Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Klínové řemeny nejen pro pohony obráběcích strojů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Klínové řemeny nejen pro pohony obráběcích strojů

Úzké klínové řemeny Conti V FO Pioneer nabízejí nejvyšší přenášený výkon a teplotní odolnost až do +130 °C. Od letošního roku jsou dostupné také v délkách až do 5 000 mm.


Klínový řemen s připojovacím zámkem stanovil na začátku 20. století nové technické standardy pro přenos rotačních pohybů.

Historie klínových řemenů má za sebou více než 100 let. První klínové řemeny se objevily na strojích již před rokem 1920. V roce 1930 byl společností Continental patentován klínový řemen s vnitřními zuby, který byl použit pro pohon motocyklu. V důsledku těchto změn a díky značnému zlepšení materiálů a technologie výroby se klínový řemen stává stále důležitějším prvkem pohonů. Současné pohonné systémy kladou na klínové řemeny vysoké nároky a moderní klínové řemeny jsou prvním klínovým řemenům z první poloviny 20. století značně vzdáleny – jsou výkonné, přesné a odolné.

Řemeny Conti V FO Pioneer

Firma Continental ContiTech Power Transmission před několika lety vyvinula a v roce 2016 uvedla na trh nový typ klínových řemenů určených pro přenos nejvyšších výkonů – řemeny Conti V FO Pioneer. Jedná se o úzké klínové řemeny řezané z EPDM podle DIN 7753, s vysokou příčnou tuhostí, která umožňuje trvalý a spolehlivý přenos vysokých výkonů s nízkou hlučností.

První klínový řemen s vnitřními zuby byl patentován firmou ContiTech v roce 1930. Byl použit pro pohon motocyklu.

Díky použití vysoce odolné směsi pryže EPDM při jejich výrobě je možné těmito řemeny přenášet nejvyšší výkony i při extrémně vysokých teplotách až do +130 °C. Navíc mají tyto řemeny výrazně vyšší životnost a únosnost než dříve vyráběné řezané klínové řemeny a přesvědčují až o 50 % nižšími náklady oproti úzkým klínovým řemenům oplášťovaným. Jsou dostupné v běžných profilech XPZ, XPA, XPB a XPC.

Klínové řemeny druhé generace

V letošním roce byla uvedena na trh druhá generace klínových řemenů Conti V FO Pioneer. Díky materiálovým a výrobním inovacím se může pochlubit následujícími parametry:

  • o 5,5 % vyšší výkon než první generace (až 3x vyšší než klasické řemeny);
  • teplotní odolnost od –40 °C do +130 °C;
  • vysoká obvodová rychlost až do 50 m.s-1;
  • delší životnost a bezúdržbový provoz;
  • nízký obsah PAU kategorie 2 podle AfPS-GS-2014-01-PAK (polycyklické aromatické uhlovodíky);
  • jsou vyráběny v délkách až do 5 000 mm.

Klínové řemeny pro vysoké výkony Conti V FO Pioneer splňují nejvyšší požadavky moderní techniky pohonů a nacházejí použití ve všech oblastech strojírenství – od jemné mechaniky až po těžké strojírenství. Typické použití nacházejí u kompresorů, dmychadel, obráběcích strojů, v papírenském, chemickém, dřevozpracujícím průmyslu a u mnoha dalších strojů.

Klínové řemeny pro pohony obráběcích strojů

Důležitou oblastí použití klínových řemenů Conti V FO Pioneer jsou pohony obráběcích strojů. Díky optimalizovanému tvaru boků nabízejí velmi klidný chod a omezení vibrací. Testy i skutečné aplikace u pohonů vřeten obráběcích center prokázaly, že tyto řemeny jsou schopny přenášet extrémní výkony a obvodové rychlosti a dosahují nejdelší životnosti ze všech testovaných řemenů. Nízká délková tolerance umožňuje jejich použití u velmi přesných strojů v sadách po 8, 10 i 12 řemenech.

Klínové řemeny stejných délek v sadách L=L

Klínové řemeny stejných délek v sadách L=L jsou vyráběny vysoce přesným výrobním procesem na strojích využívajících nejnovější technologie. Pro pohony s více drážkami nabízejí rovnoměrné rozložení zatížení, přenos vysokého výkonu, dlouhou životnost a vysokou hospodárnost. Vyznačují se velmi nízkým prodloužením, vysokou účinností, rovnoměrným průběhem napětí, přesným a tichým chodem.


Klínové řemeny Conti V FO Pioneer jasně rozeznáme podle modrého hřbetu.

Klínové řemeny L=L lze bez nutnosti další kontroly namontovat v sadách s délkami řemenů v tolerancích podle norem ISO 4184, BS 3790, DIN 2215, DIN 7753/1 atd.

Antistatické provedení podle ISO 1813

Klínové řemeny ContiTech s označením EL jsou elektricky vodivé podle ISO 1813. Díky elektrické vodivosti se elektrostatický náboj bezpečně odvádí a zabraňuje se tak nebezpečí jiskření. Tyto řemeny lze proto používat v prostorách ohrožených vznícením hořlavých plynů a výbušných směsí prachu se vzduchem. Předpokladem k tomu je současné bezvadné uzemnění stroje.

Jak navrhnout pohon s klínovými řemeny?

Při návrhu řemenového pohonu lze často volit z více typů řemenů. Správná volba klínového řemenu je rozhodující pro optimální přenos výkonu, delší životnost, snížení provozních nákladů a nákladů na údržbu. Proto je vždy nutné nejdříve ověřit možnost použití úzkého řezaného profilu. Tyto řemeny nabízejí přenos nejvyšších výkonů, nejlepší účinnost a nejdelší životnost. Lze je používat pro menší průměry řemenic, vysoké rychlosti a velké převodové poměry. Pohony tak lze navrhovat kompaktní a s nižšími celkovými náklady.

Použití úzkých klínových řemenů nabízí ve srovnání s klasickými klínovými řemeny jednoznačné technické a ekonomické výhody. Řezané klínové řemeny s vnitřním ozubením mají vysokou pružnost, dobré přizpůsobení se drážkám řemenice a nízké provozní teploty. Tím se významně prodlužuje životnost.
Výpočtový program Conti Professional umožňuje provádět výpočty vlastních pohonů s řemenovými převody. Ve složitějších případech se mohou uživatelé obrátit na aplikační techniky firmy ContiTech nebo jejích partnerů.


Klínové řemeny Conti V FO Pioneer jsou nejvýkonnější dostupné klínové řemeny.

Energeticky úsporné řemeny

Klínové řemeny Conti V FO Pioneer patří do skupiny energeticky úsporných řemenů. Díky upraveným speciálním tažným vláknům mají minimální prodloužení a prakticky bezúdržbový provoz. V průběhu provozu nedochází k poklesu účinnosti jako u běžných klínových řemenů. Výpočty ve výpočtovém programu Conti Professional prokazují možnost až 10% úspory energie a provozní výsledky tyto výpočty jednoznačně potvrdily.


Více informací o možnostech úspory energie www.tyma.cz/uspora-energie-remeny/

 

Tyma

Ing. Bohumil Kaplan s využitím podkladů firmy Continental ContiTech PTG

kaplan@tyma.cz

Další články

Převody/pohony/ložiska/spojky

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: