Témata
Foto: I. Heisler

Na návštěvě u výrobce obráběcích strojů

Japonský výrobce obráběcích strojů Makino uspořádal na konci října ve svém bratislavském technologickém centru třídenní akci nazvanou TechDays. Měli jsme možnost se zúčastnit programu prvního dne, který byl určen pro zákazníky z České republiky a ze Slovenska. První den se akce zúčastnilo přibližně 60 hostů a 15 zástupců pěti partnerských firem, jež zde prezentovaly svoje řešení.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Úvodního slova a první prezentace se ujal generální ředitel Makino střední a východní Evropa Jaroslav Pazucha. Nejprve účastníkům akce stručně představil společnost Makino, hlavní milníky její historie, strukturu regionálních zastoupení a technologických center a také výrobní program firmy.

Úvodní prezentaci přednesl generální ředitel Makino střední a východní Evropa Jaroslav Pazucha. (Foto: I. Heisler)

Pak se věnoval čtyřem klíčovým faktorům výroby, jež mají zásadní vliv na kvalitu a spolehlivost strojů značky Makino. Jde o stabilitu prostředí ve výrobních halách (ta má vliv na přesnost výroby), o produktivitu (zajišťovanou pomocí robotizace, automatizace a optimalizace výrobních procesů), o přesnost při výrobě a montáži a o vývoj a výrobu vlastních vřeten.

Živá ukázka obrábění v obráběcím centru f5. (Foto: I. Heisler)

Podrobně též představil bratislavské technologické centrum firmy a jeho kompetence, které nespočívají jen v prodeji strojů a v servisu. Jsou zde početné týmy aplikačních inženýrů a konstruktérů a centrum zajišťuje rovněž školení pro programátory a operátory a vývoj řešení na klíč.

Strojírenská společnost Makino byla založena v japonském Tokiu v roce 1937 jako rodinná firma a rodina zakladatele ji řídila až do roku 2016. V současné době má firma celosvětově více než 4 500 zaměstnanců a její obrat vloni přesáhl částku 1,5 miliardy eur. V roce 1958 vyvinula první japonskou číslicově řízenou frézku, v roce 1966 představila první japonské obráběcí centrum a v roce 1975 uvedla na trh technologii elektroerozivního obrábění (EDM). Výrobní program firmy zahrnuje výrobu, prodej a servis vertikálních (3osých a 5osých) i horizontálních frézovacích center (4osých a 5osých), technologie EDM, automatizaci a digitální řešení. Dva hlavní výrobní závody této společnosti jsou umístěny v Japonsku, další továrnu má firma v Singapuru.

Bratislavské technologické centrum právě v první den konání letošních technologických dnů oslavilo 15 let od svého otevření. Z Bratislavy společnost řídí své působení v regionu střední a východní Evropy, jenž kromě Slovenska, Česka, Polska a Maďarska zahrnuje balkánské státy a pobaltské státy.

Jak zkrátit nejnáročnější cyklové časy

První dopolední blok přednášek pokračoval dvěma prezentacemi aplikačního inženýra Patrika Taraby. Ten nejprve na příkladu nového horizontálního obráběcího centra Makino a40 Special Edition představil řešení pro efektivní obrábění hliníkových odlitků – jednotlivé technologie, které umožňují významně zkrátit vedlejší časy. Mezi tyto technologie patří například aktivní kontrola momentu setrvačnosti, kterou stroje Makino využívají pro optimalizaci akcelerace osy B při manipulaci s obrobky ve stroji a také při manipulaci s nástroji pomocí rotačního podavače. K výraznému zkrácení vedlejších časů přispívá také otevírání dveří pomocí servomotorů: Dveře se neotevírají pokaždé úplně, ale v závislosti na rozměrech vyměňovaných nástrojů se otevřou vždy jen tak, jak je potřeba. Rozměry nástrojů se kontrolují bezdotykově kamerou pomocí technologie Vision BTS. K dalšímu zrychlení přispívá optimalizace pohybů nástroje mezi jednotlivými operacemi díky zkrácení trajektorií z pravoúhlých na obloukové.

Nesměla chybět novinka – obráběcí centrum a40SE. (Foto: I. Heisler)

Obrábění nejtvrdších materiálů

V rámci své druhé prezentace Patrik Taraba představil řadu konkrétních aplikačních projektů, realizovaných v nedávné době bratislavským týmem aplikačních inženýrů společnosti Makino. Na příkladech jednotlivých projektů popsal využité technologie a jejich konkrétní výsledky v praxi.

Reklama
Reklama
Reklama

Postprocessing formy vyrobené aditivní technologií

Další přednášky se ujal aplikační inženýr Peter Gróf, jenž nejprve stručně uvedl hlavní výhody automatizace výrobních procesů. Poté rozebral konkrétní příklad postprocessingu formy na výrobu golfových míčků, vyrobené aditivní metodou. Při realizaci tohoto projektu bylo využito několik zajímavých technologií přesného obrábění.

V showroomu technologického centra probíhaly ukázky obrábění i prezentace partnerských firem. (Foto: I. Heisler)

Pro obrobení povrchu formy (hrubování, zbytkové hrubování i dokončování) posloužilo tříosé obráběcí centrum Makino f5, určené na přesnou výrobu malých a středních forem, a kulové frézy od firmy Aura Frästechnik. Ke slovu se dostalo rovněž inprocesní měření s využitím měřicích sond. Chladicí kanálky byly vyhloubeny technologií EDM na stroji EDAF2 – grafitové elektrody byly vyrobeny na vertikálním pětiosém obráběcím centru D200Z. Všechny tyto operace byly postupně představeny prostřednictvím videozáznamů, které Peter Gróf doprovodil zasvěceným komentářem.

Nejnovější technologie EDM

Dopolední blok přednášek uzavřel expert firmy Makino na laserové technologie EDM, pan Masanori Nemoto. Ve svém příspěvku představil nové technologie, jimiž disponuje série EDM strojů EDAF. Tyto technologie zvyšují produktivitu a umožňují zlepšit kvalitu obrobeného povrchu a prodloužit životnost grafitových elektrod. Patří mezi ně nový systém filtrace oleje, který zajišťuje přímý přívod čistého oleje z filtru do pracovní nádrže stroje, a nový olejový filtr s vnitřním tlakem, určený především pro drátové EDM řezačky. Nový typ filtru vykazuje delší životnost, a navíc došlo ke zjednodušení a zrychlení výměny. Další inovací je zrychlení skokových pohybů elektrody – větší zrychlení vede k žádoucímu vyššímu nasávání nahromaděného kalu, což umožňuje dosáhnout lepší kvality povrchu obrobku.

Jedním ze strojů reprezentujících technologii elektroerozivního obrábění (EDM) byla hloubička EDAF2. (Foto: I. Heisler)

Následovaly informace o vývoji nových materiálů na výrobu elektrod, mezi nimiž je nový měděný grafit a nové povlaky řezacích drátů z beryliové mědi.

V druhé části své prezentace pan Nemoto představil novinku – největší stroj Makino na elektroerozivní obrábění velkých forem. Stroj EDNC22 s dvěma hlavami umístěnými proti sobě nabízí velikost stolu 2,3 × 2,5 m, obráběnou oblast o rozměrech 2,2 × 2,2 × 0,8 m a výrazně vyšší produktivitu.

Reklama

Další představenou novinkou je nově vyvinutá nástrojová elektroda s mikrootvory pro vstřikování obráběcí kapaliny (vyrobená aditivně technologií SLM). Vstřikování kapaliny prostřednictvím těchto mikrokanálků pomáhá odplavovat odebíraný materiál z výbojové mezery, což je důležité zejména při hloubení hlubokých štěrbin. Díky účinnému odplavování nečistot není třeba provádět skokové pohyby, což šetří čas.

Automatizace a paletizace

Odpolední blok zahájila prezentace příznačně nazvaná Formujte budoucnost! Softwarový inženýr Boris Pillár, zodpovědný za software a automatizační systémy, stručně představil automatizaci výroby s využitím paletových systémů PZ1 a PZ2. Tento modulární systém s jednoduchou a rychlou instalací je určen pro obsluhu nejvýše čtyř obráběcích center, dvou stanic WSS (work-stating stations – místa umožňující operátorovi ruční výměnu obrobků) a až 60 palet různých velikostí. Manipulátory jsou tříosé, nezasahují do pracovního prostoru stroje a palety s obrobky ukládají do regálů. Vše je ovládáno řídicím systémem od firmy FANUC. Manipulátor si vždy automaticky vypočítá optimální trasu a podle hmotnosti přepravovaného obrobku přizpůsobí také zrychlení. Adaptivní pohyb zrychluje manipulaci, a tím šetří čas. Dosedací plochy jednotlivých pozic v regálech si manipulátor automaticky zaměří laserem a kontroluje i rozměry obrobku s ohledem na velikost pozice v regálu.

Kolejová dráha pro manipulátor automatického paletového systému PZ1, který zde obsluhuje dvě obráběcí centra a stanici WSS. (Foto: I. Heisler)

Monitorovací systém MAS A5 sleduje a zaznamenává všechny operace systému PZ, v reálném čase vizualizuje data o stavu strojů, o plnění plánu produkce atd. Mimo jiné generuje reporty za požadované období a lze jej propojit s informačním systémem ERP.

Prediktivní údržba a monitoring výroby

Druhá prezentace Borise Pillára byla věnována softwarovému systému Makino Health Maximizer (MHMax) pro predikci problémů. Systém předpokládá doplnit do obráběcího centra 7–8 přídavných senzorů a průmyslový počítač. Monitoruje kondici vřetena, hydraulický systém a také teplotu a průtok chladicí směsi. Součástí systému MHMax je analytický software, který vyhodnocuje stav stroje a včas upozorní na vznik nežádoucího stavu, který by mohl být příčinou poruchy a výpadku výroby.

Boris Pillár (vlevo) představuje softwarové řešení pro monitoring výroby. (Foto: I. Heisler)

Systém Machine Productivity Maximizer (MPMax) zajišťuje zobrazení dat z výroby, data (sbíraná s frekvencí cca 1 s) se ukládají do databáze a lze je dál zpracovávat. Komunikace se strojem je obousměrná a je možné ji využít například pro správu NC programů a jejich nahrávání do stroje.

Stánky partnerských firem. (Foto: I. Heisler)

Živé ukázky obrábění a partnerské firmy

Po poslední prezentaci dne se účastníci akce přesunuli do showroomu, kde ve třech skupinách postupně obešli připravená stanoviště s praktickými ukázkami představovaných technologií. Měli jsme možnost zblízka vidět v činnosti obráběcí centra f5, a40, D200Z a Slim3n, technologii EDM reprezentovaly drátová řezačka U6 a hloubička EDAF2 a automatizaci paletový systém PZ1 připojený ke dvěma obráběcím centrům a61nx a a500Z. Ukázky práce jednotlivých strojů byly doprovázeny odborným výkladem. V hale byly taktéž stánky, kde svoje produkty a řešení prezentovaly partnerské firmy. Byli zde výrobci řezných nástrojů Aura Frästechnik a Sandvik Coromant, měřicí přístroje přivezla firma Blum-Novotest, řezné kapaliny představovala společnost Blaser Swisslube. Firma Klimasoft Robotics zde prezentovala svoje řešení průmyslové automatizace.

Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Související články
Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Přidaná hodnota v technologii obrábění

V tomto příspěvku bych se rád vrátil ke své návštěvě japonské firmy Kyocera. V jednom z mých minulých textů (viz www.mmspektrum.com/170111) jsem představil unikátní systém řízení pomocí takzvaných améb, který vyvinul zakladatel firmy Kyocera Dr. Kazuo Inamori. Díky tomuto systému a japonské píli a umu se firma dostala na světovou špičku v řadě oborů. Na základě osobních zkušeností pak mohu prohlásit, že to platí také pro divizi řezných nástrojů. Například rychloposuvové frézy Kyocera vysoce překračují produktivitu, která je u nás i v Evropě standardní.

Pořádná špona je dnes věda

S obráběním, vrtáním pomocí nástroje začali pravděpodobně jako první už staří Egypťané cca 4 000 let před naším letopočtem, přičemž využívali tětivu luku – základ smyčcového soustruhu. Potom přišel středověk, dále Leonardo da Vinci a návrh prvního soustruhu… Technologie třískového obrábění ale v porovnání s dnešní dynamikou vývoje postupovala jen pomalu.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit