Témata
Reklama

Jaký zvolit CAD/CAM software?

19. 11. 2013

Jaká základní pravidla volby technologického CAD/CAM řešení by potenciální kupec nebo zájemce neměl opomíjet?

Vlastimil Staněk

Od roku 1997 (a je za to rád) se setkává s výrobními odděleními, kde je CNC technologie základem.
V roce 1997 poznal i CAD/CAM GibbsCAM a očaroval ho.
Od roku 2003 se s kolegy ve firmě technology-support snaží být dobrými přáteli na telefonu.

Prvním a zásadním pravidlem při rozhodování, zda volit, nebo nechat být, je plná a technická lokalizace, tedy české prostředí, protože málokdo z nás je tak zdatný, aby pochopil všechna nastavení a hlášky.

Reklama
Reklama

Plná lokalizace a podpora

Totéž co o lokalizaci platí i o možnosti kontaktovat „přítele na telefonu“, kdy jazyková bariéra a případný časový posun mezi Českem a například USA znemožňují rychle vyřešit vzniklý problém. „Přítel na telefonu“, který zná nejen CAM software, ale má zkušenost i s reálným obráběním, je jednou z nejdůležitějších výhod distributora CAM softwaru.

Postprocesory

Hned na druhém místě musím zmínit postprocesory, překladače virtuálního obrábění v reálný ISO NC program. Jedná-li se o krabicový CAM, v dodávce jsou obsaženy instantní postprocesory a kuchařka, kde je napsáno, jak si „uvařit“ řešení pro konkrétní CNC obráběcí stroj. „Je to přeci tak snadné,“ píše se v kuchařce, „například na postprocesor pro soustružnicko-frézovací obráběcí centrum stačí trochu z „prášku“ soustruh, trochu z „prášku“ frézka, trochu vrtání, nezapomenout na koník a lopatku, to vše rozmíchat ve zkumavce, zalít vodou – no, a je to!“ Věřte, že tento postup stoprocentně nefunguje! V nabídce CAM řešení musí mít postprocesor a jeho implementace u vás na stroji zásadní a neoddělitelnou položku, a to pro každý jednotlivý stroj zvlášť. Postprocesory vycházející z potřeby technologa či programátora musejí generovat kompletní NC kódy včetně pomocných operací. Výsledkem jsou NC programy, u kterých je garantována bezchybnost, nulová potřeba následných editací a vlastnost „co vidíte na obrazovce, je to, co budete obrábět“, tedy NC programy připravené ke spuštění na stroji bez nutnosti editace.

Integrovaný CAD

Dále nelze nezmínit možnost kreslení a modelování při přípravě NC programů. CAM software, který nemá integrovaný vlastní CAD, je polovičním řešením, neboť každý CNC technolog si musí čas od času nějakou geometrii či model vytvořit a tím definovat oblast obrábění, definovat přípravky, upínky, čelisti.

S touto problematikou úzce souvisí i práce s modely součástí, které byly vytvořeny konstruktéry. Není možné souhlasit, jak někteří dodavatelé zmiňují, že není potřeba načítat formát, ve kterém byl model vytvořen, že stačí univerzální formát. Není to pravda, protože ztráta informací o vytvořeném modelu nebo sestavě se exportem do univerzálního formátu a následným importem do CAMu vždy projeví v chybějících částech modelu. Tento bod se netýká zatím těch uživatelů, kteří s modely nepracují, ale při výběru CAMu by tato skutečnost neměla být opomíjena. Může se stát, že třeba za šest měsíců přijde zakázka pro automobilový průmysl a určitě bude ve formátu Catia a vy budete mít na výběr, zda zakázku vzít, nebo ne. Možné to je ale jen v případě, že váš CAM má rozšiřující modul pro práci s modely Catia.

Kompletní dodávka

Jestliže sháníte výkonný CAM systém, který by vám usnadnil přípravu výroby na CNC strojích, nemáte čas absolvovat dlouhá a náročná školení, potřebujete ho pokud možno hned a současně požadujete, aby byl na špičkové technologické úrovni se zázemím odborníků a „přítelem na telefonu“, nekupujte dobrého obchodníka, ale shánějte CAM systém s lidmi, kteří někdy viděli váš stroj, a to nejen na prospektu.

Závěrem je nutné ještě shrnout, co by se mělo rozumět pod pojmem „kompletní dodávka“. Jedná-li se o dodání technologického CAD/CAM systému GibbsCAM, kompletní dodávkou rozumíme dodání elektronických licencí a instalačního média, papírových i elektronických manuálů, ale především dodání postprocesorů pro CNC obráběcí stroje a jejich implementace, tj. odladění na strojích a komplexní zaškolení NC programátorů včetně jejich nepřetržité on-line podpory pracovníkem technické kanceláře technology-support, s. r. o. V případě pořízení pouze „CAM videohry“ pro váš počítač nevyřešíte požadavek na efektivní přípravu NC programů.

Vlastimil Staněk

technology-support
vstanek@t-support.cz
www.t-support.cz

Jak maximálně využít produktivitu multifunkčních CNC obráběcích strojů? Správná volba CAM softwaru je řešením! Foto: Ace-Tech
Reklama
Související články
Nevíte si rady s CNC obráběcím strojem?

Firmy působící ve strojírenské výrobě se snaží zefektivnit výrobu nasazením moderních CNC obráběcích strojů. Jestliže firma přešla nebo přechází z konvenčního způsobu obrábění na obrábění realizované prostřednictvím CNC obráběcích strojů, je pak problém, kdo bude s takovým strojem pracovat.

CAM řešení pro multifunkční CNC obráběcí stroje

Multifunkční CNC obráběcí stroje spojují více možností a funkcionalit. Nejprve se jednalo o doplnění frézovacích operací na soustruhy (frézování osou C a osou Y), přibyla podpora protivřetena, následně byla přidána druhá nástrojová hlava a v současnosti výrobci CNC obráběcích strojů nabízejí konfigurace s plynule řízenou B osou s podporou obrábění v pěti osách, ale i s podporou technologií odvalování nebo obrážení. V nabídce jsou i stroje se třemi nástrojovými hlavami řízené tříkanálovým řídicím systémem. Posledními novinkami jsou pětiosá CNC frézovací centra doplněná o soustružnické operace.

Setkání uživatelů 2018 - ozvěny

Ve dnech 15. a 16. června 2018 proběhlo tradiční setkání zaměstnanců firmy technology-support a jejích zákazníků a partnerů, a to na novém místě – v želivském klášteře.

Související články
Proč a kdy optimalizovat NC programy při obrábění forem

Při diskuzi s výrobními řediteli nástrojáren se setkávám se dvěma názory. První a častější je ten, že nástrojárna investovala do výběru, nákupu a zaškolení CAMu spoustu času a peněz s důrazem na získání optimálních NC programů pro výrobu. Nepotřebuje tedy investovat další čas a peníze do nějakého optimalizačního softwaru. Tito ředitelé jsou přesvědčeni, že vše už mají ve svém CAM řešení a jejich NC technologové jsou zdatní a šikovní. Myslí si, že obrábění je optimální a více nechtějí řešit.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Edgecam pomohl zvýšit míru ziskovosti

Milltech Precision Engineering Ltd. je dodavatelem výrobků přesného strojírenství pokrývající široké spektrum průmyslových odvětví. Aby firma zabránila poklesu svého zisku následkem rostoucích vstupních nákladů a stále silnějšího tlaku na výslednou cenu zakázek, využívá kombinaci zakázkové tvorby upínacích systémů a efektivního programování ve špičkovém CAD/CAM softwaru Edgecam.

Robotmaster - CAD/CAM pro roboty

Robotmaster není jen off-line programovací software, ale opravdový CAD/CAM pro roboty! Od běžného off-line softwaru se liší hlavně v tom, že klasický off-line programovací software byl vyvinut s cílem napodobit programování robota "výukovým způsobem", bod po bodu. Následně bylo do těchto softwarů implantováno mnoho dalších převážně CAD funkcí, tak, jak to bylo třeba kvůli digitalizaci výroby. Tím ale došlo k tomu, že off-line programovací systémy kladou větší důraz na řízení a kontrolu rukama uživatelů, nikoliv však už tolik na automatizaci procesů. Oproti tomu Robotmaster nabízí stejný komfort programování, na jaký byli technologové zvyklí v případě programování NC strojů pomocí CAD/CAM systémů.

NX 9 zvyšuje produktivitu při vývoji výrobků

Poslední verze softwaru Siemens NX (NX 9) přináší nové možnosti a průlomové technologie, které poskytují zvýšenou flexibilitu při vývoji produktů a vyšší produktivitu při vývoji výrobků.

Konstrukce z profilů rychleji a lépe

Konstrukce z profilů v SolidWorks se dají řešit několika způsoby. Následující článek představuje tři z nich.

Za softwarem do terénu

Společnost 3e Praha Engineering uspořádala během letošního podzimu dvě uživatelská setkání zaměřená na CAD/CAM/CAE/PDM systémy, konkrétně Surfcam a SolidWorks.

Virtuální realita přináší správná rozhodnutí

Když v roce 2011 provedla ESI Group akvizici předního evropského vývojáře softwarových řešení založených na technologii virtuální reality - německé společnosti IC.IDO ("I see I do") -, stala se Mecas ESI výhradním dodavatelem této moderní technologie pro zákazníky nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, Maďarska, Polska, ze Slovinska, Rumunska, Bulharska a ze států bývalého Sovětského svazu.

Stanovení teploty v odlučovači strusky pomocí počítačové simulace

Extrémní teploty ve vysoké peci nedovolují měření v určitých částech během výrobního procesu. Ve společnosti TRB měří vnější teplotu povrchu odlučovače strusky pomocí termovize. Pro určení teploty uvnitř odlučovače ale nelze použít experimentální metody, a tak přichází na řadu počítačová simulace, která dokáže vypočítat rozložení teploty na základě poskytnutých vstupních dat.

3D tisk na MSV v Brně

Letošní expozice na MSV ukázala, že oblast 3D tisku - nebo obecněji technologií Rapid Prototypingu - se začíná zabydlovat v běžné průmyslové praxi a že s ní lze počítat jako s jednou z možných technologií pro výrobu vhodných typů výrobků.

Nové funkce při výpočtu rozvinů

Software TDS-Technik je zaměřen na usnadnění práce konstruktérů ve 2D a 3D CAD systémech. Obsahuje databázi normalizovaných dílů, funkce pro vytváření a zpracování kusovníků a verzi pro 2D CAD pak doplňují příkazy pro kreslení značek technického kreslení, editaci kót, pozicování a další možnosti, které zvyšují produktivitu při tvorbě výkresové dokumentace. Kromě těchto funkcí, instalovaných přímo do prostředí CAD systému, obsahuje software TDS-Technik další části, které lze využívat nezávisle.

Software pro strojaře - úvod

Oborová příloha strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit