kresby a zadáním třetí souřadnice ji převést do prostoru. Při modelování lze použít odečítání, sčítání a rozdílu těles či vytvářet řezy. Jinou možností je potažení křivek nebo vrstevnic plochou nebo vytvoření tělesa z uzavřených křivek (Lofting). Mezi užitečné nástroje patří i vybrání nebo přidání hmoty tuhého tělesa a ponechání pouze jeho skořepiny různé tloušťky, vytvoření jeho formy (Shelling), zaoblování a zkosení hran (Blending) apod. TurboCAD zvládne i zkroucení hranolu nebo tělesa s obecně definovanou podstavou podle zadaného úhlu a vytvoření šroubovice (Twist). K vytvoření fotorealistických obrázků lze využít renderingu. Vymodelovanou scénu lze nasvítit různými typy světelných zdrojů, které je možné modifikovat, objekty opatřit texturami, nastavit odlesky, zrcadlení a generování stínů.

Aplikace ve strojírenství a elektrotechnice

Konstruktéři najdou v TurboCADu řadu užitečných nástrojů a symbolů. Knihovna obsahuje přes 10 000 prvků a na 3000 3D modelů včetně šroubů, matek a editovatelných značek pro svary. V programu je možné vytvářet velmi složité tvary 3D modelů, včetně jejich forem. Exportní formáty TurboCADu umožňují komunikovat například se softwarem pro obsluhu NC strojů. Pro projektování v oblasti elektro obsahuje knihovna TurboCADu velké množství symbolů z oblasti silnoproudu a slaboproudu.

Stavařské a architektonické aplikace

Architekti a stavební projektanti mohou využít TurboCAD pro 2D i 3D tvorbu. Pokud projektant nezačne projektovat přímo v TurboCADu, má možnost využít i jednoduššího produktu FloorPlan, který je součástí dodávky a plně s TurboCADem komunikuje. V programovém balíku projektant nalezne standardní nástroje například pro kreslení zdí, oken, dveří, střech nebo schodišť, včetně databází se zařizovacími předměty. Při vytváření střešní roviny postačí zadat úhel sklonu a půdorys domu a 3D model střechy se vykreslí automaticky. Pokud má některá z rovin střechy jiný sklon, je možné ji označit a úhel změnit. Projektant má také možnost zpracovat klasickou výkresovou dokumentaci ve 2D a svůj návrh ověřit na 3D modelu, který může zkombinovat např. s vloženou fotografií nebo vyrendrovaným obrázkem, k tomu může vložit text nebo tabulku z MS Office. Součástí programového balíku je i program OCR Trace, který umožňuje naskenovaný výkres (v rastrovém formátu) převést do vektorových formátů editovatelných v TurboCADu. Nechybí ani databáze prvků pro interiér i exteriér domu.

Interiéry

Pro nábytkáře je programový balík zajímavý z hlediska prezentačního i konstrukčního.
V programu TurboCAD lze vymodelovat libovolný tvar nábytku a ten uložit do databáze TurboCADu či FloorPlanu. K prezentaci interiéru má uživatel možnost použít jak TurboCAD, tak jednodušší FloorPlan. Práci zpříjemňuje řada nástrojů od automatického vykreslování zdí, oken či dveří, nastavení světelných zdrojů až po výpis prvků z projektu a jejich cen. Prvky v sestavách je možné prezentovat v čárových modelech nebo vyrendrované včetně světelných efektů. U skříněk v sestavách je možné dále editovat jejich velikost nebo barevné řešení.

Výkresová dokumentace

Objekty lze kótovat v izometrii i v jednotlivých pohledech. Tiskové volby umožňují tisk 2D a 3D současně včetně vyrendrovaného obrázku nebo vložené fotografie. Pokud je výstupní formát výkresu větší než technické možnosti tiskárny, lze výkres rozdělit a tisknout postupně. Ukončený či rozpracovaný výkres lze odeslat partnerovi či zákazníkovi jako přílohu elektronické pošty ve formě výkresového souboru nebo ve formátu HTML.

Import a export

Řada projektantů ocení kompatibilitu s formáty DWG programu AutoCAD, TurboCAD podporuje řadu dalších formátů, např.: DXF, DGN, 3DS, IGES, PLT, EPS, VRML, FCD, FCW, SAT, WMF, CGM, MTX. Vývojovým prostředím TurboCADu je Visual Basic. TurboCAD rovněž spolupracuje s formáty používaných pro podporu CNC obrábění, které načte do formátu ACIS. Uživatelé ocení i provázanost s programy MS Office. Pokud potřebuje uživatel do projektu vložit text nebo tabulku, stačí potřebné objekty přímo přetáhnout do CADu.

Zkušenosti s TurboCADem

Výrobní družstvo Dřevotvar Znojmo je tradičním výrobcem kancelářského a bytového nábytku, který se zaměřuje zejména na výrobu obývacích stěn a ložnic z masivního i dýhovaného materiálu. Své zkušenosti hodnotí technolog-konstruktér Petr Svoboda: "Pro zjednodušení a zrychlení práce jsme začali používat CAD systém TurboCAD.Tento program nám umožňuje vytvářet si vlastní knihovny 3D nábytkových prvků a doplňků pro grafické návrhy. Oceňuji také snadné kreslení výrobních výkresů i grafických návrhů a tvarování dílců ve 3D prostoru. Program TurboCAD se především pro svou dostupnost, nenáročnost a jednoduchost stává neocenitelným CAD systémem vhodným nejen pro výrobce a prodejce nábytku, ale i pro interiérová studia a architekty. Je vhodný i pro menší firmy a soukromníky, kteří mají obavy z drahých a náročných CAD systémů."

TurboCAD v aplikovaném výzkumu

Hlavní činnost laboratoře GTM je zaměřena na vývoj nových technologií a procesů pro sklářský průmysl od aplikovaného výzkumu po realizaci. Základní metodou vývoje je fyzikální modelování spočívající v simulaci procesů v laboratorních podmínkách. Při návrzích modelů a konečného řešení pro zákazníka je nutné řešit nejen proces, ale i prostorové uspořádání výrobních zařízení. Ing. Jan Kučera k tomu uvádí: "Potřeboval jsem zakoupit 3D kreslicí program a rozhodl jsem se pro TurboCAD Professional. S tímto programem pracuji více než rok a plně mi vyhovuje. Používám jej nejen pro návrh modelů a zařízení, ale i pro přípravu prezentací a přednášek pro zákazníky. Program se snadno a intuitivně ovládá a lze s ním začít pracovat velmi rychle. Přestože konstrukční práce není mou hlavní činností, TurboCAD Professional výrazně urychlil a zkvalitnil přípravu dokumentace a prezentací. Nezanedbatelnou výhodou programu je široký výběr formátů pro ukládání souborů a zejména možnost použití těchto souborů pro výrobu na NC strojích, což je výhodné např. při mém vývoji nových lopatek pro míchání skloviny. TurboCAD Professional mohu doporučit jak profesionálním konstruktérům pro konstrukční práce, tak i příležitostným uživatelům pro zpracování ideových návrhů, protože poměr ceny a výkonu je velmi příznivý. Pokud by byl doplněn knihovnou ČSN součástí a obsažnějším návodem v češtině, nebylo by mu možné nic vytknout."

Podpora

Standardní podporu pro uživatele v ČR a SR zajišťuje firma Špinar-software formou individuálních školení, seminářů a telefonicky. K programu lze získat český manuál a českou nápovědu včetně řady knihoven pro české a slovenské uživatele. V ČR a SR se programový balík TurboCAD prodává zejména ve dvou základních verzích: v odlehčené (v ceně pod šest tisíc Kč), která například neposkytuje některé možnosti 3D modelace a má omezenou databázi, a v plné verzi TurboCAD Professional (v ceně pod dvacet pět tisíc Kč).
Systémové požadavky: procesor Pentium, min. 64 MB RAM (pro práci s většími výkresovými soubory raději 128 ÷ 256 MB), cca 150 MB volného místa na disku, rozlišení 1024 x 768, Windows 95/98/NT4/ME/2000/XP, MS Internet Explorer pro registraci.
Reklama
Vydání #4
Kód článku: 20463
Datum: 17. 04. 2002
Rubrika: Trendy / CAD/CAM/CAE
Autor:
Firmy
Související články
Zvyšte potenciál svého 2D CAD softwaru!

Stále příliš mnoho firem přichází o své finanční prostředky tím, že sice využívají nové technologie, ale ty nezvyšují jejich celkový potenciál. V takovém případě pomůže aplikace DraftSight od Dassault Syst?mes. Pomocí tohoto softwaru lze spouštět stávající DWG soubory a vytvářet nové za zlomek nákladů oproti jiným CAD řešením.

Nové funkce pro automatizaci obráběcího procesu

Nová verze CAD/CAM softwaru TopSolidAM V7.13 přináší především jednodušší programování s funkcemi, které se velmi snadno používají. Výsledkem je úspora času, které lze dosáhnout díky novému vysoce výkonnému režimu analýzy kolizí a možnosti provádět řadu úloh zcela automaticky, což přináší celkově vyšší úrovně automatizace obráběcích procesů. V nové verzi najdeme i novou strategii najíždění, která zajistí vyšší životnost obráběcích nástrojů.

Simulace v konstrukci - klíč k inovacím

Dlouho zažitým paradigmatem v průmyslových společnostech je striktní rozdělení konstrukčního a výpočtářského oddělení. To je sice určeno pevnými historicky danými důvody, ale ty v současné době začínají pomíjet. Ve stále více společnostech mají konstruktéři možnost provádět průběžně již během konstrukce jednoduché analýzy a vývojový proces tím zefektivnit. Jak tento trend zachytit a být úspěšní v inovativních řešeních?

Související články
Aerospace - vlajkový průmysl s extrémními nároky

Letecký průmysl je ve Francii významným oborem, a tak není divu, že společnost Missler Software získala v této oblasti jedinečné zkušenosti díky spolupráci s většinou subdodavatelů v oboru. To ji spolu s tisíci díly obráběnými pomocí TopSolidCam řadí mezi špičky v leteckých technologiích.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zlepšení produktivity navrhování a obrábění

O něco málo více než po roce je tu opět nová verze parametrického 3D modeláře Creo. Jak se povedlo vývojářům do již páté verze Creo zakomponovat požadavky trhu a jaké jsou hlavní směry inovací?

Nový integrovaný CAM systém

Vývoj výrobků historicky zahrnoval dva oddělené procesy: prvním byl návrh výrobku, druhým pak jeho výroba. Používání samostatných neintegrovaných CAD (návrh) a CAM (výroba) nástrojů při vývoji výrobků vedlo ke komunikační bariéře mezi návrhem a výrobou. Ve výsledku to způsobovalo problémy s náklady, časem a kvalitou, a to zejména v případech, kdy bylo potřeba upravit návrh nebo došlo k narušení vyrobitelnosti. Použitím integrovaného CAD/CAM řešení lze překonat problémy související s tradičním odloučením návrhu a výroby. S použitím integrované CAD/CAM platformy je tak možné zkrátit dobu výrobního cyklu, řídit náklady a zlepšit kvalitu při současné podpoře spolupráce mezi návrhem a výrobou výrobku.

Software zjednodušuje výrobu střižných nástrojů

Příběh společnosti Atlantic Tool & Die začíná 1. června roku 1937, kdy čtyři společníci v čele s Ernestem Mehwaldem založili malou dílnu na Fulton Road ve státě Ohio v USA. Byli to emigranti z Evropy, ale všichni čtyři byli velmi schopnými konstruktéry, a navíc vysoce kvalifikovanými pro výrobu forem. Proto tedy není divu, že se jejich malá dílna do roku 1942 rozrostla a přestěhovala se do větších prostor.

Efektivní programování tvarově podobných dílů

Firma Alcon Components využívá Edgecam a Manažer strategií ve výrobě brzdových systémů pro závodní speciály a vojenská vozidla.

Příprava CAD modelu součásti pro výrobu

NC programátoři se velmi často potýkají s problémy týkajícími se různé kvality trojrozměrných modelů potřebné pro programování obrábění. Úpravy mohou být obtížné, protože 3D modely součástí často pocházejí z různých zdrojů.

Setkávání

Setkávání uživatelů konstrukčních a technologických softwarů má již dlouholetou tradici. Informace o novinkách, představení nejrůznějších tipů a triků, někdy i možnost si zasoutěžit a v neposlední řadě rovněž výměna zkušeností v neformální atmosféře patří k hlavním bodům programu takovýchto akcí.

Letadlo poháněné sluneční energií vyrazilo na cestu kolem světa

Solar Impulse je projekt mající za cíl vyrobit letadlo poháněné sluneční energií, které dokáže obletět Zemi. Letoun je dílem švýcarského psychiatra a vzduchoplavce Bertranda Piccarda, jednoho z pilotů prvního balonu, který obletěl celý svět bez jediné přestávky, a švýcarského inženýra a podnikatele Andrého Borschberga. Vývoj zastřešuje polytechnika v Lausanne a podílí se na něm několik desítek specialistů.

CAM řešení pro multifunkční CNC obráběcí stroje

Multifunkční CNC obráběcí stroje spojují více možností a funkcionalit. Nejprve se jednalo o doplnění frézovacích operací na soustruhy (frézování osou C a osou Y), přibyla podpora protivřetena, následně byla přidána druhá nástrojová hlava a v současnosti výrobci CNC obráběcích strojů nabízejí konfigurace s plynule řízenou B osou s podporou obrábění v pěti osách, ale i s podporou technologií odvalování nebo obrážení. V nabídce jsou i stroje se třemi nástrojovými hlavami řízené tříkanálovým řídicím systémem. Posledními novinkami jsou pětiosá CNC frézovací centra doplněná o soustružnické operace.

Revoluce pokračuje: Nová strategie soustružení

CAD/CAM systém Edgecam od Vero Software v nové verzi 2015 R1 obsahuje mnoho důležitých vylepšení a nových funkcí.

Konstrukce i technologie snadno, rychle a bezpečně

CAD/CAM systém TopSolid verze 7.9 přináší v návaznosti na technologickou část další rozšíření možností v oblasti obecné konstrukce.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit