Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Jen nástroj nestačí
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Jen nástroj nestačí

V této nelehké době, jaké jsme nyní svědky, mi je obzvláště potěšením podělit se s vámi, našimi čtenáři, o zážitek z návštěvy společnosti Strojírna Tyc, kde nejenže mají do konce roku dostatek zakázek, ale výrobní plán "až po střechu", jak říká majitel Jaroslav Tyc, mají i na celý příští rok. Jedna z probíhajících zakázek je dodávka portálového centra FSGC 400/39 Twin se dvěma příčníky a dvěma hlavami o pracovní délce 50 m (!) pro Škoda Transportation. Zásluhu na tříměsíčním předstihu v dodávce má mj. také společnost Ceratizit, jejíž návrh technologie za použití vysoce produktivního čtyřbřitého vrtáku WTX HFDS zkrátil výrobu děr pro lineární vedení na šestadvaceti ložích portálů o hodiny. To je pouze jeden reprezentativní příklad, na kterém je ale dobře vidět, jak se liší pouhý prodejce nástrojů od technologického partnera pro nástrojový management.

O společnosti Strojírna Tyc a jejích přesných portálových centrech jsme na stránkách MM Průmyslového spektra již psali mnohokrát. Články napříč léty reflektují inovační a progresivní přístup firmy, zejména však jejího zakladatele, majitele a ředitele v jedné osobě – Jaroslava Tyce. Když mi hned na začátku našeho povídání svěřil, že poslední dva roky nebyly z pohledu zakázek nejrůžovější, ale přesto pokračovali ve vývoji nového modulového portálového stroje s polohovatelným příčníkem a vlastní frézovací hlavy z kovaného hliníku, opět jsem si uvědomila, jak je důležité neustále inovovat. „Ta vynaložená práce se nám teď vrací. Nový koncept stroje nyní upravujeme na míru novým zakázkám. Když dnes přijde zákazník a chce portálový stroj, ať už se jedná o horní, spodní, silové spodní gantry, nebo např. pojízdný stůl, jsme schopni stroj dodat a nemusíme jej vyvíjet. Pouze vyberu vhodný příčník na danou aplikaci, ale mám jej už nakreslený,“ vysvětluje zjednodušeně Jaroslav Tyc.

Nebojíme se zkoušet nové věci

A stejně otevřený postoj jako k inovacím má Jaroslav Tyc také k novým věcem a přístupům. Od počátku spolupráce se společností Ceratizit byl ochotný zkoušet nové nástroje a technologie pro zvýšení produktivity a efektivity výroby. V úvodu zmíněný čtyřbřitý vrták byl zkoušen už při výrobě prvního z šestadvaceti litinových loží, které budou součástí portálového centra pro Škoda Transportation. Každé lože obsahuje 140 děr o průměru 12 mm a hloubce 40 mm. „Od začátku bylo jasné, že vysokoproduktivní vrták WTX HFDS s vnitřním chlazením zde přinese obrovské časové úspory. Když jsme to spočítali a odladili řezné parametry, byla výsledná produktivita čtyřnásobná oproti původnímu vrtáku,“ popisuje Jarolím Zeisek, obchodně technický zástupce společnosti Ceratizit. Aby bylo možné dosáhnout takových výsledků (vc = 140 m.min-1, f = 0,9 mm.ot.-1), je důležitá také vysoká tuhost stroje, na kterém se díl opracovává. V tomto případě se jedná o portálové obráběcí centrum FPPC 250/6 CNC vlastní výroby, které tyto požadavky s přehledem splňuje. Na stejný díl byl nově nasazen také produktivní závitník M 14 a monolitní TK fréza typ SCR. „Nebojíme se zkoušet nové věci, navíc je podle nás tato podpora pro zákazníky nedocenitelná – musí taková být, bez toho to nejde. Pro technology ve výrobních halách je obtížné mít stále přehled o nových nástrojích na trhu. Proto pak nastupuje technik dodavatele nástrojů, který poradí, jaký nástroj a řezné parametry na danou aplikaci nastavit, případně udělá školení, kterých od společnosti Ceratizit také využíváme,“ dodává Jaroslav Tyc a zdůrazňuje: „Technik by měl přijít s technologií, která ušetří např. velkou část výrobních časů, ne pouze se samotným nástrojem.“
Pracovní délka nového portálového centra FSGC 400/39 Twin je 50 m. Dva příčníky se budou pohybovat po lineárním vedení připevněném na celkem šestadvaceti ložích.

Win-win spolupráce

Zrovna tak společnost Strojírna Tyc nevyrábí pouze stroje, ale dodává komplexní řešení (pokud není ve smlouvě řečeno jinak). To znamená, že v kooperaci se svými spolehlivými partnery zabezpečí stavbu základů. Je až neuvěřitelné, že u strojů takových rozměrů, jako je ten pro Škoda Transportation, musejí základy být tak pevné, že se na 50 m po zatížení portálem o hmotnosti 40 tun neprohnou o více než 0,01 mm. Dodávka dále zahrnuje montáž a oživení stroje na místě u zákazníka a v neposlední řadě je součástí přejímky také kompletní výrobní technologie obsahující nástroje, způsob upínání, program obrábění i řezné parametry, výrobní časy atp. V této poslední jmenované disciplíně nyní Jaroslav Tyc nachází dalšího silného partnera v podobě společnosti Ceratizit. Říká se tomu OEM řešení, které je dodávané třetí stranou na míru konkrétní zakázce. A probíhá to třeba tak, že zákazník si objedná stroj, na kterém ve většině případů má již jasně daný plán, co na něm bude vyrábět. Technické parametry stroje volí tak, aby vyhovovaly výrobnímu programu. A aby si byl zákazník opravdu jistý, že se mu investice vyplatí, třetí strana, v našem případě společnost Ceratizit, vyhotoví kompletní technologii výroby daného produktu. Na tom si zákazník ověří, že výroba nového produktu přinese své ovoce a investice do výrobních zařízení se vrátí v konkrétním časovém horizontu. Navíc získává také technickou podporu dodavatele nástrojů, který mu je i v budoucnu k dispozici.


Všechny nosné části stroje jsou zhotoveny z šedé litiny s optimalizovanou konstrukcí pro dosažení maximální dynamické a termodynamické stability. Vykazují velmi dobré parametry tuhostí a tlumení chvění vzniklého při obrábění.

Vývoj inovovaných obráběcích hlav

Nová frézovací hlava zmiňovaná na začátku článku je dnes již ve výrobě, což jsem měla možnost při návštěvě výrobních hal také vidět. Vidlicová frézovací hlava se nejdříve hrubuje na horizontálním centru TOS Vansdorf a poté dokončuje na stroji FPPC 500/3 CNC opět z produkce TYC – navíc v provedení se zvýšenou přesností. Kovaný hliník se nejčastěji obrábí diamantovými nástroji. Také zde se uplatňuje mj. vysoká produktivita vrtáků pro hluboké vrtání WTX, konkrétně s označením AL a DLC povlakem. V současné době je již pět prvních hlav obrobených a v nové montážní hale postupují další pracovní operace. Vývoj nové hlavy je součástí vývojového programu společnosti, který si klade za cíl „vyvinout sofistikované komponenty umožňující výrobu nových obráběcích strojů s vyšší užitnou hodnotou pro zákazníky díky všestrannějšímu využití v procesech obrábění při současném navýšení pracovního rozsahu obráběcích strojů. Konkrétně se jedná o dvě obráběcí hlavy (vidlicová frézovací hlava s mechanickým náhonem, vidlicová frézovací hlava s elektrovřetenem), vysokomomentový vřeteník a jeden nastavitelný příčník umožňující obrábění kovových obrobků velkého rozsahu od rozměrů 1 000 mm až po 3 600 mm výšky na jednom stroji, bez nutnosti zásadních změn v nastavení obráběcího stroje a při zajištění vyšší přesnosti obrobků“. 


Každé lože obsahuje 140 děr se závitem M14 vyrobených vysokoproduktivním vrtákem WTX HFDS a produktivním závitníkem. Díky použití nových nástrojů se výroba zkrátila o hodiny.


Ukázku výroby děr na jednom loži vysokoproduktivním vrtákem můžete zhlédnout po načtení QR kódu na konci článku.

Inovace a spolehliví partneři jsou základ

Strojírna Tyc je firma s vlastním výrobním programem, vývojem a hlavně finálním produktem. Těší mě, že o zakázky nemají nouzi a přeji jim, aby tomu tak bylo i do budoucna. Znova se zde ukazuje, že inovace je nutná součást každého podnikání a že dosáhnout skvělých výsledků je o mnoho snazší se spolehlivými partnery. A snad se také dostaneme do doby, kdy bude většina zákazníků spíše než nejnižší cenu ochotna zaplatit za výjimečnou kvalitu – ono se to totiž vyplat.


Vývojový program společnosti Strojírna Tyc zahrnuje také novou frézovací hlavu z kovaného hliníku, která je již dnes ve výrobě.


V nové montážní hale na frézovací hlavě již probíhají další pracovní operace.Eva Buzková

Strojírna Tyc

Ceratizit Česká republika

 

 

Další články

Inovace
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: