Témata
Reklama

Setkání uživatelů 2018 - ozvěny

26. 09. 2018

Ve dnech 15. a 16. června 2018 proběhlo tradiční setkání zaměstnanců firmy technology-support a jejích zákazníků a partnerů, a to na novém místě – v želivském klášteře.

Vlastimil Staněk

Od roku 1997 (a je za to rád) se setkává s výrobními odděleními, kde je CNC technologie základem.
V roce 1997 poznal i CAD/CAM GibbsCAM a očaroval ho.
Od roku 2003 se s kolegy ve firmě technology-support snaží být dobrými přáteli na telefonu.

Společnost technology-support zastupuje na českém a slovenském trhu vedle několika dalších produktů především technologický CAD/CAM software GibbsCAM a CAD/CAM pro nástrojárny Cimatron. Celodenní páteční seminář však nebyl věnován pouze těmto dvěma „velkým“ softwarům. Účastníkům setkání byla představena řada dalších řešení, která ve světě obrábění mají své místo.

Reklama
Reklama
Reklama

Průběh setkání

Pozvání do Želiva přijali v rámci vyzvaných příspěvků i zástupci firem AB CNC servis, Fanuc, Flowbox, Meusburger a partneři vyrábějící a prodávající CNC obráběcí stroje – firmy Imtos, Misan, Profika a Tajmac-ZPS. A protože firma technology-support zastupuje produkty ze skupiny 3D Systems, bylo představeno uskupení ABC 3D zastoupené společností Elvira a na programu byla exkurze do technologií 3D tisku.

Z dalších produktů nabízených zákazníkům firmou technology-support byly v příspěvcích zmíněny CAD řešení ZW3D (které dokáže být dobrým CAD pomocníkem nejen při převodu formátů), vysokotlaké chlazení od firmy ChipBlaster i řešení t-cimco a jeho možnosti, které poskytuje uživatelům CNC obráběcích strojů. Ke slovu se během odpoledne dostali se svými příspěvky i samotní uživatelé a celý seminář byl zakončen diskuzí, která následně v přátelské atmosféře pokračovala až do večerních hodin.

Celý pátek paralelně s přednáškami probíhaly i individuální konzultace uživatelů produktů GibbsCAM, Cimatron, ZW3D a t-cimco s jejich technickými podporami, ve kterých bylo možné pokračovat i celé sobotní dopoledne.

„Kapacita sálu byla opět před začátkem akce naplněna, a tak tyto ozvěny mohou sloužit jako zdroj informací pro ty, kteří se na akci nemohli z různých důvodů dostat, a pro nás, kteří jsme tam byli, jako archiv, ze kterého můžeme čerpat, kdykoli budeme potřebovat,“ doplnil k Setkání uživatelů 2018 Vlastimil Staněk, zakladatel společnosti technology-support, s. r. o.

Setkání uživatelů 2018 nově proběhlo v klášteře v Želivě.

Témata firemních prezentací

V rámci vyzvaných prezentací bylo možné seznámit se s následujícími přednáškami:

• 3D tisk, 3D sken a 3D Systems – abc3d, Jiří Šmejcký
Firma Elvira byla oslovena s hlavním zadáním, a to představit historii i současnost 3D tisku nejen očima 3D Systems, ale především z pohledu na konstrukční, profesionální a produkční 3D tisk. Prostor byl věnován jednotlivým technologiím 3D tisku, praktickým ukázkám na instalovaných 3D tiskárnách, ale i 3D skenerům.

• Řídicí systémy FANUC, jejich možnosti, rozdíly, důležité aspekty při koupi stroje – FANUC Czech, Jan Loos
Vývoj v oblasti CNC řídicích systémů je nekončící, a proto jsme požádali jednoho z výrobců o představení aktuální nabídky CNC řídicích systémů Fanuc, jejich možností a rozdílů, a také o rady, na co se při koupi stroje zaměřit. V prezentaci zazněla i zmínka o katalogu funkcí aktuálně dodávaných CNC řídicích systémů, aby si každý mohl o konkrétní funkci najít potřebné informace.

• Jaké CNC obráběcí stroje repasovat, kdy a jak – AB cnc servis, Petr Wágner
I CNC obráběcí stroje stárnou a tato prezentace zodpověděla základní otázky, jaké CNC obráběcí stroje repasovat, kdy a jak.

• Řízení spotřeb energií a optimalizace provozu podle energetických potřeb – Flowbox, Jaroslav Mareš
Energie a jejich spotřeba by měly zajímat každou výrobní firmu, protože jde o velkou položku v nákladech. Jak k řízení spotřeb energií a jejich optimalizaci lze také přistupovat, ukázala tato prezentace.

• Cimatron, Konštrukcia foriem, Juraj Pittner

• Cimatron a normálie – jak vyzrát na šíbry? – Meusburger, Miroslav Kotrč

Tyto dvě vyzvané prezentace jsou úzce spojeny s CADem pro nástrojárny Cimatron. Jeden příspěvek prezentoval denní práci konstruktéra při konstrukci forem a druhý na stejnou problematiku nahlédl z pozice výrobce normálií. Oba s jasným cílem: rychle a kvalitně navrhnout a zkonstruovat formu.

Prezentace společnosti technology-support

V rámci prezentací produktů spojených se společností technology-support zazněly následující příspěvky:

CAD pro nástrojárny, novinky Cimatron 14 – Jakub Štětina
• CAM pro nástrojárny, novinky Cimatron 14 – Jakub Štětina

V září (tedy necelé 3 měsíce po setkání) byla pro české a slovenské uživatele uvolněna nová verze CAD a CAM systému pro nástrojárny Cimatron 14, a tak hlavní důraz při produktové prezentaci byl věnován této verzi. Jak bylo patrné z délky prezentace, uživatelé se mají na co těšit.

• Technologický CAD/CAM GibbsCAM – Tomáš Sýkora, Marek Gajdošík
Na praktických ukázkách byly prezentovány zajímavé novinky aktuální verze technologického CAD/CAM softwaru pro produkční obrábění GibbsCAM v12 a především praktické využití při konkrétních technologiích výroby na horizontálních frézovacích centrech. Samostatná prezentace byla věnována modulu pro soustružení tvarových závitů definovaných křivkou, určeného pro software GibbsCAM soustružení. Tento modul byl vyvinut firmou technology-support v roce 2017, úspěšně vyzkoušen na reálných příkladech zákazníků a je k dispozici pro všechny uživatele soustružnického GibbsCAMu.

• GibbsCAM, podpora měřicích cyklů – Vladimír Antel
Prezentace byla věnována možnostem přípravy měřicích cyklů přímo v prostředí GibbsCAM, tedy včetně možnosti simulovat měřicí procedury.

• GibbsCAM, VoluTurn, Vysokorychlostní obrábění pro soustružení – Jiří Härtl
• GibbsCAM, VoluMill Solid, Vysokorychlostní obrábění pro frézování – Jiří Härtl

VoluMill a VoluTurn jsou synonyma pro vysokorychlostní obrábění při konstantním zatížení nástroje. Cílem je snížení opotřebení nástrojů a zvýšení výkonu úběru materiálu. VoluTurn je nová výkonná technologie tvorby dráhy nástroje, která může výrazně zlepšit obrábění součásti soustružené pomocí kruhových břitových destiček. Pro zákazníky s platným ročním aktualizačním servisem je tento modul zdarma. Teorii i praktické využití při soustružení ukazuje prezentace (odkaz viz níže).

• GibbsCAM, Materiálová DTB řezných podmínek – Jiří Härtl
Prezentace představila, z čeho se vycházelo a jak byla vytvořena Materiálová databáze verze 3, určená pro frézovací centra s max. otáčkami 10 000 min-1, která je k dispozici pro všechny uživatele GibbsCAM v12, frézování.

• Řešení ZW3D 2018 nejen na převod CAD formátů, Vladimír Antel
Ve spolupráci s firmou CADServis bylo představeno CAD řešení ZW3D 2018 pro import, konstrukci, opravu, převod a překlad modelů. ZW3D CAD je díky dobrému poměru ceny a výkonu nejen dostupný, ale i velmi spolehlivý pro všechny potřeby v provozovnách CNC obrábění. Už v jeho základní verzi za cenu 1 300 eur najdeme výkonné jádro pro převod většiny formátů 2D i 3D geometrie, nástroje pro opravu poškozených modelů a možnost exportovat do potřebného formátu. Velkou výhodou je také propojení s technologickým CAD/CAM řešením pro produkční obrábění GibbsCAM, přes plug-in pro přímý přenos modelu ze ZW3D do GibbsCAMu.

• t-cimco, zkušenosti z propojení výroby – František Machara
V rámci tohoto příspěvku byly účastníkům přiblíženy zkušenosti z propojení výroby řešením t-cimco. Jedná se především o on-line sběr dat z CNC strojů, jejich zpracování, vyhodnocování a vizualizaci. Vše bylo prezentováno na reálných příkladech monitorovaných CNC strojů z reálných výrob.

• ChipBlaster, vysokotlaké chladicí systémy šetří energii při třískovém obrábění – Milan Hnídek
Spojení vysokotlakého a velkoobjemového chlazení pro obráběcí stroje od amerického výrobce ChipBlaster s firmou technology-support trvá už od roku 2005. Tato prezentace je zaměřena na úsporu energií při použití vysokotlakého chladicího systému při třískovém obrábění.

Závěrem je potřeba zmínit, že i automatizaci byl věnován prostor! Například jsme diskutovali celý průběh nasazení robotů ve firmě CNC Obrábění Trčka (odkaz viz níže). Na příští setkání uživatelů se společnost technology-support bude snažit připravit opět zajímavé prezentace, protože bez informací by byl život chudší. Napadne-li vás otázka nebo téma k diskuzi, pište na zeliv2018@t-support.cz.

technology-support, umístění na MSV: pavilon P, stánek 127

Vlastimil Staněk

mvalesova@t-support.cz

Něco navíc...

Zde naleznete videa uvedených prezentací:

3D tisk, 3D sken a 3D Systems, abc3d.cz, Jiří Šmejcký

Řídicí systémy FANUC, jejich možnosti, rozdíly, na co se při koupi stroje zaměřit, FANUC Czech, Jan Loos

Jaké CNC obráběcí stroje repasovat, kdy a jak, AB cnc servis, Petr Wágner

Řízení spotřeb energií a optimalizace provozu podle energetických potřeb, FLOWBOX Jaroslav Mareš


Cimatron, Konštrukcia foriem, Juraj Pittner


Cimatron a normálie – jak vyzrát na šíbry, Meusburger, Miroslav KotrčCAD pro nástrojárny, novinky Cimatron 14, Jakub Štětina


CAM pro nástrojárny, novinky Cimatron 14, Jakub Štětina


GibbsCAM, podpora měřicích cyklů, Vladimír Antel


GibbsCAM, VoluTurn, Vysokorychlostní obrábění pro soustružení, Jiří Härtl


GibbsCAM, VoluMill Solid, Vysokorychlostní obrábění pro frézování, Jiří Härtl


GibbsCAM, Materiálová DTB řezných podmínek, Jiří HärtlŘešení ZW3D 2018, nejen na převod CAD formátů, Vladimír Antel


¨

t-cimco, zkušenosti z propojení výroby, František Machara


ChipBLASTER, vysokotlaké chladicí systémy šetří energii při třískovém obrábění, Milan Hnídek

Nasazení robotů ve firmě CNC Obrábění Trčka

Reklama
Související články
Nevíte si rady s CNC obráběcím strojem?

Firmy působící ve strojírenské výrobě se snaží zefektivnit výrobu nasazením moderních CNC obráběcích strojů. Jestliže firma přešla nebo přechází z konvenčního způsobu obrábění na obrábění realizované prostřednictvím CNC obráběcích strojů, je pak problém, kdo bude s takovým strojem pracovat.

Velmi rychlá dvojčata

SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

Proč a kdy optimalizovat NC programy při obrábění forem

Při diskuzi s výrobními řediteli nástrojáren se setkávám se dvěma názory. První a častější je ten, že nástrojárna investovala do výběru, nákupu a zaškolení CAMu spoustu času a peněz s důrazem na získání optimálních NC programů pro výrobu. Nepotřebuje tedy investovat další čas a peníze do nějakého optimalizačního softwaru. Tito ředitelé jsou přesvědčeni, že vše už mají ve svém CAM řešení a jejich NC technologové jsou zdatní a šikovní. Myslí si, že obrábění je optimální a více nechtějí řešit.

Související články
CAM řešení pro multifunkční CNC obráběcí stroje

Multifunkční CNC obráběcí stroje spojují více možností a funkcionalit. Nejprve se jednalo o doplnění frézovacích operací na soustruhy (frézování osou C a osou Y), přibyla podpora protivřetena, následně byla přidána druhá nástrojová hlava a v současnosti výrobci CNC obráběcích strojů nabízejí konfigurace s plynule řízenou B osou s podporou obrábění v pěti osách, ale i s podporou technologií odvalování nebo obrážení. V nabídce jsou i stroje se třemi nástrojovými hlavami řízené tříkanálovým řídicím systémem. Posledními novinkami jsou pětiosá CNC frézovací centra doplněná o soustružnické operace.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Ověřování koncepčních návrhů

Nyní v říjnu je to právě rok od okamžiku, kdy americká společnost Altair získala do svého portfolia revoluční výpočetní nástroj SimSolid, který se svým použitím zaměřuje především na konstrukční oddělení, jimž nabízí možnost snadno provádět překvapivě rychlé pevnostní analýzy koncepčních návrhů.

Ultra lehké komponenty vyráběné 3D tiskem

V posledních letech se do širšího povědomí dostávají aditivní technologie, neboli 3D tisk, kde je součást tvořena přidáváním materiálu nikoliv jeho odebíráním, jako je tomu u klasického obrábění. Jejich využití je zkoumáno napříč nejrůznějšími obory od strojírenství přes architekturu až po medicínu a módu. Pokud se omezíme na 3D tisk kovů, zjistíme, že aditivní technologie jsou brány jako prostředek pro výrobu tvarově složitých a občas konvenčními způsoby zcela nevyrobitelných dílů. Jsou brány jako jakási ideální výrobní technologie pro výrobu čehokoliv. V posledních letech se navíc stále více skloňuje spojení aditivní technologie a topologické optimalizace, což je způsob návrhu tvaru dílu na základě matematické optimalizace. Jak lze tušit, navržený tvar je značně složitý a často bývá označován jako organický. Takové díly jsou údajně vhodné pro 3D tisk, ale není tomu tak. Ve většině případů je realita daleko prozaičtější. Použití aditivní technologie je pouze jediná možnost, jak takový díl vyrobit.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

CNC řízení pro rychlostní a multifunkční obrábění

Výsledek obráběcího procesu v parametrech přesnost/rychlost/povrch je dán mnoha faktory na straně stroje, nástrojů, způsobu programování a upínání, přičemž může existovat i více cest k jednomu stanovenému cíli. V tomto článku bychom se chtěli zaměřit na CNC řídicí systém, který je dnes bezpochyby podstatnou a nenahraditelnou složkou tohoto procesu. Řídicím systémem přitom většinou rozumíme jak vlastní řídicí počítač, tak i pohony os a vřeten a systémy odměřování polohy.

Virtuální stroj pomáhá vyhnout se poškození

Kolize během obrábění jsou vždy nákladnou záležitosti. Tím, jak se výroba vybavuje stále vyšší úrovní automatizace a s rozšiřováním aplikací internetu věcí (IIoT) nabývá prevence chyb na složitosti i časové náročnosti. Japonský výrobce CNC strojů Okuma , který si jako jediný na světě vyrábí veškeré klíčové komponenty obráběcích strojů sám, vyvinul digitální řešení, které slouží k přípravě, simulaci a otestování celého procesu obrábění před jeho zahájením. Během vlastního obrábění provádí systém Collision Avoidance Systém (CAS) velmi přesnou virtuální simulaci s předstihem v řádu milisekund před vlastním řezáním. Jakékoli kolize, které by mohly nastat, jsou tak zablokovány předtím, než mohou způsobit vážná poškození - šetříc čas a peníze provozovatele stroje.

Automatizace lidem práci nebere

Automatizaci se ve firmě Kovosvit MAS věnují od roku 2013. Z původního projektu vznikla samostatná divize MAS Automation a na letošní rok má plánované téměř dvojnásobné tržby oproti roku 2017. V porovnání s plánovaným obratem celého Kovosvitu jsou tržby divize zatím nevýznamné, ale průměrný růst divize o dvě třetiny ročně dokládá, že automatizace má v podniku ze Sezimova Ústí zelenou.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Propojené systémy ve výrobě

Ekonomická síla firmy, její produktivita a úspěch na trhu závisí do značné míry na tom, jak chytře a efektivně společnost využívá data, která má k dispozici, a na tom, jaká data vůbec má k dispozici. Sběr a vyhodnocování dat umožňují procesy neustále monitorovat a vylepšovat. Digitalizace všech částí výroby a následná chytrá analýza dat tak zvyšuje produktivitu a efektivitu výroby, umožňuje rychlejší uvedení výrobku na trh, energeticky účinný provoz a ekonomickou výrobu velkého množství individualizovaných výrobků. Společnost Siemens nabízí komplexní portfolio softwarových a hardwarových řešení, která už dnes pomáhají digitalizovat celý vývojový a výrobní proces.

Větší řádkování při obrábění načisto

Při použití fréz s optimálně zakřiveným břitem pro frézování vnějších povrchů je možné časy na dokončovací obrábění značně snížit. Docílit toho lze vzájemnou souhrou stroje, nástroje a softwaru, jak ukazuje následující příklad.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit