Témata
Reklama

Mikronástroje pro precizní obrábění

Současný trend miniaturizace konstrukcí ve specifických odvětvích strojírenského i spotřebního průmyslu vyžaduje i obrábění malých součástí i strukturovaných dílů. Firma Guhring má i pro tuto speciální oblast komplexní nástrojový program pro všechna využití v mikroobrábění.

Při zvyšování produktivity těchto aplikací již není možné vystačit s univerzálními nástroji a při vývoji úspěšných obráběcích operací je třeba respektovat specifické fyzikální zákonitosti. Účinnou pomoc zde samozřejmě přináší správná volba řezného materiálu, geometrie, povlaku a v neposlední řadě i účinné usměrněné chlazení. Všechny tyto atributy v konečném důsledku zaručují plné nasazení těchto nástrojů pro aplikace v rozličných materiálech s vynikající procesní stabilitou.

Reklama
Reklama
Reklama

Mikronástroje a jejich uplatnění

Mikronástroje byly původně vyvinuty pro obrábění korozivzdorných těles hodinových strojků s velkým důrazem na preciznost. V současnosti je uplatnění těchto nástrojů daleko širší i rozličnější. Používají se v automobilovém průmyslu v brzdových systémech a pro vstřikovací jednotky, dále v medicínské technice, ve vysokofrekvenční technice a elektrotechnice, v textilním průmyslu pro texturovací a zvlákňovací trysky pro spřádací jednotky, v mikromechanice či pro nanopolohovací systémy. Velký objem těchto nástrojů také spotřebovává papírenský průmysl pro výrobu lisovacích papírenských válců z korozivzdorných ocelí.

Program mikronástrojů obsahuje 75 druhů nástrojů ve více než 2 400 rozměrech skladových položek pro mnohačetné aplikace. Mikrovrtáky jsou k mání již od průměru 0,05 mm v HSS provedení nebo od 0,1 mm v případě SK. Mikrovýstružníky z SK jsou k dispozici od průměru 0,98 mm a z HSS od 0,95 mm. Mikrofrézy jsou vyráběny od průměru 0,3 mm a mikrozávitovací nástroje již pro závity od M1.

Mikrovrtáky ze slinutých karbidů

Vrtání v mikroobrábění představuje jednu z nejvýznamnějších aplikací. Tvrdokovové mikrovrtáky bez chladicích kanálů jsou k dispozici již od průměru 0,1 mm a s chladicími kanály od průměru 1,4 mm. S monolitními mikrovrtáky je možné při stabilních obráběcích podmínkách a vysokých výkonech dosahovat extrémních řezných parametrů i vysokých trvanlivostí. Jako řezný materiál pro tyto nástroje se zde používá tvrdokov s ultrajemnou zrnitostí, který se vyznačuje vysokou tepelnou odolností a extrémní otěruvzdorností.

Příklad vrtání zušlechtěné oceli 42CrMo4 v sériové výrobě na taktovacím stroji:

 • průměr vrtáku: 1,20 mm;
 • vrtaná hloubka: ap = 1,5 mm;
 • vc = 65 m.min-1;
 • n = 17 242 ot.min-1;
 • fn = 0,06 mm.ot.-1;
 • vf = 1 035 mm.min-1;
 • vnější chlazení, 10% emulze.

Tvrdokovové mikrovrtáky řady ExclusiveLine umožňují ještě vyšší využití výkonnostního potenciálu pro stabilní stroje a stabilní obrobky. Dvouploškový výbrus řezných hran i jejich definovaná preparace dovolují zvýšení řezných parametrů při optimální tvorbě třísky pro všechny druhy obráběných materiálů.

Příklad vrtání korozivzdorné oceli 1.4301 v sériové výrobě:

 • průměr vrtáku: 2,10 mm;
 • vrtaná hloubka: ap = 2,5 mm;
 • vc = 60 m.min-1;
 • n = 9 095 ot.min-1;
 • fn = 0,03 mm.ot.-1;
 • vf = 273 mm.min-1;
 • vnitřní chlazení, 12% emulze.
Mikrovrtáky z řady ExclusiveLine jsou předurčeny pro nejnáročnější aplikace.
Mikroobrábění nacházelo ve svých začátcích největší využití v hodinářství, dnes zasahuje téměř do všech průmyslových oborů.

Mikrovrtáky z rychlořezné oceli

Důležitou součástí mikronástrojového programu pro vrtání jsou vrtáky z práškové rychlořezné oceli. Tento řezný materiál se vyznačuje po konečném tepelném zpracování obzvlášť homogenní strukturou, vysokou houževnatostí, stabilitou řezných hran s vysokou odolností proti opotřebení. Uvedené vlastnosti předurčují tyto vrtáky hlavně pro aplikace na starších strojích a při všeobecně nestabilních podmínkách. Vrtáky jsou dostupné skladem již od průměru 0,05 mm.

Příklad vrtání korozivzdorné oceli 1.4301 v sériové výrobě na vícevřetenovém stroji:

 • průměr vrtáku: 2,0 mm;
 • vrtaná hloubka: ap = 2,8 mm, průchozí otvory;
 • vc = 15 m.min-1;
 • n = 2 387 ot.min-1;
 • fn = 0,03 mm.ot.-1;
 • vf = 72 mm.min-1;
 • vnější chlazení, 15% emulze.

Mikrofrézy

Při obrábění frézami malých průměrů je velkým problémem odtlačování nástroje. To má fatální následky, neboť dochází k odchylkám požadovaných rozměrů. Pro eliminaci těchto negativ je třeba, aby tyto mininástroje měly dostatečnou řezivost se zvýšenou geometrickou ostrostí. Zde také vystupuje do popředí vysoká kvalita použitého tvrdokovu, úzké tolerance a kvalita výroby, jakož i zajištění spolehlivého procesního chlazení. V rámci programu jsou k dispozici frézy stopkové, kopírovací, fazetové i vysoce výkonné frézy ExclusiveLine.

Široká škála mikrofréz pro miniaturní obráběcí operace
Mikrofrézy z řady ExclusiveLine s důsledně propracovanou geometrií a inovativním systémem chlazení GühroJet i pro vysoké otáčky

Stopkové frézy

Stopkové frézy jsou univerzální nástroje s řeznou hranou přes střed ve dvou-, tří- i čtyřzubém provedení v rozsahu průměrů od 0,3 do 8,0 mm. Frézu je možné používat i pro pilotování otvorů před vrtáním v šikmých či obecně ve vypouklých nebo vydutých plochách. Také je možné s těmito nástroji bezproblémově frézovat materiály vytvrzené až do 55 HRC.

Příklad frézování drážky 0,6 mm v korozivzdorné oceli 1.4301:

 • průměr tvrdokovové frézy: 0,6 mm;
 • ap = 0,1 mm;
 • ae = 0,6 mm;
 • vc = 60 m.min-1;
 • n = 32 000 ot.min-1;
 • fz = 0,006 mm;
 • vf = 800 mm.min-1;
 • vnější chlazení, 8% emulze.

Mikrofrézy z řady Exclusive jsou k dispozici v délkách 3x, 5x, 8x, 10x a 12x D a ve dvou- a třízubém provedení. Třízubá varianta má úhel spirály 45°, který vede k významnému potlačení projevů vibrací při samotném obrábění. Speciálně u těchto fréz byla čelní geometrie důkladně propracována. Kombinace rádiusu s přechodovým kuželem mezi stopkou a tělem samotného nástroje zaručují maximální možnou tuhost v celé využitelné délce nástrojů. Jako řezný materiál slouží jemnozrnný tvrdokov vlastní výroby se zvláštními požadavky na velmi vysokou tvrdost. Zcela nově je zde až 6 kanálů, které umožňují periferní chlazení. Tento inovovaný způsob chlazení GühroJet perfektně odvádí třísky z místa řezu z hlubokých drážek nebo z kapes, a to jak při klasickém chlazení emulzí, tak pouhým tlakovým vzduchem či MQL.

Chlazení GühroJet – a) zapnutí chlazení; b) periferní chlazení p = 80 bar, n = 0 ot.min-1; c) periferní chlazení p = 80 bar, n = 24 000 ot.min

-1
Příklad frézování kopírovací frézou ExclusiveLine v oceli 1.2379 tvrzené na 58 HRC:

 • průměr kopírovací frézy: 1,0 mm;
 • ap = 0,05 mm;
 • ae = 0,05 mm;
 • vc = 120 m.min-1;
 • n = 38 200 ot.min-1;
 • fz = 0,008 mm;
 • vf = 610 mm. min-1;
 • obrábění za sucha, ofukování tlakovým vzduchem.

Mikrovýstružníky

Extrémní požadavky na kvalitu drsností povrchu a tolerance zhotovených malých otvorů posunují vystružování v mikrooblasti opět o stupeň výš. Specifické know-how při výrobě a preciznost při broušení předurčují tyto nástroje k vysokým, procesně stabilním výkonům. Důležitou roli zde opět hrají speciální druh tvrdokovu, řezná geometrie a zejména optimalizovaný povlak. Výstružníky pro neprůchozí otvory jsou opatřeny centrálním chladicím kanálem, výstružníky pro průchozí otvory mají čtyři decentrální kanály. Použití těchto nástrojů je univerzální, jsou vhodné i pro aplikace do kalených ocelí do 63 HRC.

Příklad vystružování otvoru 2,0 H7 v oceli 16MnCr5:

 • vc = 150 m.min-1;
 • n = 24 000 ot.min-1;
 • fn = 0,25 mm.ot.-1;
 • vf = 6 000 mm. min-1;
 • trvanlivost: 33 m.
Mikrovýstružníky řady HR500 pro neprůchozí a průchozí otvory se vyrábějí již od průměru 1,97 mm.

Mikrozávitovací nástroje

Nástroje pro zhotovování závitů mají kritickou úlohu – v celém obráběcím řetězci přicházejí na řadu až ke konci ve fázi, kdy je díl prakticky hotový a je v něm obsaženo již mnoho práce i úsilí. Je zde velké riziko finančních ztrát, pokud by byl obrobek na základě chybného závitu nepoužitelný. Tento fakt zvyšuje tlak na procesní spolehlivost těchto nástrojů a jejich výrobce to zavazuje k maximální preciznosti při vývoji i vlastní výrobě.

Mikrozávitovací nástroje jsou k dispozici pro závity od M1.

Mikrozávitovací frézy jsou vhodné pro pravé i levé závity a umožňují zhotovit závity s různými tolerancemi jen s jedním nástrojem. Díky nízkým řezným silám jsou vhodné i do pevnějších ocelí, Inconelu nebo titanu a také do kalených ocelí do 65 HRC.

Řezací i tvářecí mikrozávitníky mají speciální geometrie i povlaky přizpůsobené mikroobráběcím operacím. U řezacích závitníků je kladen důraz na zvýšenou ostrost řezného klínu. U tvářecích závitníků byl vylepšen tvar tvářecího polygonu ve smyslu optimalizace snížení třecího kontaktu s materiálem, což přineslo redukci krouticího momentu o 30 % i snížení axiální síly.

Využívání mikronástrojů v současné době zahrnuje celou šíři oborů od strojírenství až po elektrotechniku a má stoupající tendenci s ohledem na všeobecnou miniaturizaci. Všeobecně platí, že čím menší je obráběná součást, tím větší jsou požadavky na preciznost, spolehlivost a efektivitu těchto speciálních obráběcích operací. Tyto miniaturní nástroje vyžadují vysokou péči při výrobě a jejich konstrukce jsou založeny na mnoha inovačních krocích. Mikrovrtáky a mikrovýstružníky jsou vyráběny v českém závodě společnosti Gühring v Sulkově u Plzně.

Dr.-Ing. František Plánička

julie.uhlikova@guehring.de

www.guehring.cz

Reklama
Související články
Inovace a zvýšení produktivity obrábění v leteckém průmyslu

Svět se pod tlakem pandemie mění a s ním se mění i pohled na letecký průmysl. Kvůli těmto změnám je třeba pomáhat zákazníkům jejich výrobu nejen znovu rozbíhat, ale i optimalizovat. O to důležitější je pro firmu Gühring dívat se do budoucnosti a nepodléhat krizovým tendencím. Gühring je tradičním dodavatelem pro letecký průmysl, a to nejen u nás v České republice, ale i celosvětově.

Nový rekord v HPC frézování

Společnosti Chiron a Gühring, výrobce strojů a specialista na nástroje, společně dosáhly významného rekordu v oblasti vysokovýkonného frézování: 1 000 cm3 oceli (16MnCr5) bylo obrobeno za 60 sekund. To představuje úběr osmi kilogramů oceli za minutu. A také extrémní třískový objem v čase a enormní posuv.

Nástroje pro rychlejší a levnější obrábění CMC keramiky

Do středu pozornosti v oblasti nových konstrukčních materiálů se v současné době stále více dostává keramika se zesílenými vlákny (Ceramic Matrix Composites, CMC). Projekt společnosti Gühring, který probíhal ve spolupráci s Německým střediskem pro letectví a kosmonautiku (DLR), ukazuje, že s PKD nástrojem s monolitní hlavou v kombinaci s novou strategií frézování je možné významně zkrátit doby obrábění CMC materiálů a dosavadní finální operace broušení může dokonce zcela odpadnout.

Související články
Produktivní vrtání Inconelu 718

Nové moderní konstrukce špičkových strojírenských zařízení vyžadují aplikace speciálních materiálů, jakými jsou slitiny korozivzdorných ocelí, slitiny titanu a slitiny na bázi niklu. Velice často pak strojírenští technologové vyžadují produktivní a ekonomické obrábění Inconelu. Vlastnosti těchto materiálů způsobují extrémní termomechanické zatížení i difuzní ovlivnění nástrojů a tím výrazně omezují jejich trvanlivost.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Premiérový zapichovací program zvyšuje přesnost a produktivitu

Techničtí odborníci, kteří pracují s obráběcími technologiemi, se musejí dále vzdělávat, aby byli schopni udržet krok se současným rozvojem vědy a techniky. Pravým důvodem je na jedné straně obrovský rozvoj nových konstrukčních materiálů – nelegovaných či legovaných ocelí, litin, slitin, nerezových ocelí, neželezných kovů a v poslední době kompozitních materiálů – a na straně druhé různorodost technologií při využívání obráběcích nástrojů.

Zapichovací systémy

Gühring je jedním z předních výrobců rotačních a přesných nástrojů pro obrábění ve strojírenství, který ve více než 70 výrobních závodech ve 48 zemích vyrábí, vyvíjí a renovuje nástroje pro vrtání, frézování, vystružování, ale i soustružení a řezání závitů.

Komplexní servis nástrojů

V oboru péče o nástroje - tool managementu - zúročila firma Gühring již 17 let svých zkušeností. Nové výdejní systémy TM byly opatřeny novým funkčním inovativním designem i se stavovou LED signalizací jednotlivých zásuvek. Komplexní paket služeb Gühring Tool Management Service (GTMS) může díky své jednoduché modulové hierarchii sloužit u každého zákazníka.

Obrábění s minimálním množstvím mazání

Firma Gühring stála již od počátku u zrodu aplikace zcela nové progresívní technologie zvané obrábění s minimálním množstvím mazání (MMS, v anglickém překladu MQL). Před dvaceti pěti lety zakoupila licenci na tuto technologii od japonského výrobce obráběcích strojů Horkos a začala tento obor progresivně rozvíjet.

Inteligentní řešení šetří náklady

Pouhá výroba a distribuce řezných nástrojů dnes již nepostačují současným trendům potřeb jejich uživatelů. Faktory obrábění, řezné nástroje a výrobní zázemí musíme v této moderní době chápat jako hluboce komplexní záležitost.

Konstrukce bez omezení

Rostoucí složitost součástí, která je způsobena především tendencí k lehkým konstrukcím, vyžaduje nové geometrie a tvary nástrojů, které již není možné realizovat klasickými konvenčními způsoby třískového obrábění, jako jsou například soustružení a frézování.

Elektronický tréninkový program a zapichovací nástroje

Firma Gühring je v povědomí technické veřejnosti vnímána hlavně jako jeden z vedoucích inovátorů v oboru precizních rotačních nástrojů a upínací techniky. Poněkud opomíjenou oblastí byly nástroje a držáky pro precizní soustružnické operace. K zásadní změně došlo v loňském roce uvedením celého kompaktního programu nazvaného Zapichovací systémy.

900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Doplňkový katalog nástrojů

Specialista na třískové obrábění, společnost Ceratizit, vydává svůj nový doplňkový katalog Up2date, v němž opět představuje inovované nástroje, produktové doplňky i zcela nová nástrojová řešení - mezi nimi i čtyřbřitý vrták WTX HFDS.

Čištění upínacích kuželů nástrojů

Při obrábění je zpravidla věnována značná pozornost kvalitě řezných nástrojů a také způsobu jejich upnutí. Již menší pozornost ale bývá věnována rozhraní upínací kužel - vřeteno stroje. Přitom právě upnutí nástrojové sestavy ve vřetenu obráběcího stroje výrazným způsobem ovlivňuje jak celý proces obrábění, tak i trvanlivost ostří, bezpečnost a v neposlední řadě také životnost upínačů i drahých vřeten strojů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit