Témata
Reklama

Multispojky zrychlují odlévání statorů elektromotorů

Mohelnický závod společnosti Siemens je největším evropským závodem na výrobu nízkonapěťových asynchronních elektromotorů. Založen byl v roce 1904. Siemens vyrábí elektromotory také v závodech v Drásově a Frenštátu pod Radhoštěm, kde se vyrábějí elektromotory s vyššími osovými výškami (nad 200 mm), zatímco v Mohelnici se vyrábějí asynchronní elektromotory s osovými výškami od 63 do 200 mm. Mohelnický závod denně vyrobí více než čtyři tisíce elektromotorů, které většinou slouží k pohonu průmyslových zařízení, jako jsou například ventilátory, čerpadla, kompresory či obráběcí stroje.

V areálu se nachází několik oddělení, od výrobní technologie a konstrukce přes vlastní nástrojárnu, výrobu komponentů, montáž a slévárnu až po servis, který zajišťují servisní partneři po celém světě. Konstrukční oddělení zákazníkům nabízí až 85 000 různých variant elektromotorů v deseti osových výškách v hliníkovém provedení. Slévárna vyprodukuje asi 3 000 tun AlSi odlitků ročně na dvanácti tlakových licích strojích. Odlitky jsou odlévány na robotizovaných a automatizovaných licích strojích. Dohromady v závodě pracuje téměř 2 500 zaměstnanců.

Reklama
Reklama

Dobré důvody pro multispojky od Stäubli

Výrobu i technologie se mohelnický závod snaží stále zdokonalovat. Jinak tomu nebylo ani v případě zefektivnění výroby a zajištění bezchybného napojení energií na formy. Při výměně forem se výroba potýkala s dlouhými seřizovacími časy u velkých a nákladných pracovišť, kdy stroj stál a nevyráběl. Při snižování těchto neefektivních časů bylo nutné také vyřešit rychlé a bezchybné napojení veškerých energií na formy. Při výrobě kvalitního odlitku je důležitým faktorem teplota a správné předehřátí formy. Tím se předejde i technologickým ztrátám při rozjezdových odlevech, než se forma natemperuje. To také bylo hlavním cílem společnosti: redukovat ztráty, snižovat časy a výrazně snížit skladové zásoby. „Obecným problémem u rychlospojek byla netěsnost, snadno se zašpinily nebo nebyly stoprocentně bezúkapové, někdy docházelo ke ztrátě tlaku v hydraulickém systému stroje. Z tohoto důvodu jsme dělali mnohá výběrová řízení, z nichž s ohledem na kvalitu vždy vítězně vycházela řešení od společnosti Stäubli,“ uvádí vedoucí přípravy výroby Václav Krňávek.

Multideska osazená spojkami HTM na vyhřívání forem do teploty až 250 °C

Vysoké teploty a hydraulika

Při zavádění projektu bylo nutné vypořádat se s několika výzvami. První řešení v podobě multidesky HTM (dříve SPI) na horký olej až do max. 250 °C na vyhřívání forem firma implementovala asi před sedmi lety. Tehdy se během příprav ukázalo, že přechod od standardního napojení na řešení Stäubli tak, aby byl proveden co nejrychleji a bez větších ztrát, není bez problémů. Multideska proto byla nakonec aplikována na pilotním pracovišti, kde došlo k osazení jednoho stroje a několika forem. V současnosti je příprava již snazší, protože každá nová forma je osazena multideskou Stäubli již přímo z nástrojárny. Na společnost však čekal další nelehký úkol při odlévání odlitků statorů elektromotorů. Forma na odlévání má čtyři nepravá jádra, která se otevírají do čtyř stran pomocí hydraulických válců. Tato jádra bylo nutné napojit na chladicí a temperovací olej, a navíc bylo potřeba vytvořit prostor pro napojení hydraulického obvodu. „Znovu jsme vzali náš pilotní projekt, kde je již vyřešeno napojení na potřebná média, ale bez napojení hydrauliky. Tam jsme zavedli multispojku RMP pro hydrauliku od Stäubli a od roku 2015 tak projekt běží velmi dobře,“ pochvaluje si spolupráci Krňávek.

Výrobní závod společnosti Siemens v Mohelnici

Bezúkapové řešení

Dalším pozitivem je bezesporu snížení vlivu lidského činitele. Pokud jsou média napojována jednotlivě a seřizovač musí připojovat jednotlivé hydraulické a temperovací okruhy samostatně, dochází k častým chybám a zbytečnému navyšování nákladů na odstranění těchto chyb. Při použití multidesky již nedochází k záměně vstupu s výstupem. Bez ohledu na rychlost seřizovacího času, který je už nyní brán jako samozřejmost, hledá firma další možnosti, jak uspořit čas i náklady. Příkladem je zamezení úniku kapalin. Protože tlakové licí stroje pracují s těžko zápalnou hydraulickou kapalinou, je potřeba nejen kvůli úspoře, ale především kvůli bezpečnosti práce zajistit, aby nedocházelo k únikům a tím například poškození zařízení nebo úrazu obsluhy. Pro každý z těchto případů jsou bezúkapové spojky od Stäubli nedocenitelné.

Použití multidesky zamezuje chybám v připojení a přináší úsporu času i nákladů na výměnu licích forem.

Spolupráce s přidanou hodnotou

Celé instalaci předcházel dlouhý proces, počínající hledáním vhodného dodavatele a vhodného řešení a končící zajištěním financování celého projektu. Společnost Stäubli proto připravila workshop (SMED), který umožnil vyčíslit potenciální úspory – jak časové, tak ekonomické. Bez podobné analýzy by se projekt neuskutečnil, protože vstupní náklady neodpovídaly předpokládaným přínosům. „Pomoc společnosti Stäubli v této fázi přípravy byla perfektní,“ dodává Václav Krňávek. Po nákupu aplikací chvíli trvalo, než si lidé na novinky zvykli. Po ověření nového řešení byla změna zavedena přímo do výkresové dokumentace forem. Dnes, když je objednávána duplicitní forma, výrobce už vidí, jaké řešení je potřeba, a osadí formu prvky Stäubli rovnou při výrobě.

„Výhledově bychom chtěli řešení implementovat i na další stroje a zároveň do systému zahrnout i zmiňovanou hydrauliku. Vzdáleným cílem je zahrnout do multispojky i elektriku, to by napojení formy mohlo být provedeno skutečně za pár minut,” plánuje Krňávek.

Stäubli Systems

Tereza Kozlová

t.kozlova@staubli.com

www.staubli.com

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 190401
Datum: 10. 04. 2019
Rubrika: Výroba / Automatizace
Autor:
Firmy
Související články
Automatická přeprava hliníkových desek s milimetrovou přesností

Dopravu těžkých hliníkových desek zajišťují ve společnosti Austria Metall AG (AMAG) autonomní transportní platformy a přispívají tak významným způsobem k flexibilitě interní logistiky. Tyto všesměrové plošiny se pohybují zcela autonomně a provádějí tak samostatně poslední výrobní krok.

Praktický návod, jak zavést robotizaci

V posledních letech jsou výrobní firmy doslova bombardovány tématy o robotizaci a automatizaci. Z praxe ale víme, že problém nastává v momentě, kdy se firmy rozhoupou udělat první krok. Jednoduše neví, kde začít. A není se čemu divit. Tak výraznou změnou často procházejí vůbec poprvé a nemůžou se opřít o předchozí vlastní zkušenost.

3D strojové vidění pro průmyslové roboty

Průmyslové roboty existují již několik desetiletí a své místo si našly nejprve v automobilovém průmyslu. S úkoly vyžadujícími vysokou míru opakovatelnosti, velkými sériemi a nevysokými rychlostmi byly automobilky ideálním místem pro využití prvních typů průmyslových robotů. Dnes jsou roboty v rostoucích počtech rozmisťovány do dalších průmyslových odvětví včetně potravinářského, farmaceutického a leteckého. Mnoho průmyslových robotů je dnes vybavováno systémem 3D strojového vidění.

Související články
Roboty a bavorské klobásy

Robot KUKA paletizuje plechovky bavorských klobás u výrobce potravin v Bavorsku. Systém urychluje proces balení a tím uvolňuje pracovníky firmy z namáhavé práce.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Propojené procesy a inteligentní výroba

Světové potravinářské společnosti se povedlo sloučením informačních a provozních technologií propojit procesy, lidi a technologie. Přineslo to zvýšení produktivity, méně papírování i úspory energií. S transformací pomohla společnost Rockwell Automation svým konceptem Connected Enterprise.

Mobilní roboty pro štíhlou výrobu

Flex je technologická společnost s více než 200 000 zaměstnanci ve 30 zemích, která vyrábí inteligentní produkty s mottem Live Smarter. V rámci svého provozu využívá štíhlých, efektivních a flexibilních výrobních procesů. Inovativní výrobní technologie zahrnují aplikace postavené na Průmyslu 4.0, internetu věcí (IoT) a robotické automatizaci.

Pokrytí výroby materiálem

Řadíte se ke skeptikům, nebo k optimistům v zavádění Průmyslu 4.0 v českých podnicích? V době, kdy plným proudem běží kampaň na podporu Průmyslu 4.0 a kdy se jednotliví výrobci zařízení předhánějí v nabídce, jak podpořit automatizaci, se název článku může zdát už jako z minulého století.

Použití RCD s frekvenčními měniči

Jak vybrat správný RCD pro použití s frekvenčními měniči a vyhnout se tak nežádoucímu vypínání a dosáhnout maximální doby nepřetržitého provozu?

Výroba založená na cloudových řešeních

Navzdory ekonomickým propadům a neustále se měnícímu pracovnímu prostředí zůstává výroba dlouhodobě a v celosvětovém měřítku hlavním zdrojem pracovních míst a zásadní oblastí tvorby hodnot. Přesto, že se postupně podařilo do značné míry vylepšit kvalitu vyráběných součástí a zvýšit efektivitu celého výrobního procesu, existují i nadále významné zdroje plýtvání, které se doposud nepodařilo efektivně vyřešit. V důsledku toho se provozní náklady v oblasti výroby vytrvale drží na vysoké úrovni. Existují však významné příležitosti umožňující tento trend zvrátit pomocí digitálních a cloudových řešení.

Technická řešení zítřka se rodí v týmu

Díky simultánnímu inženýrství mohou společnosti ve strategickém partnerství se zákazníkem vytvářet a realizovat systémy průmyslové automatizace, které optimálně splňují nejrůznější požadavky.

Roboty pro automobilový sektor

Kompletní obnova automatizovaných robotických linek iniciovaná vrcholovým managementem společnosti Magneti Marelli vedla v závodě nacházejícím se v Crevalcore (územně správní celek města Bologna) ke zvyšování počtu zaměstnanců i efektivity těchto automatizovaných výrobních linek. Jak vysvětluje Marco Calabrese, ředitel údržby výrobního závodu, mnoho úkolů, které byly manuálního charakteru, je nyní zautomatizováno. „V těchto případech potřebujeme dosáhnout vyšší přesnosti, opakovatelnosti, výkonnosti a výrobní kvality a v zájmu vyšší efektivity samozřejmě i snížit dobu trvání cyklu. Integrací robotické automatizace zvýšila kvalitu a produktivitu práce a vedla i ke zvýšení počtu zaměstnanců pracujících v našem závodě.“

Automatizace ve výrobním podniku Maserati

S pomocí článkových robotů a vyspělých softwarových aplikací, které jsou schopny simulovat každou výrobní fázi, využívá firma Maserati inovativní robotická řešení od společnosti Comau pro konstruování dvou nejluxusnějších vozů této společnosti – Quattroporte a Ghibli.

Výrobní linka pro karoserie Vespa

Vyrobit karoserii skútru Vespa je velmi náročné. Je tvarovaná a má různá zakřivení, která velmi komplikují realizaci a navrhování svařovacích bodů. Je nutné se do ní dostat, a kvůli tomu je třeba překonávat různé překážky nebo pracovat na velice malých vymezených plochách. Karoserie je koneckonců srdcem Vespy a z technologického hlediska je tedy třeba věnovat jí maximální pozornost.

Napevno montované símače čárového kódu nové generace

Sedm nových napevno montovaných snímačů čárových kódů od společnosti Cognex přináší zvýšení rychlosti čtení a výkonu. Jejich používání je snadnější, a navíc nabízejí osvětlení a optiku vyměnitelné za provozu, což usnadňuje jejich integraci a snížení celkových nákladů na implementaci.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit