Témata
Reklama

MACH - nová prezentace strojírenských technologií

Na příští rok připravila veletržní správa Terinvest nový projekt MACH 2002. Jde o veletrh strojírenských technologií, kterému svoji záštitu poskytly Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Odbornou garanci získal od Asociace strojních inženýrů, Asociace inovačního podnikání ČR, České agentury na podporu obchodu CzechTrade, České asociace ocelových konstrukcí, Hutnictví železa, a. s., Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Sdružení podnikatelů ČR, Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska, TU Liberec, VŠB - TU Ostrava, VUT Brno a ZČU Plzeň. Místem konání byl zvolen Pražský veletržní areál Letňany, který svými možnostmi plně vyhovuje veletrhu tohoto rozsahu a významu.
Časopis MM Průmyslové spektrum se stal hlavním mediálním partnerem a přináší exkluzivní rozhovor s organizátory a garanty veletrhu. První otázky jsme položili generálnímu řediteli veletržní správy Terinvest ing. Jiřímu Švigovi.
MM: Pane řediteli, proč se veletržní správa Terinvest rozhodla pořádat veletrh strojírenských technologií MACH?
Ing. Šviga:Jako pořadatelé řady technických veletrhů (Ampér, Metal, Finet) máme možnost naslouchat požadavkům zástupců řady významných průmyslových oborů. Jejich dlouhodobým společným přáním je vytvořit prostor pro prezentaci strojírenských technologií a souvisejících činností v Praze. Jsem přesvědčen, že nyní, kdy byly vytvořeny v nově zmodernizovaném Pražském veletržním areálu v Letňanech reprezentativní a dostatečně velké prostory, je možné v Praze uspořádat veletrh s takovýmto zaměřením. Nové podmínky, především vysoce únosné betonové podlahy s rozvody všech sítí, umožňují předvádět i stroje a strojírenská zařízení v chodu. Areál dále poskytuje možnost parkování v blízkosti výstavních hal, bezproblémový návoz exponátů, možnost využití salonků k firemním prezentacím a řadu dalších služeb.
MM: Můžete upřesnit zaměření veletrhu?
Ing. Šviga:U řady průmyslových a strojírenských veletrhů a výstav v Evropě i ve světě
v poslední době dochází k zásadní orientační změně směrem do technologických oblastí. Cílem veletrhu MACH je především představit nejnovější světové průmyslové trendy a technologie pro budoucnost a zároveň vytvořit odpovídající prostor pro důstojnou prezentaci našich strojírenských podniků v oboru strojírenských technologií.
MM: Kolik potenciálních vystavovatelů jste oslovili a jaký je zájem?
Ing. Šviga:Veletržní správa Terinvest oslovila zatím 10 000 firem jak z tuzemska, tak i ze zahraničí. Zároveň nabízíme i dobré podmínky pro účast menších firem formou samostatné drobné prezentace. Velký zájem o tuto akci potvrzuje správnost záměru pořádat takto specializovaný veletrh v Praze s očekávanou účastí 300 vystavovatelů.
MM: Jak jsou informováni vystavovatelé a veřejnost o přípravách veletrhu?
Ing. Šviga:Rozsáhlá informační kampaň probíhá již od září letošního roku. Veřejnost je průběžně informována prostřednictvím odborných časopisů a na akcích pořádaných odbornými garanty. Hlavním mediálním partnerem je časopis MM Průmyslové spektrum, který postupně informuje o přípravách veletrhu. Pro podporu návštěvnosti proběhne rovněž kampaň prostřednictvím billboardů a v denním tisku. Propagace bude zajištěna i na mezinárodních serverech internetu. Cílené pozvánky v počtu cca 20 000 ks obdrží odborníci, obchodníci, představitelé institucí, asociací, svazů a velvyslanectví a také zástupci odborného školství. 120 000 ks čestných vstupenek bude distribuováno prostřednictvím hospodářských komor, odborných asociací a časopisů.
Zástupců odborných garantů ing. Václava Daňka, CSc., tajemníka Asociace strojních inženýrů, a ing. Martina Tlapy, generálního ředitele České agentury na podporu obchodu CzechTrade, jsme se zeptali:
MM: Proč jste se rozhodli podpořit tento nový veletrh strojírenských technologií v Praze?
Ing. Daněk, CSc.: Světový rozvoj je charakterizován rozvojem technologií, které zajišťují vysokou produktivitu práce, nejvyšší stupeň kvality, a tím i vysokou užitnou hodnotu výrobku pro celou společnost s ohledem na ekologii. Domníváme se, že takovýto veletrh může rozhodně posloužit rozvoji průmyslu v naší republice.
Ing. Tlapa: Naše agentura CzechTrade se snaží být všude tam, kde se soustřeďují obchodní aktivity českých exportních firem. Strojírenství patří již několik let mezi progresivní obory naší ekonomiky a rovněž jeho podíl na celkovém vývozu roste. Na novém veletrhu strojírenských technologií v Praze budeme nabízet českým firmám pomoc a podporu v oblasti exportu. Věřím, že naše účast bude mít příznivou odezvu u vystavujících firem i návštěvníků a přispěje k dobrému hodnocení prvního ročníku tohoto veletrhu.
Reklama
Reklama
Reklama
Vydání #11
Kód článku: 11122
Datum: 07. 11. 2001
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Firmy
Související články
Dráty, kabely a trubky opět v Düsseldorfu

V globální informační a komunikační platformu pro klíčové hráče z oboru drátů, kabelů a trubek se od 30. března do 3. dubna 2020 opět promění výstaviště v Düsseldorfu.

IFA 2015 v proměnách

Mezinárodní výstava IFA Berlín, která se koná 4. až 9. září, sice stále nese historické označení IFA (Internationale Funkausstellung – Mezinárodní rozhlasová výstava), ale v posledních letech prochází výraznou proměnou..

Intertool 2014 spojen s automatizací procesů

Tradiční vídeňský veletrh Intertool, letos pořádaný od 6. do 9. května, získal spojením se Smart Automation Austria na dynamice a bezesporu i zájmu návštěvníků.

Související články
Sharing economy v centru pozornosti CeBITu

Ve dnech 5. až 9. března 2013 se na hannoverském výstavišti uskuteční veletrh CeBIT, jenž představí poslední novinky ze světa digitálního průmyslu. Veletrh CeBIT 2013 proběhne ve čtyřech platformách (pro, gov, lab a life) zaměřených na informační technologie, telekomunikace, elektroniku a on-line média.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Hannoverský veletrh v časech transformace průmyslu

Letošní ročník se bude konat v německém Hannoveru v novém termínu 13. až 17. července 2020 a zúčastní se ho okolo 6 000 vystavovatelů. Letošní ročník reaguje na řadu současných technologických proměn a ekonomicko-politických výzev. Nové hlavní téma Industrial Transformation odkryje šance, které plynou z nových technologií, změny chování na straně poptávky a rostoucího povědomí o nutnosti ochrany klimatu.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Ohlédnutí za MSV 2018

Jubilejní strojírenský veletrh v Brně se i letos nesl ve znamení inovací, technických i technologických novinek (často také světových premiér), ale hlavně v duchu oslav stého výročí založení Československé republiky, takže se také vzpomínalo na historické úspěchy v technice v expozici 100RIES. A není tedy divu, že partnerskou zemí bylo letos Slovensko. Na následujících řádcích přinášíme malé ohlédnutí za veletrhem, kde připomeneme některé exponáty, které v očích naší redakce za zmínku a vzpomínku stojí.

Expozice Siemens magnetem veletrhu v Hannoveru

Digitálním podnikům patří budoucnost a koncern Siemens proto svou letošní účast na veletrhu v Hannoveru věnoval právě tomuto tématu. Expozice o celkové rozloze 3 500 m2 v pavilonu 9 se zaměřila na nově rozšířené portfolio řešení pro „digitální podnik“. Stala se doslova magnetem letošního ročníku a přitahovala pozornost mnoha odborníků.

Ifa naznačuje vývoj

Tak se experti zase jednou mýlili. V době online připojení se zdálo, že je veletrhům odzvoněno, že širokou veřejnost už nebudou zajímat. Internationale Funkausstellung (IFA) v Berlíně dokazuje opak. Zájem byl veliký a IFA s tradičním názvem starým více než 90 let naznačila sílící trendy.

Virtuální realita se stává realitou

Zprvu patřil pojem virtuální realita do říše science-fiction. Čtenář takových knížek nebo divák filmů s touto tematikou byl fascinován: mohl se nechat obklopovat jiným světem. Najednou ze stěn jeho prostoru začalo vystupovat jiné prostředí, on se do něj mohl včlenit a poznávat jiné postavy a děje. A pomocí přídavných senzorů, umístěných například v rukavicích, mohl cítit styk ruky s virtuálním partnerem.

ATRAKTIVNÍ PROJEKTY: Las Vegas: Dálnice, nebo slepé uličky?

Začátek ledna patřil ve světovém centru hazardu a zábavy (čili v Las Vegas v Nevadské poušti) už tradičně k nejdůležitějšímu veletrhu spotřební elektroniky ‒ Consumer Electronics Show (CES).

SolidWorks World 2014

SolidWorks World je již šestnáctý rok jednou z největších akcí svého druhu na světě. Jde o každoroční konferenci uživatelů, školitelů a prodejců špičkového designového softwaru SolidWorks. Původně americká společnost SolidWorks dnes patří pod křídla francouzského Dassault Systèmes. Na našem trhu je zastupována firmami SolidVision a 3E Praha Engineering.

Atraktivní projekty: Chytře na energetiku

Stále častěji se hovoří o chytrých sítích v energetice (smart grids), ale cesta k nim je ještě daleká. Zatím je nutné se držet spíš při zemi a myslet na inteligentní energetické řešení budov. Těch nových, ale i těch stávajících.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit