Témata
Reklama

CAM řešení pro multifunkční CNC obráběcí stroje

03. 06. 2015

Multifunkční CNC obráběcí stroje spojují více možností a funkcionalit. Nejprve se jednalo o doplnění frézovacích operací na soustruhy (frézování osou C a osou Y), přibyla podpora protivřetena, následně byla přidána druhá nástrojová hlava a v současnosti výrobci CNC obráběcích strojů nabízejí konfigurace s plynule řízenou B osou s podporou obrábění v pěti osách, ale i s podporou technologií odvalování nebo obrážení. V nabídce jsou i stroje se třemi nástrojovými hlavami řízené tříkanálovým řídicím systémem. Posledními novinkami jsou pětiosá CNC frézovací centra doplněná o soustružnické operace.

Vlastimil Staněk

Od roku 1997 (a je za to rád) se setkává s výrobními odděleními, kde je CNC technologie základem.
V roce 1997 poznal i CAD/CAM GibbsCAM a očaroval ho.
Od roku 2003 se s kolegy ve firmě technology-support snaží být dobrými přáteli na telefonu.

Lidé ze společnosti technology-support od roku 2005 zajišťují kompletní dodávky řešení pro přípravu NC programů a výroby na multifunkčních CNC obráběcích strojích v Česku a na Slovensku. Jsou to lidé, kteří měli možnost se ve svých profesních životech setkat s reálnými výrobními provozy s CNC obráběcími stroji, kde pracovali jako NC programátoři, seřizovači a obsluhy CNC obráběcích strojů nebo instalovali a předávali nové CNC obráběcí stroje a zaškolovali jejich obsluhu, případně pracovali na metrologii či jako školitelé CNC řídicích systémů.

Reklama
Reklama

Co znamená kompletní dodávka?

Jedná se o dodání technologického CAD/CAM systému GibbsCAM, elektronických licencí a instalačního média, dodání postprocesorů pro CNC obráběcí stroje a jejich implementace, tj. odladění na strojích a komplexní zaškolení NC prográmátorů včetně jejich nepřetržité on-line technické podpory. To nelze dokázat bez spolupráce s výrobci a dodavateli CNC obráběcích strojů a řídicích systémů a především bez šikovných lidí z výrobních provozů od CNC obráběcích strojů, kteří chtějí nad strojem „zvítězit“.

Co si nepořizovat?

Videohry! V případě pořízení pouze „CAM videohry“ na váš počítač nevyřešíte požadavek na efektivní přípravu NC programů pro dílnu! Pokud pomocí pořízeného CAM systému nelze generovat NC programy pro multifunkční CNC obráběcí stroje dnes, nová verze softwaru to dokáže jen stěží a technická podpora dodavatele už vůbec ne.

Co je to GibbsCAM a k čemu se využívá?

GibbsCAM je mezi uživateli ve výrobních provozech s CNC obráběcími stroji (a to nejen stroji multifunkčními) uznávaný jako snadno použitelný pomocník pro přípravu NC programů. Nabízí snadné použití a přitom velmi výkonná a přesná řešení. Intuitivní grafické uživatelské rozhraní GibbsCAMu není těžké se naučit, ale jeho používání je přesto velmi efektivní. GibbsCAM v České republice našel uplatnění u CNC obráběčů, kteří mají pozitivní přístup k řemeslu, tedy vědí, co to je obrábění, a především vědí, že není možné se spoléhat na automatické programování na jedno kliknutí. Vývojáři GibbsCAMu od začátku ctí pravidlo, že CAM systém má být navržen obráběči pro obráběče. Pokud si jej chcete prověřit, stačí si napsat o licenci a k žádosti připojit seznam svých CNC obráběcích strojů s přesným označením jejich řídicích systémů.

A jak se s GibbsCAMem vlastně pracuje?

Přestože je každá zakázka odlišná, s GibbsCAMem uživatel není omezen na jeden způsob práce.

1. Prvním krokem je importování 3D modelů, 2D výkresů, ale i seznamu bodů TXT nebo vlastní tvorba geometrií a modelů. Ideální je naimportovat modely v nativních 3D datech a ty virtuálně obrobit a převést do NC programů krok za krokem. Velmi často se však začíná pouze s vytištěným PDF výkresem, a musí to jít také!

2. Následuje tvorba drah nástrojů. Jde o výběr obráběcího nástroje a přiřazení obráběcích technologií k obráběnému detailu. Po výpočtu drah nástrojů umožňuje GibbsCAM optimalizovat výrobní procesy, a to i multifunkční obráběcí technologie s jejich více vřeteny a více nástrojovými hlavami i s pomocnými funkcemi, jako jsou podavače tyčí, lopatky a popotahováky.

3. Integrovaná simulace procesů obrábění umožňuje vizuálně zkontrolovat zvolené obráběcí technologie v jakémkoliv okamžiku už při jejich vytváření. Simulací se odhalí možné nepřesnosti a chyby NC programátora dříve než po spuštění na CNC obráběcím stroji. Projekt lze kdykoli upravit a následně znovu zkontrolovat. To, že tento krok šetří CNC obráběcí stroj i výrobu zmetků, asi není potřeba dodávat.

4. Posledním krokem od stolu je vygenerování NC programu pro konkrétní CNC obráběcí stroj a příprava výrobní dokumentace, jako je operační návodka, seřizovací list nebo nástrojový list.

5. Následuje práce na dílně, a to seřízení CNC obráběcího stroje podle dodané dokumentace, vlastní obrábění, průběžné měření a dílčí korekce opotřebovaných nástrojů.

6. Je-li zakázka dobře a včas vyrobena, neslavte hned, ale předejte nejprve požadavek na ekonomické oddělení, aby vašemu zákazníkovi vystavilo fakturu.

Co a komu už bylo pro multifunkční CNC obráběcí stroje dodáno?

K 30. dubnu 2015 lidé ze společnosti technology-support v Česku a na Slovensku společně se 42 zákazníky a jejich dodavateli multifunkčních CNC obráběcích strojů vyřešili, tj. implementovali 62 postprocesorů GibbsCAM pro jejich CNC výrobní provozy. Kompletní seznam najdete na www.mmspektrum.com/150627.

Vlastimil Staněk

technology-support

vstanek@t-support.cz

www.t-support.cz

Jednalo se o (řazeno po zákaznících):

Mazak Integrex i200 ST 1500U Matrix 5AS [KS] NBYSAML4207.60.7im;
Mazak QTN 200II MSY Matrix II 4as [KS] YIAML4753.58.1im;
Okuma LB3000EX MYW800 OSP P300L [KS] YIAML4452.62.4im;
MS ZT2500 MSX 501 4AS [SPN] YIAML3597.61.1im;
Okuma SimulTurn LU300-MY OSP P200L [WKV] NYIAML4262.62.2im;
Takisawa TMM250 Fanuc 180is-TB [KD] YIAML48464.52.1im;
NexTurn SA38e Fanuc18iTB [KE] YIAML2739.55imRev7;
MS NL2500SY Mit MSX 850 4as [AB] BYAML2621.55.5im;
Index G300 Siemens 840C [LDM] BYIAML49050.54.1im;
Takisawa TMM250 Fanuc 180is-TB [MMX] YIAML49185.56.11im;
Jinn FA JSL42ABY Fanuc 32i 4as [BoKa] NYIAML4117.61im;
Fanuc 0iTD MAS MS280MC [SOR] NIAML4765.59im;
Citizen A220VII Fanuc 32i-A [WT] YAML3476.55.2im;
Citizen L20 Type X Meldas M70 [WT] YIAML4093.55im;
Doosan Puma TT 2500SY Fanuc 31iB [TT] NYIAML4814.62.4im;
Kia SKT 200TTSY Fanuc 18iTB 4AS [GPW] YIAML2956.58.8im;
Nakamura Tome WT150 Fanuc 18iT [KX] YIAML4644.61im;
Daewoo Puma 2000SY Fanuc 18iTB [KSRO] YIAML2583.57im;
Fanuc 18iTB Leadwell T-8SM [ZHB] NIAML3241.59.1im;
MS NL1500SMC Mit MSX 850 4as [SR] AML2769.55im;
MS NZ1500 MSX 701 III 4AS [SR] YIAML2788.57.1im;
MS NZ2000 MSX 701 III 4AS [SR] YIAML2911.57im;
MS SL154SY Mit MSG 805 4as [SR] YAML2781.55.1im;
Kia SKT 21LMS Fanuc 0iT [SRM] IAML2670.58.7im;
Sinumerik 840D TOS TT75-4000 5AS [FE] BYIAML4624.61.5im;
Manurhin KMX413 Fanuc 18iTC [RS] YIAML51795.57.2im;
Mazak Integrex 300 IVS Matrix 5AS RP [JP-TS] BYIAML2909.61.7im;
Doosan Puma 2500SY Fanuc 18iT [KTV] NYIAML4599.62.5im;
Mazak Integrex IV-ST Matrix 5as [MAS] BYIAML3074.58.8im;
Takisawa TMM250 Fanuc 180iTB 4AS [SAB] NYIAML3250.58.3im;
Siemens 840D DMG CTX beta1250 4A 4as [SAB] BYIAML26449.62.2im;
Siemens 840D DMG CTX beta800 4A 4as [SAB] BYIAML26449.62.2im;
MS NL2500SY Mit MSX 850 4as [ATG] NYAML3182.55.5im;
Fanuc 18iTB Goodway GS260MS [BBA] NIAML3213.59.8im;
Fanuc 18iTB Goodway GS260YS 4as [BBA] NYIAML3213.59.9im;
Mit M700 Dugard 42 TT [ATK] NYIAML3934.61.5im;
Haas DS30SSY [OX] YIAML4006.61im;
Haas TL15 [OX] YIAML4006.61im;
Fanuc 18iTB Nakamura CS250 4AS [OX-MTM] NYIML26449.61im;
Mazak QTN 200IIMS Matrix [STK] SAML3464.58.3im;
Eltro Pilot M Gildemeister GD200 4A [Koyo] AL3641.61.17im;
Eltro Pilot M Gildemeister GDM90 [Koyo] AL3642.61.8im;
Hanwha XD32H Fanuc 18iTB [Koyo] NYIAML4281.58.4im;
Kia SKT 15LMS Fanuc 0iT [Koyo] IAML4421.58.1im;
Fanuc 18iTB Leadwell T-6LSM [KG] NIAML3696.59.12im;
Mazak Integrex i300 ST 1500U Matrix 5AS [PONEC] NBYSAML4761.60.4im;
Mazak Integrex i200 ST 1500U Matrix 5AS [CM] NBYSAML3807.60.19im;
Fanuc 31iB Goodway GS2600YS 4as [TRYON] NYIAML4766.59.4im;
Star SB16E Fanuc 18i [DEC] YSAML4044.56im;
Star SR10J Fanuc 18i [DEC] YIAML4041.56.1im;
Star SR20RII Fanuc 18i [DEC] YIAML4017.56.2im;
Tornos Gamma 20-5 Fanuc 31i [DEC] YIAML4085.56im;
Sinumerik 840D MAS Multicut500S 5AS [KRX] NBYIAML4194.61.11im;
MS NL2500SY Mit MSX 850 4as [KLM] NYAML4250.55.2im;
Daewoo Puma TT 1800SY Fanuc 18TB 5as [KLM] YIAML4299.62im;
Fanuc 31i MAS HiTurn65-10X 4AS [KLM] YIAML4301.62.3im;
MS NL2500SY Mit MSX 850 4as [KLM] NYAML4250.55.3im;
Okuma LT10M OSP U100L [ELI] NIAML4653.62.1im;
Okuma TwinStar LT200-M OSP E100L [ELI] NIAML4650.56.1im;
Nakamura Tome WT150 Fanuc 18iT [ELI] YIAML4644.61.1im;
Mazak QTN 200MSY Fusion 640T [RSC] NYSAML4732.59im;
Doosan Puma 2100SY Fanuc 0iTD [TRT] NYIAML4821.62.2im.

GibbsCAM je software, který umožňuje programování multifunkčních obráběcích strojů.
Reklama
Související články
Nevíte si rady s CNC obráběcím strojem?

Firmy působící ve strojírenské výrobě se snaží zefektivnit výrobu nasazením moderních CNC obráběcích strojů. Jestliže firma přešla nebo přechází z konvenčního způsobu obrábění na obrábění realizované prostřednictvím CNC obráběcích strojů, je pak problém, kdo bude s takovým strojem pracovat.

Zvyšte potenciál svého 2D CAD softwaru!

Stále příliš mnoho firem přichází o své finanční prostředky tím, že sice využívají nové technologie, ale ty nezvyšují jejich celkový potenciál. V takovém případě pomůže aplikace DraftSight od Dassault Syst?mes. Pomocí tohoto softwaru lze spouštět stávající DWG soubory a vytvářet nové za zlomek nákladů oproti jiným CAD řešením.

Aerospace - vlajkový průmysl s extrémními nároky

Letecký průmysl je ve Francii významným oborem, a tak není divu, že společnost Missler Software získala v této oblasti jedinečné zkušenosti díky spolupráci s většinou subdodavatelů v oboru. To ji spolu s tisíci díly obráběnými pomocí TopSolidCam řadí mezi špičky v leteckých technologiích.

Související články
Setkání uživatelů 2018 - ozvěny

Ve dnech 15. a 16. června 2018 proběhlo tradiční setkání zaměstnanců firmy technology-support a jejích zákazníků a partnerů, a to na novém místě – v želivském klášteře.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zlepšení produktivity navrhování a obrábění

O něco málo více než po roce je tu opět nová verze parametrického 3D modeláře Creo. Jak se povedlo vývojářům do již páté verze Creo zakomponovat požadavky trhu a jaké jsou hlavní směry inovací?

Proč a kdy optimalizovat NC programy při obrábění forem

Při diskuzi s výrobními řediteli nástrojáren se setkávám se dvěma názory. První a častější je ten, že nástrojárna investovala do výběru, nákupu a zaškolení CAMu spoustu času a peněz s důrazem na získání optimálních NC programů pro výrobu. Nepotřebuje tedy investovat další čas a peníze do nějakého optimalizačního softwaru. Tito ředitelé jsou přesvědčeni, že vše už mají ve svém CAM řešení a jejich NC technologové jsou zdatní a šikovní. Myslí si, že obrábění je optimální a více nechtějí řešit.

Příprava CAD modelu součásti pro výrobu

NC programátoři se velmi často potýkají s problémy týkajícími se různé kvality trojrozměrných modelů potřebné pro programování obrábění. Úpravy mohou být obtížné, protože 3D modely součástí často pocházejí z různých zdrojů.

Letadlo poháněné sluneční energií vyrazilo na cestu kolem světa

Solar Impulse je projekt mající za cíl vyrobit letadlo poháněné sluneční energií, které dokáže obletět Zemi. Letoun je dílem švýcarského psychiatra a vzduchoplavce Bertranda Piccarda, jednoho z pilotů prvního balonu, který obletěl celý svět bez jediné přestávky, a švýcarského inženýra a podnikatele Andrého Borschberga. Vývoj zastřešuje polytechnika v Lausanne a podílí se na něm několik desítek specialistů.

Setkávání

Setkávání uživatelů konstrukčních a technologických softwarů má již dlouholetou tradici. Informace o novinkách, představení nejrůznějších tipů a triků, někdy i možnost si zasoutěžit a v neposlední řadě rovněž výměna zkušeností v neformální atmosféře patří k hlavním bodům programu takovýchto akcí.

Konstrukce i technologie snadno, rychle a bezpečně

CAD/CAM systém TopSolid verze 7.9 přináší v návaznosti na technologickou část další rozšíření možností v oblasti obecné konstrukce.

Softwarový simulátor stavebního stroje nahrazuje nákladné prototypy

Vývoj stavebních strojů bývá spojen se stavbou fyzických prototypů nových zařízení. Ty však vyžadují vysoké finanční náklady a množství času. Efektivní řešení dnes nabízejí softwarové simulátory. Společnost Volvo Construction Equipment zařadila do vývoje simulátor „human-in-the-loop“, který vyvinula v nástrojích Matlab a Simulink firmy MathWorks.

Od správy nástrojů po simulaci NC programů

V oblasti integrované správy nástrojů u společnosti KHS hraje software pro správu nástrojových dat TDM zásadní úlohu. Tento software zde byl zaveden před čtyřmi lety a v současné době poskytuje 3D modely nástrojů a nástrojová a technologická data pro NC programování, simulaci výroby, seřizování nástrojů, jakož i pro správu skladových zásob.nástrojů, jakož i pro správu skladových zásob.

Softwarové řešení pro přípravu NC programů

Firma FANUC nabízí možnost rozšíření svých CNC řídicích systémů o grafické programovací prostředí nazvané Manual Guide i.

CAM pro CMM

V posledních letech se ve strojírenství stále více dbá na přesnost výroby a tím i na kvalitu a efektivnost měřicího procesu. Měřicí proces dnes zasahuje i do různých stadií výroby, nejen do závěrečného procesu kontroly výrobku.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit