Témata
Vydání #4
Duben 2002Téma měsíce

Obráběcí technika, komponenty, CAM systémy

Řezné nástroje a materiály

Články

Servis

Integrovaný systém pro podnikání a export

MPO ve spolupráci s agenturou spustilo portál www.BusinessInfo.cz

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – konec průmyslu v Čechách?

Pokud by byl v praxi důsledně uplatněn technický předpis, zveřejněný 6. listopadu 2001 jako nařízení vlády č. 378, skutečně by to asi znamenalo konec průmyslu v Čechách,neboť od 1. 1. 2003 by kontrolní orgány měly zcela legitimní možnost odstavit z provozu značnou část (pravděpodobně většinu) výrobních zařízení z důvodu nedostatečné bezpečnosti.

3. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT 2002

Termín 16. - 20. září 2002 nebude na brněnském výstavišti vyhrazen jen 44. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu, ale i vrcholné přehlídce průmyslu obráběcích a tvářecích strojů - mezinárodnímu veletrhu IMT.

Informační technologie

Nový typ vrtáků pro malé průměry

Vrták Minor je celotvrdokovový, vysoce výkonný nástroj, použitelný pro vrtání ocelí, litin, neželezných materiálů a exotických materiálů na bázi Titanu a Niklu.

Snadné nastavování polohy

Měnič 9300 Servo PLC od firmy Lenze představuje pohonový a automatizační systém, který kromě regulace servopohonu obsahuje také jednotku PLC. Proto může převzít nejen všechny automatizační a regulační úkoly, ale i řízení polohy pohonu.

Podnikový informační systém v plastikařině

Počátkem ledna letošního roku byl v Ekoplastiku, s. r. o., spuštěn nový ERP systém Movex, dodaný firmou Intentia CZ.

OBRÁBĚNÍ DUTIN A ŽEBROVÁNÍ

Povlakované frézy z mikrozrnného tvrdokovu pro obrábění hlubokých a úzkých partií součástí, jako např. žebrování.

MM - baromter průmyslu

Statistika nudná je, má však cenné údaje. MM Průmyslové spektrum hledalo za vás a přináší vám několik zajímavostí.

Inovace

Lisy s lineárními motory – možnost pružné výroby mikrosoučástí

Pohon beranu lineárními motory spojuje výhody mechanického a hydraulického řešení v jedné pohonné koncepci. Lineární motor nabízí vysoké rychlosti a zrychlení, podobné mechanickému pohonu, přičemž vytváří translační pohyb jako hydraulické lisy, který lze přenést přímo na nástroj.

Management

Výročí národní technické normalizace

Rok 2002 je pro technickou normalizaci slavnostní, protože před 80 lety byla založena Československá společnost normalizační, jejíž zkratkou „ČSN“ dodnes označujeme české technické normy. Naše redakce při příležitosti tohoto výročí požádala o rozhovor ředitele Českého normalizačního institutu ing. Otakara Kunce.

Finanční podpora exportu

Financování vývozu a jeho pojištění tvoří jen jeden z předpokladů úspěšného exportu. Důležitými atributy úspěšné vývozní transakce jsou především kvalita a cena vyvážených výrobků, rychlé přizpůsobení technickému pokroku a požadavkům zákazníků, servis, spolehlivost a rychlost dodávek.

SST představuje

Stát by měl podporovat dobré jméno výrobce

Rozhovor s generálním ředitelem společnosti Cetos.

Trendy

Upichování, zapichování a soustružení ve všech směrech

Novou řadu multifunkčních nástrojů pro upichování, zapichování podélné soustružení, axiální (čelní) zapichování a kopírování s názvem Easy Tec uvedla na trh firma Böhlerit. Tento systém částečně nahrazuje nejen ISO nástroje, ale v některých případech může i odstranit následné broušení. Pro upichování a zapichování existují v podstatě dva typy VBD - hospodárné zapichovací destičky se dvěma řeznými hranami (double ended) k upichování a zapichování do maximální hloubky 24 mm, tzn. do průměru 48 mm, a destičky s jednou řeznou hranou (single ended), pro upichování a zapichování bez ohraničení.

Obrábění velmi přesných děr

Nový způsob vystružování přesných děr nahrazující ve většině případů jednobřité vyvrtávání, broušení nebo elektroerozívní obrábění s několikanásobným zvýšením produktivity obrábění vyvinula pod označením RC systém firma Ham-Final.

Řezné nástroje současnosti

Vývoj řezných nástrojů je základní součástí racionalizace procesů obrábění, spojenou se zpracováním nových konstrukčních materiálů a použitím progresivních řezných materiálů. Řezné nástroje významně přispívají ke splnění hlavního požadavku na metody obrábění, tj. zajištění vysoké produktivity výroby a dosažení požadované jakosti obrobeného povrchu

Rychlá cesta od nápadu k výrobku

Proces přípravy výroby zabírá ve strojírenství často značné množství času a lidských zdrojů. Obzvláště v kusové a malosériové výrobě hraje jednoduchost a rychlost přípravy výroby významnou roli, neboť se často stává, že vlastní provedení výrobní operace je rychlejší a jednodušší než její příprava. Jedním z představitelů progresivního provedení frézování tvarových dílů jsou produkty firmy Hurco.

Aktuální výzkumné problémy obráběcích strojů a  technologií v ČR

Obráběcí stroje byly vždy významným exportním oborem našeho průmyslu a  je v zájmu ČR aby jím byly i  v budoucnu. K tomu máme řadu předpokladů, zkušeností i  schopných odborníků, ale přesto zdaleka nejde o  snadný úkol. Situace v odbytu obráběcí techniky se rychle mění, probíhá proces koncentrace výroby, fúzování nejsilnějších výrobců, slučování prostředků na urychlování výzkumu a vývoje a boj o nejatraktivnější trhy a perspektivně investující zákazníky.

CAD/CAM systémy střední třídy

AlphaCAM lze využívat ve spojení s plošným modelářem Rhinoceros, s nímž sdílí společný datový formát. Při náročnější práci se osvědčuje spolupráce s CAD systémem One Space Designer.

CNC řízení komplexního obrábění rotačních dílců

Moderní CNC řízení dnes komplexně řeší nejen vlastní ovládání stroje jako celku, ale snadné naprogramování dílce, kontrolu řezného procesu i diagnostiku provozních stavů. Způsob řešení pak údajem potřeby času pro přípravu obrábění, komunikaci v sítích, vlastní obrábění a eventuelní přístup k lokalizaci závad vyjadřuje jeho užitnou hodnotu a tím i užitnou hodnotu stroje.

Dynamická vyvažovačka nástrojů pro rychlostní obrábění

Dynamický vyvažovací stroj CEMB VTB15 je cíleně konstruován pro profesionální vyvažování nástrojů a nástrojových držáků pro vysokootáčkové obráběcí stroje.

Vačkově řízené PNC stroje

V oblasti soustružnických automatů pro výrobu dílů z  tyčového materiálu je vačkové řízení, kterého využívají stroje PNC – Deco, inovativním řešením, které přináší výhody CNC řízení a zároveň vysoký výrobní výkon.Koncepce, se kterou přišla firma Tornos již před několika lety a zvýšila díky ní v posledních třech letech výrobu o více než 300 %, vyhovuje široké skupině uživatelů - stroje jsou vhodné jak pro malosériovou, tak i velkosériovou výrobu.

Multifunkční oleje

Při použití termínu multifunkční olej se často zaměňuje rozsah použití termínu „multifunkční“. Tento termín není doposud přesně definován žádnou normou. Zaměřme se na zkušenosti s aplikacemi multifunkčních olejů typu Hycut v České republice.

Praktická vylepšení CAM systému

Právě v okamžiku, kdy to vypadalo, že na CAM programech už není co zdokonalovat, přišel nejpoužívanější CAD/CAM systém na světě s velkým množstvím novinek a zlepšení, díky jimž je Mastercam v nové verzi 9 opět jednou z nejvýhodnějších investic pro konstruování, frézování, soustružení, řezání drátem a vůbec pro obrábění jako takové. Nová verze programu Mastercam umožňuje další zvýšení produktivity, noví uživatelé pak získají nepřekonatelné možnosti, které CAD/CAM systém poskytuje. Mezi novými vlastnostmi je například nastavení posuvu, rychlosti a dalších nastavení bez regenerace dráhy nástroje, dále zjednodušená kontrola pro kompenzaci a výšku vybírání, automatické frézování drážek s plynulým úběrem třísky v ose Z (slot milling) či výpočet hloubky zahloubení při vrtání zahloubených děr.

Upínací systémy břitových destiček

Zavádění multifunkčních nástrojů pro obrábění v rozdílných aplikačních podmínkách přináší významné ekonomické a technologické výhody oproti standardním soustružnickým ISO nástrojům. Náhrada několika rozdílných nástrojů jedinou destičkou a držákem významně snižuje přípravný a seřizovací čas, zjednodušuje výměnu řezných destiček a snižuje skladovací požadavky. Nové destičky s prizmatickým upnutím zlepšují stabilitu řezného procesu, umožňují zhotovení úzkých drážek, přesných zápichů a dosažení vysoké kvality obrobeného povrchu.

CAD s nečekaným poměrem ceny a výkonu

TurboCAD umožňuje 2D a 3D navrhování jak v oblasti architektonicko-stavařské, tak i čistě strojařské. Komunikuje se standardními formáty, výstupy mohou být ve formě výkresů i fotorealistických obrázků.

Přesná a rychlá lineární pohybová technika

Vykonávání přesných a rychlých pohybů určitých konstrukčních částí strojů je místem, kde se hojně využívá lineární techniky. Tento úkol splňují různá kolejnicová kuličková a válečková vedení, kuličkové šrouby, pouzdra a tyče, příp. standardní lineární osy v libovolných délkách.Spojením lineární techniky Star s montážní a lineární technikou Bosch vznikla nová divize Montážní a lineární technika BRL. K hlavnímu sortimentu lineární pohybové techniky se značkou Star patří především kolejnicová kuličková a válečková vedení, kuličkové šrouby a pouzdra.

Kotoučové pily na kov

Povlakované kotoučové pily umožňují spolu s vhodnou geometrií optimální přizpůsobení nástroje řezanému materiálu.

Elektrické regulační pohony

V posledním desetiletí se elektrické pohony staly téměř univerzálním prostředkem pro regulaci točivého momentu, síly, zrychlení, rychlosti a polohy a rozšířily se do všech myslitelných oborů. Seriál tří článků, jehož druhou část čtete, si klade za cíl podat přehled vývoje a současného stavu v oboru elektrických regulačních pohonů.

Měření na obráběcích strojích a digitalizační systémy

Obráběcí stroj představuje velkou investici, a je proto snahou maximálně využít jeho možností. Řečeno polopatě, obráběcí stroj by měl obrábět. Statistiky ovšem ukazují na mnoho hodin prostojů, kdy stroj neobrábí. Většina jich jde na vrub ztrátovým časům při ustavování obrobku, seřizování nástrojů a kontrole prvního kusu. Použití měřicích sond eliminuje potřebu náročných seřizovacích přístrojů, drahých upínačů a časově náročného ustavování pomocí.

Moderní frézování litin

Pro výkonné obrábění litin čelním frézováním a frézováním „do rohu“ byly firmou Kennametal Hertel vyvinuty frézy s vyměnitelnými břitovými destičkami Fix Perfect.

Řídicí systémy pro každou technologii

Firma Siemens má ve svém výrobním programu kompaktní řadu řídicích systémů Sinumerik, jimiž lze pokrýt celé spektrum obráběcích strojů.

Nástroje pro obrábění hliníkových slitin s mikroleštěným povrchem

Firma Pramet Tools rozšířila svůj program nástrojů pro soustružení hliníkových slitin o nové typy vyměnitelných břitových destiček s leštěným čelem a  se stabilnější řeznou hranou.

Vysokorychlostní frézování kalených ocelí při výrobě zápustek

Racionální výrobní postupy při moderní výrobě zápustek využívají komplexního obrábění kalených materiálů na speciálních HSC obráběcích centrech, které zahrnuje hrubovací a dokončovací HSC frézování, vrtání do plna, vyvrtávání, závitování a hluboké vrtání. To společně s vysokým stupněm automatizace přispívá k dosažení maximálního časového využití vřetene stroje a tím též kratších dodacích lhůt, ke zlepšení jakosti konstrukčních dílů a ke snížení výrobních nákladů.

Seřizování nástrojů pro CNC v praxi

Jedním ze základních rozhodovacích kritérií při nákupu seřizovacího přístroje a volbě jeho konfigurace je umět ze stávajícího stavu organizace výroby a toku dat správně analyzovat kam vhodně přístroj začlenit nebo jak případně vhodně pozměnit organizaci výroby.

Výrobní stroje a informační technologie

Bude nutné najít nebo vychovat lidi, kteří by zvládli CAD i CAM a ještě přitom obsluhovali obráběcí stroj. Ve světě se už tak pracuje a my nemůžeme opět čekat až bude cestička pěkně prošlapaná a tiše doufat, že to snad nepůjde tak rychle nebo že se nám to snad nějak vyhne.

Univerzální vysokovýkonné vrtáky

Po frézách z mikrozrného karbidu s povlaky TiAlN a diamantu přichází v tomto článku řada na další pilíř výrobního programu firmy YG-1 - monolitické vrtáky ze slinutého karbidu, HSS-Co, HSS-Co8 a HSS-Vanadových materiálů.

Modulárně řešená obráběcí centra a frézovací stroje

Na podzim minulého roku byl na veletrhu obráběcích a tvářecích strojů EMO Hannover představen první zástupce nové generace obráběcích strojů – obráběcí centrum Optima. Celá řada je koncipována jako modulová stavebnice, kde lze volbou jednotlivých modulů vytvořit širokou škálu kombinací velikostí jednotlivých přestavení.

Standard pro CNC obrábění

Jedním z nejčastěji instalovaných CAM systémů v rámci ČR se stal CAD/CAM systém kalifornské firmy Surfware prodávaný pod obchodním názvem SURFCAM. Od loňského podzimu je na trhu velmi úspěšná verze tohoto systému s označením SURFCAM 2001.

Řezání závitů v nerezových materiálech

V řadě odvětví strojírenství, ale i v potravinářství a lékařství se používají materiály, u nichž je požadována velká odolnost proti korozi, případně žáruvzdornost nebo odolnost proti chemickým sloučeninám. . Používají se obvykle vysoce legované oceli, které však mají zpravidla zhoršenou až obtížnou obrobitelnost, způsobenou velkým obsahem legujících prvků. Např. martenzitické a feritické oceli obsahují 12 až 18 % chromu. Podle druhu mohou tyto oceli obsahovat přísadu 0,5 až 2,5 % niklu a cca 1,2 % molybdenu. Zvlášť obtížnou obrobitelností se vyznačují austenitické oceli s obsahem 17 až 26 % chromu a až 12 % niklu při obsahu uhlíku pouze do 0,12 %.

Specialista pro vývrty a závity

Firma JEL Präzisionswerkzeuge Joh. + Ernst Link GmbH + Co. KG, založená před více než 60 lety, známá jako výrobce závitořezných a speciálních nástrojů, náleží již déle než tři roky ke skupině Komet. Co se změnilo? Na otázky Klause Malleho odpovídá ing. Hans-Jörg Link, jednatel společnosti JEL.

Dáma v nejlepších letech

Drátová řezačka Robofil 240/440 s obráběním ve vodní lázni je zařízením pro mnohostranné využití v nadstandardní kvalitě jak v nástrojárnách, tak i v přímé výrobě.

Nové technologie při výrobě nosných dílů obráběcích strojů

Jádrem koncepčního řešení HSC strojů je řešení jejich tuhých nosných rámů s vysokými vlastními frekvencemi a dobrými schopnostmi tlumení vibrací. Tento článek přináší základní přehled o materiálech hlavních nosných struktur pro obráběcí stroje. Volba materiálu nezávisí jen na vlastnostech jednotlivých materiálů, ale důležité je i hledisko výrobní a ekonomické.

Zkušenosti s CAM systémy

Rozvoj strojírenské výroby v České republice vyvolal potřebu rychlého zavádění moderních strojírenských technologií. K nim neodmyslitelně patří i automatizace konstrukčního procesu a automatizace technologické přípravy výroby.Tato situace vyvolala potřebu urychlit zavádění CAM systémů. Největší využití těchto CAM systémů lze pozorovat v automobilovém průmyslu, při výrobě forem, zápustek a v letecké výrobě. Tento trend se objevuje v poslední době stále více i při výrobě standardních strojírenských součástí obráběcích strojů.

Komponenty pro paralelní kinematické struktury

Již u prvních konstrukcí strojů s paralelní kinematikou se objevily především problémy konstrukční a to v nedostatku komponentů, které by umožňovaly realizovat požadavky kladené na tyto struktury. Vývoj nových komponentů v devadesátých letech minulého století umožnil prudký rozvoj těchto strojů a jejich realizaci v nejrůznějších variantách pro celou řadu oborů použití. V současné době je především kladem důraz na aplikaci několikaletého vývoje a výzkumu kinematických paralelních struktur v průmyslu.

Strojní pily DoALL dělají všechno

Se slovní hříčkou ve jméně amerického výrobce strojních pil DoALL v českém překladu, se představuje řada strojních pil určených k dělení hutního materiálu-tyčí různých průřezů, profilů, sochorů, ploštin aj. pro zpracování obráběním nebo objemovým tvářením a nosníků pro strojní a stavební konstrukce.

Progresivně obrábět znamená progresivně myslet

Japonský výrobce obráběcích strojů, společnost Mori Seiki, začátkem tohoto roku otevřela své oficiální zastoupení pro Českou republiku a Slovensko. Náš časopis získal exkluzivitu rozhovoru s prezidentem a výkonným ředitelem firmy Mori Seiki panem Masahiko Mori a s ředitelem firmy Newtech panem Ivanem Kinkorem.

Od výkresu k výrobku

Počítače v dnešní době umožňují snadným způsobem řešit i poměrně náročné úlohy. Díky spojení CAD systémů a číslicově řízeného obráběcího stroje přes technologickou přípravu a tvorbu NC programů v jeden kompaktní celek je dokonce relativně příjemným způsobem možné navrhnout strojírenskou součást a přejít k její realizaci s minimálním zapojením lidské práce.

Nekvalifikovaná obsluha = nízká produktivita

Cílem je vyškolit pracovníka, který si je schopen sám zvolit technologický postup, vytvořit či upravit program dle svých potřeb a v neposlední řadě umět využít moderní nástroje.

Inovace konvenčních soustruhů CNC řízením

Obsluha nepotřebuje žádné speciální nové znalosti. Vše je stejně jednoduché, jako kdybyste starší televizi doplnili dálkovým ovládáním.

Kvalita chodu vřeten obráběcích strojů

Každá nenulová vnitřní vůle uložení vřetene způsobuje jeho volný posuv všemi směry a nelze tak zabránit jeho možnému vysunutí ze střední polohy, pokud vnější síly převyšují hmotnost vřetene. Proto mají být radiální i axiální vůle všech valivých ložisek v daném uložení v zabudovaném stavu co možná nejmenší.Pro dokonalost tvaru obráběné součásti je rozhodující přesnost obvodového profilu a vlnitosti oběžných drah ložiskových kroužků, chyby úhlového přesazení a chodu v zabudovaném stavu.

Univerzální řezné materiály pro soustružení

Přes čím dál větší specializaci se i dnes někteří přední výrobci obráběcích nástrojů snaží o vyvinutí univerzálních řezných materiálů splňujících vysoké nároky na produktivní obrábění.

Nástroje pro CNC obráběcí stroje

Zatímco v oblasti CNC soustružení hrají stále větší roli poháněné nástrojové jednotky, trendem v oblasti frézování je výroba otvorů a závitů pomocí závitových fréz. Nová řada frézovacích nástrojů Trio-Cut umožňuje jak frézování závitů do předvrtaných otvorů i plného materiálu, tak vrtání a frézování drážek či vybrání

CAD/CAM systém pro produktivní obrábění

Systém Pro/ENGINEER disponuje uceleným souborem výkonných aplikací CAM technologií určených pro oblast NC obrábění, poskytujících snadno použitelné prostředky pro generování drah nástroje, simulaci, verifikaci a optimalizaci NC programů pro řízení frézovacích a soustružnických strojů a center, vrtacích, drátořezacích a dělicích NC strojů.

Proč CAx technologie s plnou integrací?

Co je vlastně míněno plnou integrací? Je to především jednotný datový model pro všechny integrované aplikace, unifikované mechanismy přístupu k datům a jejich používání, uživatelský interface jednotného stylu a konečně principy, pravidla a mechanismy pro používání systému pracovnímy týmy.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit