Témata
Zdroj: Mrózek

Nemožné je pouze slovo

Bohuslav Mrózek, zakladatel stejnojmenné, dnes již nadnárodní společnosti, specializující se na demolice, ale i stavby na klíč, říká: „Cílem naší společnosti je poskytnout zákazníkům jistotu, že práce budou provedeny řádně a včas. A to s důrazem na filozofii, kterou vyjadřuje naše motto: Nemožné je pouze slovo.“ Tato renomovaná firma je jedním z klientů Národní rozvojové banky, jejíž program Expanze jí pomáhá dále růst.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama


Společnost Mrózek je, kromě svého motta, které se zde, podle slov Ing. Aleše Delonga, výkonného ředitele, aplikuje na veškerou činnost, vyhlášená hned v několika aspektech. Veškeré hlavní činnosti provádí pouze vlastním technickým vybavením. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně školeni a pro svůj obor působnosti disponují příslušnými oprávněními. Zaměstnanci společnosti jsou schopni provést veškeré opravy a úpravy strojů či automobilů potřebných k vykonání objednané práce. Jsou schopni realizovat složité technologické postupy zaměřené na práce ve stísněných prostorech, při demolicích výškových budov a komínů nebo pracovat v prostředí, kde jsou vystaveni vysoké míře prašnosti a hlučnosti.

„Filozofie naší firmy vznikla v hlavě našeho zakladatele a majitele, který zde stále působí,“ vysvětluje Aleš Delong. „Tímto způsobem se díváme na veškeré věci, které se v naší firmě řeší. Jde jen o to, najít nějakou cestu, a nesmiřujeme se s tím, že by to nebylo možné. Pokud se jedná o něco, co ještě nikdo nikdy nedělal nebo na co aktuálně ve firmě nemáme vybavení, tak to pro nás neznamená překážku.“

Veškeré hlavní činnosti provádí společnost Mrózek pouze vlastním technickým vybavením. (Zdroj: Mrózek)

Jako příklad pan Delong uvádí situaci, kdy se bourá 300 metrů vysoký komín a vše se potřebuje provést tak, aby se nepoškodily okolní budovy či technologie.

„Pro někoho je to nemožné, my však vždy hledáme cestu,“ říká Aleš Delong. „Třeba v Tušimicích je vytvořen určitý projekt, naši lidé se spojí s projektanty a dají dohromady zařízení, které by v tomto konkrétním případě mělo spolehlivě fungovat. Přitom to může být i zařízení, které nikdo nikdy před tím nevytvořil. V tomto případě šlo o bagr, který jsme přetvořili pro své potřeby tak, aby v této situaci vyhovoval. Řešení takových situací nejsou na trhu běžně dostupná.“

Reklama
Reklama

Když horolezec začne podnikat

Bohuslav Mrózek začal podnikat ještě před pádem komunismu začátkem roku 1989, jakmile začalo být vůbec možné, aby někdo „dělal na sebe“. Byl – a stále je – aktivním horolezcem, a tak se rozhodl právě pro práce ve výškách. V blízkých železárnách začal opravovat komín – cokoli bylo třeba, i když často šlo o skutečně nebezpečné činnosti.

Své podnikání rozvíjel zpočátku jako fyzická osoba. Po sametové revoluci, kdy bylo konečně povoleno chovat se tržně, se s elánem sobě vlastním pustil do skutečného podnikání. Výsledkem bylo, že se firma rozrostla do rozměrů, kdy bylo potřeba uvažovat o změně struktury. V roce 2002 tak byla založena akciová společnost.

V nabídce společnosti Mrózek lze dnes najít skutečně širokou paletu prací. Od demolic po výstavbu na klíč. (Zdroj: Mrózek)

„Začátek této právnické osoby, to bylo asi období nejvýraznějšího růstu, kdy jsme nakoupili mnoho strojů, zainvestovali spoustu peněz do příslušenství a najednou se maličká firma o pěti až 10 lidech rozrostla na společnost k dnešku se zhruba 130 vlastními zaměstnanci plus x desítkami dalších lidí, kteří pro nás pracují jako výhradní subdodavatelé,“ přibližuje ředitel Delong.

Růst se však nezastavil. Zhruba před šesti lety usoudilo vedení firmy Mrózek, že okolní země jsou pro ni také zajímavé. Nejprve byla založena polská dceřiná společnost a v roce 2021 následovalo založení Mrózek Slovensko. Nicméně už nyní se firma rozhlíží po dalších státech…

Není demolice jako demolice

V nabídce společnosti Mrózek lze dnes najít skutečně širokou paletu prací. Od demolic po výstavbu na klíč. Na počátku však stály demolice.

„To je asi náš nejdůležitější segment z jednoho prostého důvodu,“ objasňuje Aleš Delong. „Možná neskromně se považujeme za skutečné odborníky v této oblasti a pro tento druh práce máme maximum potřebného ať už know-how, vyškolených pracovníků, nebo vybavení. Máme nejvíce techniky a speciální techniky, která je pro demolice třeba. Od výškových bagrů po speciální příslušenství. Ostatní činnosti, jako je výstavba například mostů, vykonáváme také, ale základem jsou demolice.“

Společnost Mrózek je tedy nyní, díky spolupráci s Národní rozvojovou bankou, plně připravena dokonale pokrýt potřeby svých zákazníků nejméně ve třech zemích. (Zdroj: Mrózek)

Nicméně není demolice jako demolice. Nejde totiž vždy jen o to, zbourat budovu. Ale například vybourat jen to, co se pro daný účel vybourat má, a to ostatní nepoškodit. Firma Mrózek proto nabízí i to, co neumí zdaleka každý – tzv. speciální demolice.

„Pod pojmem speciální demolice si můžete představit třeba právě probíhající rekonstrukci pražského hotelu Intercontinental,“ vysvětluje ředitel Delong. „Ta je spojená se změnou dispozic pokojů a celkově dispozice stávající budovy. Při tom je třeba řešit projektování, statiku atd. Jde o demolici, která vyžaduje, aby po vás nezůstala jen holá pláň nebo zdemolovaný objekt, ale aby došlo jen ke změně dispozice budovy. Dělali jsme například rekonstrukce v centru IGY v Českých Budějovicích v roce 2016 a to bylo přímo za provozu. Řešili se tři patra, přičemž ve spodních patrech probíhal provoz. Banky a obchody byly otevřené.“

Aktuálně firma Mrózek realizuje společně s Metrostavem na Slovensku demoliční práce na vodním díle Gabčíkovo. Práce zde probíhají v podzemí, ve vypuštěné komoře hluboké 30 metrů.

Nejde vždy jen o to, zbourat budovu, ale například vybourat jen to, co se pro daný účel vybourat má, a to ostatní nepoškodit. (Zdroj: Mrózek)

„Jsou tam komory, které nejsou na první pohled vidět a pro modernizaci vodního díla je třeba změna některých dispozic celé stavby,“ přibližuje Delong. „Je potřeba něco bourat, něco jiného přemístit… Tohle jsou speciální demolice. Nebo můžeme uvést jako příklad částečnou demolici komínu, který je zcela obestavěný moderními technologiemi, takže musíte vynaložit spoustu úsilí, aby demolované části nepoškodily okolí. To je rozdíl oproti klasické demolici, kde po vás má zůstat jen kupa suti.“

Reklama

Růst není zadarmo

Co však bylo důvodem, že společnost Mrózek začala spolupracovat s Národní rozvojovou bankou?

„Současná spolupráce naší firmy s NRB není první,“ říká Aleš Delong. „V minulosti jsme již ve spolupráci s ní některé projekty realizovali. Například jsme využili programu Covid. V roce 2021 přišla od vedení banky nabídka, abychom využili program Expanze. To se nám v té době právě velmi hodilo, protože jsme se začali rozrůstat do dalších zemí. Potřebovali jsme proto doplnit strojový park a modernizovat zařízení. Využili jsme tedy této možnosti a realizovali jsme své plány díky prostředkům od Komerční banky a současně Národní rozvojové banky. Celý projekt se připravoval zhruba půl roku a byl závislý na dodávkách materiálu a příslušenství pro demolice, jako jsou demoliční nůžky na železo a železobeton. Finalizován byl koncem letošního února.“

Společnost Mrózek je tedy nyní, díky spolupráci s Národní rozvojovou bankou, plně připravena dokonale pokrýt potřeby svých zákazníků nejméně ve třech zemích. Bohužel vzhledem k ruské válce na Ukrajině nelze dnes úplně přesně plánovat v žádném oboru, ani v oblasti demolic.

Program Expanze
nabízí malým a středním podnikům bezúročné úvěry až do výše 60 mil. Kč, které mohou být využity k pořízení strojů, zařízení, technologií, softwarů, licencí, nemovitostí, jako jsou například výrobní areály, skladovací haly, administrativní budovy apod., a jejich technického zhodnocení. Bezúročné úvěry jsou poskytovány do výše 45 % způsobilých výdajů projektu, přičemž dalších minimálně 20 % způsobilých výdajů musí být financováno běžným komerčních úvěrem. K němu pak NRB poskytuje příspěvek na úhradu úroků až do výše 4 mil. Kč. Splatnost bezúročného úvěru od NRB je stanovena až na 10 let, včetně možnosti odložit splácení až na pět let, a to bez jakýchkoliv dalších poplatků. Více informací najdete na internetových stránkách Národní rozvojové banky.

„Nyní je složitější predikovat, co bude,“ uvažuje ředitel Delong. „Nicméně globálně je naším plánem rozvíjet projekty nejenom v Čechách, ale i v Polsku a na Slovensku, s tím, že do budoucna máme rozjednanou spolupráci i v zemích, jako jsou Holandsko, Belgie a další země EU, ať už jde o demolice speciální, nebo klasické. Protože jsme poměrně velká společnost, tak je třeba si uvědomit, že v naší malé zemi není projektů k realizaci tolik, a tak zajímavých, jako pokud se rozhlédnete po celé EU.“

Vydání #4
Kód článku: 220437
Datum: 08. 04. 2022
Rubrika: Redakce / Stavebnictví & Strojírenství
Firmy
Mrózek

Tato nadnárodní firma se specializuje na demolice, ale dodává i stavby na klíč. Je vyhlášená tím, že veškeré hlavní činnosti provádí pouze vlastním technickým vybavením. Všichni její zaměstnanci jsou pravidelně školeni a pro svůj obor působnosti disponují příslušnými oprávněními. Zaměstnanci společnosti jsou dále schopni provést veškeré opravy a úpravy strojů či automobilů potřebných k vykonání objednané práce. Jsou též schopni realizovat složité technologické postupy zaměřené na práce ve stísněných prostorech, při demolicích výškových budov a komínů nebo pracovat v prostředí, kde jsou vystaveni vysoké míře prašnosti a hlučnosti.

Číst dál
Národní rozvojová banka

Národní rozvojová banka, a. s., působí na trhu od roku 1992, toho času jako Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Jejím cílem je přispět a podílet se na podpoře dlouhodobě udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje podporu formou záruk, zvýhodněných úvěrů a kapitálových vstupů doplňuje tak nabídku bankovních a investičních produktů na trhu. V roce 2021 NRB svými produkty podpořila 7 466 podnikatelských projektů v objemu 43,3 miliard korun napřímo poskytnutých či zaručených úvěrů. Další 1,1 miliardy korun poskytla veřejným subjektům na rozvoj infrastruktury. Dceřinými společnostmi NRB jsou Národní rozvojový fond, který se zaměřuje na rozvoj infrastruktury se zapojením soukromých zdrojů, a Národní rozvojová investiční, jež poskytuje podporu ve formě kapitálových finančních nástrojů soukromému i veřejnému sektoru.

Číst dál
Související články
MM Podcast: Glosa - Jak se upekl dort (Národního plánu obnovy)

Národní plán obnovy ČR a jeho objem 191 mld. Dokážeme jej skutečně využít? Na Slovensku kolem premiéra Krečmara vzniká poradní tým odborníků, které do tohoto postu neuvedla politická loajalita, jak tomu bývá u nás, ale skutečné zkušenosti globálního charakteru např. s vlastním podnikáním a zaváděním inovací do praxe. Mají jasno, co budoucí průmysl pro nakopnutí země potřebuje. Žádný politický populismus, žádné zpátečnické názory. 

Možnosti spolupráce na jaderných projektech - Atomex Europe 2017

Ve druhé polovině listopadu 2017 bylo v Budapešti zahájeno dvoudenní evropské fórum dodavatelů jaderného průmyslu Atomex Europe 2017. V maďarské metropoli se konalo fórum již podruhé a letos se jej zúčastnilo na sto padesát maďarských a dalších evropských podniků. Cílem fóra je posílení a rozšíření spolupráce podniků Rosatomu a evropských společností, hledání nových dodavatelů a zvýšení informovanosti o možnostech účasti evropských společností v tendrech v rámci projektů podniků ruského jaderného průmyslu.

MSV: Podporovat ekologičnost výroby

V rámci obrovské multiexpozice České republiky na letošním MS pochopitelně nemohla chybět ani Národní rozvojová banka. Ta pomáhá českým podnikům rozvíjet se i v současné nelehké době. Jednou z jejích priorit je pochopitelně i podpora ekologičnosti provozů svých klientů.

Související články
BIM otevírá dveře k robotizaci stavebnictví

Robot, který místo člověka postaví zeď, nanese omítky nebo třeba takový, co vyvrtá díry pro rozvody vody či elektřiny. To není sci-fi ani budoucnost vzdálená staletí. Je to realita, kterou máme (nebo můžeme mít) nadosah. Zásadní úlohu v nástupu robotů na stavby přitom hraje metoda BIM, přesněji digitální model stavby (DiMS). Právě ten totiž nese informace potřebné k řízení automatických nebo poloautomatických strojů, které mají lidem výrazně ulehčit práci.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Možná řešení průmyslových a výrobních hal

Vizuální komunikace firmy v souladu s moderní architekturou – to je současný trend v oboru průmyslové haly a komerční objekty. Vítězí jednoduché, energeticky úsporné a bezpečné stavební systémy.

Průmyslové haly podporují exkluzivitu značky

Vybudování kvalitní průmyslové haly, která splňuje veškeré technické i estetické nároky, nebývá jednoduché. Realizační firma musí ovládat nejen veškeré stavební záležitosti, ale i další návazné činnosti. V případě značky Peugeot především nároky automobilového, strojírenského a elektrotechnického průmyslu.

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Žijeme na dluh dalších generací

Petr Novák od loňského roku zastává pozici Director of Automotive Operations ve společnosti JTEKT European Operations. Je zodpovědný za devět výrobních závodů ve Francii, Belgii, ČR, Anglii a Maroku. Obrat této divize čítající 4 000 zaměstnanců představuje 1, 2 miliardy eur.

Současné ceny energií jsou pro firmy likvidační

Pavel Janeček působí v energetice celý svůj profesní život. S redakcí MM Průmyslového spektra se podělil o své dlouholeté zkušenosti z plynárenského byznysu a o názory na řešení energetické krize v České republice. Navrhuje konkrétní východiska a apeluje na rychlé jednání české vlády.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Fórum výrobních manažerů

Co vám v současné době dělá především v operativě řízení firmy největší vrásky na čele? Jsou to ceny energetických a materiálových vstupů, nedostatek surovin, plnění termínů zakázek, personální otázka či něco jiného? A jak se s tím potýkáte? Co se vám již podařilo stabilizovat?

Byznys je o přidané hodnotě

Česká ekonomika dlouhodobě vykazuje nerovnovážný stav. Budoucnost montoven, a to i úspěšných, nemá z dlouhodobého hlediska perspektivu. Pokud nezvýšíme konkurenceschopnost našich produktů, více se nezačleníme do ekonomiky eurozóny a pokud bude ČNB dále diktovat českému trhu, problémy budou podle kybernetika, podnikatele a manažera Libora Witasska přetrvávat.

Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Fórum výrobních manažerů

Jakým způsobem se projevuje navýšení energetických a materiálových vstupů v ekonomice vaší firmy? Daří se vám tento fakt promítat do cen vašich produktů? Je tato situace pro vás střednědobě udržitelná a jak by se podle vás měl stát v takových případech zachovat?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit