Témata
Reklama

Robot testuje uzamykací systémy vozidel

Společnost Kiekert je lídrem světového trhu v oblasti uzamykacích systémů dveří vozidel. Ve svém největším závodě v Přelouči vyrábí každý den přibližně 180 000 automobilových zámků. Mezi řadu automatizovaných úkonů při montáži a testování patří 100% prohlídky pájených spojů. Robot Stäubli s vysokou přesností manipuluje se vzorky v kompaktní rentgenové testovací buňce.

Měřítko, v jakém závod společnosti Kiekert v Přelouči vyrábí zámky dveří vozidel, je ohromující. Na 60 montážních linkách každý den 2 400 zaměstnanců zpracuje 10 milionů součástek a vyrobí okolo 180 000 zámků dveří. To dělá Přelouč největším závodem ve výrobní síti Kiekertu, který je největším výrobcem uzamykacích systémů vozidel na světě. Každé třetí vozidlo vyrobené na světě používá jeho zámky.

Reklama
Reklama

Prémiové uzamykací systémy

Nejnovějším pokrokem v oblasti konstrukce uzamykacích systémů je integrace funkcí zvyšujících pohodlí. Jednou z nich je i mechanismus dovírání Kiekert Soft-Close, který se aktivně stará o dovření posledních několika milimetrů pohybu dveří. Elektromotorem poháněná funkce pracuje téměř neslyšně a bez jakéhokoli zásahu pasažéra.

Pohled do rentgenové inspekční buňky. (Zdroj: Stäubli)

Tuto funkci nabízí jako příplatkovou výbavu ve svých vozidlech několik německých prémiových značek. Stejně jako u všech ostatních zámků motorových vozidel platí zásada nulových závad. Všechny moduly, které Kiekert dodává přímo na montážní linku automobilky, musejí fungovat správně. Produkční inženýři v Přelouči proto hledali způsob, jak zajistit 100% prověření pájených spojů v plastovém pouzdře tohoto zařízení. Celá myšlenka byla vlastní iniciativou zaměstnanců, nikoliv přímým požadavkem zákazníků.

Patentově chráněné technologie a postupy

Tyto a podobné výzvy řeší interní tým Kiekertu s vysokou úrovní expertních znalostí, o kterém se zmiňuje i manažer závodu Petr Kuchyňa: „Máme vlastní oddělení mechanického inženýrství s přibližně 80 zaměstnanci, kteří plánují, navrhují, staví a instalují naše montážní systémy. Zprvu jsme je nasazovali pouze na výrobní linky tady v Přelouči, ale v poslední době jsme začali pracovat i na projektech pro ostatní závody Kiekertu po celém světě.

Robotické chapadlo je navrženo tak, aby vstupní otvor do rentgenové komory byl během testování hermeticky uzavřen. (Zdroj: Stäubli)Výzkumný tým se nejdříve zaměřil na nalezení vhodné metody pro zkoušení skrytých pájených spojů. O detaily se s námi podělil Vít Karger, vedoucí výrobních technologií: „

Prověřili jsme všechny možné testovací metody a jejich výhody a nevýhody. Zkoušeli jsme laserové skenery, 2D i 3D kamery, ultrazvuk i mikroskopii. Nejlepších výsledků jsme však dosáhli s rentgenovou komorou opatřenou kamerou. Nicméně v tomto případě je nutné vzorkem při testování v rentgenovém stroji otáčet, aby bylo možné pájené spoje prohlédnout z více úhlů.

In-line rentgenové prověření pájených spojů

Výběr dodavatele testovací rentgenové buňky byl svěřen české společnosti, která vyvíjí a vyrábí inovativní systémy pro průmyslové testování. Celá inspekční buňka dodržuje normy stanovené společností Kiekert pro montážní linky. O manipulaci se stará kompaktní šestiosý robot Stäubli TX60.

Tento robot, naváděný kamerou, odstraní západku Soft-Close z nosiče. Na něm je umístěna sada čtyř obrobků, které právě byly spájeny pro jedno konkrétní vozidlo. Robot přenese západku do testovací buňky. Nejdříve ji ukáže kameře, která přečte a zaznamená jednotlivá identifikační čísla pro záznam o inspekci. Kamera také zkontroluje, zda mají vodiče správnou barvu. Západka je poté přenesena do rentgenové komory. Robotické chapadlo je navrženo tak, aby vstupní otvor do komory byl hermeticky uzavřen. Během zkoušek proto neuniká ven žádná radiace. Po zaznamenání prvního rentgenového snímku chapadlo otočí západku o 180 stupňů a pořídí se druhý snímek.

Kompaktní inspekční buňka s šestiosým robotem Stäubli TX60. (Zdroj: Stäubli)

Vysoká přesnost je důležitá

Tento rotační pohyb je jedním z důvodů, proč si společnost Kiekert vybrala robot Stäubli, jak komentuje Vít Karger: „Robot TX60 pracuje s vysokou přesností ve všech šesti osách. Při této finální aplikaci provádíme jedno otočení komponenty o 180°. Nicméně jsme rádi, že máme možnost otáčet i po 5° nebo 10°. Díky přesnosti robotů Stäubli jsou i tato malá otočení možná, jak jsme si již ověřili u jiných aplikací, které vyžadují vysokou přesnost, například při bodové aplikaci adheziv.

Konstrukce kompletní testovací buňky a naprogramování robota bylo svěřeno brněnské společnosti Eledus, která projekt dodala na klíč. Vít Karger neskrývá nadšení z toho, jak celá spolupráce proběhla: „Společnost Eledus celý systém naprogramovala off-line přímo při montáži zde v Přelouči. Všechno fungovalo dokonale a nezabralo skoro žádný čas. Po uvedení do provozu jsme potřebovali jen upravit několik dílčích nastavení, což bylo vyřešeno okamžitě. Od té doby funguje prověřování na montážní lince zcela plynule. Se společností Eledus spolupracujeme i nadále. Jejich experty necháváme prověřit veškeré aktualizace softwaru ještě před instalací.“

Inspekční buňka schopná samostatného učení

Kompaktní inspekční buňka zahrnuje vizualizační nástroj, který je k dispozici v pěti jazycích a jasně a jednoznačně zobrazuje výsledky testu, a to včetně rentgenových snímků. Veškeré naměřené hodnoty jsou samozřejmě zdokumentovány a zaznamenány tak, aby všechny informace byly dohledatelné. Vyhodnocovací proces byl navíc vybaven funkcemi pro autonomní učení. Vít Karger uvádí: „Například v případě změny parametru pájení kontrolní jednotka testovací buňky analyzuje počet správných a chybných dílů. Tím zjistíme, jestli má změna pozitivní nebo negativní dopad. Systém je pak schopen učit se, což nám pomáhá optimalizovat procesy pájení.“

Další výhodnou zmiňované buňky je flexibilita. „Systém je schopen testovat i jiné součástky, například obvody, které pájíme na sousední výrobní lince. V tomto případě stačí použít jiný nástroj a přeprogramovat robot. Bez větších komplikací je možné kontrolovat i jiné parametry, například texturu nebo celistvost povrchu,“ doplňuje Vít Karger.

Automatizace postupuje

Rentgenová inspekční buňka je nejnovější a jistě nikoliv poslední inovací v přeloučském závodě Kiekert, kde roboty Stäubli vykonávají klíčové úkony v podobě manipulace, montáže, spojování a mazání. Tato novinka ani nezůstane dlouho osamocena, protože firma Kiekert investuje do automatizace nepřetržitě. Budoucí plány nastínil Petr Kuchyňa: „Do roku 2022 máme v úmyslu zvýšit úroveň automatizace ze současných 50 % na 70 %. Po našich uzamykacích systémech a nových produktech, například elektronických západkách a stažitelných zadních kamerách, je velká poptávka. V Česku se ale zároveň potýkáme s nedostatkem pracovních sil. Přestože jsme velmi atraktivním zaměstnavatelem, je pro nás při současné 2% míře nezaměstnanosti těžké nacházet nové zaměstnance. To je hlavním důvodem pro zvyšování úrovně automatizace. Nechceme, aby naši zaměstnanci museli vykonávat neustále se opakující úkony. Chceme jim nabídnout práci na vyšší úrovni.

j.kara@staubli.com

www.staubli.com/cs-cz/

Reklama
Související články
Moderní kontrola jakosti povrchu Metrology 4.0

Rozvoj a inovace výrobních metod a prostředků vyžaduje měřicí i hodnoticí techniku na odpovídající úrovni. Přední výrobci měřicí techniky se proto zaměřují na komplexní rozvoj metrologie. Výsledkem pokroku v rozsahu, přesnosti i rozlišení měření, zvětšování univerzálnosti aplikace, vyšší automatizace i uplatnění moderních výrobních metod je progresivní metrologický systém Metrology 4.0.

Když je součástka rozhodující

Dokonalé fungování nového automatického testovacího systému realizovaného společností Sagicofim k provádění přejímacích zkoušek bezpečnostních nádob na filtrační prvky podle nejpokrokovějších předpisů zaručuje servoventil řady LR z produkce společnosti Camozzi.

Využití neuronových sítí v optické kontrole

Většina moderních výrobních firem aktivně řeší, jak během výrobního procesu dosáhnout co nejvyšší kvality, za co nejnižší náklady. Přesto může dojít k chybě a vyráběný produkt není v požadované kvalitě. Důvodů může být mnoho, od špatného vstupního materiálu, přes poruchu některého ze strojů, či chyby operátora.

Související články
Zájem o elektromotory roste, řešením je automatizace

Spojením zlatých českých ručiček a německé organizace vzniká ve společnosti JULI Motorenwerk půl milionu elektromotorů ve více než šedesáti modifikacích ročně a všechny do jediného končí pouze a výhradně v manipulační technice mateřských společností Jungheinrich a Kion group, do které patří i např. firma Linde. Více než dvacet pět let staré výrobní prostory v Moravanech u Brna procházejí posledních několik let rozsáhlou transformací automatizace výrobních procesů. Automatické linky na výrobu rotorů a statorů dodala divize MAS Automation společnosti Kovosvit MAS.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Plná digitalizace v systémech zajištění kvality

V posledních době se pojem Průmysl 4.0 stal běžnou součástí našeho života. Co se však za tím skrývá? Cílem této velké změny je vytvořit plně „digitalizovaný systém“, který umožní flexibilní výrobu v celém jejím cyklu. Bude minimalizovat lidské vlivy a optimalizovat na základě získaných dat všechny složky výrobního procesu. To znamená počínaje vývojem a konstrukcí počínaje přes předvýrobní etapy a nákup materiálu až po samotnou výrobu vč. zajištění kvality a distribuci finálních produktů.

Lasery + Optika v průmyslu

Lasery i optické přístroje jsou součástí stále většího počtu průmyslových aplikací, a to v oblasti zpracování kovových i nekovových materiálů. První ročník konference zabývající se právě problematikou využití laseru v průmyslu v České republice uspořádala společnost Lascam pro vedoucí technology, vedoucí výrobních úseků, vyšší management a ředitele výrobních podniků – klíčové osoby, které rozhodují o strategii firmy a zavádění inovací do výrobních procesů.

Digitální řešení pro přesná broušení

Je Průmysl 4.0 pouhá vize? Touto otázkou zahájil generální ředitel společností Studer, Schaudt a Mikrosa Jens Bleher letošní výroční tiskovou konferenci v sídle společnosti Fritz Studer ve švýcarském Thunu. Odpověď přišla záhy – ne pro skupinu United Grinding.

20 milionů lakovaných klik pro všechny značky automobilů

Moderní doba přináší moderní technologie také do automobilového průmyslu i samotných automobilů. Bezdotykové otvírání např. zadních dveří se již u některých modelů automobilů různých značek objevuje, avšak doba ještě nedospěla k úplnému odstranění vnějších klik k mechanickému otevírání vozu. Společnost WITTE Automotive se orientuje na výrobu zámků a zámkových aretací pro automobily snad všech světových výrobců. V novém závodě v Ostrově u Karlových Varů nedávno uvedla do provozu také velmi moderní lakovací linku právě pro vnější lakované kliky automobilů.

Měření ruku v ruce s automatizací

S příchodem automatizace, která umožňuje produktivní velkosériovou výrobu, se značně zvýšila potřeba kontroly výrobního procesu a především potřeba kontroly finálních výrobků. Jistě si každý umí představit tu pohromu, kdy automatický provoz vyrábějící stovky výrobků za hodinu selže a během chvilky vyrobí celou řadu zmetků. Předcházet tomu lze pravidelnou kontrolou a proměřováním jak stavu výrobních zařízení, tak kontrolou obrobků mezi jednotlivými výrobními kroky a konečných výrobků.

Metrologie v automatické výrobě

Názory na aktivity SMLC – Smart Manufacturing Leadership Coalition – a hlavně německou výzvu Industrie 4.0 jsou různé. Nikdo asi dnes nedokáže spolehlivě předpovědět, zda výrobní technologie jsou skutečně na počátku nové etapy, nebo je to spíše marketingový produkt. Jedno je ovšem vidět na první pohled: Technické prostředky používané ve výrobě se velmi rychle mění, a to hlavně v oblasti elektronických řídicích systémů, jejich programového vybavení a vzájemné provázanosti. Téměř žádný výrobní stroj nebo přístroj se už neobejde bez elektronické jednotky schopné kromě vlastního řízení neustále komunikovat s okolím.

Pokročilé měření obrobků v obráběcím stroji

Zvyšování efektivity a přesnosti výroby patří mezi hlavní směry v oblasti výrobních strojů. Vysoké požadavky na přesnost si vynucují důkladnou kontrolu rozměrů vyráběných dílců na souřadnicových měřicích strojích (CMM). To je zejména u velkých a těžkých dílců spojeno s velkými časovými prodlevami nutnými pro jejich manipulaci a ustavení na obráběcím stroji (OS) a CMM. Z tohoto důvodu byl vyvinut systém inprocesního měření obrobku přímo v obráběcím stroji, který využívá plnohodnotný software pro CMM.

Přípravy na veletržní duo v nejlepším

Na nejdůležitější veletržní termín pro kovozpracující branži v roce 2015 v Německu zve do Lipska od 24. do 27. února veletržní duo Intec a Zuliefermesse. Středobodem výstavní nabídky obou veletrhů, kde je očekáváno dohromady kolem 1 400 vystavovatelů, budou výrobní technologie pro zpracování kovů a subdodavatelský průmysl.a 

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit