Témata
Reklama

Hydraulické hadice pro úsporu nákladů

Firma Gates, o které už byla řeč v prosincovém vydání 2010, vyrábí nejen automobilové i průmyslové řemeny, ale jak už bylo zmíněno i hydraulické hadice, koncovky, šroubení, trubkové spoje a průmyslové hadice.

Psát o firmě není na pořadu dne, ale zaměřme se na informace, které by mohly prohloubit znalosti a pochopení celé problematiky přenosu síly v hydraulice.

Materiály hydraulických hadic

Stejně jako pneumatika, i hydraulické hadice jsou vyrobeny z gumy a drátu. To zcela jistě není žádná novinka. Proč se tedy ceny hydraulických hadic tak rozcházejí? Máme tady přece normy jako 1SN, 2SN, 4SP, 4SH atd., které „přesně" definují, jaké parametry by měly hydraulické hadice splňovat. Tak proč pořád ty rozdíly. Spousta firem už přešla na internetové aukce pro snižení ceny. Jak je ale vlastně definována poptávka a co v konečném důsledku zákazník dostane? První informací musí být, že tyto normy jsou vlastně několik (dost) desítek let staré, a jak všichni víme, vše se vyvíjí a požadavky narůstají, takže se dojde k otázce: „Opravdu dostanu stejný produkt po definování pouze normou?" Dále je třeba zastavit se nad tím, co vlastně norma definuje. Je to pracovní tlak vztažený ke světlosti hadice, destrukční tlak, poloměr ohybu a počet impulzů - parametry, které v podstatě definují pouze parametry drátu až na poloměr ohybu, který úzce souvisí s vlastnostmi gumy. V současné době jsou však nároky hlavně u výrobců strojů, ať již stavebních, zemědělských či jiných, výrazně vyšší. Dochází k tomu nejen proto, že je třeba neustále zvyšovat efektivitu práce, ale také kvůli garancím, které výrobci těchto strojů jsou schopni a ochotni poskytovat. Pro představu krátký příklad. Norma 1SN hovoří o výkonnosti hadice, tedy o počtu cyklů, které musí vydržet. Podle této normy musí každá zaarmovaná hadice přežít minimálně 150 tisíc cyklů. Gates jako celosvětový partner velkých výrobců strojů vyvinul hadice ke stejné normě, které musí vydržet minimálně 600 tisíc cyklů. To tedy znamená, že hadice je sice podle normy, ale převyšuje její požadavky 4x. Co to znamená pro uživatele? Výměnu v podstatně delším internalu a tedy obrovskou úsporu nákladů především na prostoje a propad ve výrobě atd., k jejichž podrobnějšímu rozboru se dostaneme později. Pokud ale norma definuje především parametry drátu, tak hlavní rozdíl je ve směsi gumy. Stačí se podívat na pneumatiky - jedny přilnou k povrchu silnice lépe, jiné hůř. Jedny vydrží více kilometrů, jiné méně. Stejně tak je tomu i u hydraulické hadice.

Poškození hydraulických hadic

Většina může namítnout, že hlavní příčinou poškození hydraulické hadice je buď mechanické poškození, nebo za poškození může „ozon" - drobné praskliny na povrchu, které umožní průchod vody k drátěnému opletu, a tím způsobí jeho korozi a následně prasknutí hadice. Proto je hlavní rozdíl v gumě. Ta je taky hlavním nositelem nákladů na výrobu. Gates se soustředí hlavně na její parametry, protože celkové náklady na výměnu hadice jsou to, co nás zajímá.

Reklama
Reklama
Ukázka poškození hydraulické hadice

Každá směs je testována na odolnost proti ozonu, plameni (nutnost pro použití v námořních a ropných aplikacích), otěru atd. Zde jsou uvedeny názorné příklady. Odolnost proti otěru ve srovnání s konkurencí - zářným příkladem je záměna hydraulické hadice na nakladači, kdy podle slov údržby „neexistuje hadice, která by vydržela déle než 6 měsíců". Hadice, která byla instalována v listopadu 2008, je stále v provozu i přesto, že při každém pohybu stroje klouže po ocelové konstrukci, a to bez dodatečné ochrany.

Testování odolnosti proti plameni - hadice upevněná v obvodu nad hořáky je natlakována vodou na 5 bar. Pod hadicí se zažehne oheň o teplotě 800 °C a hadice musí vydržet nejen 30 minut v tomto plameni bez poruchy, ale navíc ještě posléze tlakovou zkoušku na 1,5násobek pracovního tlaku s olejem. Hadice firmy Gates dokonce po těchto 30 minutách měla na povrchu gumu a čitelný nápis.

Testování odolnosti proti plameni
Ukázka hadice firmy Gates po zkoušce odolnosti proti plameni

Všude se dnes hovoří o nákladech

Co jsou to vlastně náklady na hadici? Pro spoustu nákupních oddělení je nejjednodušším srovnáním tabulka s katalogovým číslem a cenou. Otázkou je, zda by stejným způsobem objednávali Audi A8 pro generálního manažera jako osobní automobil se 4 koly a volantem, kdy by taky zcela jistě zvítězil naprosto jiný automobil. Gates chápe náklady na pořízení hadice jako souhrn nákladů zahrnujících nejen vlastní materiál, ale náklady na plánované/neplánované odstávky, lidskou práci, výrobní ztráty (ušlý zisk), ztrátu oleje, poškození stroje atd. Proto se přistupuje k vývoji gumy, hadic či koncovek i samotné výrobě zodpovědně a je snahou dosáhnout co nejlepších výsledků, protože v konečném důsledku jsou právě hadice „ten spotřební materiál", který může způsobit několikasettisícové škody a taktéž i zisky v případě minimalizace prostojů. Když již byla zmínka o ztrátě na úniku hydraulického oleje, tak nelze opomenout, že přestože v hydraulickém obvodu je olej, neznamená to, že zákonitě musí přes spoj unikat. Zajímavostí by bylo, kdyby někdo spočítal, kolik oleje je vůbec nutné doplňovat jenom kvůli těmto ztrátám. Proto kompletní nabídka hydraulických hadic a koncovek Gates nevyžaduje ořezání hadice před zalisováním koncovky, a to až po šestiopletové hadice pro pracovní tlak 350 bar a světlost DN51. Toto umožňuje servisům nejen zvýšit produktivitu a snížit zmetkovost, ale také zajistit konečným uživatelům spojení s garancí 100% těsnosti a navíc přispět i k ochraně životního prostředí, protože pouze 1 litr oleje může znečistit až 800 tisíc litrů vody.

Inovace

Asi těžko by si firma Gates udržela svoji pozici na světovém trhu bez neustálých změn a vylepšování parametrů svých výrobků. Patří mezi ně v poslední době dokončení řady bezořezových koncovek pro průměry DN38 a DN51, snížení poloměru ohybu u 4- a 6opletových hadic na 50 % požadavku normy pro 1opletové hadice 1SN, vývoj a uvedení na trh ochranného rukávu Life Guard pro hydraulické hadice zabraňujícího přímému zásahu olejem, a to v případě nejen prasknutí hadice, ale i „špendlíkové" dírky, nový sortiment průmyslových hadic atd.

Snížení poloměru ohybu u 4- a 6opletových hadic na 50 % požadavku normy pro 1opletové hadice 1SN

Něco navíc

Spoustu zákazníků zajímá, co dostanou navíc - slevu, bonus, prostě něco nad rámec nabídky. Firma Gates nejenže vyvíjí a vyrábí všechny komponenty, ale navíc pracuje i na programu nazvaném „Safe hydraulic", tzn. bezpečná hydraulika, což představuje školení pro servisy i konečné uživatele, u kterých je snahou všem uživatelům vysvětlit zákonitosti hydrauliky, rizika újmy na zdraví a životním prostředí, možné závady hadice a jejich pochopení, nutnost preventivní údržby jako prvku pro snižování nákladů, ale také normy a evropské předpisy s tímto tématem související.

Petr Satori

PetrS@gates.com

Gates 

On-line verzi časopisu MM Průmyslové spektrum si můžete zakoupit v digitální trafice PUBLERO.COM 

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 111035
Datum: 20. 09. 2011
Rubrika: Výroba / Hydraulika
Autor:
Firmy
Související články
Tradice s novým jménem

Historie společnosti Glentor se pod tímto obchodním jménem datuje od roku 1995, ale tradice výrobního programu v oboru hydraulických a pneumatických systémů, na kterou aktivity Glentoru přímo navazují, sahá až do padesátých let minulého století.

Hydraulický systém klikujícího autobusu

O tom, že průmyslová hydraulika nemusí být vždy jen nudným řemeslem, svědčí i zkušenosti společnosti Glentor, jejíž pracovníci se při své práci často setkávají s neobvyklými aplikacemi například v divadelní technice, v zoologických zahradách nebo při sportovních akcích.

Bezpečná hydraulika

Poslední článek z října roku 2011 pojednával o něčem navíc, co nabízí Gates uživatelům svých produktů. Tím je školicí program Bezpečná hydraulika. V tomto článku je přiblížen obsah tohoto školení a původ všech těchto poznatků.

Související články
Proporcionální technika

Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku, sekce České strojnické společnosti, pořádá odborný seminář na téma Proporcionální technika. Půjde o proporcionální techniku v oboru hydrauliky. Představeny budou proporcionální ventily a servoventily pro řízení tlaku a průtoku pracovní kapaliny v hydraulických obvodech, včetně ukázek jejich aplikace v hydraulických mechanismech.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Normalizované součásti

Společnost Elesa+Ganter CZ nabízí výrobky dvou předních světových výrobců normalizovaných součástí a to Elesa a Otto Ganter. Všechny výrobky vedle vysokého standardu kvality také jsou v souladu evropskou direktivou RoHS conform, což znamená, že při výrobě dílů jsou vyloučeny některé nebezpečné látky.

Jednokomorové dvoupotrubní dávkovače do CMS

Na rozdíl od stávajících dvoukomorových dávkovačů se šoupátkovými rozváděči, např. zn. Lincoln, jsou nové jednokomorové dávkovače řady 2D a 2DD nesrovnatelně jednodušší. Nový princip plnění dávkovacích komor prostřednictvím dvojice jednosměrných ventilů V1-V2 v sobě skrývá potenciál uspokojit poptávku po levném mazání tukem i pro běžné stroje a strojní zařízení. S tím byla odborná veřejnost seznámena v článku MM Průmyslové spektrum 11/2018, nazvaném Nová koncepce dvoupotrubních CMS.

Od matematických modelů k domácí elektrárně

Technici znají organický Rankinův cyklus (ORC) již od 19. století, ale až donedávna se nedařilo pro něj nalézt praktické využití. V posledních letech se na využití principu ORC zaměřili v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB). Výzkum tepelných cyklů s nízkým výkonem se jevil jako perspektivní v oblasti mikrokogenerace a využití odpadního tepla. Zvýšený zájem o ORC souvisel především s vývojem „domácí“‎ mikroelektrárny WAVE, která nyní již úspěšně „běží“‎ ve zkušebním provozu.

Více propojujme vysoké školy s praxí

Profesor Jaroslav Kopáček patří zcela bez pochyb mezi nestory oboru hydrauliky a pneumatiky v naší zemi ve druhé polovině 20. století, a proto mu byla na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 v Brně udělena po zásluze Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a inovační činy. Při příležitosti ocenění práce pana profesora jsme připravili malý medailonek tohoto skromného a entuziastického člověka. Pan profesor nám při této příležitosti sdělil i několik svých zajímavých postřehů.

Hydraulika a pneumatika. Quo vadis?

Vážení čtenáři, opět po roce se vám dostává do rukou letní vydání magazínu MM Průmyslové spektrum věnované hydraulice a pneumatice. Ve své úvaze se pokusím najít odpověď na úvodní otázku, tedy kam tyto tradiční obory směřují.

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Experimentální zařízení pro měření dynamického chování radiálního vodního čerpadla

Součástí nabídkového řízení velkých vodních čerpadel je i přejímací test zmenšeného modelu čerpadla, na němž jsou zákazníkovi předvedeny jeho hydraulické charakteristiky a současně jsou testovány reakční síly v čerpadle. Tyto údaje jsou velmi důležité pro finální dimenzování stavby vodního díla.

Umělé svaly, část 2. Pneumatické svaly

V předchozím díle našeho seriálu jsme definovali oblast umělých svalů, dnes se věnujeme svalům pneumatickým. Některé konstrukce již patří do minulosti, některé jsou stále komerčně dostupné na trhu.

Reflexe EMO Milano 2015

Italské výstaviště Fieramilano se první říjnový týden stalo středem pozornosti strojařů především evropské provenience. Po šesti letech, kdy vrcholila hospodářská krize, se prestižní veletrh EMO vrátil do italského průmyslového regionu s „budovatelským“ mottem: Let’s build the future. Na ploše 120 000 m2 ve dvanácti výstavních halách se prezentovalo přes 1 600 vystavovatelů, z toho na 500 tuzemských. Podle závěrečné zprávy navštívilo akci přes 155 tisíc návštěvníků (145 tis. EMO Hannover 2013), polovina ze zahraničí. (Pozn. V neděli před zahájením EMO navštívilo vedlejší Expo přes 260 tisíc návštěvníků. Z České republiky do Milána vycestovalo 2 160 strojařů (2 300 na EMO Hannover 2013). Každý z návštěvníků si domů patrně odvezl svůj osobní rekord v nachozených kilometrech po výstavišti.

Výrobní stroje a komponenty na VŠ

V nynějším vydání jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na výrobní stroje a komponenty. Naši nabídku vyslyšela pracoviště na strojních fakultách v Praze a Ostravě.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit