Témata
Reklama

Mezinárodní strojírenský veletrh

Největší průmyslový veletrh v zemích střední a východní Evropy - Mezinárodní strojírenský veletrh - čeká v prvním roce nového tisíciletí historická proměna. MSV se stane portálem pro prezentaci relativně samostatných oborových celků, zastupujících nejvýznamnější odvětví strojírenství a elektrotechniky.

Dnes vám představíme devátý oborový celek, který je součástí MSV 2001 - Výzkum, služby a instituce.

Představujeme oborový celek MSV 2001 - Výzkum, služby a instituce

... o oboru
Věda a výzkum nejsou pro průmysl pouze "kořením", nýbrž základním zdrojem, z něhož čerpají hlavně budoucí generace. Věřme tedy v zájmu nás všech, že peněz na výzkum bude postupně přibývat (ať již od státu či z podnikatelské sféry).
K tomu, aby alespoň to málo, co se v současnosti do výzkumu investuje, nebylo vynakládáno samoúčelně, přispívají úzké kontakty výzkumné a průmyslové sféry. Vítanou příležitostí k nim jsou právě veletrhy, které umožňují setkání představitelů významných průmyslových odvětví s pracovníky výzkumných pracovišť při vysokých školách, vědeckých ústavech apod. Připomeňme si v této souvislosti historicky první setkání rektorů českých technických vysokých škol, k němuž došlo na dubnovém Mezinárodním stavebním veletrhu v Brně.
Neméně důležitou stránkou průmyslového podnikání jsou služby. Určitě není od věci, mají-li představitelé firem již na veletrhu možnost projednat finanční zajištění svých transakcí či informovat se v oblasti certifikace, marketingu, propagace, odborného tisku atd. Peněžní ústavy a další poskytovatelé služeb si toho jsou dobře vědomi a příležitostí prezentovat se před nejširší klientelou vystavovatelů a návštěvníků z řady průmyslových odvětví bohatě využívají.
A samozřejmě na strojírenském veletrhu nechybí ani organizace a sdružení, které zde mohou kontaktovat maximum stávajících i potenciálních členů, nabídnout jim své programy spolupráce, podpory, vzdělávání aj.

Členění oborového celku
První část náplně tohoto celku představuje základní a aplikovaný výzkum. V druhé oblasti ekonomických, finančních, propagačních a jiných služeb budou mít velmi početné zastoupení peněžní ústavy. Velká konkurence se očekává v oblasti leasingových služeb. Dalšími částmi oborového celku Výzkum, služby, instituce jsou pak zahraniční obchod a investice, certifikace, marketing, reklamní a propagační služby, odborné noviny, časopisy a publikace.

Středisko pro podporu podnikání

S náplní oborového celku Výzkum, služby a instituce úzce souvisí i Středisko pro podporu podnikání, které mělo premiéru na loňském MSV. V Business Centru v pavilonu E tehdy nabízelo své služby 12 proexportních a podnikatelských institucí. Středisko se konalo pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a jeho hlavním cílem bylo zprostředkovat informace o proexportních programech malým a středním firmám. V letošním roce bude mít Středisko pro podporu podnikání reprízu a na přípravách se opět přímo podílí i MPO ČR.

Odborné konference a semináře

Vrátíme-li se k problematice výzkumu, je zřejmé, že jednou z nejschůdnějších cest prosazování výsledků výzkumné činnosti do průmyslové praxe jsou odborné konference a semináře. Program těchto odborných setkání, který je tradiční součástí MSV, je pro letošní rok teprve ve stadiu příprav. Nicméně některé z připravovaných akcí můžeme jmenovat již dnes: Česko-saské hospodářsko-průmyslové fórum, Energetická konference, 2. mezinárodní konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků, E-commerce 2001 v praxi, Průmyslové fórum 2001 a dále semináře Vliv dokončovacích metod obrábění na jakost výrobku, Nové normy v oboru strojírenství a spojovacích součástí, Vstřikování technických dílců se slabými stěnami, Kapaliny pro obrábění kovů, Automatizace tvářecích strojů a Rozvoj malého a středního podnikání v ČR.
Reklama
Reklama
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 10620
Datum: 06. 06. 2001
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Firmy
Související články
Zlatá medaile MSV

Současná podoba udělování Zlatých medailí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, o něž se v soutěži ucházejí přihlášení vystavovatelé se svými exponáty, odráží snahu nalézt taková objetivizující pravidla, která odpovídají hlavnímu záměru soutěže – tedy oceňovat inovativní produkty. Tím se rozumí výrobky, technologie nebo služby, které jsou mimořádně významné svým progresivním řešením, technickými parametry a technologickými možnostmi a ocenění si zaslouží, poněvadž snesou srovnání se špičkovými řešeními přinejmenším na evropské úrovni, ještě lépe na úrovni světové.

Laserové technologie a digitální výroba

Laserová technologie a moderní senzorika připravují cestu pro digitální výrobu. Simulace, digitální konstrukce a skutečné výrobní procesy se díky Fotonice 4.0 neustále sbližují. Na předním světovém veletrhu Laser World of Photonics, konaném ve dnech 26. až 29. června 2017 v Mnichově, představí přes 1 300 vystavovatelů, předních výrobců a výzkumných ústavů řešení šitá na míru pro zasíťovaný, vysoce automatizovaný svět výroby zítřka. Veletrh se koná v pěti halách mnichovského výstaviště na výstavní ploše 55 000 m2.

V říjnu do Milána

Po šesti letech se podnik nazvaný EMO opět vrací do italského Milána. Bezesporu to bude radostnější pohled do expozic, než tomu bylo právě v roce 2008, kdy vrcholila světová finanční krize, která si vybírala svoji daň především na průmyslové výrobě. I když obráběcí a tvářecí technologie letos svůj veletržní boom již zažily, a to v květnu na CIMT v Pekingu, určitě se vyplatí vypravit se do Milána i třeba proto, že v bezprostřední blízkosti výstaviště Fiera Milano se koná celosvětová výstava EXPO, pro niž je říjen posledním měsícem konání a jejíž zhlédnutí jistě stojí za to.

Související články
Evropská výstava v čínské režii

Evropské sdružení Cecimo připravovalo několik let projekt výstavy obráběcích a tvářecích strojů v Číně. Během té doby byla základní idea výstavy několikrát modifikována. Původní záměr uspořádat každý druhý rok, kdy se nekoná EMO ani pekinský CIMT výstavu EMO China, nakonec realizaci nenašel. Po jednáních s čínskými státními orgány byl následně upraven název výstavy na EMTE (European Machine Tool Exhibition).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
AMB Stuttgart 2014

Aktuální inovace a nejnovější trendy v oblasti obráběcích strojů a přesných nástrojů předvede na 1 300 vystavovatelů z více než 27 zemí světa na mezinárodní výstavě AMB pro obrábění kovů od 16. do 20. září 2014 ve Stuttgartu. Na 105 tisíci metrech čtverečních výstavní plochy budou představovat zástupci strojírenských společností novinky v oblasti soustružení, frézování, obrábění, broušení, dělení materiálů a dalších technologií a příslušných komponent.

EMO Hannover 2013, část 4 - řezné nástroje a komponenty II.

Přesto, že se veletrh EMO konal již v září, jeho přesah je velký a my i v tomto vydání přinášíme další sérii profesně zaměřených pohledů na prezentované exponáty v příslušných komoditách. Oblast řezných nástrojů je jednou z největších nomenklatur a proto se nám v minulém vydání nepodařilo do jednoho příspěvku vměstnant vše podstatné, pokračujeme tedy i nyní. Dnes oblast řezných nástrojů ukončíme a to představením závitořezných nástrojů, břitových destiček, materiálů a povlaků a na závěr pak nástrojových a obráběcích systémů.

EMO Hannover 2013, část 6 - měřicí technika

Hannoverská přehlídka měřidel, měřicích přístrojů a systémů dokumentovala připravenost na řešení požadavků současných výrobních procesů a techniky. Veletrh naznačil i řadu možností dalšího vývoje měřicí techniky. Pojďme se se současným stavem této komodity seznámit podrobněji.

EMO Hannover 2013, část 5 - upínače a vybavení obráběcích strojů

Další část našeho dnešního pohledu na největší světový veletrh v komoditě obrábění - EMO, se věnuje komponentám, jež napomáhají efektivně využívat potenciál stroje nebo obráběcího centra a slouží jako základny pro montážní nebo upínací přípravky.

Lasery dávají směr elektronice

Letošní sezónu mezinárodních odborných veletrhů zakončil tradičně v listopadu jeden z mnichovské dvojice Electronica a Productronica, která při zaměření na prvky elektroniky a technologie elektronické výroby se pravidelně ob rok vzájemně střídá. Letos to byla Productronica 2013, která po létech pozvolných miniaturizačních technologií elektronických systémů letos udělala krok, na který se čekalo celé desetiletí.

EMO Hannover 2013, část 2 - MM Award Ocenění pro nejlepší exponáty

I v letošním roce proběhlo z iniciativy německých kolegů časopisu MM MaschinenMarkt udílení ocenění exponátům, které jsou něčím zajímavé a zaujaly odbornou porotu. Protože značky MM, VDW a EMO překročily hranice Německa a Evropy, nelze si dovolit přehlížet ocenění, které společně tyto značky zastřešují.

EMO Hannover 2013, část 3 - řezné nástroje

Výběr z prezentovaných řezných nástrojů, řezných materiálů a povlaků, upínacích a dalších prostředků technologií obrábění nejen na EMO 2013 v Hannoveru ukázal jejich aktuální technickou úroveň, ale současně uživatelům nabídl nové možnosti jejich praktického uplatnění. Jaké novinky zde tedy mimo jiné byly v obrovské záplavě řezných nástrojů prezentovány?

EMO Hannover 2013, část 1 - obecná rekapitulace

MM Průmyslové spektrum považuje oborové veletrhy mezinárodního charakteru za klíčové v prezentaci úrovně dané komodity a proto jim na svých stránkách věnuje zvýšený prostor. Chápe svoji povinnost informovat čtenáře o prezentované technice a technologických řešení a činí tak již tradičně po dlouhá léta specializovanými profesně zaměřenými články. Veletrhy EMO budiž toho důkazem. Počínaje tímto vydáním jsme pro vás připravili sérii článků.

EMO Hannover v příbězích

Odevzdáváme do tiskárny toto vydání a EMO má za sebou další ročník, jenž se po dvou letech konal opět v Hannoveru. Jaký byl? Samozřejmě jako vždy tím největším, co lze ve světě obráběcích strojů vidět na jednom místě. A nikdo vlastně ani nečekal nic jiného - dva tisíce sto vystavovatelů a na sto padesát tisíc návštěvníků je zde standardem. Prostě jsme si zvykli, že EMO pod taktovkou svazu VDW je synonymem všech superlativů a nemusí to být vždy jen v době konjunktury. Pojďme komentovanými příběhy nahlédnout na zajímavé momenty a místa. V následujících vydáních MM pak budeme tradičně postupně přinášet tematické pohledy na prezentované novinky.

Inteligence ve výrobě, EMO Hannover 2013

Přední světový veletrh zpracování kovů EMO Hannover 2013 se tentokráte uskuteční od 16. do 21. září 2013. Od jeho prvního konání v roce 1975 bezesporu plynule rozvíjí a upevňuje svůj věhlas největšího a nejvýznamnějšího světového inovačního fóra zpracování kovů. Letos je očekáváno opět na 140 tisíc návštěvníků, jenž přivítají expozice 2 000 firem na čisté ploše 180 tisíc metrů čtverečních. Hlavním letošním tématem je inteligentní výroba.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit