Témata

Hloubička s automatizací
zvýšila přesnost výroby

01. 07. 2021

Přestože se pojmy jako Průmysl 4.0, automatizace či robotizace setkáváme již roky, jen málo firem tyto trendy uvádí v život. Prostějovská nástrojárna a lisovna z termoplastických materiálů KP-Kopro se zaváděním automatizace neotálí a díky tomu se dívá optimisticky do dalšího období. Zeptali jsme se majitele společnosti, pana Daniela Hrubana, jak s odstupem jednoho roku od uvedení do provozu hodnotí proces implementace automatizované buňky v nástrojárně společnosti a přínosy pro firmu.

Milan Pravenec

Má dlouholeté zkušenosti v byznysu v různých rolích v řízení společností převážně s odpovědností za komunikaci a marketing. Snaží se propojit tvrdý svět podnikání s lidskostí a respektem za použití koučovacích a mentorských přístupů.Miluje sport a absolvoval například běžeckou Jizerskou padesátku či 1/2 ironmena.

Reklama

M. Pravenec: Představte nám prosím výrobní program od vzniku firmy až do současnosti.

D. Hruban: Historie firmy je hodně barevná. Od začátku v roce 2000 bylo hlavním výrobním programem zpracování plastů vstřikováním termoplastů. Klíčovými produkty byly modely plastových letadel a kuchyňský program (odměrky, tácky, kávové lžičky, plastové hrníčky atd.).  Jednalo se o pozůstatky z Kovozávodů Prostějov, které můj otec v 90. letech privatizoval. Postupem času se ukazovalo, že tento výrobní program neobstojí v konkurenci levných a méně kvalitních výrobků z Číny. Z důvodu nerentability jsme se asi před 13 lety rozhodli, že ukončíme výrobu modelů letadel a technologii jsme prodali. Od roku 2003 se nám postupně dařilo úspěšně oslovovat zákazníky ze spotřebitelského a elektrotechnického průmyslu a rok na to i z automotiv. Nyní stojíme na více nohách a propad jednoho segmentu firmou tolik nezahýbá. Noví zákazníci a jejich požadavky nás přivedli na myšlenku ulevit zákazníkovi od starostí a zabezpečit mu komplexní službu. V současnosti zajišťujeme kompletní servis od konstrukce, výroby formy (prototypové, sériové), zkoušky, až po samotné lisování výrobku.

Pohled do lisovny se vstřikolisy. (Zdroj: Penta Trading)

M. Pravenec: Jaká byla a je vaše role ve firmě?

D. Hruban: Privatizace firmy se moc nepovedla, trvala dlouho a v průběhu času majetek společnosti zcela zmizel. Otec proto požádal rodinu o spolupráci. Já, do té doby profesionální sportovec, jsem byl do rodinné firmy přizvaný více méně do počtu. Můj život byl lední hokej.  Moje kariéra se zrovna blížila ke konci. A tak jsem si řekl, že začnu novou životní etapu. Neměl jsem ponětí, co je podnikání a vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu. Ze sportu jsem si do podnikání přinesl vytrvalost a elán. Na začátku jsem dělal vše, co bylo potřeba. Stoupl jsem si ke stroji a učil jsem se seřizovat vstřikolis, uklízel jsem na dílně, vozil zboží k zákazníkům nebo sháněl zakázky. Postupně bratr a švagr společné podnikání opustili. Zůstali jsme jen já a otec a od roku 2008 jsem řízení společnosti kompletně převzal.

Reklama
Reklama

M. Pravenec: Kdo jsou vaši klíčoví zákazníci?

D. Hruban: Elektrotechnický průmysl je pro nás klíčový obor. Díly do trafostanic dnes dodáváme do Jižní Ameriky, do Afriky, do řady států v Evropě a Asii. Téměř do celého světa. Velké teplotní rozdíly prostředí, ve kterých naše výrobky fungují, kladou vysoké nároky na zpracovávaný materiál. Jsme také dodavatelé do potravinářského průmyslu, který má největší nároky na přesnost a kvalitu vstřikovacích forem. Například vaničky na litrovou zmrzlinu mají stěnu o tloušťce 0,5 mm. Potřebujeme proto precizní výrobní technologie, abychom vyrobili formu se stejnou tloušťkou stěny po celé ploše výlisku. Čas jednoho cyklu je sedm sekund, během kterých založíme do formy štítek (IML), vstříkneme, ochladíme a vyjmeme vaničku z formy. Nové technologie nám umožňují takto náročný výrobní program zvládnout.  

M. Pravenec: Můžete nám popsat rozvoj nástrojárny až do současnosti, kdy je špičkově vybavená?

D. Hruban: Stroje jsme do nástrojárny začali pořizovat postupně. Nejprve manuální obrábění a následně jsme přešli na CNC stroje. Největší posun se stal v loňském roce, kdy jsme si pořídili pětiosé obráběcí centrum s paletizací, elektroerozivní hloubičku Exeron 313 MF 30 s generátorem Exopuls+, robot Erowa 150 a 3D měřicí přístroj Erowa. Tím jsme udělali obrovský technologický skok. Realizujeme tvarově náročné formy as přesností výroby jsme se dostali až o dva řády výš. Pokud se nyní ve výrobním procesu stane chyba či problém, tak víme, že to z 99 % zapříčinil lidský faktor, a ne špatná kvalita strojů. Ve středisku Nástrojárna máme nyní 15 zaměstnanců.

Daniel Hruban, majitel společnosti KP – Kopro. (Zdroj: Penta Trading)

M. Pravenec: Zajímá mě, co v automatizovaném pracovišti zpracováváte?

D. Hruban: Elektrodou na Exeronu hloubíme hlavně hluboká žebra a záporné úkosy, prostě místa, kam se nedostaneme frézováním. Jsou to převážně tvarové části forem. Tvarovky podle potřeby přenášíme z jednoho pracoviště na druhé díky paletovému systému od Erowy. Tvarovky a elektrody tak mají pořád stejný nájezd (nulový bod) a přesnost si ověřujeme přes měřící stroj.

Reklama

M. Pravenec: Předpokládám, že rozhodnutí pořídit si novou technologii a automatizovanou buňku bylo pro firmu i vás osobně zásadní.

D. Hruban: Ano, to bezesporu bylo. Je to pro tak malou firmu obrovský krok, ale já v tom vidím budoucnost. Je to pro nás velká investice a do budoucna velký závazek vůči rodině a zaměstnancům. Pro udržení naší konkurenceschopnosti v kvalitě výroby a pružnosti reagovat na potřeby zákazníků jsem věděl, že automatizaci potřebujeme. Zároveň jsem chtěl mým šikovným kolegům umožnit profesně růst díky novým technologiím.

Programování automatizované buňky v nástrojárně. (Zdroj: Penta Trading)

M. Pravenec: Jak jste ustáli minulý rok?

D. Hruban: Bylo to krušné, druhou polovinu roku 2020 jsme téměř stáli. Celý náš business se zastavil, rozjeté projekty nám zákazníci zmrazili. K propadu došlo zrovna v období naší historicky nejvyšší investice do technologií. Prvořadé pro mě bylo udržet zaměstnance. S otcem jsme se vždy shodli, že rodina má držet pospolu a takovým způsobem i nyní já přistupuji k zaměstnancům. Potřebuješ pomoc, přijď a najdeme řešení. Tuto tradici se snažím ve firmě zachovávat a myslím, že se mi to daří. Naštěstí od ledna letošního roku se již nastartovaly projekty a dnes fungujeme v podstatě normálně.

Tvarová část formy. (Zdroj: Penta Trading)

M. Pravenec: Zajímá mě proces výběru partnera projektu a dodavatele technologie EDM

D. Hruban: Měli jsme od Penty drátořez a díky této spolupráci jsme získali pozitivní zkušenost. Dobré reference jsem měl i na Erowu a věděl jsem, že s ní spolupracujete. Také jsem absolvoval nespočet návštěv a zjišťoval jsem si, jak automatizace a její zavádění dělají v jiných firmách, hlavně v zahraničí. Začal jsem o projektu diskutovat s Pentou. Nejdřív jsem se bavil s obchodně – technickým ředitelem Šteiglem. To už jsem měl nějakou představu, jakou cestou jít. Penta prokázala zkušenost s podobnými projekty, umí převzít některé procesy na sebe a díky tomu jsem ji vybral. Zaštítila celý projekt a tím nám zajistila výhodnější ceny a ušetřila spoustu práce. To jsme přesně potřebovali. Přiznám se, že jsme v této fázi potřebovali vést někým, kdo má s projekty podobného typu praktickou zkušenost. Bylo by pro nás těžké řídit celý projekt samostatně. Například si představte, že školení obsluhy nám německý dodavatel frézovacího centra Hermle odmítl dělat jinak než online. A vy máte novou technologii, přechod z tříosého na pětiosé obrábění, a ještě automatizace a nový software. Celý ten projekt, hlavně druhou fázi, řídil pan Šípek z Penty. Tlačil na termíny a když něco nefungovalo, tak se postaral o to, aby se to dotáhlo až konce. Tam byl velký rozdíl v porovnání s německým dodavatelem. Musím také pochválit vašeho aplikačního technika Netolického. On byl velkou oporou a pomocí. Díky tomu jsme nyní v technologii hloubení dál, než ve frézování.  Rád řeknu, že spolupráce s Pentou rozhodně nelituji.
Dnes nemusíme dělat odpolední a noční. Během nejsilnější dopolední směny se udělá příprava, založí se zásobník s polotovary a odpolední a noční směna může jet bezobslužně. Navíc s novou hloubičkou od Exeronu hloubíme až o 35 % rychleji, než jsme počítali. 

M. Pravenec: Podělte se s námi, prosím, o vaši vizi dalšího rozvoje firmy.

D. Hruban: Kolegové vědí, že ještě než dosáhnu jednoho cíle, již přemýšlím o dalším. Jsem hnacím motorem, dávám impuls. Nápady konzultuji se spolupracovníky a musím je přesvědčit, že moje myšlenky mají smysl. Nyní již nějaký čas pracujeme na digitalizaci a technologiích, které zjednoduší nám všem práci. Je potřeba využít alespoň částečně potenciálu, které nám nabízí moderní aplikace. V momentě, kdy se nám je podaří implementovat do procesů, naskytnou se nám další možnosti. Můj osobní cíl je jít do vlastních prostor. Začínali jsme v garážích a v roce 2012 jsme se přestěhovali do současných prostor, které jsou pro nás nyní již malé. Chci, aby se zaměstnanci a zákazníci ve firmě cítili dobře a chci jim poskytnout to nejlepší, co jim mohu dát. Také chceme ukázat zákazníkům náš potenciál rozvoje a to, že jsme důvěryhodný partner. Máme koupený pozemek v Prostějově a již je hotová projektová dokumentace. Tam vidím budoucnost naší společnosti.            

Související články
Automatizace výroby a kontrola kvality

Stejně jako rostou požadavky na přesnější a efektivnější výrobní procesy, rostou velmi výrazně i požadavky na kvalitu produktu. Kvalita produktu je sledována již od prvopočátku, kdy je za každý vstupní komponent zodpovědný výrobce a dodavatel.

Vzdělávání a rozvoj v provozech s automatizací

Moderní technologie s sebou přinášejí nejen vyšší stupeň automatizace, ale i velkou míru zodpovědnosti v oblasti obsluhy těchto technologií a obecně v oblasti spolupráce mezi lidskou obsluhou a strojem. I když jsou moderní technologie na vysoké automatizované úrovní a např. koboty se dnes vyrábějí s cílem až osmiletého bezúdržbového provozu, je velmi důležité mít na paměti, že i ta nejlepší technologie na světě stále vyžaduje lidský faktor. Další díl seriálu Fenomén automatizace pojednává o přístupu ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců.

Technologie stárnou stejně jako lidé

V minulém díle našeho seriálu Fenomén automatizace jsme uvedli, jak správně vybrat dodavatele automatizace. S úspěšným výběrem dodavatele přichází na řadu výzkum a vývoj technologie, která bude zajišťovat výrobu, montáž a všeobecně zisky. Takové technologie jsou poptávány s úmyslem sloužit celé roky, jen ve výjimečných případech se staví linky pro krátkodobé použití. Automatizace má pomoci s dlouhodobými plány na celé dekády, ovšem mnohdy s sebou nese velké náklady a trvá roky, než si na sebe začne vydělávat. A pak se často začne hlásit ke slovu potřebná modernizace či únava materiálu vyžadující investice a náklady jsou opět velkým strašákem. S výběrem dodavatele jde v ruku v ruce i výběr partnera na dlouhá léta.

Související články
Výběr správného partnera má zásadní význam

Při výběru dodavatele automatizace pro velký závod či malou dílnu je nutné nejprve důsledně definovat požadavky na očekávané aplikace, včetně základních parametrů řízení a případné škálovatelnosti do budoucna. Benefity automatizace jsou již z předchozích dílů seriálu Fenomén automatizace jasné – šetření nákladů, minimalizace lidské chyby, urychlení procesů a zvýšení jejich efektivity. Kolik času však zabere dostat se ke kýžené vizualizaci a implementaci plánu a vize? Úspěch není vždy jen o dodavateli a technologiích, důležité je také připravit klíčové lidi ve firmě na to, co je čeká, a dát jim prostředky pro pochopení představených plánů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Automatizace není odpovědí na všechny otázky

Primárním cílem zavádění automatizace a robotizace je nejen zajistit více času, jak jsme si řekli v minulém díle, ale jejím účelem je také usnadnit lidstvu složité a zdraví škodlivé úkoly. Automatizace se nasazuje v oblastech stereotypní a nebezpečné práce. Motivací firem může být i škálovatelnost, maximalizace zisku a v neposlední řadě nižší počet lidských selhání. Tento díl našeho seriálu Fenomén automatizace se zamýšlí nad tím, proč, kde a jak automatizovat, a dalšími otázkami.

Velké výzvy pro malé společnosti

Automatizace je fenomén, který je výsledkem přirozené lidské touhy posouvat technologický pokrok kupředu ve snaze ulehčit si vlastní život. Byť je automatizace skloňována v mnoha odvětvích, je stále v počátcích svého vývoje. To, co určuje stupeň technologické evoluce, je náročnost člověka jako uživatele a zákazníka. Automatizovat se dá prakticky jakýkoli proces. Například i koupě chytrého telefonu je ve své podstatě automatizace určitého procesu. Chytrý telefon dokáže nahradit běžný telefon, diář, hudební přehrávač a mnoho dalších aplikací. To vše lze nosit v jedné malé krabičce, která se vejde do kapsy.

Automatizace je neskutečný fenomén

Když se na nás František Zimmermann poprvé obrátil jako věrný čtenář, myslela jsem, že jde jen o milou pochvalu a zpětnou vazbu, která vždy potěší a kterých si velmi vážíme. V naší vzájemné komunikaci však byla schovaná také nabídka na pomoc se zpracováním aktuálních témat z naší branže. Poté, co jsem pana Františka vyzpovídala, vyšlo najevo, že má opravdu bohaté zkušenosti nejen v oblasti vývoje, zavádění automatizace a robotizace, ale také s vedením týmů operátorů i vývojových pracovníků. V průběhu roku se s vámi, čtenáři, bude dělit o vlastní zkušenosti formou desetidílného seriálu o různých aspektech zavádění automatizace. Prosím, seznamte se s Františkem Zimmermannem.

Platforma pro edgecomputing a průmyslový internet věcí

Systém FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive) je platforma určená pro propojení provozních zařízení, která umožňuje rychlý a spolehlivý přístup k výrobním datům s cílem využít je k naplnění koncepce chytré, propojené výroby. Dovoluje realizovat edge computing, tedy shromažďovat a zpracovávat data přímo v provozu, nikoliv až v cloudu, a umožňuje tak činit rozhodnutí, která se týkají jednotlivých strojů a zařízení, mnohem rychleji než u cloudových aplikací. Přitom zůstává zachována možnost, nikoliv povinnost, předem zpracovaná data přenášet k centralizovanému zpracování v informačním systému podniku nebo v cloudu. Účelem je nejen monitorovat, ale i aktivně zasahovat do výrobního procesu ve smyslu regulační smyčky se zpětnou vazbou.

Využití robotů při úpravě stehenních kostí pro implantáty

Belgický start-up Texere Biotech v nedávné době zahájil v plně automatizovaném závodě výrobu, která je ve světovém měřítku první svého druhu. Firma odebírá femorální hlavice (tj. horní konec lidské stehenní kosti) a zpracovává je do kostkovitých implantátů, tzv. alograftů. Ve sterilních podmínkách zpracovává tento materiál do kostních náhrad šest robotů Stericlean dodávaných firmou Stäubli.

Automatická přeprava hliníkových desek s milimetrovou přesností

Dopravu těžkých hliníkových desek zajišťují ve společnosti Austria Metall AG (AMAG) autonomní transportní platformy a přispívají tak významným způsobem k flexibilitě interní logistiky. Tyto všesměrové plošiny se pohybují zcela autonomně a provádějí tak samostatně poslední výrobní krok.

Bezpečnost nových elektromobilů

České společnosti, či společnosti působící v ČR, získávají svůj podíl na trhu dodávek určených pro rozvoj elektromobility. Inženýrská společnost DEL ze Žďáru nad Sázavou řeší právě nyní zajímavý obchodní případ. Finálním odběratelem produktů, které vzniknou na linkách sestavených tímto zkušeným integrátorem, je významný výrobce elektromobilů ze Spojených států amerických.

Výměnný systém pro automatizaci obrábění

Hlavice Robot point je novinkou české strojírenské firmy v-tech a je dalším produktem, který jde cestou filozofie Průmysl 4.0.

Školní robot pro výuku automatizace

Vzdělávání žáků pro život v první polovině 21. století, v naší tzv. industriální civilizaci.

Praktický návod, jak zavést robotizaci

V posledních letech jsou výrobní firmy doslova bombardovány tématy o robotizaci a automatizaci. Z praxe ale víme, že problém nastává v momentě, kdy se firmy rozhoupou udělat první krok. Jednoduše neví, kde začít. A není se čemu divit. Tak výraznou změnou často procházejí vůbec poprvé a nemůžou se opřít o předchozí vlastní zkušenost.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit