Témata
Reklama

Premiérový zapichovací program zvyšuje přesnost a produktivitu

Techničtí odborníci, kteří pracují s obráběcími technologiemi, se musejí dále vzdělávat, aby byli schopni udržet krok se současným rozvojem vědy a techniky. Pravým důvodem je na jedné straně obrovský rozvoj nových konstrukčních materiálů – nelegovaných či legovaných ocelí, litin, slitin, nerezových ocelí, neželezných kovů a v poslední době kompozitních materiálů – a na straně druhé různorodost technologií při využívání obráběcích nástrojů.

Tyto důsledky nutí výrobce nástrojů pružně reagovat na stupňující se nároky na řezné materiály, nástroje, na spolehlivost i ekonomiku celého obráběcího procesu. Proto výrobci precizních řezných nástrojů jsou dnes pro zhotovitele přesných strojírenských součástí velice žádaným partnerem. Moderní nástroje a technologie jsou v současné době klíčem ke zvyšování produktivity, ke snížení výrobních nákladů a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti.

Reklama
Reklama

Zapichovací systémy

Firma Gühring je v povědomí technické veřejnosti vnímána hlavně jako jeden z vedoucích inovátorů v oboru precizních rotačních nástrojů a upínací techniky. Poněkud opomíjenou oblastí byly nástroje a držáky pro precizní soustružnické operace. K zásadní změně došlo v loňském roce uvedením celého kompaktního programu nazvaného Zapichovací systémy. Tento program vznikl pro potřeby zákazníků pro výrobu přesných rotačních strojírenských součástí a byl poprvé představen vloni na veletrhu AMB ve Stuttgartu.
Mnozí technologové si ve své paměti určitě ještě vybavují počátky upichování a zapichování, hlavně pro téměř nepřekonatelný problém dlouhých, nepřerušovaných a obtěžujících namotávajících se třísek. Ještě nedávno se tento problém řešil jednoduchým vybrušováním různých lamačů a děličů třísek. Dnes umožňuje počítačová technologie a nejmodernější CAD/CAM software efektivní vývoj, konstrukci a výrobu prototypů nejrůznějších břitových geometrií komplexně a v prostorovém provedení. I při zapichování a upichování hraje řezná hrana a za ní ležící utvářeč třísky při obráběcím procesu svou velmi důležitou roli. Geometrie a tvar těchto minimálních prostorů na povrchu rozhodují o dosaženém úspěchu a ovlivňují výrazným způsobem tvorbu třísky, řezný odpor, teplotu, trvanlivost nástroje a kvalitu povrchu obrobku.

Program Zapichovací systémy přichází s moderními nástroji pro výrobu přesných rotačních součástí.

Vývoj zapichovacích nástrojů

Vlastní velké oddělení výzkumu a vývoje navrhovalo a zkoušelo nejvhodnější optimální geometrie těchto nástrojů a jejich držáků. V tomto oddělení je také velký potenciál pro simulace a analýzy. Tomu také odpovídá patřičné vybavení pro experimentální vývoj i příslušné měřicí zařízení. Jsou zde k dispozici nejmodernější technické nástroje, jako FEM, vysokorychlostní kamera i termokamera, také REM mikroskopy. Nechybí ani měřicí zařízení řezných sil během obrábění, včetně nejnovějších CNC obráběcích center. Hlavním směrem při vývoji byla optimalizace dlouhých štíhlých vnitřních zapichovacích nástrojů s ohledem na jejich tuhost a tím i na výslednou zatížitelnost při obrábění pro dosažení odpovídající kvality povrchu. Velká pozornost byla také věnována preparacím řezných hran a optimálnímu přívodu řezné kapaliny. Divize výroby slinutých karbidů dodává perfektní řezné materiály a divize vývoje povlakovacích zařízení přináší ideální povlaky s potřebnými vlastnostmi, nutnými pro obrábění všech druhů materiálů s maximálním výkonem, vysokou přesností a optimální hospodárností i s patřičnou maximální procesní stabilitou.

Tyto zapichovací nástroje a jejich držáky jsou pak plnohodnotným členem celého obráběcího procesu stroj–nástroj–obrobek a právě optimální souběh těchto faktorů rozhoduje o kvalitě řezného procesu i trvanlivosti nástroje, jeho maximálně možném využití při nejvyšších parametrech a hospodárnosti procesu.

Systémy 104 a 106 umožňují obrábění vnitřních kontur otvorů.

Nový program zapichovacích nástrojů

Celý program se skládá ze systémů označených čísly 104, 106 a 305. Systémy 104 a 106 umožňují vyvrtávání a profilování vnitřních kontur otvorů, vnitřní radiální zapichování přímé drážky i rádiusové i s fází. Také jsou zde nástroje pro vnitřní závitování a axiální zapichovací nože. K dispozici jsou i nástroje pro obrážení vnitřních drážek.

Systém 305 je koncipován pro vnější zapichovací operace. Nabízí vnější zapichování radiálních i axiálních přímých i rádiusových drážek a upichování. Při upichování je důležité, aby byl nástroj co možná nejstabilnější a nejužší. Především u hlubších zápichů je velmi důležitá spolehlivost. Komplikace zde představují vzrůstající teplota v řezné oblasti a ztížený odchod třísky. Mnohé jednobřité systémy, které jsou na trhu, pracují pouze se silovým upnutím břitové destičky. U těchto nástrojů mohlo v závislosti na aplikaci při pohybu zpět dojít k vytažení břitové destičky z držáku.

Systém 305 je koncipován pro vnější zapichovací operace.

Držáky a chlazení

Držáky jsou čtvercového nebo kruhového průřezu v pravém i levém provedení, bez vnitřního nebo s vnitřním chlazením. Důležitým faktorem je přizpůsobení proudu řezné kapaliny, jež pomáhá třísce rychleji opustit oblast řezu. Výsledkem jsou krátké třísky a delší životnost nástroje, a to již od tlaku chladiva 20 bar. Na základě dosažené spolehlivosti je možné zvýšení řezných parametrů, a tím i produktivity. Proto je u provedení držáku s vnitřním chlazením možné zcela jednoduše pomocí integrovaného přepínače zvolit přívod chladicí kapaliny nad břit, nebo pod břit, nad břit i pod břit současně, nebo lze přívod úplně uzavřít.

Standardní program je také doplněn speciálním modulárním systémem držáků s upínacím rozhraním typu Polygon, HSK-T nebo TS.

Upichovací držák s vnitřním chlazením s přepínačem přívodu chladicí kapaliny nad břit, pod břit, nad břit i pod břit současně, nebo s možností přívod úplně uzavřít.

Firma Gühring představila v loňském roce na mezinárodním strojírenském veletrhu AMB ve Stuttgartu zcela nový soustružnický program nazvaný Zapichovací systémy. Tento program vznikl pro potřeby zákazníků pro výrobu přesných rotačních strojírenských součástí. Obsahuje dostatečně tuhé držáky a nástroje pro precizní obrábění vnitřních a vnějších kontur v radiálním i axiálním směru. Také jsou zde k dispozici nástroje pro vnitřní závity i obrážení vnitřních drážek. Zapichovací a upichovací držáky jsou vybaveny vysoce přesným volitelným přívodem řezné kapaliny z horní i ze spodní strany nebo z obou. Získaná kontrola nad teplotou při utváření třísek tak umožňuje vysoce produktivní a bezproblémové upichování a zapichování. Pro nestandardní rozměry je možné objednat a vyrobit speciální nástroje.


Gühring

Dr.-Ing. František Plánička


sekretariat@guehring.de

www.guehring.cz

Reklama
Související články
Inovace a zvýšení produktivity obrábění v leteckém průmyslu

Svět se pod tlakem pandemie mění a s ním se mění i pohled na letecký průmysl. Kvůli těmto změnám je třeba pomáhat zákazníkům jejich výrobu nejen znovu rozbíhat, ale i optimalizovat. O to důležitější je pro firmu Gühring dívat se do budoucnosti a nepodléhat krizovým tendencím. Gühring je tradičním dodavatelem pro letecký průmysl, a to nejen u nás v České republice, ale i celosvětově.

Nový rekord v HPC frézování

Společnosti Chiron a Gühring, výrobce strojů a specialista na nástroje, společně dosáhly významného rekordu v oblasti vysokovýkonného frézování: 1 000 cm3 oceli (16MnCr5) bylo obrobeno za 60 sekund. To představuje úběr osmi kilogramů oceli za minutu. A také extrémní třískový objem v čase a enormní posuv.

Nástroje pro rychlejší a levnější obrábění CMC keramiky

Do středu pozornosti v oblasti nových konstrukčních materiálů se v současné době stále více dostává keramika se zesílenými vlákny (Ceramic Matrix Composites, CMC). Projekt společnosti Gühring, který probíhal ve spolupráci s Německým střediskem pro letectví a kosmonautiku (DLR), ukazuje, že s PKD nástrojem s monolitní hlavou v kombinaci s novou strategií frézování je možné významně zkrátit doby obrábění CMC materiálů a dosavadní finální operace broušení může dokonce zcela odpadnout.

Související články
Mikronástroje pro precizní obrábění

Současný trend miniaturizace konstrukcí ve specifických odvětvích strojírenského i spotřebního průmyslu vyžaduje i obrábění malých součástí i strukturovaných dílů. Firma Guhring má i pro tuto speciální oblast komplexní nástrojový program pro všechna využití v mikroobrábění.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Produktivní vrtání Inconelu 718

Nové moderní konstrukce špičkových strojírenských zařízení vyžadují aplikace speciálních materiálů, jakými jsou slitiny korozivzdorných ocelí, slitiny titanu a slitiny na bázi niklu. Velice často pak strojírenští technologové vyžadují produktivní a ekonomické obrábění Inconelu. Vlastnosti těchto materiálů způsobují extrémní termomechanické zatížení i difuzní ovlivnění nástrojů a tím výrazně omezují jejich trvanlivost.

Zapichovací systémy

Gühring je jedním z předních výrobců rotačních a přesných nástrojů pro obrábění ve strojírenství, který ve více než 70 výrobních závodech ve 48 zemích vyrábí, vyvíjí a renovuje nástroje pro vrtání, frézování, vystružování, ale i soustružení a řezání závitů.

Komplexní servis nástrojů

V oboru péče o nástroje - tool managementu - zúročila firma Gühring již 17 let svých zkušeností. Nové výdejní systémy TM byly opatřeny novým funkčním inovativním designem i se stavovou LED signalizací jednotlivých zásuvek. Komplexní paket služeb Gühring Tool Management Service (GTMS) může díky své jednoduché modulové hierarchii sloužit u každého zákazníka.

Obrábění s minimálním množstvím mazání

Firma Gühring stála již od počátku u zrodu aplikace zcela nové progresívní technologie zvané obrábění s minimálním množstvím mazání (MMS, v anglickém překladu MQL). Před dvaceti pěti lety zakoupila licenci na tuto technologii od japonského výrobce obráběcích strojů Horkos a začala tento obor progresivně rozvíjet.

Inteligentní řešení šetří náklady

Pouhá výroba a distribuce řezných nástrojů dnes již nepostačují současným trendům potřeb jejich uživatelů. Faktory obrábění, řezné nástroje a výrobní zázemí musíme v této moderní době chápat jako hluboce komplexní záležitost.

Konstrukce bez omezení

Rostoucí složitost součástí, která je způsobena především tendencí k lehkým konstrukcím, vyžaduje nové geometrie a tvary nástrojů, které již není možné realizovat klasickými konvenčními způsoby třískového obrábění, jako jsou například soustružení a frézování.

Elektronický tréninkový program a zapichovací nástroje

Firma Gühring je v povědomí technické veřejnosti vnímána hlavně jako jeden z vedoucích inovátorů v oboru precizních rotačních nástrojů a upínací techniky. Poněkud opomíjenou oblastí byly nástroje a držáky pro precizní soustružnické operace. K zásadní změně došlo v loňském roce uvedením celého kompaktního programu nazvaného Zapichovací systémy.

900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Na konstrukci záleží - maximalizace výkonu výrobní linky

V současné době moderních výrobních technologií požadují různá průmyslová odvětví rychlá a efektivní řešení pro hromadnou výrobu. Pro tento účel byly navrženy výrobní linky. Ty se skládají z několika zpravidla jednoúčelových strojů vybavených různými typy nástrojů pro různé obráběcí operace, jako jsou soustružení, vrtání, frézování anebo vyvrtávání. Každý jednotlivý stroj může být vybaven několika vřeteny s řeznými nástroji pro obrábění různých povrchů obrobku, což znamená, že současně může pracovat i několik desítek nástrojů.

Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit