Témata
Zdroj: technology-support

Nevíte si rady s CNC obráběcím strojem?

Firmy působící ve strojírenské výrobě se snaží zefektivnit výrobu nasazením moderních CNC obráběcích strojů. Jestliže firma přešla nebo přechází z konvenčního způsobu obrábění na obrábění realizované prostřednictvím CNC obráběcích strojů, je pak problém, kdo bude s takovým strojem pracovat.

Vlastimil Staněk

Od roku 1997 (a je za to rád) se setkává s výrobními odděleními, kde je CNC technologie základem.
V roce 1997 poznal i CAD/CAM GibbsCAM a očaroval ho.
Od roku 2003 se s kolegy ve firmě technology-support snaží být dobrými přáteli na telefonu.

Reklama

Ve většině CNC obroben je zakoupen (pronajmut) CAM software – dnes je takových softwarů zakoupeno (pronajmuto) více než v roce 2018. Využívat CAM pro přípravu CNC technologií je standard, a tak nastaly změny i v požadavcích zákazníků.

GibbsCAM je snadno použitelný pomocník pro přípravu NC programů nezbytných pro CNC obráběcí stroje. NC programátor, obráběč nebo výrobní technik musí znát odpovídající terminologii, ikony musí dávat smysl a procesy být logické. (Zdroj: technology-support)

Ještě před pěti lety platilo:

Vypadá to, že nastal čas, abychom si CAM pořídili i k nám. Důvody byly různé a lze je shrnout takto:

– odešel programátor, který veškeré NC kódy pro NC obrábění psal ručně, a stávající zaměstnanci se v tom nevyznají;

– CNC obráběcí stroje často stojí a čekají na novou práci;

– nabízenou zakázku nedokážeme realizovat, protože nevíme, jak danou součást naprogramovat;

– nedokážeme zpracovat výkresy ve formě CAD dat.

S GibbsCAM: flexibilní, rychlá a spolehlivá příprava NC programů. (Zdroj: technology-support)

V posledním roce se setkáváme s požadavky:

– Je třeba vybrat takový CAM, abych ho zvládl využívat a aby nám pomohl v přípravě obrábění.

– Při referenčních návštěvách s prodejci CNC obráběcích strojů jsme se také ptali, jak připravují NC programy, a ve více firmách jsme se setkali s řešením GibbsCAM. Představíte nám ho?

– Máme už dlouho xxxCAM, ale nejsme s ním spokojeni, tedy spíše s jeho dodavatelem. Dodnes nemáme dobré postprocesory, ty staré nefunguji na nové verzi CAM dobře a my musíme NC kód stále editovat a výroba stojí. Je to standard i v jiných firmách?

Pokud podobně jako mnozí jiní řešíte, kdo bude pro vámi nově pořízené CNC obráběcí stroje připravovat technologii výroby a NC programy a kdo je bude seřizovat a obsluhovat, a nedaří se vám nikoho přetáhnout z jiné firmy, hledejte ve svých lidských zdrojích. Společnost technology-support vám pomůže.

Co je to CAM?

Není to CAD (počítačem podporovaná konstrukce) ani počítačová videohra – cílem těch, co si CAM software pořizují a co jej plně využívají, je na CNC obráběcím stroji vždy dobře a rychle vyrobit odpovídající díl.

Softwarů CAM je hodně, stejně jako programů CAD, ale co NC program? O jeho generování se vždy stará postprocesor, tedy nástavba CAM softwaru sloužící k vytváření NC programů určených pro řídicí systémy CNC obráběcích strojů.

Reklama

Když to zestručníme, jedná se o přípravu NC programu (na externím počítači) pomocí CAM softwaru (PPV, počítačem podporovaná výroba), následuje přehrání NC programu do CNC kovoobráběcího stroje a seřízení výroby. A výsledkem musí být dobře a rychle vyrobený díl.

Vždy je dobře, když technolog i programátor vědí, co chtějí. Horší je, když technolog ani programátor nemají odpovídající znalosti a všichni si myslí že „CAM pracuje za ně“. (Zdroj: technology-support)

Důležití jsou lidé, kteří vědí, co a jak

Základem pro dobře fungující přípravu je lokální podpora. Lidé musí vědět nejen to, jak se program ovládá, ale především musí znát problematiku technologie obrábění na CNC obráběcích strojích, vědět, jak se takový stroj obsluhuje, vědět o zákonitostech a pravidlech struktury NC programu a znát rozdíly v jednotlivých CNC řídicích systémech. Musí tedy vědět, co je to G41, G07, ale i transmit. To je také důvodem, proč některé CAM softwary mají výborné reference v Německu, jiné v Texasu a jiné v Česku a na Slovensku.

Stále platí, že CAM software neudělá práci za NC technologa! Stejně jako nelze CNC obráběcímu stroji ukázat papírový výkres a myslet si, že si stroj poradí sám, nelze se domnívat, že pořízením CAM softwaru se obsadí volné místo v oddělení technické přípravy výroby. (Zdroj: technology-support)

Kdo může CAM využívat efektivně?

Vždy je dobře, když technolog i programátor vědí, co chtějí. Horší je, když to technolog ani programátor, popř. ani technik ze strany dodavatele stroje nebo dodavatele nástroje nevědí a všichni si myslí, že CAM prostě pracuje za ně. Aby se na CNC obráběcím stroji dobře vyrobil odpovídající díl, je potřeba mít odpovídající zkušenosti a dovednosti.

Stále platí, že CAM software neudělá práci za NC technologa! Stejně jako nelze CNC obráběcímu stroji ukázat papírový výkres a myslet si, že stroj si poradí sám, nelze se domnívat, že pořízením CAM softwaru obsadíte volné místo v oddělení technické přípravy výroby. Někteří zaměstnanci společnosti technology-support přirovnávají CAM software k lopatě, která také sama nesloží hromadu uhlí.

Jaké jsou možnosti přípravy NC programů pro CNC obráběcí stroje?
Na CNC kovoobráběcích strojích, nabízených u nás i ve světě, lze obrábět na základě ručně napsaného NC kódu nebo prostřednictvím dialogu mezi obsluhou a strojem (dílenské dialogové programování), realizovaného na obrazovce řídicího systému, anebo s využitím NC programu připraveného pomocí CAD/CAM softwaru na externím počítači a přehraného do CNC kovoobráběcího stroje.

Související články
Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

Příprava CAD modelu součásti pro výrobu

NC programátoři se velmi často potýkají s problémy týkajícími se různé kvality trojrozměrných modelů potřebné pro programování obrábění. Úpravy mohou být obtížné, protože 3D modely součástí často pocházejí z různých zdrojů.

Související články
Softwarové řešení pro přípravu NC programů

Firma FANUC nabízí možnost rozšíření svých CNC řídicích systémů o grafické programovací prostředí nazvané Manual Guide i.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Automatizace plug and play bez programování

Automatizace má za úkol usnadnit život lidem pracujícím u obráběcích center a samozřejmě zvýšit produktivitu, zajistit stabilní kvalitu výroby a stát se úsporným opatřením v nelehkých časech. Pokud se podíváte správným směrem, nemusí být robotizace frézky nikterak nedosažitelná, i když jste třeba společnost skromnějších poměrů.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

CNC obrábění pomocí robotů - Skutečně mohou roboti nahradit CNC obráběcí centra?

CNC obrábění bylo dlouho doménou speciálních obráběcích strojů. Vyvrtávačky, vertikální soustruhy, pětiosá centra s naklápěcími stoly nebo soustruhy “Swiss-style” (zaindexovaný nástroj v ose X) mají za úkol poskytovat efektivní řešení pro speciální operace obrábění. Tím se docílí maximální strukturované efektivity pro specifické operace, ale velké omezení zde představuje pracovní prostor. Jakékoli jeho zvětšení představuje vysoké náklady, protože s pracovním prostorem roste i celý stroj.

Zdraví a stroje

Nové technologie prodlužují průměrný i maximální věk člověka a zvyšují jeho schopnosti. Jejich použití je přitom v podstatě oborově neomezené a neexistuje snad oblast výzkumu, která by se nějakým způsobem nepromítla do vývoje pro medicínu – od elektroniky až po strojírenství.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Průmyslové inženýrství a jednoúčelové stroje

Harmonický výrobní proces není jen iluze. Cest a možností, jak dosáhnout souladu ve výrobě, je i v současné nelehké situaci bezpočet.

Pořádná špona je dnes věda

S obráběním, vrtáním pomocí nástroje začali pravděpodobně jako první už staří Egypťané cca 4 000 let před naším letopočtem, přičemž využívali tětivu luku – základ smyčcového soustruhu. Potom přišel středověk, dále Leonardo da Vinci a návrh prvního soustruhu… Technologie třískového obrábění ale v porovnání s dnešní dynamikou vývoje postupovala jen pomalu.

Na cestě ke zrození stroje, část 3:
Cenová nabídka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje,
Část 1. Průzkum trhu

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje postup výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, v jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu a návratnost investic.

Virtuálně na veletrh

Svět se nám doslova před očima přelévá do online prostoru. To, že se na internet přesune mnoho služeb a komodit bylo jasné už od rozšíření a zvýšení dostupnosti internetu široké veřejnosti. Letošní pandemická situace však tento přerod ještě více umocnila. Ostatně i v průmyslu nás již několik posledních let doprovázejí hesla jako Internet věcí, digitalizace, big data, cloud apod. Oblíbené semináře a konference dostaly virtuální podobu a koncem listopadu si také 17 vystavovatelů a okolo 300 návštěvníků vyzkoušelo první virtuální odborné B2B setkání s názvem Výroba forem 2020.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit