Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Měření a vyhodnocování statistické přesnosti vícevřetenových automatů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Měření a vyhodnocování statistické přesnosti vícevřetenových automatů

Ještě v nedávné minulosti se vícevřetenové soustružnické automaty (typy AN, Ank, SAS, SAY) měřily pouze pomocí klasických mechanických mikrometrů a analogových číselníkových úchylkoměrů s přesností měření 0,01 mm.

Jedním z kvalitativních posunů ve výsledné přesnosti bylo zavedení měření pomocí digitálních mikrometrů a analogových číselníkových úchylkoměrů s přesností na 0,001 mm. Používání digitálních měřidel s výstupem naměřených hodnot do počítače současně umožnilo elektronický sběr naměřených dat a jejich následné vyhodnocení, analýzu a archivaci.
Neustálý vývoj v oblasti technologie obrábění, zvyšování požadavků zákazníků a samozřejmě zvyšování přesnosti obráběných dílců nutí výrobce strojů neustále vyvíjet a zdokonalovat metody pro vyhodnocování přesnosti strojů.
V současné době již standardně požaduje většina zákazníků statistické vyhodnocení přesnosti stroje pomocí statistických parametrů Cpk, Cmk způsobilosti stroje, nebo celého procesu obrábění dílce. Takový způsob statistického vyhodnocení parametrů přesnosti strojů je zaveden především u dodavatelů v automobilovém průmyslu. Samozřejmostí při měření a následné analýze je využívání speciálních softwarových programů pro vyhodnocení statistické způsobilosti. K tomu je často využíván např. statistický program Palstat CAQ.
Ve výrobě je proto stanoven závazný postup pro způsob vyhodnocení charakteristiky způsobilosti přesnosti strojů, případně procesů. Tento uvedený postup stanovuje stav stroje, způsob výroby a odběru dílců, měření dílců a následné vyhodnocení výsledků.
Postup vyhodnocení způsobilosti přesnosti strojů vychází se směrnice VDA 4.1 Svazu automobilového průmyslu, vyhodnocení způsobilosti měřidel je převzato z referenční příručky MSA Svazu automobilového průmyslu.
Při vyšetřování způsobilosti přesnosti stroje musí být zkoumány pouze charakteristiky zkoumaného stroje.Vedlejší vlivy činitelů, jako jsou lidé, materiál, metody a prostředí, musí být udrženy na konstantní hodnotě. Samotný stroj musí být ve stabilním provozním stavu, tzn. stroj i řezný olej musí mít ustálenou provozní teplotu, nástroje musí být v optimálním stavu, a do procesu obrábění nesmí obsluha stroje zadávat jakoukoliv změnu ovlivňující samotný technologický proces.
Se změnou filozofie vyhodnocování přesnosti strojů se průběžně připravují další vylepšení, a to v zásadní změně tvaru zkušebního dílce. Tento nový dílec přinese především větší množství informací o přesnosti jednotlivých suportů, potřebných pro ověření způsobilosti přesnosti stroje statistickými metodami. Dále použití nového zkušebního dílce znamená razantní úsporu materiálu, montážního času pro seřízení stroje, času pro výslednou kontrolu stroje a také přímou informaci pro technologii zákazníka, zda stroj je schopen dosáhnout definovaných parametrů.
Nový zkušební dílec se obrábí jednoduchým zápichem z příčných suportů stroje a výsledně se hodnotí každý suport samostatně. Sběr naměřených dat probíhá automaticky za pomoci indukčních snímačů s výstupem měřicího signálu do počítače, kde jsou tato naměřená data analyzována. V protokolu o kvalitě stroje nalezne zákazník hodnoty přesností k jednotlivým pracovním suportům i celé výsledné přesnosti stroje.

Další články

Měření ve strojírenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: