Témata
Reklama

Expozice Siemens magnetem veletrhu v Hannoveru

Digitálním podnikům patří budoucnost a koncern Siemens proto svou letošní účast na veletrhu v Hannoveru věnoval právě tomuto tématu. Expozice o celkové rozloze 3 500 m2 v pavilonu 9 se zaměřila na nově rozšířené portfolio řešení pro „digitální podnik“. Stala se doslova magnetem letošního ročníku a přitahovala pozornost mnoha odborníků.

Rychle se měnící požadavky zákazníků tlačí na výrobce, aby pružně dodávali individualizované výrobky při zachování nebo zvýšení úrovně kvality.

Poskytujeme zákazníkům z výrobního odvětví podporu ve formě tzv. digitálního podniku, což je naše unikátní integrované portfolio řešení zahrnující softwarové systémy i automatizační technologie. Doprovázíme podniky na jejich cestě k digitalizaci v těsné návaznosti na požadavky každého konkrétního podniku a společně vyvíjíme řešení, které tyto požadavky přesně naplní,“ prohlásil Jan Mrosik, CEO divize Digital Factory Siemens AG.

Reklama
Reklama
Slavnostního zahájení se spolu s německou kancléřskou Angelou Merkelovou zúčastnila i polská ministerská předsedkyně Beata Szydlová, protože Polsko bylo letos partnerskou zemí veletrhu. Na stánku Siemens věnovali kancléřce Merkelové její miniaturu pořízenou technikou 3D.

Siemens na veletrhu prezentoval rozmanitá řešení od systémů pro inteligentní energetický management přes individualizovanou výrobu potravin a léčiv až po průmyslovou aditivní výrobu s využitím inovativních technologií v oblasti automatizace a pohonů. Na konkrétním příkladu výroby mléka ukázal, jak mohou výrobci potravin a nápojů využít digitální řešení pro celý podnikový proces od zpracování mléka po jeho plnění, balení a označování, díky čemuž budou schopni pružně reagovat na proměnlivé požadavky trhu, jako je například rostoucí škála příchutí.

Expozice společnosti Siemens o celkové rozloze 3 500 m2 přitahovala pozornost mnoha odborníků.

Také Siemens v České republice rozšiřuje své aktivity v oblasti digitalizace. Vytvořil proto pozici ředitele pro digitalizaci, který posílí působení Siemens na poli Průmyslu 4.0 a chytrých měst. Do nově vzniklé funkce byl jmenován Leoš Dvořák. Mezi lety 2007–2016 pracoval ve společnosti Honeywell jako technický ředitel divize Automation Control Solution. Zde byl zodpovědný za design produktů v oblastech elektroniky, mechatroniky a softwaru s cílovým využitím v domácnostech, při řízení budov a procesů. Předtím působil 14 let ve společnosti AVX, kde zastával řadu vedoucích a výkonných pozic.

A právě ředitele Dvořáka jsme požádali o komentář k letošní expozici.

MM: Pokládáte digitalizaci za určující trend dalšího ekonomického rozvoje?

L.Dvořák: Ano, jednoznačně, na celou věc se však musíme dívat mnohem komplexněji. Změny nastartované čtvrtou průmyslovou revolucí, jejímž určujícím hybatelem je právě digitalizace, mají dopad nejen na ekonomiku, ale také na celou společnost. Dnes již každý používáme chytrý telefon, ukládáme data v cloudu, platíme na internetu… A stejné trendy vidíme i v průmyslu. Zákazníci jsou náročnější a dodavatelé musejí být proto pružnější, rychlejší a efektivnější, aby si udrželi náskok před konkurencí. To vše samozřejmě za neustálého zvyšování úrovně kvality. Digitalizace je nástrojem, který právě všechno tohle umožňuje. Implementace prvků Průmyslu 4.0 umožní zvyšovat přidanou hodnotu bez dramatického nárůstu nákladů. Např. tradiční geografické hranice přestávají v digitální ekonomice existovat a podniky se tak mohou dostávat rychleji na různé trhy. Zákazníci dnes chtějí komunikovat a nakupovat v reálném čase, chtějí individualizovaná řešení přesně na míru – což nám nabízí možnost vzniku nových obchodních modelů. Uvedu jeden příklad – Siemens aktuálně navázal spolupráci s firmou Adidas, která bude s našimi digitálními technologiemi vyrábět sportovní potřeby zákazníkům na míru. To úplně jiný obchodní model, tzv. individualizovaná hromadná výroba v praxi. Na druhou stranu vidíme, že s digitalizací přicházejí i velké změny společenské, především v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti. Bez kvalitního nejen technického, ale i všeobecného vzdělání nebudeme mít v budoucnu potřebnou expertizu. Díky digitalizaci také vzniknou nové obory, řada profesí, jak je dnes známe, se promění, některé zaniknou. Klesne náročnost manuální opakované práce, ale zároveň vzroste potřeba digitální gramotnosti i manuálně pracujících profesí.


„Zákazníci jsou náročnější a dodavatelé musejí být proto pružnější, rychlejší a efektivnější, aby si udrželi náskok před konkurencí. To vše samozřejmě za neustálého zvyšování úrovně kvality. Digitalizace je nástrojem, který právě všechno tohle umožňuje.“ Říká Leoš Dvořák, ředitel pro digitalizaci, Siemens ČR.

MM: Jak byste charakterizoval cloudovou platformu MindSphere?

L.Dvořák: MindSphere je cloudovou platformou Siemensu, která vychází ze SAP HANA. Má robustní infrastrukturu a integrovanými aplikacemi pomáhá podnikům vyhodnocovat a využívat vlastní data různými způsoby – například k optimalizaci výkonu provozního vybavení a dosažení maximální disponibility, a to po celou dobu životního cyklu produktů i celých výrobních závodů. Prostřednictvím MindSphere si lze navíc vytvářet digitální modely svých výrobních zařízení na základě reálných dat z výrobního procesu, díky čemuž lze pak realizovat simulace k optimalizaci výrobního a obchodního procesu.

Strojírenské společnosti ocení na platformě MindSphere také zvýšení efektivity servisních služeb a snížení výdajů na záruční plnění. Zároveň jim MindSphere umožní nabízet nové doplňkové služby, realizaci nových obchodních modelů s transparentním účtováním cen na základě použití výrobního zařízení a vylepšený proces vývoje produktů díky zpětné vazbě z výroby do oblasti výzkumu a vývoje. Otevřený standard OPC umožňuje bezproblémovou konektivitu mezi produkty Siemens a třetích stran. Výrobci strojů se mohou jednoduše a odkudkoli připojit ke svým vzdáleným zařízením, technologiím a robotům prostřednictvím běžných otevřených rozhraní. Mohou tak provádět online zásahy, servisní úkony, vytvářet rozsáhlé analýzy, simulace a sestavovat celé digitální modely výroby s reálnými daty z výrobního procesu. Aplikace nad daty, která jsou v cloudu MindSphere uložena, si může zákazník díky otevřené architektuře vytvořit sám, případně využít servisu Siemens či třetích stran. MindSphere je také možné instalovat jak lokálně u zákazníka, tak i na servery Siemens či třetích stran.

Partneři přinášejí do cloudu MindSphere především nové funkce a služby – spolupracujeme např. se společnostmi Atos, Accenture, Evosoft, SAP, Microsoft a IBM. Nově jsme navázali partnerství i s Amazon Web Services, kteří nám poskytují cloudovou infrastrukturu, či s firmou Bluvision, která přináší systém lokalizace v reálném čase či monitoring výkonnosti.

MM: Jak se uplatňují vaše digitalizační řešení v energetice?

L.Dvořák: Digitalizace se netýká pouze průmyslové výroby, ale i dalších odvětví – od řízení budov, dopravy a dopravní infrastruktury až po právě energetiku, která je pojicím článkem. Totally Integrated Power je integrované řešení od Siemensu pro průmysl, budovy a infrastrukturu, které umožňuje jednodušší postup při optimalizaci řešení elektrické sítě, efektivnější výrobu elektrické energie, hospodárnější přenos a rozvod elektrické energie, spolehlivější řízení elektrické energie, bezpečnější ovládání elektrické energie.

MM: Jak Siemens sám využívá technologii 3D?

L.Dvořák: V oblasti aditivní výroby vidí Siemens velký potenciál, protože díky ní můžeme nejen zvýšit efektivitu a flexibilitu výroby, ale také zkrátit dobu uvedení výrobku na trh. Uvedu jeden aktuální příklad – v polovině loňského roku koupil Siemens 85% podíl v britské firmě Material Solutions pro posílení našeho know-how v oblasti kovového 3D tisku. Jde o průlomové využití technologie selektivního laserového tání k výrobě vysoce namáhaných kovových součástek.

Tuto technologii pak poprvé Siemens využil při opravě spalovací turbíny v brněnské teplárně Červený mlýn. Touto cestou vznikly tři hlavice směšovacích hořáků, v nichž se mísí vzduch s plynem. Jedná se o tvarově složitou součást zařízení, a pokud by se vyráběla klasickým obráběním, proces by trval téměř jeden rok. Z 3D tiskárny součástka vyjede za čtyřiadvacet hodin a její výroba tak představuje zajímavou finanční a časovou úsporu.

Nejnověji se podílíme i na projektu řízení obráběcího stroje s integrovaným 3D tiskem.

MM: Pozvali jste k návštěvě expozice Siemensu také několik desítek odborníků z České republiky. A tak se vás v této souvislosti musím zeptat: Jak hodnotíte stav digitalizace v našich závodech?

L.Dvořák: České podniky se v převážné většině na implementaci digitálních řešení teprve připravují, jiné začínají především s optimalizací logistiky či účetních systémů. Je však důležité zmínit, že každý podnik si k digitalizaci nachází vlastní cestu – je nutné se podívat, kde mu digitální řešení mohou pomoci, a na tyto oblasti se zaměřit. I proto se Siemens věnuje konzultační činnosti v této oblasti a snažíme se české podniky podporovat. Zároveň chceme jít příkladem, a proto výrazně digitalizujeme naše továrny v Česku. Nejdále je s procesem digitalizace továrna Siemens na výrobu elektromotorů v Mohelnici, kde využívají např. elektronické sledování využití strojů a manipulační techniky k monitoringu efektivity výroby, speciální software k simulaci materiálových toků či digitalizovanou výrobní a technickou dokumentaci a inteligentní systém řízení budov továrny. Ve Frenštátě pod Radhoštem, kde Siemens vyrábí elektromotory větších osových výšek, zase využívají v provozu automatizovaný vozík, který zásobuje komponentami dvanáct výrobních pracovišť zdejší navijárny atd.

MM: Co nového nabízíte v této oblasti českým zákazníkům?

L.Dvořák: Siemens má komplexní portfolio „Digital Enterprise“, které nabízí end-to-end, horizontálně a vertikálně integrované řešení pro celou oblast průmyslu (model RAMI 4.0), jak v diskrétním, tak v procesním průmyslu, po celou dobu životního cyklu výrobku, od návrhu až po servis. Konkrétně nabízí rozmanitá softwarová řešení pro návrháře a konstruktéry, různá řídicí a automatizační řešení a v rámci pokrytí celého životního cyklu produktů je Siemens schopen vyhovět i nárokům zákazníků na průběžnou kontrolu provozovaných technologií a jejich servis. Koncem loňského roku jsme pak představili již výše zmiňované cloudové řešení MindSphere.

Nejnověji jsme pak rozšířili naši výrobu elektromotorů v závodě ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde Siemens celosvětově vůbec poprvé vyrábí tzv. digitalizované motory, konkrétně řadu Simotics SD. Ty nabízejí komplexní řešení v oblasti technologie pohonů díky konceptu tzv. „chytrého motoru“. Data přímo z motoru lze snadno analyzovat prostřednictvím cloudu, jako je např. MindSphere, a zvýšit tak dostupnost, zlepšit výkonnost a optimalizovat servis. DataMatrix kód, což je „rodný list“ motoru, umožní motor jednoduše identifikovat, např. pomocí chytrých mobilních zařízení, a zjednoduší tak uvedení do provozu, objednávání náhradních dílů a zrychlí reakční dobu pro servisní účely. Motory z Frenštátu bude Siemens dodávat do celého světa.

Jak jsem zmínil dříve, digitalizace je všude kolem nás, netýká se pouze průmyslu. V Siemensu nabízíme komplexní digitální řešení v rámci tzv. chytrých měst pro oblasti dopravy a dopravní infrastruktury, budov, energetiky i osvětlení atd.

MM: Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů nejen v oblasti digitalizace v průmyslu.

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 170650
Datum: 07. 06. 2017
Rubrika: Servis / Rozhovor
Autor:
Firmy
Související články
MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Pokročilá správa dat napříč celým životním cyklem

Obstát na trhu průmyslových výrobců dnes není snadné. Klíčem je úzká spolupráce, přehledná dokumentace, efektivní procesy a co nejméně problémů s kvalitou. S tím vším vám pomůže platforma, která propojuje správu produktových dat (PDM) s cloudovým systémem pro řízení životního cyklu výrobku (PLM).

Související články
Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vyda-vatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Nové aplikační centrum pro výrobní stroje

Společnost Siemens otevřela ve svém areálu v Praze-Stodůlkách Aplikační centrum pro výrobní stroje v Praze (Application Center for Production Machines Prague). Centrum zaměstnává vysoce kvalifikované technické odborníky, kteří se specializují na výrobní stroje, jejich automatizaci a využití nejnovějších technologií, jako je průmyslový internet věcí.

Ohlédnutí za MSV 2018

Jubilejní strojírenský veletrh v Brně se i letos nesl ve znamení inovací, technických i technologických novinek (často také světových premiér), ale hlavně v duchu oslav stého výročí založení Československé republiky, takže se také vzpomínalo na historické úspěchy v technice v expozici 100RIES. A není tedy divu, že partnerskou zemí bylo letos Slovensko. Na následujících řádcích přinášíme malé ohlédnutí za veletrhem, kde připomeneme některé exponáty, které v očích naší redakce za zmínku a vzpomínku stojí.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Co naznačila největší továrna na světě

Záruka dobrých obchodů, výkladní skříň pro mezinárodní trh, ukázka budoucnosti ve strojírenství – tak hodnotí vystavovatelé veletrh EMO Hannover 2017. Pod heslem Connecting systems for intelligent production představilo své novinky více než 2 200 vystavovatelů z 43 zemí. Tematické těžiště spočívalo v digitalizaci a propojení výrobních procesů. V centru pozornosti byly především výrobní postupy, stroje a zařízení pro zpracování a opracování kovů.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Roztažená křídla čínského draka

Opět po dvou letech se v Pekingu konal jeden z největších světových veletrhů obráběcích a tvářecích strojů a technologií CIMT (China International Machine Tool), který lze velikostně přirovnat k hannoverskému EMO a který rozlohou a počtem návštěvníků zdaleka předčí jeho milánské zastavení, tokijský Jimtof či chicagský IMTS. Celá světová liga (i ti, kteří třeba na EMO nevystavují) se zde prezentuje po boku domácích producentů oboru obráběcí stroje, nástroje a příslušenství. Letos se termín konání kryl s velikonočním týdnem a křesťanský svět musel tento fakt přijmout.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit