Témata
Reklama

Proč a kdy optimalizovat NC programy při obrábění forem

12. 04. 2017

Při diskuzi s výrobními řediteli nástrojáren se setkávám se dvěma názory. První a častější je ten, že nástrojárna investovala do výběru, nákupu a zaškolení CAMu spoustu času a peněz s důrazem na získání optimálních NC programů pro výrobu. Nepotřebuje tedy investovat další čas a peníze do nějakého optimalizačního softwaru. Tito ředitelé jsou přesvědčeni, že vše už mají ve svém CAM řešení a jejich NC technologové jsou zdatní a šikovní. Myslí si, že obrábění je optimální a více nechtějí řešit.

Vlastimil Staněk

Od roku 1997 (a je za to rád) se setkává s výrobními odděleními, kde je CNC technologie základem.
V roce 1997 poznal i CAD/CAM GibbsCAM a očaroval ho.
Od roku 2003 se s kolegy ve firmě technology-support snaží být dobrými přáteli na telefonu.

Názorem druhé skupiny výrobních ředitelů je konstatování, že přestože jejich firma má ve své nástrojárně kvalitní CNC frézovací obráběcí stroje, připadá jim, že vlastní dráhy se při obrábění chovají nějak divně. Frézy místo úběru zběsile přejíždějí nad materiálem, často praskají v rozích a též výsledné povrchy forem je nutné ručně dokončovat. Nevědí však, zda je to CAMem, nebo tím, že NC technolog neumí CAM používat.

Reklama
Reklama

Optimalizace NC programu podle NCBrain

NCBrain3X a NCBrain5X jsou hlavní softwarové produkty společnosti NCBrain, která se od roku 1997 zaměřuje na optimalizaci NC kódu a optimalizaci práce na CNC obráběcích strojích. Základními principy, ze kterých vycházejí, je jednoduché uživatelské rozhraní a vědomostní databáze frézovacích technologií a její využití ve spojení s konkrétním CNC obráběcím strojem, použitým nástrojem a se stále aktualizovanou informací, kolik materiálu je potřeba v následujícím NC bloku odebrat. To má zásadní vliv na úpravu velikosti posuvu nástroje, otáček vřetena, přidání drah nástroje, a je-li to potřeba, i na odstranění drah nástroje, kde se „obrábí vzduch“. Výsledkem je nejen zvýšení produktivity při odběru materiálu frézováním, ale i efektivnější výroba (prevence poškození nástrojů, vyšší kvalita obrobeného povrchu, odstranění kolizních situací stroj–nástroj–obrobek).

Funkce optimalizačního softwaru

NCBrain po nahrání originálního NC kódu a definici výchozího polotovaru a aktualizaci informací o použitých nástrojích a jejich držácích provede simulaci a vygeneruje optimalizovaný NC kód pro konkrétní CNC frézovací obráběcí stroj s ohledem především na následující funkce:

Řízení posuvu nástroje

Kontroluje se množství odebíraného materiálu v konkrétním místě řezu a z toho vyplývá automatické generování optimalizovaného posuvu nástroje Fxxx do dráhy frézy v místě frézování. Pokud byl například NC technologem použit výchozí posuv v obráběcí strategii F1000, NCBrain ho bude automaticky řídit v rozmezí F800 až F4000. Proto je možné rychlejší a bezpečnější obrábění.

Odstranění nadbytečných drah nástroje

Nadbytečné dráhy nástroje nazývané „obrábění vzduchu“ obvykle představují 5 až 30 procent celkových drah nástroje. NCBrain analyzuje všechny dráhy nástroje CAMem vygenerované s ohledem na odebíraný materiál a automaticky odstraní nadbytečné „obrábění vzduchu“ a dráhy s malým odběrem materiálu v závislosti na definovaném počátečním polotovaru.

Řízení výšky nájezdů a přejezdů nástroje rychloposuvem G0

NCBrain analyzuje a upraví CAMem vygenerované dráhy nájezdů a přejezdů nástroje na rychloposuvy G0 a pracovní posuvy G1 Fxxx v závislosti na definovaném počátečním polotovaru a možných kolizích nástroje s obrobkem.

Přidání drah nástroje v místech s nekonstantním odebíraným materiálem

NCBrain vyhodnocuje místa s nekonstantním odebíraným materiálem a místa s velkým odběrem materiálu a přidává v těchto místech dráhy nástroje v závislosti na obráběném tvaru.

Doporučení ideální délky vyložení nástroje

NCBrain po simulaci CAMem vygenerované dráhy navrhne a zobrazí i optimální délku vyložení nástroje v závislosti na obráběném tvaru a držáku nástroje. Vyložení nástroje má zásadní vliv i na řezné podmínky při obrábění. V případě, že se rozhodnete CAMem vygenerované dráhy upravit pro optimální délky nástrojů fréz, NCBrain vám rozdělí jednu operaci NC programu na více operací v různých Z hloubkách s ohledem na vyložení nástroje.

NCBrain v praxi

Produkty společnosti NCBrain, a to nejen NCBrain3X a NCBrain5X, nabízejí řešení, která vedou ke zvýšení produktivity výroby, tedy zvýšení výrobní kapacity na CNC obráběcích strojích, a to frézovacích tří-, čtyř- i pětiosých, a lze je využít při práci s různými CAM systémy. Pomáhají firmám po celém světě optimalizovat NC kód, analyzovat kinematiku, stav stroje, nástroje a obrobku vždy v reálném čase. V portfoliu více než 1 700 zákazníků jsou nástrojárny především z Koreje, Japonska, Turecka a Číny a jmenovat lze například společnosti Samsung, LG, Hyundai, KIA, Toyota a Honda.

Produkty společnosti NCBrain na českém trhu nabízí, implementuje a technicky podporuje společnost technology-support v rámci své divize proNástrojárny společně s dalšími produkty, jako je CAD/CAM Cimatron pro návrh, konstrukci a výrobu elektrod, forem a lisovacích nástrojů.

technology-support

Vlastimil Staněk

vstanek@t-support.cz

www.ncbrain.cz

Reklama
Související články
Nevíte si rady s CNC obráběcím strojem?

Firmy působící ve strojírenské výrobě se snaží zefektivnit výrobu nasazením moderních CNC obráběcích strojů. Jestliže firma přešla nebo přechází z konvenčního způsobu obrábění na obrábění realizované prostřednictvím CNC obráběcích strojů, je pak problém, kdo bude s takovým strojem pracovat.

Setkání uživatelů 2018 - ozvěny

Ve dnech 15. a 16. června 2018 proběhlo tradiční setkání zaměstnanců firmy technology-support a jejích zákazníků a partnerů, a to na novém místě – v želivském klášteře.

Software pro konstrukci a výrobu forem

Software TopSolid je standardním řešením pro konstrukci i výrobu ve strojírenství. Má však i podporu specializovaných oblastí, jako je například konstrukce a příprava forem nebo postupových nástrojů.

Související články
Automatická optimalizace plastového výrobku, formy a vstřikovacího procesu

Virtuální a reálná optimalizace procesu vstřikování plastů Varimos (Virtual And Real Injection Moulding Optimisation System) je expertní systém německé firmy Simcon GmbH. Sestává ze dvou základních částí – virtuální a reálné.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CAM řešení pro multifunkční CNC obráběcí stroje

Multifunkční CNC obráběcí stroje spojují více možností a funkcionalit. Nejprve se jednalo o doplnění frézovacích operací na soustruhy (frézování osou C a osou Y), přibyla podpora protivřetena, následně byla přidána druhá nástrojová hlava a v současnosti výrobci CNC obráběcích strojů nabízejí konfigurace s plynule řízenou B osou s podporou obrábění v pěti osách, ale i s podporou technologií odvalování nebo obrážení. V nabídce jsou i stroje se třemi nástrojovými hlavami řízené tříkanálovým řídicím systémem. Posledními novinkami jsou pětiosá CNC frézovací centra doplněná o soustružnické operace.

Přichází SolidWorks 2018

Společnost Dassault Systèmes, 3DExperience Company představila SolidWorks 2018, jehož součástí jsou nové aplikace pro 3D modelování a strojírenství. Jde o nové komplexní řešení modelování výrobního procesu od návrhu po výsledný produkt, které umožní všem firmám bez ohledu na jejich velikost změnit přístup k výrobě jednotlivých dílů a produktů a rychleji tak přinášet inovativní myšlenky na trh.

SolidWorks PDM Standard prakticky

Spolu se Solidworks 2016 byl na trh uveden nový nástroj na základní správu produktové dokumentace – Solidworks PDM Standard. To bylo v roce 2015 a dnes se již tedy můžeme podělit o reálné zkušenosti s funkčností, implementováním a používáním tohoto produktu.

Laserové skenování - přenesení reality do CAD systému

Málokdo si už dnes vzpomene na rýsovací prkno – CAD systémy jsou nedílnou součástí konstrukční a projekční práce, prodělaly ohromný vývoj a staly se silným nástrojem. Ačkoliv výstupem je dokonalý výkres, využití je stále limitováno kvalitou a přesností vstupních dat. Těžko budete projektovat technologické úseky do nepřesného výkresu, který neobsahuje všechny detaily skutečného stavu. A právě v tomto odvětví v posledních letech nastala doslova revoluce.

Ocenění spotřeby firemní elektřiny

Průmyslové firmy si mohou nově na internetu prostřednictvím ocenění svého spotřebního diagramu elektřiny pomocí matematických modelů a burzovních cen jednoduše zjistit, zda nakupují elektřinu za férové ceny.

TDS-Technik pro SolidWorks

Se strojírenskou nadstavbou TDS-Technik se mohou setkat uživatelé 3D systémů SolidWorks, Solid Edge nebo NX a také uživatelé 2D CAD systémů AutoCAD, BricsCAD, ZWCAD a dalších. V tomto článku představíme nadstavbu TDS-Technik v provedení pro SolidWorks.

Konvergentní modelování a další novinky v NX

Nejnovější verze softwaru NX 11 společnosti Siemens přináší prostřednictvím konvergentního modelování průlomovou technologii při vývoji digitálních produktů. Konvergentní modelování je první technologií svého druhu, která uživatelům pomůže optimalizovat návrh součástí pro 3D tisk, zrychlí celkový proces návrhu a učiní reverzní inženýrství běžnou a efektivní součástí návrhu produktu. Software NX 11 rovněž obsahuje řadu vylepšení v rámci integrovaného řešení CAD/CAM/CAE, jako například další generaci 3D CAE řešení (Simcenter 3D) nebo produktivní řešení CAM s nástroji, které zahrnují i robotické a hybridní obrábění včetně aditivní technologie.

Internet věcí - zpracování, agregace a analýza dat

Internet věcí je vznikající trend, kde je velké množství vestavěných zařízení propojeno s internetem. Řešení na bázi internetu věcí pokrývají široké spektrum aplikací od životního prostředí přes domácí automatizaci až po nasazení v průmyslu. Výpočetní a vývojové prostředí Matlab a Simulink firmy MathWorks nabízí plnou podporu vývoje aplikací v této oblasti.

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Zavedení nového softwaru zefektivnilo konstrukci forem

Společnost Dramco Tool & Die Co. z Grand Islandu se specializuje na výrobu komplexních vstřikovacích forem pro automobilový a spotřební průmysl. S ohledem na potřebu upgradovat a změnit systém konstrukce a výroby forem za účelem zvýšení efektivity začala hledat systém, který by umožňoval rychlou konstrukci forem, automatizaci některých procesů a umožňoval práci jak s objemovými tělesy, tak s volnými plochami.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit